Lov om Leje og Lov om Boligforhold indeholder en række satser, som bliver pristalsreguleret en gang om året. Du kan også finde datoer for afsendelse af påkrav og ophævelser i denne oversigt over satser og datoer for 2024.

Kategori Satser mv 2024 Sidst ændret d. 03-01-2024