Opsigelse

Hej. Er min opsigelse af abonnement gået igennem? Mvh Margith

Svar

Hej Margith 


Ja opsigelsen er registreret så du bliver ikke opkrævet yderligere. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Udfordring med vores lejer

Hej

Vi har et hus, en 70’er villa, som ikke er i så god stand længere. Der bor en udenlandsk familie, som forstår meget dårligt dansk. Vi har kommunikations udfordringer med dem. En af problemerne er at vi gerne vil af med huset. Vi går snart på efterløn og pension og har derfor på længere sigt ikke råd til at vedligeholde det længere. De har gennem et stykke tid klaget over at der er fugt i huset. Det har vi taget alvorligt og vil have en tømrer og en fugt ekspert ud for at finde ud af, om det er skadelig svamp der er. Da huset lyder usundt, har vi tilbudt dem at “købe” dem ud. Dvs give dem deres indskud tilbage. Men nu truer de med at vil gå til huslejenævnet, hvilket vi ikke kan forstå....her er det måske også sprogbarrieren der spiller ind.

Hvad kan vi gøre, hvad kan I hjælpe med

Vh Marianne Bøgh Hansen

Svar

Hej Marianne

Jeg mener vi indledningsvist bør forsøge at opsige dem, det er ikke sikkert det lykkes uden sværdslag men jeg ser ikke nogen grund til at undlade at prøve. 

For så vidt undersøgelse af huset, skal jeg høre hvad fugtekspert og tømrer har konkluderet? Er der problemer med fugt i huset, og kan de sige noget om hvorfor det evt måtte være opstået? 

Vi ser desværre mange lejemål hvor lejerne, pga. deres adfærd idet lejede, selv medvirker til at der opstår fugt i lejemålet. 

Af hensyn til den videre dialog om sagen vil det være nemmest om vi fortsætter "tråden" i vores Chat som du finder her:

https://sapu.dk/conversations

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Spørgsmål omkring udlejning

Hej,

Jævnfør mit tidligere spørgsmål omkring lejeperiode, så har jeg nu fundet en udlejer, som jeg gerne vil leje ud til i den 3 årige periode jeg skal være udstationeret. 

Jeg har lavet en udkast til en lejekontrakt udfra lejekontrakt skabelonen, som burde være fin. Jeg har en smule erfaring med erhvervsret fra universitet, så føler mig komfortabel indenfor de normale rammer. Dog, da denne kontrakt både skal opfylde Skattestyrelsens krav til uopsigelighed i en 3 årig periode for at undgå at være fuld skattepligtig til Danmark samt bankens krav til at lejemålet skulle kunne opsiges i tilfælde af tvangsauktion eller andet (hvis de skal kunne håndhæve deres pant) før de vil give mig et nyt lån, ville jeg gerne have kontrakten kigget igennem af nogle professionelle. 

Jeg kan se at man kan købe en fuld lejekontrakt for 999,- - kan man få det billigere, hvis det kun er et eftersyn? Og i givet fald, hvor hurtigt vil i kunne kigge den igennem?


Mvh Mark

Svar

Hej Mark 

Bare send den til os på info@sapu.dk så skal jeg gerne se den igennem eller send den via vores Chat på "Min Konto". Det skal ikke koste dig noget. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Ophævelse

sagen er at for 10 måneders siden påbegyndte vi renovering af huset. Lejer spurgte ind til hvor lang tid det ville tage. 

Vi oplyste at vi ikke kunne sige det præcist da det var afhængig af flere faktorer, men omkring 3-6 måneder. 

Renoveringen gik i stå efter ca 4 måneder. Vi blev uenige med lejer om hendes vedligeholdelse men aftalte med hende telefonisk at hun ville fraflytte hurtigst muligt, og af den årsag færdiggjorde vi ikke renoveringen. 

Hun har nu fået tilbudt en lejlighed og vil fraflytte 2/9 men vil ikke rydde op efter sig og vil ikke betale huslejen vand og varme 30/8. Hvad kan vi gøre?

Vi har i dag modtaget en mail hvori lejer skriver at hun ophæver lejekontrakten og fraflytter 2/9. 

Vi har svaret at hun er inviteret til flyttesyn lørdag d 7/9 Kl 12.

Men vi ved ikke om man virkelig bare kan ophæve og så blive boende til man selv synes at man vil flytte. Og der er jo stadig noget istandsættelse osv der skal ordnes efter lejers fraflytning, det plejer der at være tid til i opsigelsesperioden. 

Svar

Hej Ronny 

Det er et klassisk fraflytningsopgør hvor lejer af den ene eller anden årsag, føler sig berettiget til at fraflytte uden respekt for hverken istandsættelse ellers opsigelsesperiode og det skal der slås hårdt ned på. 

Indledningsvist kan i bare aftale med hende hvornår hun aftaler nøgler - processen videre derfra afhænger lidt af om i har mere end 1 lejemål. Hvis i har mere end 1 skal i indkalde hende til syn med 1 uges varsel, synet skal være afholdt inden for 14 dage fra hun afleverer nøgler, og levere fraflytningsrapport inden for 14 dage. 

Har i kun det ene kan i afholde syn uden lejer, men skal stadig levere fraflytningsrapport inden for 14 dage regnet fra nøgleaflevering. 

Istandsættelse og husleje mv. opgøres i en samlet opgørelse, og her skal hun opkræves for husleje i normal opsigelsesperiode eller frem til at i får genudlejet. 


Ring evt. mandag så kan vi drøfte det nærmere.

Sag i huslejenævnet

Hej Mark.

Vil høre hvad status er, i vores sag ang. forhøjelse af husleje, som er fremlagt huslejenævnet?

Mvh. Heidi J. Møllerskov

Svar

Hej Heidi 

Lejerforening havde sendt et par enkelte kommentarer til sagen hvortil jeg har svaret ganske kort. De gjorde bla. forhold gældende om at der var aftalt regulering af lejen i henhold til nettoprisindeks, hvilket er irrelevant for sagen samt nogle andre påstande som ligeledes er irrelevant for sagen. Det har jeg svaret nævnet på igår, og vi afventer således den videre behandling af nævnet. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Skat ved privat udlejning af garage

Hej Mark

Finder beskatningsreglerne ved privat udleje (bundfradrag vs. "regnskabmæssig metode") også anvendelse hvis det udlejede er en garage (som anvendes af lejer til mindre erhvervsmæssig produktion)?

Lejeren af min garage har brug for at jeg viderefakturerer hans el-forbrug, da han kan fradrage el-afgiften. For at måtte viderefakture el, kræves det at jeg momsregistrerer udlejningen (såkaldt frivillig momsregistrering).
Jeg er i tvivl om hvordan jeg efterfølgende skal håndtere beskatning af huslejen i denne situation (huslejeindtægten er beskeden, vel under bundfradragsgrænsen for privat udleje). 


Svar

Hej Jacob

Nej bundfradrag kan alene anvendes ved delvis udlejning til beboelse og kan iøvrigt kun anvendes af privatpersoner. Så hvis det kører med CVR og faktura for leje af garage går lejeindtægten ind i CVR nr.


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Beskatning af lejeindtægt ved delvist udlejning af enfamilieshus, hvor ejer lejlighedsvis benytter en del af ejendommen

Hej Mark

Jeg overvejer at bede om bindende svar fra SKAT på nedenstående, men kanske svaret er åbenlyst for dig.

Beskatningsregler ved udleje er i udgangspunktet afhængig af hvorvidt ejer selv bebor ejendommen.
Dog skriver Den Juridiske Vejledning (C.H.3.4.1.1.2) om beskatning efter reglerne om ikke-erhvervsmæssig udlejning:
"reglerne gælder for ikke erhvervsmæssig udlejning af en helårsbolig, som ejeren selv benytter til beboelse (har rådighed over)" (min opfedning)


Hvis jeg fraflytter mit enfamilieshus og udlejer 80% (som klubværelser), men bevarer råderet over de sidste 20% (og i øvrigt antages dokumenterbart at benytte disse 20% i ikke ubetydeligt omfang, 1-2 gange/uge).
Vil SKAT da acceptere erhvervsmæssig udlejning (valg mellem personlig, virksomhedsordning eller kapitalafkastordning), eller vil jeg skulle fortsætte efter reglerne om "regnskabsmæssig metode" (med 80% udlejningsgrad)?


P.S.: Jeg har beboet ejendommen som ejer i 2 år+, så brug af parcelhusreglen ved fremtidigt salg burde være sikker.


Tak,Svar

Hej Jacob 

Hvis du selv anvender boligen som dit hjem, uanset at dette måtte være reduceret til 20% af boligens areal vil udlejningen fortsat være henset til at skulle ske under "delvis" udlejning, dvs. enten regnskabsmæssig opgørelse eller bundfradrag, efter min bedste overbevisning. 

At komme over i erhvervsmæssig udlejning vil forudsætte at boligen ikke længere tjener som dit hjem og primære opholdssted. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Hvor skal jeg sende billeder til?

Er der en e-mail eller kan jeg oploade her til denne side?

Svar

Hej Zanne 

Send dem via SAPU Chat. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU

Køber boligejendom med lejere - adgang til opsigelse efter LL §83 om nedrivning

Hej Mark

En kort opfølgning til dit svar 

Opsigelse med tre måneders varsel efter reglen om nedrivning, LL §83, er ikke helt usandsynlig i mit tilfælde. Det er faktisk et overvejende sandsynligt exit-scenarie.

Har en eventuel (professionel) køber af ejendommen (som overtager ejendom inkl. lejere) også denne ret?

Tak,

Svar

Hej Jakob


Ja en køber vil også kunne foretage opsigelse efter bestemmelsen i Lejelovens §83 stk. 1 litra B, der hedder: 

Når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives. Det samme gælder, når udlejeren dokumenterer, at ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes, og ejendommen efter ombygningen er omfattet af lov om almene boliger m.v., eller ombygningen sker som følge af ekspropriation eller ombygning til fyldestgørelse af et formål, til hvis gennemførelse der kan foretages ekspropriation.

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Vedligeholdelse / Reparation

Godmorgen,

Jeg har modtaget en sms med følgende besked fra min lejer: "Åbnede for mælk men plasthyllen i køleskab flækkede og røg på gulvet. Hva nu Sander? Tænker Plast har været mørt. 12 år gammel. Skal jeg se om jeg kan finde en ny hylde til mælk?"

Og så har han været ude og fået prisen på en ny mælkehylde til 300,- som han vil have jeg skal betale.

Er det noget jeg skal dække? Det er ikke beløbet der er et problem, det er mere princippet, da jeg har en del problemer med min lejer.

Med til historien hører at min lejer har boet i lejligheden siden 2008. Jeg købte lejligheden som et projektkøb, og kom aldrig til at bo i den selv da jeg rejste til udlandet for at arbejde. Jeg kom retur til DK August sidste år og har siden 2008 forlænget lejekontrakten 3 gange og sidste gang fra den 1/3 2018 (underskrevet 30/11 2017) og med udløbsdato 29/2 2020. 

Grundet alle de problemer med min lejer vil jeg gerne have ham ud. Har talt med jer tidligere omkring dette, hvor jeg fik at vide at den bedste strategi ville være at vente til vi kommer tæt på slutdatoen og så sende ham et brev hvor vi skal have aftalt afleveringsdato. Min lejer har endnu ikke nævnt noget omkring forlængelse, men jeg ved at han gerne vil blive boende så det bliver et problem at få ham ud. Så når vi kommer lidt tættere på, kommer jeg til at behøve hjælp til alle formaliteterne, for han vil højst sandsynligt hive mig i retten.

Mange hilsener,


Sander


Svar

Hej Sander

Jeg mener ikke en plasthylde der er 12 gammel nødvendigvis flækker og jeg finder hans historie lidt grotesk. Jeg vil meddele ham, at du ikke har grund til at tro at køleskabet eller dets inventar skulle være "mørt" og at han selv må dække hylden hvis han vil have den udskiftet. 

Vi tager sagen om hans fraflytning når tiden nærmer sig. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU