Blanket til forhøjelse af aconto (fx. forhøjelse af aconto varme og vand). Til anvendelse efter ny lovs ikrafttræden (dvs. efter d. 1.7.2022)

Kategori Dokumenter, Ny Lejelov 2022 Sidst ændret d. 21-06-2022

Blanket til brug ved udligning af skatter og afgifter, opdateret til ny lov pr. 1.7.2022

Kategori Dokumenter, Ny Lejelov 2022 Sidst ændret d. 10-08-2022

Det lejedes værdi, uregulerede kommuner. Se kommune liste for oversigt hvilke kommuner der er reguleret. Blanketten er opdateret til ny lovgivning pr. 1.7.2022

Kategori Dokumenter, Ny Lejelov 2022 Sidst ændret d. 10-08-2022

Det lejedes værdi, regulerede kommuner. Se kommune liste for oversigt hvilke kommuner der er reguleret. Blanketten er opdateret til ny lovgivning pr. 1.7.2022

Kategori Dokumenter, Ny Lejelov 2022 Sidst ændret d. 10-08-2022

Rekvisition til Fogedret, til brug ved udsættelse af lejer som følge af betalingsmislighold

Kategori Dokumenter, Ny Lejelov 2022 Sidst ændret d. 10-08-2022

Blanket til anvendelse hvor lejer pt ikke betaler aconto bidrag til fx. varme. Blanketten er opdateret til ny lejelov pr. 1.7.2022. Kontakt os ved spørgsmål, særligt hvis du er i tvivl om du kan anvende blanketten.

Kategori Dokumenter, Ny Lejelov 2022 Sidst ændret d. 26-08-2022

Den nye lejekontrakt typeformular, som bør anvendes fra d. 1.9.2022. Dette er seneste udgave, rettet d. 24 november fra Ministeriet.

Kategori Dokumenter, Ny Lejelov 2022 Sidst ændret d. 25-11-2022

Varmeregnskab skabelon opdateret til ny Lov om Leje

Kategori Dokumenter, Ny Lejelov 2022 Sidst ændret d. 29-09-2022

Vandregnskabs skabelon opdateret til ny Lov om Leje

Kategori Dokumenter, Ny Lejelov 2022 Sidst ændret d. 07-02-2023