Kære udlejere 

Som bekendt kommer der en ny lejelov pr. den 1.7.2022. Den nye lovgivning er resultatet af en sammenskrivning af Boligreguleringsloven og Lejeloven, som dog munder ud i 2 nye lovgivninger: 

1. Lov om leje

2. Lov om Boligforhold

Vi vil løbende opdatere SAPU.dk med nyheder omkring den nye lov, herunder hvad loven har af betydning for udlejere og vores medlemmer. 

Download de nye lovgivninger her: 

Ny_Lejelov_2022.pdf

Ny_Lov_om_Boligforhold.pdf

Download paragrafnøgle her: 

Paragrafnoegle-til-sammenskrivning-af-lejelovgivningen-fra-Boligministeriet-2022_03_08.xlsx

Hent den nye Typeformular A 10. udgave

Typeformular_A_10.pdf


Hvilke ændringer fører den nye lejelov med sig? 

Lovændringen har som sådan ikke sigte på at ændre vilkår for hverken udlejer eller lejer. 
Formålet er en sammenskrivning, forenkling og modernisering af lejelovene: 

Forligsparterne (SD, RV og V, DF, SF og EL) er på den baggrund enige om at gennemføre en samlet forenkling og modernisering af lejelovgivningen.
Det er i den sammenhæng et vigtigt hensyn, at den retlige og økonomiske balance mellem udlejere og lejere ikke forrykkes.”

Trods at der skulle være tale om en sammenskrivning, men der bliver altså stadig tale om 2 love, som dog bliver mere opdelt i forhold til hvad den enkelte lov omhandler. Se nedenfor. 

Enkelte konkrete ændringer: 

 • Fravigelighed / ufravigelighed 


  • Det fremgår nu af hvert kapital i loven om der er fravigelighed eller ej. Tidligere var en del af disse ikke beskrevet i loven, men dog alligevel veldefineret i retspraksis. 
  • Det er ikke umiddelbart klart, om den nye lejelov indholder flere ufravigelige bestemmelser end tidligere, men det må antages ikke at have været hensigten.
 • Huslejenævnets kompetencer
  • Nævnet kan tage stilling til spørgsmål om adgang, herunder varsling af adgang, overholdelse af formalia mv. 
  • Det kan besværliggøre tvister om adgang betydeligt, hvis dette skal håndhæves. 
 • Lejelovens §53 vedr. skatter og afgifter
  • I nyopførte ejendomme, konverteret erhverv (og lign. med "fri lejefastsættelse") er det nu et ufravigeligt krav at skatter og afgifter skal nedsættes, hvis de falder på ejendommen, såvel som at de kan udlignes (sættes op) hvis de stiger. Førhen kunne det principielt aftales, at nedsættelse af skatter og afgifter ikke kom lejer til gode. 
 • Lejelovens §111 stk. 2 
  • Indvendig vedligeholdelse definering af "lakering af gulve" ændres til det lidt mere omfattende "behandling af gulve". 
 • Fremleje
  • Ny opsigelsesmulighed for udlejer, der oplever at lejer fremlejer, men ikke efterlever huslejenævnsafgørelser relateret til fremlejeforholdet. 

Ovenstående er et udpluk af de materialle ændringer i loven. Der er flere, som vi vil komme ind på i et kommende kursus vedr. den nye lejelov. 

Ny lejekontrakt 2022

Der kommer en ny lejekontrakt, Typeformular A 10. udgave. Den er ikke udgivet endnu, men forventes at være klar i løbet af maj måned. Du vil selvfølgelig kunne finde den her på sapu.dk så snart den er tilgængelig. 

Skal eksisterende lejekontrakter opdateres? 

Nej - eksisterende kontrakter indgået før d. 1.7.2022 skal ikke opdateres, trods at de indeholder vilkår som peger på bestemmelser, som i den nye lov er ændret. 

Fra hvornår skal den nye kontrakt anvendes? 

I forbindelse med lovændringen i 2015, var det således, at hvis lejekontrakten underskrives, og altså dermed indgåes, inden lovændringen, så skal den "gamle" kontrakt anvendes (eller kan anvendes), uanset at lejemålet fx. starter d. 1.7.2022. 

Det må således antages, at tidspunktet for lejekontraktens indgåelse er afgørende, således at kontrakter, der er underskrevet og dermed indgået før d. 1.7.2022 kan fortsætte på Typeformular A 9.udgave. Også selvom kontrakten omhandler et lejeforhold, der fx. er aftalt til start d. 1.8.2022 - altså et stykke tid efter den nye lov er trådt i kraft. 

SAPU har allerede lavet en del kontrakter for 2022, som starter efter d. 1.7.2022, men disse kan selvsagt ikke indgåes på den nye kontrakt, da denne ikke findes endnu. 

Alle lejeforhold, der indgås efter d. 1.7.2022, må skulle anvende den nye typeformular. 

Nye vilkår til §11

SAPU har lavet en oversigt over klausuler til §11, baseret på de nye bestemmelser. Denne er tilgængelig for vores Premium medlemmer og kan findes her: Klausuler til ny lejekontrakt (§11)

Kursus Ny Lejelov 2022

Hold dig orienteret her på hjemmesiden, hvor der vil komme tilbud til vores medlemmer om kursus i den nye lejelov. 


Få hjælp til at håndtere de nye regler, opret dig som medlem hos SAPU.

 

eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig.