Husorden til brug ved privat beboelse. Vedlægges lejekontrakt og underskrives af lejer.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Varsling til lejere om forhøjelse af Antennebidrag

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Påkravsskrivelse som anvendes ved manglende betaling af leje eller andre pligtige pengeydelser i Erhvervslejemål

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Udsættelsesbegæring til Fogedretten vedr. Erhvervslejemål

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

SAPU's vejledning vedr. afholdelse af syn med lejer, gældende for nye regler indført ved lov d. 1.7.2015. Er således relevant for alle lejemål der indgås eller afsluttes efter 1.7.2015

Kategori Guides og vejledninger Sidst ændret d. 20-09-2018

Blanket til forhøjelse af husleje for småhuse beliggende i regulerede kommuner

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Blanket til forhøjelse af husleje for småhuse beliggende i uregulerede kommuner. Kan også anvendes til lejeforhøjelse i lejemål hvor alene det lejedes værdi er gældende.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Lejekontrakt til kælderudlejning

Kategori Lejekontrakter Sidst ændret d. 20-09-2018

Udkast til en erhvervslejekontrakt - Fuld størrelse.

Kategori Lejekontrakter Sidst ændret d. 20-09-2018

Lejekontrakt til parkeringspladser

Kategori Lejekontrakter Sidst ændret d. 20-09-2018