Husorden til brug ved privat beboelse. Vedlægges lejekontrakt og underskrives af lejer.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Varsling til lejere om forhøjelse af Antennebidrag

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Påkravsskrivelse som anvendes ved manglende betaling af leje eller andre pligtige pengeydelser i Erhvervslejemål

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Udsættelsesbegæring til Fogedretten vedr. Erhvervslejemål

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Blanket til forhøjelse af husleje for småhuse beliggende i regulerede kommuner

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Blanket til forhøjelse af husleje for småhuse beliggende i uregulerede kommuner. Kan også anvendes til lejeforhøjelse i lejemål hvor alene det lejedes værdi er gældende.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Skema til supplerende oplysninger i forbindelse med fraflytning, fx. mulighed for at lejer kvitterer for nøgleoverdragelse, supplerende bemærkninger til fraflytningsrapport mv. Ikke obligatorisk.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Indflytningsrapport til brug ved udlejning af lejlighed, hus, værelse mv

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 18-12-2018

Et oplæg til aftale om forkøbsret med lejer. Kan vedlægges lejekontrakt som Bilag. Husk at henvise til bilaget i lejekontraktens §11.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 03-01-2019

Det hænder at vandværker ikke vil have lejer som kunde, idet de ikke ønsker at risikere at lejer ikke betaler for vandet. Med denne blanket påtager udlejer sig forpligtelse til at hæfte for vandet, hvilket bliver resultatet alligevel, og det kan således medvirke til at vandværket godt vil afregne med lejer hvormed udlejer slipper for at skulle opkræve aconto.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 03-01-2019

Skabelon til vandregnskab beboelseslejemål

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 18-01-2019

Skabelon til vandregnskab beboelseslejemål

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 18-01-2019

Fraflytningsrapport der kan udfyldes på PC / iPad

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 18-03-2019

OMK beregning til anvendelse ved beregning af Omkostningsbestemt husleje for storejendomme (7 el flere lejemål i samme ejendom, under samme udlejer). OMK leje og beregning heraf er lovpligtigt i regulerede kommuner.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 14-06-2019

Blanket til stævning (småsager under 50.000)

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 14-06-2019

Indflytningsrapport der kan udfyldes på PC / iPad

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 16-07-2019

Fraflytningsrapport opdateret 2024. OBS Vi anbefaler anvendelse af denne, da den er opdateret i forhold til seneste retspraksis.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 11-03-2024