Fra 2013 har det været muligt for udlejere, at bede huslejenævnet foretage en forhåndsvurdering af huslejen, således udlejer kan få lejeniveauet oplyst inden der indgås lejemål. Prisen for denne forhåndsgodkendelse er pt (2018 tal) kr. 514,00. Desværre er der som oftest indtil flere måneders behandlingstid.

Generelt vil de fleste udlejere dog med fordel kunne få vurderet huslejen af SAPU, idet vi har indgående kendskab til lejens fastsættelse hvormed du kan få en retvisende idé om det lovlige lejeniveau og samtidig spare både tid og penge. 

Bestil lejevurdering via "Mit SAPU" eller kontakt os pr. email / telefon.