Lejekontrak

Hej

Jeg var tidligere medlem hos SAPU og jeg fik hjælp med en lejekontrakt i 2017 angående min lejlighed ved Tinghøjvej 49B i Søborg.  Nu skal min lejere flytte ud og jeg skal leje min lejlighed ud igen. Jeg er islandsk statsborger og flyttede til Island i oktober 2017. Tidligere lejekontrakt var tidsbebegrænset på 2 år. Mit spørgsmål til SAPU er hvad vil I anbefale angående lejeperiode jeg tænker på 2 år men hvad anbefaler I og hvordan er reglerne angåande udleje af lejlighed som ejes af nordiske statsborgere. 


Med venlig hilsen


Kristin Kristmundsdottir

Svar

Hej Kristin 

Reglerne er de samme. Dvs du kan udleje igen, tidsbegrænset, og begrunde tidsbegrænsningen med at du fx forventer at ville vende tilbage til DK eller at du måske forvente at ville sælge lejligheden senere hen. 

Du kan godt udleje og tidsbegrænse i længere end 2 år hvis du ønsker, perioden har ikke så meget at sige. Det er begrundelsen for tidsbegrænsningen som er afgørende. 

Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Manglende husleje betaling

Mit hus i Jyllinge er siden 1. juni 2018 udlejet til et polsk par. De har fra begyndelsen haft problmer med at finde pengene til indskud og forudbetalt husleje, men jeg har været tålmodig, og det lykkedes da også i november at betale det sidste. Men nu oplver jeg så, at de ikke har bertalt den fulde leje for januar 2019. Samtidig er jeg blevet opmærksom på, at de trods klare anvisninger derom ikke har været tilmeldt forsyningsselskabet Ørsted. Dette førte til afbrydelse af strømmen i december. Den er nu blevet genoprette, men de skylder staig ca. 12.000 kr. for perioden 1.6. - 17.12. 2018. Jeg hæfter for betalingen til Ørsted, så nu har jeg givet dem til på søndag til at forklare mig hvornår og hvorledes de får betalt den manglende husleje og elektricitetsregningen. Jeg ved også, at manden har mistet sit job som betonarbejder. Hvad vil I anbefale mig at gøre i denne situation? Kontrakten er uopsigelig i 2 år, men jeg har tidligere været smidig hvis en lejer ønskede at fraflytte i utide. Mvh Mads

Svar

Hej Mads 

Jeg skal måske lige bruge en kopi af lejekontrakten for at afgøre spørgsmålet om håndtering lejers restance vedr. el. 

Men i udgangspunktet bør du lave et påkrav til lejer, du finder skabelonen her (påkrav beboelse)

Påkravet skal sendes i 2 eksemplarer, heraf 1 rekommanderet. Det må ikke sendes alene pr. email (der er lovkrav endnu desværre, om post forsendelse af påkrav). 

Har lejer ikke betalt 14 dage efter påkravet er udleveret el. forsøgt afleveret så kan du ophæve lejemålet. Det er selvsagt op til dig, om du gør det, men det er nok min anbefaling trods dit ønske om at være smidig. Det ender desværre bare tit med at det er udlejeren der ender med en regning for at være for god af sig. 


Huslejestigning

Hej.

På hvilke parametre kan vi forhøje huslejen? 

Vi ønsker at forhøje huslejen, men vil nødig gå galt i byen på paragraffer mv. 

På hvilke grundlag kan vi hæve huslejen.


Mvh. Helle Skovgaard

Svar

Hej Helle 

Det kan muligvis lade sig gøre, enten via det lejedes værdi jf. §§47-49 i lejeloven, alternativt kan der være grundlag for at udligne skatter og afgifter. 

Jeg opretter en sag med en anmodning om at du sender lejekontrakt, så skal jeg se nærmere på det. Du modtager en email med link, hvortil du kan uploade kontrakten. 


Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

udgifter

Hej med jer

Er der nogle af ens omkostninger som man kan kræve betalt af lejer når man har måtte hyre advokast til at stadfæste opsigelse, har måtte sende sag til huslejenævnet og sag til fogedretten.

Hvilke ting skal man som udlejer trække fra depositum?

Hvad skal man gøre hvis ens lejer nægter at flytte ud fra opsagt lejemål? 

Med venlig hilsen

Lars Jensen

Svar

Hej Lars

Omkostninger til Advokat kan kun pålægges lejer i det omfang, at lejer har tabt en retssag og er blevet pålagt at betale sagsomkostninger. Omkostninger til Fogedretten kan dog pålægges lejer. 

Hvis lejer nægter at fraflytte et lejemål, som er opsagt, og at der iøvrigt ikke er verserende tvist om denne opsigelse, så skal sagen indbringes for Fogedretten med henblik på lejers udsættelse fra lejemålet. 


Mvh
Mark Jensen
SAPU.dk

Forkøbsret

Jeg har en ny lejer som skal leje mit hus tidsbegræset i 2 år da huset skal sættes til salg. Han er interesseret i forkøbsret. Hvad er sædvane for den slags, og har I evt. standardforslag til hvordan en sådan aftale sædvanligvis kan formuleres. 

Svar

Hej Henning

Det kan du sagtens aftale, det er rimelige frie tøjler i forhold til hvordan man aftaler det. Vi har et Bilag liggende til formålet, som du kan finde her: https://sapu.dk/public_documen...

Vindue

Vinduet i vores lejlighed er ødelagt efter stormen. Den nederste hasp var knækket før stormen, men den øverste var intakt. Jeg mener hændelsen må skyldes at vinduet ikke har været lukket rigtigt på den øverste hasp, da vinduet ellers ikke vil kunne blæse op. Hvem skal betale. Venlig hilsen Helle.

Svar

Hej Helle 

Hvis lejer ikke har hapset vinduet fast, så er det forkert brug af vinduet og en uforsvarlig brug af det lejede og dermed hæfter lejer. Problemet kan være at dokumentere at vinduet ikke har været hapset, hvis lejer nægter at det skulle være tilfældet og/eller at dokumentere at det forhold at den ene knækkede haps ikke i sig selv var årsag til problemet. 

Jeg ville dog rejse kravet overfor lejer, og hvis der ikke kan nås enighed må sagen evt prøves i huslejenævnet. 

Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Vedr. ny hjemmeside/Min konto

Hej, Jeg har netop ændret password, og været inde på min nye side. Jeg kan se, at der står, at jeg har to lejemål i gang, men jeg har kun en udlejning af min lejlighed.

Jeg har tidligere fået lavet en lejekontrakt gennem jer, men den kan ikke ses på den nye side. Kommer tidligere kontakter ind på siden på et senere tidspunkt?

På forhånd tak for hjælpen

Bedste hilsner Anette Sørensen


Svar

Hej Anette 
Den gamle lejekontrakt kommer ikke ind af sig selv - men du kan hente den på old.sapu.dk (brug dit gamle brugernavn og kodeord). Ellers har vi den liggende og kan sende den til dig. 

At der står at du har 2 lejemål betyder blot at du kan oprette op til 2 lejemål i systemet :-)

regnskab udlejning

Hej i Sapu.

Jeg skal til at rette i min forskusopgørelse og kan umiddelbart se gflg. udgifter som kan trækkes fra. Er der et sted jeg kan se om er er noget jeg har glemt og om det er bedst at bruge en virksomhedsordning eller er der en anden ordning?

- 10000 renter
- 2600 Sapu
- 5000 Ejendomsværdiskat
- 2200 Renovation?
- 400 Skorstensfejer
- 2500 Forsikring

= - 22700

plus op til 25% af udlejeværdien til vedligehold

Svar

Hej Zanne 

Umiddelbart er dine udgifter således at det egentlig ville kunne svare sig at bruge Bundfradragsmetoden, idet du her får et fradrag på min. 24.000 hvilket er lidt mere end hvad du har opgjort af udgifter. 

Du kan læse om Bundfradragsmetoden her: https://sapu.dk/p/skat-og-udle...

husleje og forbrug

Hej,


Jeg er i tvivl om man kan fastsætte en husleje med vand og varme inklusiv eller om det skal være a conto?

Svar

Hej 

Du kan undlade at opkræve forbrug som vand og varme aconto. Du skal være opmærksom på, at du således ikke kan fremsende lejer efterregninger uanset hvor stort deres forbrug måtte være. 

Det bør fremgå af lejekontraktens §11 at: 

Lejer betaler ikke særskilt for forbrug. Udlejer forbeholder sig ret til at varsle overgang til aconto som tillægges huslejen, såfremt det viser sig nødvendigt. 

Mvh
Mark Jensen
SAPU


Lejekontrakt ugyldig pga trappeleje

jeg er i tvivl om hvad jeg skal gøre ved at min lejekontrakt er ugyldig idet den beskriver at huslejen stiger som såkaldt trappeleje. 

Kan jeg på den baggrund smide lejer ud? 

Svar

Hej Ronny 

Jeg opretter lige en sag sammen med en anmodning om at sende lejekontrakten til os så ser jeg det igennem. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk