Min lejer har klaget over huslejen 

Det er desværre almindeligt forekommende, at lejer klager over huslejen. Der er de seneste år opstået en regulær industri, der alene beskæftiger sig med at "tilbyde" lejer en lavere husleje ved at føre deres sag i huslejenævnet. 

Firmaer som bl.a.: 

 • Digura 
 • Fairhusleje
 • Rentguide
 • Renthero 

og flere - vi har svært at holde styr på dem alle. Dertil er det selvsagt, at LLO (Lejernes Landsorganisation) indbringer mange sager på landsplan, herunder igennem deres lokal afdelinger. 

Vi gennemgår ikke her, hvordan husleje fastsættes og reguleres i Danmark, det kan du læse mere om her.

Men der er nogle forhold, som er væsentlige når din lejer klager over lejens størrelse: 
 1. Har lejer, forinden at denne eller deres repræsentant, klager til huslejenævnet bragt spørgsmålet om husleje op og drøftet dette med dig som udlejer? Hvis ikke, så kan huslejenævnet faktisk ikke forlanges eller forventes at behandle sagen. Nævnet er et tvistnævn, og hvis der ikke er nogen tvist kan de ikke behandle sagen 


  1. Se dom GD 2015/23b https://sapu.dk/blog/gd-2015-23b-huslejenaevnet-kunne-ikke-behandle-sag-ingen-tvist (kun medlemmer hos SAPU)
  2. Se dom GD 2006/54V https://sapu.dk/blog/gd-2006-54-v-ingen-henvendelse-til-u-inden-indbringelse-for-huslejenaevn-afvisning (kun medlemmer hos SAPU)
 2. Er lejemålet evt. fritaget for lejeregulering? 
  1. Hvis din lejlighed / hus er beliggende i en ejendom opført efter 31.12.1991 er lejer reelt afskåret fra at klage over lejens størrelse. 
  2. Hvis din lejlighed er konverteret fra erhverv til bolig efter 31.12.1991 er lejer også afskåret fra at klage over lejens størrelse 
   1. Dog kun hvis der specifikt er henvist til LL §53 stk. 4 i lejekontraktens §11. 
  3. Hvis din lejlighed eller enkeltværelse er nyindrettet (dvs. ingen bolig før) efter d. 1.9.2002 er lejer ligeledes afskåret fra at kunne klage over lejens størrelse 
   1. Også her gør sig gældende at lejekontraktens §11 forventes at afspejle forholdet.
 3. Har lejerrepræsentanten modtaget fuldmagt til at klage over lejers husleje? 
  1. Hvis lejer repræsentanten ikke har fuldmagt fra lejer til at klage over lejens størrelse, bør sagen anmodes om at blive afvist, da det alene er lejer der kan klage over lejen i et lejeforhold og ingen andre. 
 4. Er klagen indbragt inden for 1 år fra lejemålets begyndelse?
  1. Hvis ikke kan lejer ikke forlange lejen nedsat med tilbagevirkende kraft, men alene med effekt fra klagetidspunktet og frem jf.LL §49 stk. 4

Har du modtaget en klage over huslejens størrelse, så kontakt os med det samme og gerne inden du svarer huslejenævnet, således vi kan rådgive dig i sagen og evt. repræsenterer dig - se afsnit om vores sagsbehandling her: https://sapu.dk/p/sagsbehandling

Et udpluk af vores anmeldelser på Trustpilot nedenfor. 

Klage over husleje


Hjælp til udlejer


 

Huslejenævnssag