Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Lejer nægter at betale for istandsættelse

Hej, lejer nægter at betale for maling i forbindelse med fraflytning. 

Lejer vil tage sagen i huslejenævnet.

Jeg har oprettet en sag under sagsbehandling med relevant info.

Hvad gør jeg nu?

Mvh. Johni Jensen

Svar

Hej Johni 

Jeg læser lige sagen du har oprettet. Hvis du ønsker at vi tager sagen for dig,  så meddel huslejenævnet at vi skal indsættes som din repræsentant i sagen. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Udfordring med vores lejer

Hej

Vi har et hus, en 70’er villa, som ikke er i så god stand længere. Der bor en udenlandsk familie, som forstår meget dårligt dansk. Vi har kommunikations udfordringer med dem. En af problemerne er at vi gerne vil af med huset. Vi går snart på efterløn og pension og har derfor på længere sigt ikke råd til at vedligeholde det længere. De har gennem et stykke tid klaget over at der er fugt i huset. Det har vi taget alvorligt og vil have en tømrer og en fugt ekspert ud for at finde ud af, om det er skadelig svamp der er. Da huset lyder usundt, har vi tilbudt dem at “købe” dem ud. Dvs give dem deres indskud tilbage. Men nu truer de med at vil gå til huslejenævnet, hvilket vi ikke kan forstå....her er det måske også sprogbarrieren der spiller ind.

Hvad kan vi gøre, hvad kan I hjælpe med

Vh Marianne Bøgh Hansen

Svar

Hej Marianne

Jeg mener vi indledningsvist bør forsøge at opsige dem, det er ikke sikkert det lykkes uden sværdslag men jeg ser ikke nogen grund til at undlade at prøve. 

For så vidt undersøgelse af huset, skal jeg høre hvad fugtekspert og tømrer har konkluderet? Er der problemer med fugt i huset, og kan de sige noget om hvorfor det evt måtte være opstået? 

Vi ser desværre mange lejemål hvor lejerne, pga. deres adfærd idet lejede, selv medvirker til at der opstår fugt i lejemålet. 

Af hensyn til den videre dialog om sagen vil det være nemmest om vi fortsætter "tråden" i vores Chat som du finder her:

https://sapu.dk/conversations

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


lejelovens § 47,s tk. 4

Jeg har lige fået en sag afgjort i huslejenævnet. Den lejlighed, jeg udlejer, er omfattet af lejelovens § 53, stk. 4. Dvs. den var ikke en lejlighed den 31.12.1991.

Huslejnævnet har imidlertid resolveret, at siden jeg ikke har henvist til lejelovens § 47, stk. 4 omkring regulering af det lejede til det lejedes værdi, kan jeg ikk kræve huslejeforhøjelse.


Hvad siger du?

mvh

Mogens Møller Nielsen

20 13 93 00

medlem


Svar

Hej Mogens

Jeg skal beklage du først modtager svar nu. 

Det er korrekt, at en undtagelsesklausul om lejemålets fritagelse for reglerne om det lejedes værdi, jf. LL §53 stk. 4 forudsætter korrekt henvisning til bestemmelsen i lejekontraktens §11. Vi har set andre afgørelser herom, der siger det samme og det fremgår også af bestemmelsen at: 

Det er en betingelse for fravigelsens gyldighed, at det fremgår af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af denne bestemmelse.

Jeg vurderer således ikke, at der kan gøres ret meget ved den afgørelse du har modtaget. Du nævner dog lejeforhøjelse, men jeg antager at sagen har handlet om lejens størrelse ved lejemålets indgåelse. Netop idet at lejemålet således ikke er blevet omfattet af reglen i LL §53 stk. 4 vil det faktisk være muligt at varsle en lejeforhøjelse under henvisning til reglerne om det lejedes værdi jf LL §§47-49 idet lejemålet således netop er omfattet af disse regler. 

Om der er "luft" til en lejeforhøjelse, eller om der kan være andre forhold der gør sig gældende i forhold til at kunne igangsætte et varsel om lejeforhøjelse kan jeg ikke sige noget om før jeg har en kopi af lejekontrakten. 

Ønsker du en vurdering heraf kan du oprette en sag her: Opret sag hvor du også kan uploade lejekontrakten. Alternativt kan du bare sende kontrakten til info@sapu.dk med besked om at du ønsker en vurdering af muligheden for at hæve huslejen. Så vurderer vi sagen og vender tilbage til dig. Vurdering af sagen er selvsagt uden beregning. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Forhåndsvurdering fra huslejenævn

Hej,

Jeg har netop modtaget jeres lejevurdering. Den ser rigtig fin ud ift mine forventninger. Vil i anbefale at få foretaget en forhåndsvurdering fra huslejenævnet i mit tilfælde? Eller vil det være nok at fortsætte med jeres vurdering?

Mvh

Mark

Svar

Hej Mark 

Altså fordelen ved en egentlig forhåndsvurdering fra nævnet er selvsagt, at du får et bindende tilsagn. Ulempen er dels ventetiden, dels at den ventetid kan trække ud i det omfang at nævnet kommer en afgørelse som er helt hen i vejret. Det vil jo være svært at leve med og bare fortsætte processen med udlejning, idet du så ved at hvis lejer klager får du klasket den forhåndsvurdering i hovedet. Dermed kan du risikere, at skulle igennem en proces med Ankenævnet og muligvis boligretten inden du når frem til den "rette" forhåndsvurdering. 

Personligt ville jeg nok undlade at bruge tid og penge på det, men istedet bruge tiden på at finde den rette lejer, som er mindst mulig tilbøjelig til at klage til nævnet i det hele tiden (ex-pats bl.a.) 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


husleje og forbrug

Hej,


Jeg er i tvivl om man kan fastsætte en husleje med vand og varme inklusiv eller om det skal være a conto?

Svar

Hej 

Du kan undlade at opkræve forbrug som vand og varme aconto. Du skal være opmærksom på, at du således ikke kan fremsende lejer efterregninger uanset hvor stort deres forbrug måtte være. 

Det bør fremgå af lejekontraktens §11 at: 

Lejer betaler ikke særskilt for forbrug. Udlejer forbeholder sig ret til at varsle overgang til aconto som tillægges huslejen, såfremt det viser sig nødvendigt. 

Mvh
Mark Jensen
SAPU


Forrentning af for meget betalt husleje

Vedr. beregning af renter Til SAPU. Min lejer har klaget over huslejens størrelse. Huslejenævnet har nu afgjort at nedsætte den årlige husleje fra 76.800 kr. til 61.000 kr., samt at nedsætte depositum (indbetalt december 2010) fra 21.000 kr. til 15.250 kr. Afgørelsen gælder fra 1. april 2012. Jeg skal tilbage betale for meget udbetalt leje og depositum med tillæg af renter efter renteloven fra betalingstidspunktet. Jeg skal tilbagebetale 5750 kr. i depositum og 4250 kr. i for meget udbetalt husleje, dvs. 10.000 kr. Hvordan beregner jeg renterne? Eller skal jeg forhandle og tilbyde min lejer de 10.000 kr. uden renter? (Jeg har også spurgt Henriette via jeres hjemmeside d.d. se mit spørgsmål til Henriette nedenfor.) Mange tak for hjælpen, Venligst Tatjana Kære Henriette. Jeg skal bl.a. tilbagebetale et depositum på 5750 kr., der er indbetalt 1. januar 2011, med tillæg af renter efter renteloven. Hvordan beregner jeg renterne? Mange tak for hjælpen, venligst Tatjana

Svar

Hej Tatjana, Så vidt jeg er orienteret forrentes beløbet med dagens kurs i national banken, dvs. diskontoen. Men jeg ville nok forsøge at indgå et forlig med lejer istedet - det har vi tidligere haft held med. Kontakt os på info@sapu.dk hvis du vil vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig med dette. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvordan opkræver vi penge fra lejer når vi har vundet en sag

Hej Sapu. Vi har netop vundet en sag ved huslejenævnet i forbindelse med at fraflyttede lejer havde misligholdt lejemålet. Udover depositummet som vi havde tilbageholdt, skal hun yderligere betale os nogle penge. Nu har hun så 4 uger til at indbringe sagen for boligretten, hvis hun ønsker det. Mit spørgsmål er: hvis vi ikke har hørt noget fra boligretten inden 4 uger, står huslejenævnets dom så ved magt? Hvordan kan vi inddrive pengene, hvis hun ikke betaler frivilligt? Har I en formular til det? Eller skal vi bare sende et brev med kravet? Vi vil gerne gøre det udenom en advokat. Kan man sætte rykkergebyr på hvis hun ikke betaler? MVH Peter

Svar

Hej Peter, Først og fremmest: hvis du ikke hører fra boligretten eller fra lejer at sagen er indbragt, så må du betragte den som afsluttet og du kan påbegynde inddrivelse af pengene hos lejer. Du kan forrente beløbet som beskrevet i lov om renter, §5 stk. 1 og stk. 2 ---- § 5. Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. ---- Vi har ikke som sådan en formular til det, men i bør i første omgang gøre beløbet op og fremsende lejer et krav om betaling. I kan evt. anføre, at beløbet forrentes i henhold til ovenstående afsnit i lov om renter og at lejer, såfremt denne ikke har mulighed for at betale, bør kontakte jer for en dialog om evt. afdragsordning. I tilfælde, at lejer ikke betaler står i overfor at skulle bruge nogen penge på at inddrive beløbet under alle omstændigheder - i kan sende lejer i fogedretten, eller overgive sagen til advokat eller inkasso. Alle muligheder vil dog som udgangspunkt koste jer lidt penge, og derfor er det klart at foretrække at i finder en løsning med lejer på egen hånd. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forventer at tabe sag i huslejenævn men har ikke pengene

Jeg har anket to afgørelser; huslejens størrelse og en fraflytningstvist og afventer nu ankenævnets afgørelse. Jeg tvivler meget på at sagen vedr. huslejens størrelse falder ud til min fordel, men har ikke pengene, som lejerne formentlig skal have tilbage. Hvordan forholder jeg mig? Skal jeg klart melde det ud til dem efter ankenævnets afgørelse, eller forholde mig afventende? Mvh Camilla

Svar

Hej Camilla, En afgørelse i huslejenævnet som betyder, at du af en eller flere årsager skal tilbagebetale penge til lejer, bør du forsøge at forhandle på plads med lejer i form af et forlig som indgås efter sagen er afsluttet. Lejere ved godt, at bl.a. sager om huslejenedsættelse, herunder markante nedsættelser af lejen med tilbagevirkende kraft sker som følge af en fordrejet lovgivning og ikke fordi udlejeren rent faktisk har tjent en masse penge på udlejningen. Derfor er lejer som regel også til at tale med i forhold til at indgå forlig efterfølgende, netop fordi de ved at udlejer reelt set ikke har pengene til at tilbagebetale massive beløb. Mit råd er derfor at udarbejde en skrivelse til lejer, hvor du redegør for din økonomiske situation og lægger op til et forlig på ca. 50 procent af den samlede sum. Vi kan hjælpe dig med det, hvis du ønsker - det er lykkes os i mange tilfælde at spare udlejer for væsentlige beløb ved at indgå disse forlig med lejer. I tillæg er lejers muligheder for at inddrive penge fra en udlejer, der ikke har dem, relativ små. De kan forsøge sig med inddrivelse via advokat eller inkasso, men begge muligheder koster penge fra lejeren. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Tilbagebetaling af sidste 18 mdr. husleje

Hvis udlejer har boet i lejligheden i 18 mdr. og indberetter en til huslejenævnet i København kommune - kan udlejer så få nedsættelsen med tilbagevirkende kraft for alle 18 mdr? Har læst jeres svar hvor I skriver at hvis lejer har boet der i mere end 12 mdr så frafalder tilbagebetalingsfristen. Men når jeg læser inde på huslejenævnets hjemmeside står der at hvis flere end 7 lejligheder har været ejerbolig siden 1995 i ejendommen er fristen bare at man klager inden for et år efter man er fraflyttet, da dette går ind under boligreguleringsloven § 17 stk 1 og ikke lejeloven §49 stk 4.

Svar

Hej Jagoda, Lejer kan ikke kræve 18 mdr. husleje tilbagebetalt. Boligreguleringslovens §17 angiver netop at: Stk. 2. Lejeren kan uanset stk. 1 ikke kræve tilbagebetaling af for meget betalt leje med den begrundelse, at lejen overstiger det lejedes værdi, med mindre krav om nedsættelse af lejen er fremsat for huslejenævnet inden 1 år efter det tidspunkt, lejen eller den forhøjede leje første gang skal betales. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har ikke overholdt huslejenævns afgørelse

Min lejer har indbragt sin sag for Huslejenævnet København, der er fremkommet med en afgørelse &/7 2011. Hun har så igen indbragt denne afgørelse for Ankenævnet, men har så frafaldet sin anke 29/11 2011. Fra Ankenævnet har jeg så modtaget skrivelse 30/11 2011, der oplyser, at Huslejenævnets afgørelse så står ved magt. Mit spørgsmål : Er datoen for Huslejenævnets afgørelse 6/7 eller 30/11 gældende ? Hvis det er 30/11, har hun allerede 6/7 , påbegyndt at "tage for sig af retterne", idet hun siden Juli md, har betalt huslejen -5 gange- med en nedsættelse , af kr 613,33. For mig ser det ud, i.h.t. Ankenævnets brev, at hun ikke har overholdt den indgåede lejekontrakt, og at kontrakten dermed kan hæves fra min side ? MVH Ib Krarup Petersen

Svar

Hej Ib Som jeg læser det, har du fået medhold i en sag i huslejenævnet, som senere er anket, men hvor anken er frafaldet. I så fald gælder huslejenævns afgørelsen fra den dag den er truffet, dvs. 6/7. Hvis det vedrører lejens størrelse og at lejer ikke betaler den afgjorte leje, så skal du fremsende påkravsskrivelse på den samlede manglende lejebetaling til lejer - du kan finde påkravsskrivelse på vores hjemmeside under standard dokumenter. Hvis lejer ikke godtgør det samlede beløb, som angives i påkravsskrivelse inkl. påkravsgebyr på kr. 250,00 senest 14 dage efter lejers modtagelse af påkravsskrivelsen, så kan lejemålet ophæves med omgående virkning. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Udlejning via virksomhed

Hej Sapu! Først og fremmest tak for svar vedr. mit spørgsmål om udlejning af værelser. Her kommer et helt andet spørgsmål: Et ApS ejer en ejerlejlighed som er underlagt huslejeregulering. Hvis ApS udlejer til en anden virksomhed med cvr. nummer, kan huslejen da fastsættes efter markedsvilkår eller risikerer man stadig at lejer (cvr.) kan gå til huslejenævn og få nedsat lejen? Kan udenlandske virksomheder få kørt en sag i dansk huslejenævn? Pft. Mvh Tommas

Svar

Hej Tommas, Reglerne vedr. denne form for udlejning, hvor der skydes virksomheder ind i mellem udlejer og lejer er blevet strammet for nyligt. Det betyder i praksis, at huslejenævnet og evt. boligretten vil behandle sagen som et privat lejemål - altså med dig som udlejer og den lejer der i sidste ende bebor lejemålet som de 2 parter. Man sondrer altså om der er tale om forsøg på at omgåes reglerne, og hvis det vurderes så reguleres lejemålet på sædvanligvis. Så det korte svar er - lad være med at gøre det, du ender med at bruge en masse tid uden at det har nogen effekt overhovedet. Hvis man lavede ovenstående manøvre men med en udenlandsk virksomhed vil jeg stadig mene at boligret og huslejenævn vil regulere lejemålet på samme måde. Men hvis der er tale om at det er en virksomhed der lejer lejemålet og denne virksomhed ikke fremlejer lejemålet til en privatperson så er det en anden snak, da der således ville være tale om et erhvervslejemål - og det er ikke reguleret af andet end af begrebet Markedsleje, som dog ligger væsentligt over det lejedes værdi som der anvendes i private lejemål. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Sammenligning med almennyttige boliger

Min lejer har klaget over lejen. Hvis jeg lader sagen køre og han i sidste ende skal dokumentere et huslejeniveau ved at henvise til 3 sammenlignelige huse, kan han så bruge socialt boligbyggeri, hvor der er 20-30 års ventetid? De er helt klart billige, men de er jo netop ikke tilgængelige, hvis man ikke lige har været skrevet op i alle de år. venlig hilsen IJ

Svar

Hej Ilse, Nej almennyttige boliger er underlagt andre regler end private udlejningsejendomme og lejer kan derfor ikke benytte disse som sammenlignings-lejemål i forbindelse med dokumentation af lejeniveauet efter reglerne om det lejedes værdi. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Nedsættelse af leje med tilbagevirkende kraft

Hej Sapu Hvis min lejer eks. bor i min lejlighed i 10 år og der efter går til huslejenævnet og får nedsat lejen, kan man så risikerer at skulle tilbagebetale beløbet 10 år tilbage eller er der en grænse på eks. 3 eller 5 års tilbagevirkende kraft ? Mvh Christina

Svar

Hej Christina, Nej det kan ikke gå helt så galt - lejer skal klage inden for de første 12 måneder efter første huslejebetaling har fundet sted, for at kunne gøre krav på noget bagudrettet. Dvs. efter 12 måneder kan en regulering kun have virkning fremadrettet fra den dag lejer klager over lejen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har fremsendt krav på tilbagebetaling af husleje

Vores tidligere Lejer har sendt os en opkrævning via en advokat på 46.800.00 som skal betales inden 10 dage- Det er på grund af en afgørelse af huslejenævn, kan han gøre det, han er flytted den 31.10.med venlig hilsen Dorli

Svar

Hej Dorothea, Ja, hvis der foreligger en huslejenævns afgørelse på det beløb, så kan han godt. Men hvis i ikke har mulighed for at betale skal i blot give lejer eller hans advokat besked om dette. Det vil nemlig kræve en sag ved domstolene inden lejer kan gøre krav ved fogedretten. Ofte kan der indgåes forlig i disse sager. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Huslejenævn besigtiger uden udlejers tilstedeværelse

Hej igen, Lige endnu et spørgsmål. Vi udlejer flere ens lejligheder. En lejer har indbragt os og vi har faået sat en latterlig lav husleje, som ikke engang dækker udgifterne. Vi har anket og venter nu bare....og venter og venter ... Underboen har nu også indbragt os, da den anden lejer har fortalt om sin sag. Huslejenævnet har besigtiget hans lejemål tirsdag d. 4 okt. Vi som udlejere har ikke været til stede ved besigtigelsen og har heller ikke fået nogen indkaldelse til besigtigelse - kan det være rigtigt at de gør det uden at man er til stede ? De har også truffet afgørelse om nedsættelse som vi nu har fået pr. brev. Mange hilsner, Nina Kryger

Svar

Hej Nina, Jeg tror at det pågældende huslejenævn har været lidt friske i deres behandling af sagen - måske fordi de allerede har afsagt afgørelse hos overboen, fordi det er bestemt normal procedure at både lejer og udlejer bliver indkaldt til besigtigelse af lejemålet i forbindelse med nævnets syn af denne. Jeg har ikke kunne finde formuleringer i lejeloven som decideret gør deres sagsbehandling ugyldig på den baggrund, at udlejer ikke har været inviteret, men jeg tror vi skal have sagen forbi vores advokat. Jeg har vidersendt jeres spørgsmål til Henriette Reinholdt og hvis du vil sende en mail til mig på info@sapu.dk om ca. 4-5 dage så bør jeg have svar til dig om hvorvidt dette forhold evt. bevirker at du kan nedlægge sagen med den begrundelse at huslejenævnet har begået en procedurefejl. Det vil nemlig formentlig afhænge af retspraksis på området. Send iøvrigt gerne den afgørelse fra huslejenævnet som i har modtaget til os på info@sapu.dk således vi kan foretage en general vurdering af afgørelsen for den første lejlighed. Der er jo ingen der siger at den er tilstrækkelig dokumenteret eller iøvrigt korrekt. Huslejenævnene er presset for tiden og de begår mange fejl! Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Huslejenævn sag på ejendom der er solgt

Jeg har et par lejere, hvis lejekontrakt udløb 1/7 2011 i marts gik de til huslejenævnet vedrørende lejen størrelse, denne afgørelse har jeg så anket. Efterfølgende gik de til huslejenævnet vedrørende fraflytningskrav, en sag som jeg er ved at anke nu. Pr.1/10 2011 har jeg solgt lejeligheden, men købers advokat holder 50.000kr tilbage til sagen er afgjort, med den begrundelse at sagen følger lejligheden?? Efter hvad jeg kan læse fra jeres tidligere svar følger det udlejer og lejer er selv ansvarlig for at opkræve udlejer. Hvordan forholder det sig og hvordan skal jeg forholde mig?

Svar

Hej Louise, Hvis lejer er fraflyttet lejemålet og ikke gør krav på at kunne blive boende eller lign. så er det dig som part i sagen uanset at huset i mellemtiden har fået en ny ejer, så det er ikke rimeligt at købers advokat tilbageholder penge. Jeg synes du skal sende spørgsmål til vores advokat via spørg advokaten på forsiden af SAPU.dk for at få hendes syn på sagen. Vi vil gerne se en kopi af din huslejenævnsafgørelse til statistisk brug - afgørelsen i sig selv, adresse eller navne offentliggøres aldrig. Hvis det er ok med dig, må du gerne sende den til info@sapu.dk Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Beregning af kvm

Jeg har et spørgsmål vedr. areal beregning af en lejlighed. Beregnes arealet inkl. ydervægge.? det er en privat ejendom.

Svar

Hej Charlie, Når huslejenævnet tager stilling til lejen, herunder antal kvm som lejen skal beregnes efter er det altid det areal som er angivet i BBR registeret som er gældende, med mindre der har været aftalt andet i lejekontrakten (f.eks. at lejer ikke har adgang til visse dele af lejemålet). Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Afgørelse fra huslejenævn på frederiksberg

Hej Sapu. Jeg har nu fået afgørelsen fra huslejenævnet... En nedsættelse på 67.200, hvilket svarer til 600pr kvm. samt nedsættelse af depositum med ca 12.000. Som står til tilbagebetaling. Jeg har under ingen omstændigheder de penge. Hva gør jeg? Kan man afdrage pr mdr? Skal jeg anke dommen? Mvh Dina

Svar

Hej Dina, Vil du ikke sende afgørelsen til os på info@sapu.dk så skal jeg komme med mit råd i forhold til selve afgørelsen - vi har tidligere set sager hvor det kan svare sig at stævne lejer i boligretten, fordi afgørelsen fra huslejenævnet er meget ringe dokumenteret. Men mht tilbagebetaling, så kan lejer ikke bede nogen myndighed om at afkræve dig pengene - det er altså lejer alene som står med kravet. Lejer kan bede et inkassofirma eller en advokat forsøge at indkræve pengene, men det er jo svært hvis du ikke har dem. Ofte kan det lade sig gøre at overbevise lejer om, at det bliver besværligt at få alle pengene og istedet lave et forlig. Men som nævnt, synes jeg du skal sende afgørelsen til mig, så skal jeg gerne komme med mine kommentarer og råd i forhold til de næste skridt du bør tage. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer ønsker lejereduktion eller vil gå i huslejenævn

Min udlejer har lige sendt et brev om at de har fundet ud af at huslejen er for høj, og truer med huslejenævnet. De mener at jeg indledningsvist bør sætte huslejen ned efter gældende regler- men de findes ikke, korrekt? Jeg forbereder derfor mig lidt på, hvad jeg kan forvente. De betaler 7.250,- plus forbrug. Vil huslejenedsættelsen blive beregnet ud fra huslejen inkl. eller ekskl. forbrug? Lejligheden er fuldt møbleret (TV, bestik og service i køkkenet, sofa, seng osv.)- hvor meget mere vil det betyde for fastsættelse af lejen? Lejligheden skal afleveres i samme stand som ved indflytning- hvor meget kan jeg tillade mig at kræve de skal betale for alm. slitage? Jeg er ret sikker på der er en del slitage, da de har et lille barn. Beregner huslejenævnet huslejen ud fra brutto eller netto kvm? Vil det stille os bedre i en evt. retssag, såfremt de går med til den huslejenedsættelse vi foreslår, for derefter alligevel trækker os i huslejenævnet? Mvh Camilla

Svar

Hej Camilla, Du kan godt nedsætte lejen på forhånd for at imødegå lejer, men du kan ikke indgå et forlig på forhånd i en sag, som for så vidt ikke er indbragt for huslejenævnet endnu. Nu skriver du ikke hvor stort lejemålet er eller hvor det ligger, men huslejenævnet vil under alle omstændigheder foretage en beregning efter BBR arealet. Du kan sende lidt info om lejemålet til info@sapu.dk så skal jeg prøve at komme med et bud på hvor det ville lande. Det har ingen betydning for afgørelsen om i forsøger at imødegå lejer før en klage, idet lejer altid vil kunne indbringe sagen. Det er korrekt at det stort set er umuligt på egen hånd at beregne hvad lejen burde have været. Men som nævnt, så synes jeg du skal sende mig lidt info om lejemålet - det er lidt svært at vurdere ud fra de angivne oplysninger. Møblering tæller normalt ikke det helt store - måske et par hundrede ekstra i tilkendt leje pr. md. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Gribskov kommune reguleret?

Hvordan finder man ud af om en kommune er : reguleret eller ureguleret. Jeg har nogle lejligheder i 3200 Helsinge. Mvh Carsten Pedersen

Svar

Hej Carsten, Helsinge hører under Gribskov kommune, og denne har besluttet at kommunen er reguleret efter boligreguleringslovens §II-V indtil udgangen af 2013 hvor der skal tages stilling til spørgsmålet igen. Så det korte svar er, at Helsinge er reguleret. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Er Esbjerg reguleret

Er Esbjerg kommune reguleret?

Svar

Hej Morten, Ja, Esbjerg er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje, som angivet i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Meldt til huslejenævnet i kbh med 56 kvm lejlighed på Østerbro

Hej Sapu. Jeg har en ejerlejlighed i Ourøgade på Østerbro, som jeg lejer ud. Den er 56kvm med 2 altaner og kælderrum. Den har endvidere nyere afhøvlet gulve. Flot køkken med nye hårdehvidevarer. Nyt el. Jeg tager 6000kr pr.mdr. Eks forbrug som er 2400 incl frit brug af vaskeri i kælderen. Mine lejere har nu indberettet mig til huslejenævnet. Hvad kan jeg forvente? Er min leje helt urimelig? På forhånd tak. Mvh Dina

Svar

Hej Dina, Din leje ligger på 1.285 kr. pr. kvm. pr. år og selvom det er en rimelig leje for en lejlighed som din, så må du desværre forvente at lejen bliver nedsat af huslejenævnet. Hvornår har lejer klaget over huslejen? Og hvor længe har lejer boet i den? Det kan være afgørende for sagens udfald vedr. evt. tilbagebetaling. Send evt. din lejekontrakt til info@sapu.dk så skal jeg kigge nærmere på det . Min umiddelbare vurdering er at lejen vil blive nedsat til omkring 500 kr. pr. kvm - svarende til 2.333 om måneden. Københavns huslejenævn er desværre særdeles urimelige når man tager i betragtning, hvad det koster at have en lejlighed inde i byen. Men som skrevet - send din lejekontrakt på til os, så kigger vi på det. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer og LLO vil have nedsættelse evt. forlig vedr. leje efter lejeperiodens udløb

Vedr. nu tidligere lejere. 15.3.2006 Lejemål indgås med det unge par 1.1.2011 Opsigelse af lejemål, med fraflytning den, 1.4.2011. 10.3.2011 Modtager ut. klage fra LLO og huslejenævnet over for høj husleje. I brevet står der: Lejen skal nedsættes med tilbagevirkende og fremtidig kraft ifgl. § 17. Depositum samt forudbetalt leje skal nedsættes forholdsmæssigt, + trappeleje reguleringsvilkåret skal kendes ugyldig. 12-13.3.2011 Fraflytter lejerne lejemålet. 14.3.2011 De nu fraflyttede lejere og ut. mødes i det tidl. lejemål og udfylder fraflytningsrapport. Jeg viser dem brevet fra huslejenævnet, hvori de efter 5 års beboelse i lejemålet syntes at huslejen er for høj. Vi snakker stille og roligt om tingene og bliver enige om at prøve på et forlig, da der ellers vil gå ca. 8 mdr. med behandling af sagen ved huslejenævnet. Lejerne vil gå hjem og regne på kravet og sende et forligstilbud om ca. 2 dage. 20.3.2011 Ut. modtager en sms på mobiltlf. fra tidl.lejere ” mht. forliget har vi nogle til at regne på det og vender hurtigst muligt tilbage” Huslejenævnet vil gerne have mine skriftlige kommentarer indenfor 2 uger, dvs. Den, (23.3.2011), ifgl. aftale med huslejenævnet har jeg fået udsættelse til den, 7.4.2011. 29.3.2011 Dags dato har jeg endnu ikke modtaget tidligere lejeres forligstilbud. Kan I vejlede mig i denne sag. Med venlig hilsen Arne Gammelgaard.

Svar

Hej Arne, Jeg synes du skal indsende dine kommentarer til huslejenævnet, og lade som om der ikke er nogen dialog om forlig. Det er muligt, at lejer forsøger at standse din reaktion til huslejenævnet for at forbedre deres egen sag. Under alle omstændigheder, er en evt. huslejenævnsafgørelse ikke eksigibel. Det betyder, at lejeren, trods en afgørelse til deres fordel, ikke kan gennemtvinge betaling fra dig. Det er alene en afgørelse som kan danne grundlag for en eksigibel afgørelse i f.eks. boligretten, og først derefter kan lejer via f.eks. fogedforretning forsøge at inddrive deres evt. tilgodehavende. Med andre ord, så har det ikke den store betydning at huslejenævnet gennemfører sagen - du kan altid indgå et forlig med lejer efterfølgende hvis de er villige til det. Men bortset fra det, så kan jeg slet ikke se hvordan lejeren kan have nogen sag at føre. Det er korrekt at iflg. BRL §17 så skal du tilbagebetale leje, hvis der iflg. huslejenævnet har været opkrævet for meget, men eftersom lejer er fraflyttet er en fremadrettet regulering fuldstændig ligegyldig. Og lejer kan kun kræve pengene tilbagebetalt fra lejeperiodens start såfremt lejer klager inden for 12 måneder efter første husleje er betalt (ved lejekontraktens indgåelse) - jeg kan her henvise til §17 stk. 2 i BRL. Det kan være LLO har brug for at læse netop stk. 2 igen - det forekommer at de har "glemt" den. Hvis det er korrekt at lejer har boet der siden 2006, så er den frist jo for længst overskredet, og dermed har lejer aboslut ingen sag at føre - og netop derfor skal du afvente med at indgå noget forlig da lejer formentlig slet ikke har noget legitimt krav, uanset huslejenævnets afgørelse om at lejen evt. har været for høj. Har du supplerende spørgsmål vedr. dette så benyt venligst info@sapu.dk. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Er Haderslev reguleret?

Er Haderslev kommune reguleret ? mvh unisim

Svar

Hej Uni, Ja Haderslev er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvordan opretter jeg fogedsag

Hej Sapu Hvis jeg skal have fat i fogeden tl at sætte en lejer ud ,hvordan gør jeg så det ? mvh.Johannes.

Svar

Hej Johannes, Det gør du via en advokat. Du kan med fordel anvende Henriette Reinholdt som vi har et samarbejde med. Du kan kontakte hende på advokat@henriette-reinholdt.dk - husk at skriv du er medlem hos SAPU.dk Mvh Mark Jensen SAPU.dk