SAPU Listen er et advarselsregister leveret af SAPU.dk - Sammenslutningen af Private Udlejere. 

Registeret indeholder oplysninger om lejere, som ikke har overholdt pengepligtige ydelser i lejeforholdet, misligeholdt lejemål mv. 
Formålet med SAPU Listen er, at advare andre udlejere mod lejere, der tidligere har forsømt deres forpligtelser i lejeforhold. 

SAPU Listen er godkendt som advarselsregister af Datatilsynet og Datarådet. Læs mere om afgørelsen her.

Adgangen til registeret, både for så vidt angår registrering og søgning, er forbeholdt medlemmer af SAPU. Du kan oprette medlemskab her.