Behov for et personligt møde? 

Sager med lejere kan udvikle sig til at blive uoverskuelige, og da der ofte er mange omstændigheder og forhold involveret, kan det være formålstjeneligt at vi tager et møde om sagen. Til mødet kan du medbringe relevant korrespondance med lejer, huslejenævn, LLO, GI eller andre parter i sagen og du vil modtage konkret rådgivning i sagen. I nogen tilfælde kan vi nå at udarbejde kladde til besvarelse / skrivelse til en eller flere parter. 

Som udgangspunkt takseres mødet af 1 times varighed, som afregnes i henhold til betingelserne for dit medlemskab. I særlige tilfælde kan der være behov for længerevarende møder, som i så fald afregnes efter aftale. 

Mødet foregår hos os på vores adresse, men vi kan, mod tillæg af kørsel, komme til dig.

Lad os håndtere ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn er blevet en ganske central del af en udlejning, særligt efter lovændring pr. 1.7.2015, hvor udlejer er pålagt en udvidet pligt for så vidt angår dokumentation, formalia og frister. Lovgivningen, særligt omkring fraflytning, er forholdsvis kompliceret og der skal ganske små fejl til før udlejer helt eller delvist mister sin ret til at rejse krav. 

SAPU kan håndtere både ind- og fraflytningssyn med lejer, hvormed du sikres at dokumentation, rapporter, billeder og frister følger lovgivningen og giver dig maksimal mulighed for at rejse istandsættelseskrav mod lejer i henhold til Lejelovens regler. 

Alt materiale bliver selvfølgelig lagt op på ”Mit SAPU” under det pågældende lejemål, således det altid er dig tilgængeligt og relevant materiale i øvrigt er tilgængeligt for / sendes til lejer. 

Kontakt os telefonisk på 25758382 eller via email for nærmere information og aftale om afholdelse af ind- eller fraflytningssyn.  

Øvrige møder, besigtigelser mv. 

Ønsker du at SAPU deltager ved møde med fx huslejenævn, syn og skøn, besigtigelser eller lignende sker dette til samme vilkår som ved personligt møde. Vi bør drøfte om vores fremmøde har tilstrækkelig værdi for dig, således der ikke spildes kræfter på at booke SAPU til forhold, der med lidt telefonisk rådgivning kan håndteres af dig. 

Medlemskab hos SAPU er hurtigt tjent hjem

Vores medlemmer er godt tilfreds, men tag ikke vores ord for det. Vi har mange pæne anmeldelser på Trustpilot. Opret dig idag og få personlig hjælp og vejledning til din udlejning

Vil du ringes op? 

Brug formularen her, hvis du vil ringes op inden du melder dig ind eller aftaler møde.