Det vil ofte forholde sig således, at det lejedes værdi for lejligheder/huse beliggende enten i København, Århus, Odense eller Aalborg eller tæt på disse byer, samt i de større provinsbyer vil være væsentligt lavere end hvad udlejer reelt kan ”tåle”. Sagt på en anden måde, er der tale om en betydelig skævvridning, hvor loven på den ene side pålægger udlejer at fastsætte en leje, der vil medføre betydelige tab mens markedet på den anden side faktisk er villig til at betale en rimelig leje for lejemålet. 

Risikoen ved at tage en leje, der er fastsat ud fra markedets betalingsvillighed er altså hvorvidt den pågældende lejer vælger at tage sagen i Huslejenævnet efter lejemålet er indgået. 

Da lejer kan klage med tilbagevirkende kraft det første år, og med virkning fra klagetidspunktet og frem derefter, kan det blive særdeles dyrt at få nedsat en leje fra fx 7.000 kr. Pr. md for en tidssvarende 2 værelses lejlighed til det lejdes regulerede værdi typisk ca. 3.000 kr., særligt hvis det sker med tilbagevirkende kraft fra lejemålets begyndelse. 

Først og fremmest skal det understreges, at der ikke er nogen vej uden om lejereguleringen. Det hjælper altså ikke, at forsøge at indgå særskilt aftale om leje af møbler eller lign. 

Det eneste der må opkræves i tillæg til den alm. leje er forbrugsafgifter, TV og internet. 

Det hjælper heller ikke at indsætte en virksomhed i mellem udlejer og lejer – dette blev populært kaldet ”stråmandsudlejning” og blev bortskaffet ved en lovændring for en del år tilbage. 

Hvordan undgår jeg så en sag om lejenedsættelse?
Vores primære anbefaling, er at du overvejer at din evt. kommende lejer grundigt. Der er en gruppe af lejere, som er mindre tilbøjelige til, at ville indgå tvist om huslejen efter de har aftalt denne med udlejer. Igennem de sidste år har SAPU med succes formidlet lejemål til lejere, som enten er nøje udvalgte lejere fra Danmark eller evt. lejere, der kommer fra udlandet. Hvis du lader SAPU formidle dit lejemål, er der altså en betydelig mindre risiko for at den lejer vi udvælger ender med at starte en sag i Huslejenævnet. Du kan kontakte os for mere information om priser og vilkår for formidling af dit lejemål til en af vore lejere.

Hvis du selv ønsker, at finde en lejer, så bør du overveje følgende forhold: 

 • Har lejer en sund økonomi
  • Lejere med dårlig økonomi er mere tilbøjelige til at starte en sag i Huslejenævnene om lejens størrelse) 
 • Skal lejer søge boligsikring 
  • Er dette tilfældet er der risiko for at lejer bliver gjort opmærksom på at de kan udfordre huslejen i forbindelse med deres ansøgning om boligsikring.
 • Yngre lejere (op til 30 år) 
  • Er generelt overrepræsenteret i sager om husleje, men også i andre typer sager
  • De har endvidere generelt vanskeligere ved at passe ordentligt på deres lejemål
 • Undgå at foretage udlejning til flere lejere på en gang
  • Ofte får udlejere henvendelser fra en 3-6 lejere som ønsker at bo sammen. Det kan være de er bekendte, studerende mv., og også her er risikoen for en sag større

Hvis du ikke har erfaring med at finde lejere, så lad os hjælpe

Læs mere om SAPU's formidling af dit lejemål her