Vedr vandmålere og aconto - Kamstrup 2006

Vi har 13 lejemål. Det er kun 6 af dem der i øjeblikket betaler aconto vand.

Du snakkede noget om at man kun kan bede om aconto vand hvis alle har seperate vandmålere. Skal det være på kold OG varm, eller??

Og hvis de har seperate målere, så kunne vi varsle dem om at de skal betale vand.

Var der noget man kunne gøre bagud, hvis de har vandmålere, når der ikke er nævnt noget i kontrakterne?

Skal der laves nye kontrakter eller hvordan med det?

Svar

Kære Bahman Separlous


Forbrug og opkrævning af "vand" som definition inkluderer alene forbrugsvand eller populært kaldet koldt vand. Opvarmning af vandet henhører under varmeregnskab. 

Hvis der er særskilte vandmålere, der måler m3 forbrug af vandet til de enkelte lejemål og disse iøvrigt ikke måler noget andet vandforbrug end lejers eget, og i det omfang at der pt. ikke betales særskilt for vand, kan der varsles en overgang til aconto vand. 

Lidt afhængig af hvordan kontrakternes ordlyd er, kan det være nødvendigt at nedsætte lejen med et tilsvarende beløb, men det kan jeg først svare definitivt på når jeg har set kontrakterne (eller 1 af dem, hvis de iøvrigt er rimelig enslydende). 

Varslet om overgang til lejers aconto betaling for vand kan varsles med 6 uger til næste huslejeforfald. 

Det er ikke nødvendigt at lave nye kontrakter og det vil i praksis formentlig også medføre en række andre problemer, navnlig at lejer kan modsætte sig at skulle indgå et nyt kontraktforhold. Dertil en række problematikker omkring skift af vilkår, stand ved indflytning mv. 

Du er velkommen til at sende en eller flere kontrakter til vurdering på vores Chat eller via email info@sapu.dk 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Opsigelse af lejere

Hej Sapu

Kan vi opsige lejerne på søndag, da de ikke har indbetalt depositum?.

Da lejer ikke kunne betale depositum front up ved indflytning, fordi de begge er førtidspensionister og står i Ribers, så aftalte vi en hjælpe ordning med dem:

Den oprindelige aftale var, ved indflytning 1.12.2018, at de skulle nedrive en medtaget træcarport og bortskaffe affaldet derfra. De skulle så finde nogle nye genbrugsmaterialer, (gamle tagplader, vægplader og evt. et par stolper), til genopførelse. Alt sammen sv.t. depositum beløbet. Nu er de gået surt i det hele, og har kun nedrevet og bortskaffet lidt, og vil hellere afdrage på depositum. De vil have nedslag i depositum, for det de har nedrevet og kørt væk.

Samt de vil også have nedslag i depositum til maling, selvom de oprindeligt selv ville male ved indflytning i november /december.

Vi har oplevet meget brok og utilfredshed med dem gennem de sidste 5 måneder i lejemålet, ala dette ovenfor, samt de vil have at vi udbedrer samtlige fejl og mangler i det gamle hus hurtigst muligt, samt skifter flere vinduer og laver et hegn ind mod naboen.

Der havde været et forsøg på indbrud for ca. 2 måneder siden, med en smadret rude en lørdag og vi fik først besked om skaden om onsdagen på en sms.

Der havde også været en el skade, hvor de har pillet stikkontakter af og bøvlet med ledninger, med kortslutning til følge og gnister ud af eltavle, med smeltet automat sikring til følge. Dette hørte vi først om ved en tilfældighed for 14 dage siden ved besøg på ejendommen.

Vi vil helst have dem ud, hvis det er muligt, inden de laver mere skade på ejendommen og vi kan ikke holde til alt deres brok.

Mvh

Jane & Tina Westen  


  


Svar

Hej Jane og Tina 

Jeg har lidt vanskeligt ved at forstå den konkrete aftale omkring depositum, herunder om der på nuværende tidspunkt er enighed om at de skal afdrage / skulle have afdraget et givent beløb? 

Det er i hvert fald det første der skal gøres, hvis der ikke foreligger aftale herom allerede. Altså fastsat et beløb som skal være depositum og som skal betales i x-antal rater på givne datoer. Dermed kan vi gøre noget i det omfang at de ikke overholder den aftale. 

Kort sagt, så er den nemmeste og mest sikre vej til at få lejer ud, hvis lejer misligholder betaling. Depositum er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet på linie med husleje, men i det omfang at lejer kan så tvivl om hvad der egentlig er aftalt herom, så kan det blive svært at få dem ud navnlig da tvivl i udgangspunktet kommer lejer til gode. 

For så vidt angår deres øvrige brok og krav, tror i skal få kridtet banen lidt op og meddele dem at de har lejet huset som det er, og at i ikke har i sinde at foretage udbedringer af diverse detaljer.

Det elarbejde de har lavet, lyder umiddelbart som et groft mislighold. Er det udbedret? 

Svar gerne på vores chat, da "Spørg SAPU" mest er til en-gangs spørgsmål. I finder chatten her: 
SAPU Chat

Vedligeholdelse ej godkendt på forhånd

Hejsa,

Fredag morgen kl. 4 fik jeg en sms fra min lejer at HPFI anlægget ikke virkede så der var ikke strøm i lejligheden. Kl. 6 får jeg en ny sms hvor der står at han nu har fået det ordnet og jeg bedes overføre 4.400,- til hans konto.

Jeg mener at han burde have ventet så jeg kunne få en chance for at løse problemet i løbet af dagen. Og dermed have undgået den dyre takst for at få en elektriker ud så tidligt på dagen.

Hvad siger I?

Mvh,

Sander 

Svar

Hej Sander 

Helt enig og jeg ville afvise betaling af den regning af samme grund.  Idet lejer på egen hånd og iøvrigt med et interval på få timer mellem henvendelse og at han selv rekvirerer fagmand, har valgt at påtage sig opgaven er det ikke min vurdering at du hæfter for den regning. Reelt set kan det være vanskeligt overhovedet at vurdere om der har været en fejl og om prisen for udbedring er rimelig. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk

Lejevurdering

Hejsa

Er min anmodning om lejevurdering modtaget hos jer når der er x i "Afventer Lejevurdering", eller har jeg ikke fået indtastet det korrekt. Det er ikke for at skynde på jer  (c:


Svar

Hej Povl 

Vi har ikke nogen afventede lejevurderinger, så jeg tror ikke den er "gået igennem". 

Klik på tandhjulet ud for lejemålet og vælg "Bestil lejevurdering" så burde den komme. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Spørgsmål om lejers sambo kan overtage lejlighed?

Jeg har en lejer som fraflytter sin lejlighed, lejer mener at sambo udenvidere kan overtage lejligheden. Det rejer sig om et to kvinder som har et barn sammen, Nuværende lejer mener at lejligheden kan overgå til sambo når denne har boet i lejligheden i to år, der mangler en måned, til der er gået to år, endvidere er jeg ikke blevet informeret om at der var flyttet en person mere ind i lejligheden. Jeg mener at lejer skal komme med en opsigelse og fraflytte lejligheden på hel almindelig vis, med diverse istandsættelser til følge og at ny lejer skal flytte ind med ny lejekontrakt depositum mm. på helt almindelig vis.

Svar

Hej Agnethe

I udgangspunktet har lejer ret. Det er lejelovens §77a der siger at når samlevende har haft samliv / husstand sammen i 2 år og som ved samlivs ophør har ønske om at den ene part, uanset at denne ikke står på lejekontrakten, skal fortsætte lejeforholdet, har de ret til dette. 

Det er dog en forudsætning, at de har haft samliv og fælles husstand i min 2 år hvilket jeg umiddelbart antager er tilfældet her henset til at de har barn sammen. 

Udgangspunktet er endvidere at der er tale om samlivsophævelse. Altså at de som følge af et brud, flytter hver til sig herunder at den ene part ønsker at forblive i lejemålet.

Når samlever fortsætter lejeforholdet vil dette ikke medføre en ny lejekontrakt. 

Spørgsmål om ejers opsigelse af lejlighed til eget brug.

Jeg står for at sælge en af vores ejendomme!

Lejemålet har 5 lejligheder til udlejning, Køber er interesseret i efter købet at slå to lejligheder sammen til en lejlighed til eget brug. den ene lejlighed er udlejet til en lille familie. evt. køber vil købe ejendommen privat, er der muligheder for at sige lejer op, når det er til eget brug?

Spørgsmålet har på sin vis været stillet før, men jeg fandt aldrig ud af hvordan man kan sende en kopi af lejekontrakten. Der efter gik det i glemmebogen

Med venlig hilsen 

KM Ejendomsselskab Mundelstrup A/S

Agnethe Mortensen

Svar

Hej Agnethe 

I udgangspunktet vil det være særdeles vanskeligt, nok i praksis umuligt, at gennemtvinge en opsigelse. Køber vil ikke kunne anvende LL §82 stk. 1 litra C (da køber ikke ejede ejendommen på tidspunktet for udlejningen), og således kan køber alene forsøge opsigelse efter LL §83 stk. 1 litra A, som dog er underlagt en række betingelser i LL §84 navnlig en rimelighedsvurdering som efter min overbevisning kan blive svær at komme uden om. 

I praksis vil det således være nødvendigt enten for jer, forud for et salg eller som betingelse i købsaftalen, at købe lejer ud af lejemålet. Alternativt skal køber gøre det eller forsøge på det, men det vil selvsagt være en afgørende faktor for handelsprisen. 

Vi kan evt. være behjælpelige med at tage kontakt til lejer med henblik på at forsøge at opnå aftale om frigørelse af lejemålet. Typisk ligger lejers kompensation i sådanne situationer et sted i mellem 40.000 - 100.000 kr afhængig af hvor attraktivt lejemålet er og hvor afhængig af hvor gode vilkår lejer har i lejeforholdet, henset til lejers mulighed for at opnå noget tilsvarende i et nyt lejeforhold. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


depositum - renovering

Hej.

Jeg har to spørgsmål.

1. Min lejer flytter ud og ønsker at få hans depositum.
Han har dog været registreret hos RKI siden sidste år.
Officielt blev jeg ikke informeret om det.
Skal jeg betale ham despositum eller overføre det til fordringshaver ?

2. Han har ikke renoveret lejligheden som aftalt i lejemålet.
Jeg bør bestille en maler og fratrække omkostningerne ved depositumet. Kan jeg renovere lejligheden og hvad skal min timelønnen opkræves?

mvh

Gynter

Svar

Hej Gynter 

Hvis du er kommet fordring via Fogedretten skal lejers restdepositum indbetales til fordringshaver. 

Hvis ikke det er kommet via Fogedretten behøver du ikke gøre det. 

I forhold til istandsættelse ved fraflytning er det væsentligt du følger vores guide - find den her under Guides

Din egen timeløn kan sættes til kr. 220 pr. time. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkFastsættelse af husleje

Jeg har brug for hjælp til fastsættelse af husleje, en ejer i en ejerforening, vil gerne udleje sin lejlighed til den rigtige leje.

Lejligheden er beliggende i København i en ældre ejendom 

Har du et skema, der kan hjælpe med at fastsætte huslejen?


Mvh

Torben Christensen

Svar

Hej Torben 

Du kan bestille en lejevurdering her på siden. Opret ejendommen under "lejemål" derefter klik på tandhjulet ud for lejemålet når det er oprettet og vælg "Bestil Lejevurdering"


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Huslejestigninger ved renovering

Hej Sapu

Har I overblik over hvor meget man kan hæve huslejen med/til på ejendomme fra før 1991, hvis vi skifter eks. vinduer, dørtelefoner, opdaterer facaden, renovere fælles arealer, osv. Jeg tænker her særligt på den strategi som Blackstone har brugt på det københavnske marked de seneste par år, hvor de nødvendigvis renovere lejlighederne men alt andet, og derved kan hæve huslejen. 
Jeg kunne godt tænke mig at kende reglerne for huslejestigninger på baggrund af ovenstående.

Alle vores ejendomme ligger i København eller Storkøbenhavn. 

Mvh
Jannick

Svar

Hej Jannick 

Der kan gennemføres forbedringer både indvendigt i lejemål og udvendigt, men det er klart at forbedringer ikke kan føre til at lejemålet husleje skifter status fra at skulle afgøres efter BRL 29c til kun at skulle afgøres efter Det lejedes værdi LL §§47-49 uden at dette medføre en ny lejekontrakt og dermed en ny lejer. 

Hvor meget lejen kan hæves kan jeg ikke sige noget generelt om, der er betragtninger om "sparet vedligehold" som nødvendigvis må indgå. I praksis kan du anvende LL §59A: 

§ 59 a. Huslejenævnet kan på udlejerens anmodning træffe afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne opkræves i tilfælde omfattet af stk. 2-6.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 kan træffes, inden der iværksættes forbedringer, herunder ombygningsarbejder vedrørende sammenlægning af lejligheder, der vil medføre en lejeforhøjelse, hvis ombygningsarbejdet udføres i overensstemmelse med et projektmateriale vedrørende det påtænkte arbejde, som udlejeren har forelagt huslejenævnet. Udlejerens anmodning til huslejenævnet skal indeholde en opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelsen af arbejderne og en beregning af den ønskede lejeforhøjelse.

Dvs. du kan forelægge huslejenævnet et budget over de forbedringer du påtænker at iværksætte, og således få nævnets godkendelse inden arbejderne begyndes på hvad der kan forlanges af lejeforhøjelse som konsekvens af forbedringerne. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkforsat tråd

Hej igen, Fandt du ud af om listens søgefunktion ikke virker (opdateret i dag 23-04) ? 

Man kan ikke svare i tråden FYI. Derfor oprettet under nyt spørgsmål

Jeg tilføjede sapulisten disse 2 i jauar 2016: Alex Bent Berg og Sandie Belinda Lynge Berg, efter foged udsættelse.

Og tilføjede denne lejer Thomas Gert Poulsen Kragh, efter boligretsdom i september 2017

Kan ikke finde disse lejere i listen pt (eller nogle nye potentielle lejere) hvilket får mig til at tro at listens søgefunktion ikke virker. 

bh

Hans

Svar

Hej Hans 

Vi har haft problemer med at få importeret de gamle lejere fra SAPU Listen (fra dens placering på sapulisten.dk) til den nye placering her på sapu.dk 

Vi arbejder på det, men søgefunktion, registrering mv. virker. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk