Adgang til ophævelse som følge af ulovlig fremleje

Kun for medlemmer

Dom fra 2017 vedr. lejers fremleje / ophold / utidig fraflytning fra et lejemål.

GD 2017/40 Ø U kunne ophæve lejemål grundet utidig fraflytning og ulovlig fremleje


Resume: U erfarede, at L og hans hustru over en længerevarende periode ikke...