Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Må man skifte varmekilde

Må man skifte varmekilde? Jeg levere varme via pillefyr og en bimåler. Må jeg installere et seperat fyr til den udlejede bolig?

Svar

Hej Morten 

Ja så længe der ikke er tale om at det bliver mere byrdefuldt, dvs. dyrere, for lejer så ser jeg ingen problemer i at skifte varmekilde.
Varme kan iøvrigt afregnes noget mere liberalt end fx. el og vand, idet varme kan afregnes efter fx. fordelingsnøgle eller lign. 

Mvh

Mark Jensen 
SAPU.dk

Varmeregnskabsår

Varmeregnskab. Vores varmeaflæsningsperiode løber fra 0101-3112 og brunata aflæser for ejerforeningen. Vi modtager regnskab 11/4 fra brunata og fremsender til lejer 30/4, så det formentligt lander hos lejer 1/5 eller 2/5. Lejer mener nu det er for sent fremkommet. Når ejerforening har brunata og udlejer således ikke selv har mulighed for at beregne varmeprisen, er det så ikke at opfatte som fra et forsyningsselskab og udlejer dermed har en vis frist til at fremsende til lejer efter egen modtagelse af varmeregnskab ? og hvad er fristen så ?

Svar

Hej Christina, Det kommer lidt an på hvad der er aftalt i lejekontrakten - hvis det er angivet at regnskabsperiode for varme følger ejerforeningens altså fra 0101 - 3112 så er regnskabet OK - i skal sende senest 3 mdr. efter i har modtaget det fra forsyning. Hvis ikke der er angivet nogen regnskabsperiode i lejekontrakten med lejer, så antager lejeloven at perioden løber fra 1 juni til 31 maj og så kan der være et problem i den måde i har fremsendt regnskabet på. Kontakt en advokat og få hendes vurdering på jeres muligheder for at opkræve varmebetaling i dette tilfælde, da det kan være lidt kringlet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Til hvem skal lejer betale forbrug

Skal lejers betaling af udgifter til a/c varme og EL gå igennem mig, eller skal han selv betale direkte til de pågældende selskaber? Hvad gør jeg, hvis lejer bruger mere varme, end der betales for a/c? Skal jeg stå for forsikring af boligen? Eller kan jeg flytte min nuværende inboforsikring med mig til min nye lejlighed, og lade lejer betale sin egen forsikring? Hvad gør jeg med aflæsning af varme og el? Skal jeg hyre nogen til at gøre det, så det dokumenteres officielt? Kan jeg fraskrive mig økonomisk ansvar for den indvendige vedligeholdelse mens lejeren bor i lejligheden? F.eks. hvis en vaskemaske går i stykker?

Svar

Hej Kamilla, Det kan aftales i lejekontrakten om lejer selv skal sørge for opvarmning, el mv. eller ej. Underforstået om lejer skal oprette sig som kunde ved forsyningsselskaber. Det vil være at anbefale, da du som udlejer, således slipper for at skulle afleverer regnskab til lejer, ligesom manglende betaling vil være en sag mellem lejer og forsyningsselskaber. Du kan pålægge lejer at tegne indbo - men det er en god ide selv at stå for det, fordi du risikerer at lejer glemmer at betale sine forsikringer, og således vil det gå ud over din ejendom, hvis der sker skade som ellers ville være dækket af forsikringen. Aflæsning af forbrugsmålere, kan foretages sammen med lejer og skrives i en indflytningsrapport - det bør suppleres med fotos af målerstand. Alternativt kan det pålægges lejer, at der kommer fagfolk ud og gør det. Du kan pålægge lejer at vedligeholde f.eks. vaske, låse, armaturer, afløb mv. men de faste installationer i lejemålet, som f.eks. hårde hvidevarer kan du ikke pålægge lejer at erstatte hvis de går i stykker som følge af slid og ælde. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvem skal dække tabet hvis lejer ikke betaler for forbrug

Hej, jeg har lige et spørgsmål ang forbrugsudgifter. Jeg lejer min bolig ud om kort tid og de fleste detaljer er på plads, men hvad sker der i det tilfælde, at lejeren ikke betaler sine forbrugsudgifter. Det står i lejekontrakten at vedkommende skal. Vil keditorene (vandværk, EL-forsygning ovs.) forsøge at indhente det eventuelle skyldte beløb hos mig, eller vil de kun gå efter lejer? Esben Nielsen

Svar

Hej Esben Det vil afhænge lidt af hvem der har det egentlige kundeforhold med forsyningsselskabet. Hvis det i lejekontrakten angives, at udlejer ikke leverer vand, varme og el - altså at der er krydset NEJ til dette i lejekontrakten, og der således er krydset JA til at lejer selv står for dette, herunder at lejer bliver oprettet med direkte kundeforhold hos forsyningsselskaberne, så er det som udgangspunkt en sag mellem forsyningen og lejeren. Hvis lejer derimod betaler et acconto beløb til dig som udlejer, eller dvs. undlader at betale dette beløb, og det har været hensigten at du skulle afregne med forsyningen - ja, så bliver det dig der hænger på regningen hvis lejer ikke betaler. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Varsling af forhøjelse af acconto forbrug

Hvis a´konto varmebetaling skal forhøjes, hvad er så varslingsperioden ? Har man altid ret til at opsige lejemål, hvis man selv skal bebo lejlighed ? også hvis man bebor anden lejlighed i bygningen ?

Svar

Hej Mogens, Varsling af acconto betaling for varme kan ske med 6 ugers varsel til en betalingstermin, når udgifterne hertil ikke er indeholdt i lejen. Udlejeren kan med samme varsel forlange forhøjelse af løbende acconto-bidrag. Bidragene betales med lige store beløb i forbindelse med de almindelige lejebetalinger. De samlede bidrag for et år må højst opkræves med den udgift, som forventes at blive pålignet for varmeregnskabsperioden. Hvis der er tale om en ejerlejlighed, kan der være problemer ved at foretage opsigelse med begrundelse om at du skal bruge det lejede. Det er blandt andet et krav at du selv tidligere har beboet lejemålet. Er det en ejerlejlighed, som udlejeren ikke tidligere har beboet, er det tillige en betingelse, at lejemålet er indgået før 1. juli 1986. Dertil kan der ske en vurdering af opsigelsen, hvis lejer gør indsigelse i mod denne - det er angivet i loven at: Opsigelsen skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Ved afgørelsen skal der bl. a. tages hensyn til, hvor længe udlejeren har ejet ejendommen, og - ved opsigelse af en lejer af en beboelseslejlighed - lejerens muligheder for at finde anden passende bolig. Det er således ikke sikkert, at du kan foretage opsigelse, men du kan forsøge at gennemføre denne og hvis lejer gør indsigelse kan sagen indbringes for boligretten. Husk at lejer skal have 12 mdr. varsel. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil ikke betale for renovation ud over huslejen

Hej Sapu - jeg har en villa med 2 lejemål. Et i stuepplan og 1 lejemål på 1.sal. Lejer i stueplan klager over at hun betaler for renovation "udover" hendes husleje. Dette er ikke korrekt, idet huslejen er specificeret med husleje og renovation kr. 221 kr. om mdr. hvorved huslejen ialt fremgår - jeg tolker dette som at være inkl. huslejen. Jeg har forklaret lejeren udspecificeringen af huslejen, idet hun under alle omstændigheder skal betale for renovationen. Mvh Udlejer

Svar

Hej Udlejer, Det er afgørende om renovation står som en post på linie med acconto forbrug. Hvis det er tilfældet, kan du være lidt på kant med hvad der er tilladt idet alle skatter og afgifter som udgangspunkt skal være inkluderet i huslejen. Hvis der er tale om en renovationsordning hvor lejer betaler efter forbrug, f.eks. pr. kg, vil jeg mene det er ok - men hvis der er tale om en fast afgift kan du ikke forlange dette opkrævet på linie med acconto forbrug. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg lade lejer betale spildevand

Hej SAPU. Jeg har to spørgsmål til min lejekontrakt. Det ene går på om det er ok at jeg videresender min regning fra kommunes forsyning på vand og spildevand til min lejer.( jeg har under §5 sat kryds i ja til at udlejer leverer vand til lejemålet, samt ja til at udgiften til vand fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere). Mit andet spørgsmål er om det er ok at jeg i §11 under særlige vilkår, har skrevet at min lejer forpligter sig til at efterleve vedtægter for ejerforeningen, (herunder at han to gange årligt skal stille op til oprydning på foreningens grund). Mvh. mette.

Svar

Hej Danny, Ja, du kan sagtens lade lejer betale spildevand og tilhørende afgifter. Der har tidligere været lidt tvivl om dette, men det er blevet accepteret retspraksis at lejer kan pålægges spildevandsafgift sammen med det ordinære vandforbrug. Det forudsætter dog at der, som du også har angivet, er seperat vandmåler til lejemålet, ellers må der ikke opkræves acconto vandforbrug og herunder spildevandsafgifter. Det kan også godt aftales, at lejer skal følge vedtægter for ejerforeningen - det skal blot beskrives i §11 i lejekontrakten og vedtægterne skal udleveres til lejer ved indgåelse af lejemålet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Beskatning af acconto forbrug

Hej Jeg er begyndt at leje en lejlighed ud og vil benytte virksomhedsorningen. Mine lejere betaler acontovarme, men hvor i regnskabet skal det stå? skal Hvis det da overhovedet skal fremgå nogle steder, for jeg betaler pengene videre til ejerforeningen. mvh Rasmus

Svar

Hej Rasmus, Dybest set kan du lade være med at indtægtsføre acconto betalingerne fra lejer, når de jo blot er gennemfakturering. Men hvis det skal være helt korrekt, så skal må du angive acconto betalingerne som indtægt, med en tilsvarende omkostning således den del af regnskabet går i 0. Du kan blot angive det som en indtægt sammen med huslejen og igen som en omkostning sammen med øvrige fællesudgifter mv. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan affaldsgebyr pålægges lejer

Kan man påføre lejere det af kommunen opkrævede beløb for "boligbidrag" i forbindelse med opgørelse af affald. På forhånd tak. Maldanco@mail.dk

Svar

Hej Ulrik, Som udgangspunkt kan forbrugsafgifter som er, direkte afledt af lejers forbrug, pålægges lejers betaling. Sagt på en anden måde; en skat eller afgift som er fast og som ikke ændres ved at lejer bruger mindre eller mere af en given forsyning, kan ikke pålægges lejer. Dette skyldes at alle skatter og afgifter som udgangspunkt skal være indeholdt i den regulære husleje. Men en afgift eller skat, som har direkte sammenhæng til lejers faktuelle forbrug kan godt pålægges lejer som acconto betaling. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Overgang til individuel måler

Hejsa Når jeg kigger på tidligere spørgsmål fra udlejere, kan jeg se at det ikke er lovligt at opkræve a'conto-beløb for vandforbrug hvis der ikke er monteret separate vandmålere. Dette har jeg gjort i en del år uden at være klar over problemet. Jeg er naturligvis interesseret i at rette op på problemet, men hvordan gøres det lige mest smertefrit? Der er tale om et hus med to lejligheder, hvor jeg hidtil har delt vandforbruget op efter hvor mange personer der har boet i lejlighederne. mvh Brian Gissel

Svar

Hej Brian, Ja der er nok brug for lidt spidsfindighed, fordi lejer står faktisk med et latent krav på tilbagebetaling af vand. For at undgå at dette materialiserer sig, ville jeg måske give dem et rimelig langt varsel om montage af individuelle vandmålere for at sikre bedst mulige og mest retfærdige afregning bla bla. Alternativt skal du vente med at gøre noget indtil lejemålene bliver ledige, og så få installeret vandmåler inden den næste lejer flytter ind. Det er i hvert fald behæftet med hvis risiko for at den eksisterende lejer begynder at interessere sig for afregning af vand. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvad kan jeg opkræve via varmeregnskaber

Jeg ejer en udlejningsejendom med 3 lejemål og et erhvervslejemål. Jeg foretager selv viceværtopgaverne og vil derfor spørge, hvor stort et beløb jeg, pr. lejemål, kan opkræve via varmeregnskaberne? mvh Holger Rønnow

Svar

Hej Holger, Jeg forstår dit spørgsmål som, at du ønsker at opkræve lejerne for viceværtsopgaver over varmeregnskabet. De omkostninger du kan påføre regnskabet i den forbindelse, ville jeg umiddelbart vurdere er evt. aflæsning af målere med henblik på udarbejdelse af regnskaber mv. Der kan pålægges en rimelig omkostning hertil. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

standard formular til vandafregning

Hej! SAPU Findes der en standartformular til vandafregning ? Er der bestemte regler hvordan den skal udfyldes ? M.V.H. Robert Nielsen

Svar

Hej Robert, Vi har pt. ikke en standard formular til afregning af vand, men vi påtænker at lave nogle skabeloner til forbrugsafregning. Fremsendelse af vandregnskab til lejer skal indeholde en opgørelse over det samlede forbrug for ejendommen, heraf hvor meget lejer har brugt, samt besked om at lejer kan gøre indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter det er fremkommet til lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Acconto afregning skæve datoer

Hej Angående jeres svar på mit tidligere spørgsmål: "Ligeledes kan du fremsende de forbrugsregnskaber du modtager fra din udlejer til fremlejer, men der skal tages højde for målerstand ved din fremlejers overtagelse således det kan synliggøres hvor meget forbrug din fremlejer hæfter for. " Da fremleje perioden lægger skævt fra d. 16 marts til 16. august vil jeg ikke modtage regninger møntet på denne periode, og går derfor ud fra at jeg selv må udregne fremlejers forbrug via måling af målere samt omregning af stigningerne til kr (som jeg endnu ikke kender proceduren for men har spurgt min udlejer til råds) Hvordan dokumenterer jeg forbruget? Jeg kan observere tal på målere sammen med fremlejer ved ind- og fra-flytning, men kan jeg f.eks. tage billeder af målere eller gøre andet for at dokumentere disse tal hvis der skulle opstå konflikt med fremlejer heromkring? I jeres fremlejekontrakt vil det altså indgå at fremlejer vil være forpligtet til at betale disse beløb til mig, når jeg fremsender dokumenterede udregninger for forbruget i perioden, selv hvis dette ikke sker før efter udflytterdagen? I værste fald, kan A/C beløbene så fratrækkes fremlejers depositum, eller kan jeg arrangere at tilbageholde depositum indtil A/C beløb er betalt? Tak for din fortsatte hjælp. Venlig hilsen Michael

Svar

Hej Michael, Du bør få aflæst målere i forbindelse med lejers indflytning således det kan synliggøres hvor meget forbrug lejer har haft i den periode vedkommene bor der. Målere kan f.eks. fotograferes - det er en god måde at dokumentere det på, sammen med en skriftlig redegørelse for målerstand. Acconto forbrug skal som udgangspunkt afregnes med lejer når du selv modtager regnskab for forbruget. Betaling for forbruget kan godt tilbageholdes i depositum - ligesom der kan tilbageholdes et passende beløb af depositumet hvis lejer flytter inden der kommer regnskab således du har et beløb svarende til det forventede forbrug når regnskabet kommer dig i hænde. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg lukke for vandet

Hej! Jeg skrev for et par dage siden og spurgte om jeg kunne lukke for vandet hos lejer, hvor sagen er på vej i fogedretten. Kan når jeg læser svar fra SAPU se at i før har svaret på lign. Denne lejer bliver i følge lejekontrakt opkrævet et aconto beløb til vand, men da hun ikke betaler husleje betaler hun heller ikke for vand. Med andre ord jeg betaler det vand hun forbruger. VH. Iris Kristiansen

Svar

Hej Iris, Du kan ikke umiddelbart lukke for vandet, da dette, så vidt vi er orienteret, er omfattet af nogle beskyttende lovgivninger, som følge af at vand betragtes som livsnødvendigt. Herunder ville det betragtes som selvtægt at foretage lukning af vandet, hvilket er ulovligt i henhold straffeloven. Der er dog tale om, at lejer ikke betaler en pengepligtig ydelse i lejeforholdet og det kan derimod medføre en omgående ophævelse af lejemålet. Dette forstår jeg, at du er igang med og der er således ikke andet at gøre end at opgøre det skyldige beløb når lejer er fraflyttet og forsøge at inddrive pengene efterfølgende via inkasso eller advokat. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opkrævning af acconto ved fremleje

Hej Sapu Jeg skal fremleje min lejlighed om 5 uger, i 5 måneder. Jeg overvejer at bestille en fremlejekontrakt fra jer, men søger først råd til hvordan jeg kan sikre mig at fremlejer kommer til at betale egne A/C beløb i perioden (16. marts - 16. august) Jeg opkræves for varme, vand og antenne fra min udlejer, og el separat. Er det noget jeg selv kan udregne, eller skal jeg kræve særlige regninger fra min udlejer og el-leverandør for perioden? Reflekteres det i kontrakten I kunne udarbejde for mig? Jeg har aldrig prøvet at fremleje før og håber derfor I kan forklare mig hvordan man optimalt arrangerer betaling af disse varierende udgifter. Desuden, grundet at huslejen fremlejer skal betale er sat lidt lavere end den normale for lejligheden (og jeg dermed selv skal dække resten), tænker jeg at fortsat lade husleje og udgifter trække fra min konto, og så lade fremlejer indbetale deres udgifter til min konto. Lyder dette fornuftigt? Tak for jeres hjælp på forhånd. Venlig hilsen Michael

Svar

Hej Michael, Som udgangspunkt bør du blot lade kontrakten til fremlejer reflektere de samme acconto beløb som du betaler til din udlejer, således at din udlejers opkrævninger fremstår transparent overfor din fremlejer. Ligeledes kan du fremsende de forbrugsregnskaber du modtager fra din udlejer til fremlejer, men der skal tages højde for målerstand ved din fremlejers overtagelse således det kan synliggøres hvor meget forbrug din fremlejer hæfter for. Det vil være korrekt at du dækker dine omkostninger til din udlejer og opkræver en "ny" husleje hos din lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Vandforsyning vil ikke have lejer som kunde

Vandforsyningen i vores kommune vil ikke lade lejer stå for betalingen, så regningen bliver sendt til os. Vi har ikke opkrævet et a conto beløb til det,men vil selvfølgelig sende regningen videre til lejeren når opgørelsen kommer. Er det et problem, at der ikke er opkrævet et a conto beløb? I lejekontrakten har vi skrevet ja til at udlejer leverer vand til lejemålet. Og ja til at udgiften til vand fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere. Mvh peter

Svar

Hej Peter, Der er mange kommuner, hvor vandværket ikke ønsker lejere som kunde. I bør i den forbindelse begynde at opkræve lejer acconto, og endelig huske at fremsende årsopgørelse når denne fremkommer fra vandværket. I skal varsle lejer med 6 uger at der pr. d. f.eks. 01.04.2012 vil blive opkrævet acconto vand. Når i har regnskabet fra vandværket skal dette fremsendes til lejer, herunder skal lejer gøres opmærksom på at han kan gøre indsigelse mod regnskabet (det er en lovpligtig formulering). Regnskabet skal fremsendes senest 3 mdr i har modtaget det. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Beregningsark til vandforbrug

Hej Jeg efterlyser et skema - regneark til årsopgørelse af vandforbrug med afledningsafgift. Jeg anvender et regneark, men er i tvivl om jeg overholder reglerne mvh njp

Svar

Hej NJP Vi har pt. ikke et sådan ark liggende, men det er hermed skrevet på vores to-do liste og vi håber at kunne lancere et i løbet af første halvår 2012. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har ikke betalt vand, varme og el

Et lille spørgsmål Jeg har en lejer der er flyttet for ellers ville fogen sat ham på gaden. Han boede der i 7 måneder uden at betale noget. Spørgsmålet går på : hvem skal betale Varme.El og vand. I samarbejde med Henriette har vi fundet ud af at den tidligere lejer ingen penge har. Er det så mig eller hvad ? Mit mob er 5186 2418

Svar

Hej Sten, Hvis lejer har været oprettet med særskilt kundeforhold ved forsyningsselskaber, og du ikke har underskrevet nogen dokumenter hvor du hæfter for lejer, så er det alene lejer forsyningsselskabet kan rejse krav mod. Der kan dog, ved vandværker, være særlige bestemmelser, som gør ejeren af boligen ansvarlig. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvordan afregnes forbrug ud over acconto

Hej Vi har lejet vores hus ud i 11 mdr. Jeg har så lejet en lejlighed i den tid.. ang. indboforsikring.. hvordan forholder det sig.. vores hus er lejet møbleret og ligeledes er den lejllighed jeg flytter ind i. Ang. a- contobeløb under vand, varme og el.. skal det stå særskilt under paragraf 11, at overskrides a-contobeløbet så skal lejer betale differencen.. ?? Håber ´på huritg svar, idet jeg flytter ind d. 15.01. og lejere overtager vores hus 01.02.12.. mvh Helle Nielsen

Svar

Hej Helle, Indbo forsikring bør du tegne selv på dit eget lejemål, mens det normalt pålægges lejer at tegne indbo for huset. Husforsikringen derimod bør du tegne selv og stå for, da det er for risikabelt at overlade dette til lejer. Vedr. acconto så skal lejer selvfølgelig afregnes for det samlede forbrug - i den anledning skal du hvert år lave regnskab over indbetalt acconto stillet op i mod faktuelt forbrug. Har lejer betalt for lidt kan det resterende beløb opkræves hos lejer i forbindelse med først kommende huslejeopkrævning efter regnskab er fremsendt. Det er ikke nødvendigt at anføre i kontrakten at lejer bliver afregnet evt. merforbrug ud over acconto. Mvh Mark Jensen

vandværk vil have udlejer til at hæfte for lejer

Jeg har pr 1/12-2011 udlejet vores hus, og benyttet en lejekontrakt, som er udarbejdet af Sapu. Jeg har valgt at lejer selv skal afregne el og vand, som foreslået af jer. Der er ingen problem med el-selskabet, men vandværket har ringet til mig og sagt at jeg skulle være klar over at jeg hæfter for eventuelle restancer fra lejer, og at de vil have mig til at skrive under på at jeg vil dække eventuelle restancer fra lejer. Har vandværket nogen hjemmel til at gøre det? mvh Søren Rasmussen

Svar

Hej Søren, Vi har set mange eksempler på at vandværker vil have udlejer til at hæfte for lejers forbrug. Det er mig faktisk ikke helt bekendt om de har lovhjemmel til at forlange - det vil jeg nok betvivle. Særligt, hvis de ligefrem nægter at levere vand til lejeren uden udlejers skriftlige erkendelse af at stå som kautionist for lejer. Prøv evt. at spørg vores advokat via spørg advokaten på forsiden af SAPU.dk Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Betaling af kabel-tv

Hej Sapu, Jeg fik udarbejdet en lejekontrakt af jer og den fungerer fint. I lejekontrakten var der kr. 340,00 til fællesantenne, den store TV pakke. Nu er aftalen med TDC opsagt og de 340,00 ophører med at skulle betales. I stedet er der indgået en aftale med ComX om levering af TV og Internet. Her kan man vælge både seperat TV pakke og individuel Internet adgang. Lejer vil gerne have en 'stor pakke', så prisen bliver væsentlig mere end kr. 340,00. Det er jo for så vidt i orden, men hvordan laver vi det kontraktsmæssigt. Kan vi lave en tillægskontrakt, hvor der står, at den tidligere aftale bliver opsagt til kr. 340,00 og at Lejer har valgt en pakke til 540,00 og for så længe som lejekontrakten gælder sættes betalingen op med kr. 200,00 efter lejers valg af tv pakke og Internetadgang. Umiddelbart ville det se bedst ud, at Lejer bare tegnede sin egen aftale. MEN det er temmeligt dyrt at få ComX ud, og lave installationen. Hvorfor det i længden formentlig vil være en fordel at David har abonnemenetet, så det ikke skal skifte når han overtager boligen, men bare overtage abonnementet (hvilket han vil) og derved spare udgifter til oprettelse af abonnement. Er det i orden bare at lave et tillæg? MVH Leif Andersen.

Svar

Hej Leif, Du bør få lejer til skriftlige at tilkendegive, at lejer ønsker TV/internet pakke oprettet til en månedlig pris på 540 kr. og at lejer i den forbindelse acceptere at det gamle abonnement således opsiges, og at han pr. xx.xx.2012 opkræves for den nye pakke. Ligeledes vil det være fint efterfølgende at lave en skrivelse til lejer, bare i form af et brev, hvor det fremgår at abonnementet ændres i henhold til lejers ønske og at opkrævning fremover hedder kr. 540 og iøvrigt reguleres enslydende med evt. reguleringer udlejer må modtage fra udbyderen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvornår afregner jeg forbrug med lejer

Vedr. Varme, el og vand regnskab: Hvis jeg opkræver aconto for forbrug med lejer hvordan udarbejder jeg da mit varmeregnskab etc. med lejer ved årets udgang? Det er således at forbrugsåret jo er gået i gang...Jeg har aflæst målerne ved indflytning med lejer...

Svar

Hej Simon, Regnskab vedr. accontoforbrug gøres op ved forbrugsårets afslutning (eller senest 3 mdr herefter). Typisk følger forbrugsåret for udlejningen det samme forbrugsår som ejer- eller andelsforening opererer med - alternativt det forbrugsår som dit forsyningsselskab kører med. Der tager du udgangspunkt i målertal fra indflytning og frem til årets afslutning og der foretages således evt. refusion i henhold til det forbrug lejer har haft i perioden. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Leje betaler ikke forbrug

Vores lejer er forpligtet til selv at afregne forbrug for vand og renovation med forsyningsselskabet. Dette har han ikke gjort, hvorfor vi som ejere var forpligtet til at betale. Endvidere har vi erfaret at lejer ikke har betalt for naturgas, hvorfor der er blevet lukket for gassen. Lejer har selv opsagt lejemålet til udflytning pr. 01. december 2011. Nu er mit spørgsmål om vi har mulighed for at få ham ud før denne dato, da huset jo absolut ikke har godt af at stå uden varme. Med venlig hilsen Berit

Svar

Hej Berit, Det vil i sagens natur være vanskeligt at få lejer ud før tid, da en fogedsag nemt tager betydeligt længere tid at få igennem. Dog synes jeg du skal tage kontakt til vores samarbejdspartner, Advokat Henriette Reinholdt med henblik på en vurdering om at gennemføre en ophævelse på baggrund af misligeholdelse pga manglende opvarmning. Det kræver en vurdering af retspraksis for at kunne svare entydigt på dette, og til det formål er Henriette bedre. Du kan skrive til hende via Spørg Advokaten på forsiden af www.sapu.dk Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer stjæler el

Hej Jeg har en udlejningsejendom, hvoraf stuehuet udelukkende kun er med el. Dertil har jeg ligeledes en lejer der gentagende gange får lukket for strømen fra SEAS på grund af restance. Hvad gør jeg nå lejer nu tager strøm fra opgangens stikkontakter ? Jeg har fået lukket de 2 kontakter fra 1 sal hvor lejer bor, men nu har lejer ført en ledning ned til st. etagen og tager strøm derfra ? Hvad gør jeg ? Med venlig hilsen Jane Duris Bra-Byg@teliamail.dk

Svar

Hej Jane, Du bør fremsende lejer et varsel, at forholdet med at stjæle el skal bringes til ophør omgående idet lejemålet ellers vil blive ophævet. Du skal give lejer et rimeligt varsel - 2-4 uger f.eks. Har lejer ikke bragt forholdet til ophør vil jeg anbefale at sende et sidste varsel, hvor lejer gives endnu 1 uge til at bringe forholdet til ophør. Herefter er det min vurdering at du med rette kan ophæve lejemålet og bede lejer fraflytte lejemålet omgående. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forhøjelse af varmebidrag

Hej Sapu. Vores lejer betaler aconto varme. Har nu fået opkrævning for det næste halve år og kan se at aconto varme skal hæves med virkning fra 01/07-11, hvordan gør jeg det? Mvh Nils Aagaard

Svar

Hej Nils, Dette foregår på samme måde som med vand - se vores tidligere svar vedr. dette. Mvh Mark Jensen SAPU.dk