Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Skimmel

Hej,

Kan I hjælpe med et godt råd til hvordan jeg skal gribe dette an:

Min lejer er gået til LLO, da de er blevet syge af skimmel/fugt på to værelser.

Mit spørgsmål er om det er noget jeg må gøre noget ved nu, eller det skal afvente resultatet af de målinger hun har sat i gang via professionelle (hendes initiativ, og uden at jeg er informeret forud for dette).

Jeg er selvfølgelig ikke interesseret i at der er fugt eller skimmel (skal selv bo i huset på sigt, så det skal være i orden).
Mit næste skridt ville være at få renset ned, og etableret noget automatisk udluftning i begge lokaler (i stil med Duka one pro 50 eller lign.).

Men hvad må jeg - og hvad skal jeg gøre for stille mig bedst muligt i en evt. sag?

Historien er:

Lejer flytter ind i november 2017 (første lejer siden huset blev købt og sat i stand)

Samme vinter oplyser hun at der er skimmel/fugt, og jeg melder det til ejerskifteforsikring, som er ude og måle - men oplyser at det ikke er noget der er dækket, og at fugtniveau er normalt. Det kan desuden skyldes kuldebro fra kold ydervæg, møbler placeret for tæt på ydervæg og/eller dårlig udluftning.

Tidligere lejer (barnebarn til tidligere ejer) oplyser at der ikke har været problemer med fugt de år han har boet på samme værelser.

Vi får renset ned med protox hysan svampedræbende og derefter svampe forebyggende. Samt aftalt at møbler rygges lidt væk fra ydervægge. Dette hjælper og vi hører ikke mere.

Vinteren efter er der ingen problemer (dette kan jeg dog ikke bevise, da jeg kun har spurgt mundlig) - men hun har ikke på noget tidspunkt gjort opmærksom på andre problemer (har tjekket alle sms/messenger og mails siden lejemålets start).

Nu skriver hun så at de ikke har kunnet sove i værelserne de sidste år, og derfor er gået til LLO.

Jeg har svaret hende med en mail der beskriver hele vores korrespondance siden indflytning, og sagt at jeg er overrasket over at hun er gået til LLO uden at jeg har været kontaktet først, og har haft mulighed for at undersøge og udbedre evt. fejl. Samt at jeg gerne vil udbedre det, hvis det er noget der skyldes fejl på huset.

Hun har svaret at hun ikke er enig i min udlægning (uden at komme ind på hvad hun evt. er uenig med).

Jeg har skrevet igen og spurgt til hvad det er i min oversigt, som hun evt. ikke er enig i.

Det er hvor vi er pt - og jeg er derfor interesseret i om jeg må/skal kontakte hende og bede om adgang for at rense skimmel ned, samt evt. etablere automatisk udsugning, så jeg kan udelukke at det er manglende udluftning der er årsagen.

Det blev en længere omgang - men sig endelig til hvis I har brug for yderligere for at kunne svare.

Det drejer sig om lejemålet på Grønlandsvej 5.


Med venlig hilsen

Brian Wilcken Petersen

Svar

Hej Brian 

Jeg ringer lige til dig senere idag også, men ville lige give dig et svar her på siden. 

Hvis lejer påstår, at der er problemer med skimmelsvamp / fugt er hun faktisk forpligtet til at give dig besked med det samme. Evt. undersøgelser hun selv igangsætter uden at have informeret dig om det nuværende problem, vil i udgangspunktet være omkostninger hun selv hæfter for. 

Nu hvor du så er blevet bekendtgjort med problemet, ville jeg varsle adgang til det lejede efter LL §54. Varslet behøver således ikke være med 6 uger som ellers er normen, hvis udlejer skal ind i lejemålet for at lave arbejder. 

Du kan varsle det med 4-5 dage. Du har ret til at komme ind i huset og vurderer omfanget af problemet, således der kan tages stilling til hvad der skal gøres. I det omfang, at problemet i virkeligheden er lejers adfærd og anvendelse af det lejede vil der selvsagt blive et opgør herom, da jeg i så fald vil mene at lejer selv skal bekoste både evt. undersøgelser du igangsætter samt den efterfølgende udbedring. 

Lejere har historisk set ofte anvendt skimmelsvamp som "afpresning" overfor udlejer, typisk med henblik på at opnå økonomiske fordele eller til at komme ud af et lejemål uden at skulle kunne afkræves istandsættelse mv. 

Men som sagt, første skridt er at du varsler adgang til det lejede, så du ved selvsyn kan konstatere hvad det er for nogle problemer der er tale om. Hvis lejer iøvrigt nægter dig denne adgang, skal hun meddeles at adgangsnægtelse i et sådan tilfælde vil medføre ophævelse hvis det gentager sig, derefter skal hun varsles igen. Fortsætter adgangsnægtelsen 2. gang kan hun ophæves fra lejemålet. Det er ikke valgfrit for lejer om du må få adgang. Skimmelsvamp er et alvorligt forhold og du har ret til at komme ind i lejemålet. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Vedligeholdelse / Reparation

Godmorgen,

Jeg har modtaget en sms med følgende besked fra min lejer: "Åbnede for mælk men plasthyllen i køleskab flækkede og røg på gulvet. Hva nu Sander? Tænker Plast har været mørt. 12 år gammel. Skal jeg se om jeg kan finde en ny hylde til mælk?"

Og så har han været ude og fået prisen på en ny mælkehylde til 300,- som han vil have jeg skal betale.

Er det noget jeg skal dække? Det er ikke beløbet der er et problem, det er mere princippet, da jeg har en del problemer med min lejer.

Med til historien hører at min lejer har boet i lejligheden siden 2008. Jeg købte lejligheden som et projektkøb, og kom aldrig til at bo i den selv da jeg rejste til udlandet for at arbejde. Jeg kom retur til DK August sidste år og har siden 2008 forlænget lejekontrakten 3 gange og sidste gang fra den 1/3 2018 (underskrevet 30/11 2017) og med udløbsdato 29/2 2020. 

Grundet alle de problemer med min lejer vil jeg gerne have ham ud. Har talt med jer tidligere omkring dette, hvor jeg fik at vide at den bedste strategi ville være at vente til vi kommer tæt på slutdatoen og så sende ham et brev hvor vi skal have aftalt afleveringsdato. Min lejer har endnu ikke nævnt noget omkring forlængelse, men jeg ved at han gerne vil blive boende så det bliver et problem at få ham ud. Så når vi kommer lidt tættere på, kommer jeg til at behøve hjælp til alle formaliteterne, for han vil højst sandsynligt hive mig i retten.

Mange hilsener,


Sander


Svar

Hej Sander

Jeg mener ikke en plasthylde der er 12 gammel nødvendigvis flækker og jeg finder hans historie lidt grotesk. Jeg vil meddele ham, at du ikke har grund til at tro at køleskabet eller dets inventar skulle være "mørt" og at han selv må dække hylden hvis han vil have den udskiftet. 

Vi tager sagen om hans fraflytning når tiden nærmer sig. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Varsling nye vinduer

Hej MarkVi har en ejendom der skal have nye vinduer, har du et varslingsbrev på dette.

hvor meget er vedligeholdelse og for meget kan vi kan medtage som forbedring?

Svar

Hej Torben 

Hvis du forventer forbedringstillæg skal du forbi huslejenævnet først. Det er LL §59a - se her: 

§ 59 a. Huslejenævnet kan på udlejerens anmodning træffe afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne opkræves i tilfælde omfattet af stk. 2-6.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 kan træffes, inden der iværksættes forbedringer, herunder ombygningsarbejder vedrørende sammenlægning af lejligheder, der vil medføre en lejeforhøjelse, hvis ombygningsarbejdet udføres i overensstemmelse med et projektmateriale vedrørende det påtænkte arbejde, som udlejeren har forelagt huslejenævnet. Udlejerens anmodning til huslejenævnet skal indeholde en opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelsen af arbejderne og en beregning af den ønskede lejeforhøjelse.

Varsling vedr. nye vinduer, vil jeg alt andet lige, formode skal varsles efter den bestemmelse der hedder LL §55 stk. 2 med 3 mdr. varsel. 

En tekst kunne være som følger: 

---

Kære XX 

I forbindelse med at der skal udskiftes vinduer i det lejede, varsles hermed følgende adgang til lejemålet: 

Start: 
d. XX.XX.XX kl. XX. XX 

Arbejdet forventes at vare X timer og lejemålet kan ikke forventes at kunne anvendes i denne periode. Vi tager forbehold for evt. forsinkelser, og vil meddele disse snarest det bliver os bekendt. Vi anbefaler at du afsætter hele dagen / dagene til at opholde dig andre steder end i lejemålet. 

Du bedes sørge for at vinduer er frit tilgængelige. 

Varslingen sker i medfør af Lejelovens §55 stk. 2 og er således varslet med 3 mdr. 

Du bedes aflevere 1 nøgle til XXX eller ringe på XXXXXXX for at aftale nærmere omkring nøgle. Nøglen returneres snarest efter arbejdet er udført. 

Mvh

------


Påkrav

Hej Mark

Vi har sendt lejekontrakt, men hørte ikke noget fra dig. 

Mvh John

Svar

Hej John 

Vil du ikke lige specificere helt præcist hvad det er for noget vedligehold jeg skal sende dem påkrav på ? Husk at der skal være aftale om deres pligt til at vedligeholde det vi anbringer i lejekontrakten. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Vedligeholdelse ej godkendt på forhånd

Hejsa,

Fredag morgen kl. 4 fik jeg en sms fra min lejer at HPFI anlægget ikke virkede så der var ikke strøm i lejligheden. Kl. 6 får jeg en ny sms hvor der står at han nu har fået det ordnet og jeg bedes overføre 4.400,- til hans konto.

Jeg mener at han burde have ventet så jeg kunne få en chance for at løse problemet i løbet af dagen. Og dermed have undgået den dyre takst for at få en elektriker ud så tidligt på dagen.

Hvad siger I?

Mvh,

Sander 

Svar

Hej Sander 

Helt enig og jeg ville afvise betaling af den regning af samme grund.  Idet lejer på egen hånd og iøvrigt med et interval på få timer mellem henvendelse og at han selv rekvirerer fagmand, har valgt at påtage sig opgaven er det ikke min vurdering at du hæfter for den regning. Reelt set kan det være vanskeligt overhovedet at vurdere om der har været en fejl og om prisen for udbedring er rimelig. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk

depositum - renovering

Hej.

Jeg har to spørgsmål.

1. Min lejer flytter ud og ønsker at få hans depositum.
Han har dog været registreret hos RKI siden sidste år.
Officielt blev jeg ikke informeret om det.
Skal jeg betale ham despositum eller overføre det til fordringshaver ?

2. Han har ikke renoveret lejligheden som aftalt i lejemålet.
Jeg bør bestille en maler og fratrække omkostningerne ved depositumet. Kan jeg renovere lejligheden og hvad skal min timelønnen opkræves?

mvh

Gynter

Svar

Hej Gynter 

Hvis du er kommet fordring via Fogedretten skal lejers restdepositum indbetales til fordringshaver. 

Hvis ikke det er kommet via Fogedretten behøver du ikke gøre det. 

I forhold til istandsættelse ved fraflytning er det væsentligt du følger vores guide - find den her under Guides

Din egen timeløn kan sættes til kr. 220 pr. time. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkskimmel ???

en lejer ønsker foretaget en skimmelundersøgelse af lejemålet.

der er ingen synlige plamager. hun flyttede ind for et år siden, der har aldrig tidligere været skimmel i det lejemål.    

jeg har afleveret pjecer om udluftning mv hvilket hun blev vred over og forlanger  en undersøgelse ASAP..hvad skal jeg gøre

mvh

Pia Vennekilde

Svar

Hej Pia 

Du meddeler hende følgende: 

---

Jeg rekvirerer gerne en undersøgelse af de påståede forhold vedr. skimmel i lejemålet. Jeg skal dog bede dig bekræfte, at du er indforstået med følgende:

1. Hvis der ikke forefindes skimmelvækst i lejemålet ud over hvad der må anses som normalt forekommende, så tilfalder omkostningen til undersøgelsen dig. 

2. Hvis der forefindes skimmel, og denne, af fagmand, vurderes at stamme fra din adfærd i lejemålet, fx. via manglende udluftning / ventilering mv. så tilfalder både omkostningen til undersøgelsen dig såvel som omkostninger, der måtte være nødvendige for at udbedre skaden, fx. nedvaskning mv. 

Snarest du har bekræftet at være indforstået med ovenstående, rekvirerer jeg en undersøgelse og meddeler dig tidspunkt og dato for denne. 

Mvh

----

Lad mig vide hvad der sker i sagen hvis den udvikler sig. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk

"Mindre husdyr" 2 Katte og 1 kanin?

Hej SAPU, jeg har forgæves forsøg at ringe et par gange til jer i sidste uge🙂 Min problemstilling er lejer i St. Etagen. I lejekontrakt er angivet mindre husdyr tilladt. De har nu 2 katte og en kanin. Jeg har over flere omgange spurgt til den underlige lugt i opgangen. Denne lugt har de ikke selv kunnet lokalisere og ment det var tæpperne i opgangen, og at de i øvrigt ikke kunne lugte noget. Nu viser det sig så at kattene hopper ind og ud af badeværelse vinduet, og overboen har fået kattelorten på hendes sko placeret øverst i trappeopgangen hvor kun hun har indgang. Kattene har også tisset på hendes datters jakke. Underboen påstar det er nabokattene?? I sidste uge var jeg inde for at montere loft i St værelset "varslet" hvor jeg finder ud af at tæppet lugter kraftigt af katte tis. Ydermere finder jeg ud af at deres kanin har stået i havestuen hele vinteren. Hvad gør jeg. Jeg kan ikke stole på hvad de siger og er nærvøs for den anden lejer (ny god lejer jeg gerne vil passe på) samt selve lejligheden. Skal jeg sende et påbud? Må de gerne ha så mange husdyr? Mvh Thomas H🙂

Svar

Hej Thomas 

Tak for samtalen - for god ordens skyld lige et kort svar her også.

Hvis lejers husdyr er til væsentlig gene, hvilket må antages at være tilfældet her, kan dette sanktionernes efter Lejelovens §79a. Det bør i første omgang varsles overfor lejer, herunder at varslet sker efter nævnte bestemmelse, og at gentagen overtrædelse kan få retsfølger for lejer efter Lejelovens §79b. Dvs. lejer kan opsiges fra lejemålet, alternativt og nok mere korrekt i dette tilfælde, indbringes for huslejenævnet med henblik på at gøre lejemålet betinget.

For så vidt angår vanrøgt af det lejede, kan og skal dette ligeledes varsles, herefter skal der følges op med adgangsvarsel således du kan kontrollere om lejer har fået foretaget rengøring og at vanrøgt er ophørt. Både manglende efterlevelse af varslet og/eller nægtelse af adgangen kan føre til ophævelse af det lejede. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Alm. slid

Hej Sapu

Hvis jeg eksempelvis lejer en helt ny lejlighed og efter en periode fraflytter. Hvad betragtes da som alm. slidtage og hvad kan der trækkes fra i depositum?

Mvh
Jannick

Svar

Hej Jannick 

Med følgende forudsætninger: 

- Du udlejer lejligheden nymalet (alle større flader, dvs. vægge, lofter, karme) 
- Lejer pålægges indvendig vedligeholdelse i lejekontrakten 
- Lejer bebor lejemålet længere end en symbolsk periode dvs. længere end 4-5 mdr. 

Så vil du, i udgangspunktet, kunne forlange lejemålet malet ved lejers fraflytning. I tillæg kan du forlange alle misligholdelser udbedret, dvs. gennembrudte flader, ridser i gulve, karme, på køkkenbordsbelægninger mv. 

Sagt på en anden måde så kan du forlange lejemålet afleveret som det var, herunder også slitage, idet lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. 

Svaret er med det forbehold, at vi stadig har begrænset praksis på området efter lovændringen vedr. normalistandsættelse fra 1.7.2015.

Læs i øvrigt denne dom fra Københavns Huslejenævn der er relevant for dit spørgsmål: 

https://sapu.dk/blog/lejer-pal...


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkEr faldende vandtryk udlejers ansvar

Hej, har jeg som udlejer ansvar når lejeren kontakter mig at vandtrykket og temperaturen i bruseren er faldt? Huslejen er exkl. forbrug og kontrakten siger udlejeren levere IKKE vand, varme eller el. (Det drejer sig om et rækkehus). Tusind Tak

Svar

Hej Daniela

Som udgangspunkt har det faldende vandtryk ikke at gøre med hvorvidt du leverer vand til lejemålet, da dette udelukkende omhandler hvorvidt lejer betaler aconto vand til dig eller direkte til vandforsyning. 
Det faldende vandtryk er sandsynligvis et vedligeholdelsesspørgsmål, måske er et rør kalket til eller stoppet af snavs eller lign., måske er det armaturet der skal renses. 

Hvis det er noget der kan klares med lidt renholdelse, mindre vedligehold må det overlades til lejer selv, da lejer har en pligt til dette i forbindelse med lejers brugsret. Er der noget galt med en installation i huset, herunder at noget evt. skal udskiftes er det udlejers ansvar. 


Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Hvad kan forventes af lejers vedligehold

Hej sapu . Vi lejer et 120m2 hus ud i en tidbegrænset periode på 2 år ,som slutter 1/9-2012. Vi har lavet lejekontrakt og udfyldt indflytningsskema med lejerne og disse har skrevet under på at aflevere boligen som de modtog den. Vi er dog kommet i tvivl om lidt forskelligt. Lejerne passer på boligen -f eks har de ikke sømmet ret meget op på vægge, går med hjemmesko på gulve og tæpper. Alt bortset fra kælder var nymalet og nye tæpper i 4 værelser- nyt clik laminat gulv i entre- nyere gulvbelægning i stue og køkken.De har flittigt brugt brændeovn i stueetagen. Der er selvfølgelig sket et vist slid på de to år. Lejerne har givet et depositum på 16.500 som svarer til 3 mdrs husleje -og vi tror faktisk at de regner med at få dem retur, når de flytter. Vi har haft god kontakt med dem hele tiden ,dog har de ikke holdt have og stier( græs lår-højt og ukrudt knæhøjt), som ellers er meget nemme at passe og det er med i lejekontrakten som deres ansvar. Derfor blev huslejen for huset ikke sat så højt. Vi vil gerne afslutte dette lejeforhold retfærdigt. Så hvor bogstaveligt er der rimeligt at tage -det med at boligen skal afleveres nyistandsat. Vi har tidl. lejet ud - men det har været til vores børn og det er jo noget andet. Venlig Hilsen Bente

Svar

Hej Bente, Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Som udgangspunkt skal lejer afleverer det lejede i samme stand som ved indflytning, evt. nyistandsat, hvis dette er aftalt. Herunder accepteres et vist omfang af slid og ælde, dog med undtagelse af vægge og gulve som skal være nymalede el. nybehandlede hvis det er aftalt at lejemålet skal afleveres nyistandsat. Det kan derfor forekomme, ud fra din beskrivelse, at du ender med et istandsættelseskrav som langt overstiger kr. 16.500,00 når de fraflytter. Begrebet nyistandsat betyder bogstavligt talt, at alle flader skal være nymalede, herunder også metal og træ - f.eks. skal radiatorer også være nymalet. Så det er en ret omfattende bestemmelse, og ofte er omkostningen langt større end det depositum lejer har indbetalt. Der er ikke andet at gøre, end at afvente lejers fraflytning, og her tage bestik af lejemålets stand, og inden for 14 dage efter lejers fraflytning fremsende lejer et skriftligt krav på den istandsættelse der evt. ikke er gjort af lejer selv ved fraflytning. Beregningen af istandsættelsen sker lettest ved at lade fagfolk vurdere hvad det vil koste at få boligen malet i henhold til reglerne om nyistandsættelse, som dette er beskrevet i lejeloven og retspraksis. Dette burde prof. malere, kende til og derfor skal deres tilbud lægges til grund for den istandsættelsesomkostning lejer kan pålægges. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Rabat som følge af indvendig vedligehold

Jeg har en lejere der fraflytter en lejlighed, ifølge lejekontrakten står lejeren for den indvendige vedligeholdelse, lejeren har boet i lejligheden i 5 år hvor stor en rabat har hun krav på, når hun har boet der så længe med venlig hilsen Birger Nørgaard

Svar

Hej Birger Jeg tror ikke helt jeg forstår spørgsmålet - hvilken rabat skulle hun have krav på ? Hun har ikke som udgangspunkt krav på nogen rabat blot fordi hun har haft den indvendige vedligeholdelsespligt. Kontakt os evt. på info@sapu.dk for yderligere dialog. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har bestilt VVS uden vores accept

Hej SAPU. Vores lejer har uden vores viden bestilt VVS installatør til optøning af frosne varmerør og herefter fremsendt regningen til os. Hvorda forholder det sig ved en sådan sag mht. betaling af regningen? Med venlig hilsen Klaus Jørgensen

Svar

Hej Klaus, Det ville jeg afvise i første omgang. Det er uacceptabelt - i sidste ende afhænger vedligeholdelsespligten lidt af hvordan jeres lejekontrakt ser ud, men lejers adfærd i denne situation er under alle omstændigheder uacceptabel. Jeg ville afvise at betale regningen med henvisning til at lejer skulle have adspurgt dig først, herunder at du jo evt. selv kunne have forestået optøning af rør, hvis denne pligt ellers påligger dig. Det vigtige er at lejer får lidt opdragelse ud af situationen - ellers får du lige pludselig regninger for alt mulig uden at du har været adspurgt. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvem står for vedligehold af lamper

Hej SAPU Mit hus har nu været udlejet i 3 år. Da lejer overtog huset var det med mine lamper på f.eks. trappen til 1. sal. En del af lamperne har nu problemer med fatningerne og pære der ofte skal skiftes. Er det mig som udlejer der skal vedligeholde disse lamper eller er det en del af den invendige vedligehold som ligge under lejer? Mvh Palle

Svar

Hej Palle, Det nok helt nede i detaljerne, men som udgangspunkt synes jeg det kan forlanges af lejer at denne udskifter pærer mv. Hvis der tale om udskiftning af fatning eller udskiftning af hele lampen vil det være udlejer der skal forestå dette. Indvendig vedligehold inkluderer kun følgende, med mindre andet er aftalt i lejekontrakten: hvidtning maling tapetsering Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg selv fjerne skimmelsvamp fra lejemålet

Hej Sapu Mit spørgsmål går på jeg har en lejelighed hvor der er konstateret skimmelsvamp pga fugtig væg og manglende udluftning. Jeg har fra kommunen modtaget en oplysning fra kommunen af lejligheden skal renses for skimmelsvamp osv. Hvordan skal man forholde sig til dette, kan man selv gå igang med at vaske skimmel af med rodalon, uden af få myndighder på nakken. Eller skal der autoriseret folk på denne opgave, dvs hvad er kravene til fjernelse af skimmel. Mvh Hassan

Svar

Hej Hassan, Det vil nok afhænge lidt af omfanget af svamp. Hvis der er tale om alvorligt angreb af skimmelsvamp bør du lade en fagmand udføre det, men ellers ser jeg ikke noget problem i at du selv tager dig af problemet. Det afgørende er, at svampen kommes til livs - herunder bør du gøre lejer opmærksom på at der skal luftes ud jævnligt for at undgå at problemet opstår igen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Fliser er faldet ned mens lejer har gjort rent

Jeg har en lejer, der netop har kontaktet mig med oplysning om, at fliserne i køkkenet ved komfuret er faldet ned, da han var i gang med at gøre rent. Jeg kan ikke lige gennemskue om det er noget jeg skal sørge for at reparere som udlejer?

Svar

Hej Rikke, Det lyder umiddelbart som noget der falder under din vedligeholdelsespligt. Som udgangspunkt skal udlejer sørge for at lejemålet opretholdes i samme stand og funktionalitet som ved lejers overtagelse af lejemålet, men hvis der er tale om at lejer ved misligehold har medført at fliserne er faldet ned så vil det derimod være lejer selv der skal udbedre det. Ved misligehold forstås at lejer har gjort rent på en sådan måde, at det måtte kunne forventes at fliser eller andet inventar ville tage skade. Det kan i praksis være lidt svært at afgøre, men jeg vil nu tro lige i denne situation at det er dig som udlejer der har pligt til at udbedre skaden. Du kan dog fradrage omkostninger hertil i dit regnskab overfor SKAT som almindeligt vedligehold af lejemålet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har ikke vedligeholdt som aftalt

Hej, desværre fandt jeg alt for sent denne side så vi kunne have fået lidt bistand :( Men jeg vil alligevel forsøge mig. Vi har haft en ret dårlig oplevelse i forbindelse med udlejning. Det er en meget lang sag, men jeg vil tage lidt brudstykker. Det var aftalt med lejer, at de skulle vedligeholde græsplæne og gårdplads. Ved overdragelse var græsset 20-25 cm lang og gårdspladsen fuldstændig opkørt. De hævdede efterfølgende, at de, iflg lejeloven, ikke var forpligtet til dette. Er det korrekt ? Da vi overdrog lejemålet var græsset IKKE nyslået hvilket vi gjorde opmærksom på og dette skyldtes, at vi lod lejer overtage lejemålet 4 dage før og ikke havde tid til at bringe dette i orden. Efterfølgende accepterede lejerne et forlig hvor vi tilbageholdte et beløb i deres depositum. Pga yderligere komplikationer valgte vi at tilbageholde et yderligere beløb og vi blev meldt til LLO. På trods af vi har en mail på accept af det første forlig ville de pludselig heller ikke betale dette. Vi måtte acceptere et nyt forlig for at sagen ikke skulle gå i Huslejenævnet for det orkede vi simpelthen ikke. Men kan det være rigtigt at både lejerne og LLO ser helt bort fra et indgået forlig ? Vi tilbød at holde os til det først indgåede forlig, men det var lejerne slet ikke interesseret i mere. Under hele sagen var det meget tydeligt at LLO var fuldstændig ligeglade og nok et eller andet sted vidste vi ville give op. Jeg kan nævne, at udover ovennævnte manglende vedligehold har lejerne medtaget nogle af vores ejendele og drevet erhverv på ejendommen. Lejerne var heller ikke fuldt fraflyttet den aftalte dag og først 4 dage efter var alle deres ejendele væk. Men da vi havde nye lejere der overtog med det samme så.. Ja det er en lang sag; men skal vi bare acceptere det og konstatere, at det var dyre lærepenge ? Pengene er ikke det vigtigste her men det for os princippet for lejerne har misbrugt vores tillid og i en række sammenhænge haft et meget let forhold til sandheden, hvilket blandt andet også kan ses i deres korrespondance med LLO.

Svar

Hej Bobby, Det er lidt vanskeligt at forholde mig til de indgåede forlig - hvis lejer har indgået et forlig, så bør dette i første omgang være bindende med mindre i efterfølgende har accepteret nogle andre vilkår. Men det grundlæggende spørgsmål, vedr. vedligehold kan lejer ikke løbe fra. Det op til lejer og udlejer at aftale i lejekontrakten i hvilket omfang lejer skal foretage vedligehold og dette kan aftales til at være ganske vidtrækkende. Det vil som oftest have en effekt på den leje man evt. må tage, hvis lejer er pålagt en markant vedligeholdelses byrde som pålægger lejer omfattende vedligehold ud over hvad der normalt pålægges lejer i lejeloven. Men da der ikke har været rejst spørgsmål om lejen, så er lejer forpligtet til at foretage det vedligehold som er aftalt og i denne del af sagen vil i formentlig være berettiget til at tilbageholde en del af depositummet svarende til det beløb det vil koste at bringe lejemålet tilbage til den stand det skulle have været ved aflevering af lejemålet. Det afgørende er således om i som udlejer har accepteret, via et forlig, ikke at opkræve lejer for dette manglende vedligehold og i sidste ende er det også et spørgsmål om hvor meget energi man vil bruge set i forhold til det beløb det drejer sig om. Vejen igennem huslejenævn mv. kan være lang og desværre har mange huslejenævn en udpræget præference for lejer, hvormed udlejer kan være tvunget til at fortsætte sagen i boligretten. Det lyder, i den nævnte sag, som om det kan vise sig at være for meget arbejde. Endeligt så ser vi desværre tit, at selvom udlejer forfølger sine rettigheder og ender med at vinde en sag, så meddeler lejer bare at de ikke har nogen penge og så kan man starte forfra med inkasso osv. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Vedligehold ud over alm indvendig vedligeholdelse

Jeg skal til at udleje et parcelhus, hvor den indvendige vejligeholdelse påhviler lejer. Lejeloven regulerer at det bl.a. indebærer lakering af gulve. Når så der er nye gulve der er af en sådan type at de ikke kan slibes, og jeg ved lejer har to hunde - hvordan forholder vi os så til det i lejekontrakten? Jeg forventer at lejemålet skal vare 4 år, så der kan jo ske meget slidtage. Kan vi indskrive i § 11 at der så skal lægges nye gulve af samme type? Der kan jo kræves "samme stand". Venlig hilsen Pia

Svar

Hej Pia, Du kan godt pålægge lejer at foretage vedligehold efter nærmere beskrevet vilkår i lejekontrakten, herunder kan det beskrives hvorledes gulvene skal vedligeholdes. I forhold til lejers istandsættelses-forpligtelser ved fraflytning er det afgørende selvfølgelig hvordan lejemålet udlejes. Med den situation du beskriver, vil du med fordel kunne foretage udlejningen som nyistandsat - dvs. lejemålet ved overtagelse har fået nyafhøvlet gulve, malet flader, lofter, vægge, karme, paneler og total rengjort. Således kan du forlange at lejer skal nymale og afhøvle gulve ved fraflytning - netop fordi lejemålet skal afleveres som det blev overtaget. Hvis du ikke foretager afhøvling gulve, men disse f.eks. er en smule slidt ved lejers overtagelse er det betydeligt mere vanskeligt at forlange at lejer skal afhøvle gulvene ved fraflytning da det jo i så fald vil betyde at lejer faktisk pålægges en højere grad af istandsættelse af lejemålet end det var ved overtagelse. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Huslejenævnet ignorerer fremsendt flytteopgørelse

Da min lejer fraflyttede min lejlighed holdt vi flyttesyn, hvor vi udarbejdede en fraflytningsrapport. Min lejer var noget på tværs og ville ikke underskrive den, før LLO havde kigget på den. Hun fik rapporten tilsendt pr. e-mail, uden at nogen af parterne havde underskrevet den. Senere samme dag gennemgik vi lejligheden og opdagede yderligere mangler som vi tog billeder af og sendte dagen efter en mangelliste til lejer. Denne fraveg dog ikke særligt fra fraflytningsrapporten. Min lejer gik til huslejenævnet og der er nu faldet afgørelse i sagen. Huslejenævnet har valgt udelukkende at basere deres afgørelse på den først udarbejdede fraflytningsrapport, selvom manellisten blev sendt rettidigt til lejer, dvs. inden 14 dage efter fraflytning. Et af de klagepunkter der stod på mangellisten var slibning af gulv i køkkenet, da gulvet har fået en masse ridser, formentlig ifm. et fald i køkkenet, hvor lejer ved samme lejlighed smadrede ovnen. Lejer har skriftligt erkendt i en e-mail til huslejenævnet, at de har påført gulvet ridser. Kan huslejenævnet godt ignorere den mangelliste, der blev sendt efterfølgende til lejer, på trods af at den er sendt rettidigt? Eller skal jeg anke afgørelsen?

Svar

Hej Camilla, Nej det kan de ikke. Du skal overveje at starte en sag ved boligretten. Du bør tage kontakt til Henriette Reinholdt - benyt www.sapu.dk/advokat Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer forlanger udskiftning af rude

Hej SAPU for to dage siden flyttede en ny lejer ind i min lejlighed, og jeg blev idag kontaktet af hende fordi der er en punkteret rude i soveværelset som hun kræver skiftet. Nu er det sådan at der i indflytningsrapporten er skrevet at den er punkteret og ikke bliver udbedret, hvilket hun på daværende tidspunkt skrev under på. Men nu påstår hun at det trækker så voldsomt at hun ikke kan varme rummet op og hun hundefryser. Den rude har imidlertid været punkteret i flere år jeg har selv boet i lejligheden indtil for to år siden (den var punkteret da jeg flyttede) og jeg havde ingen problemer med at varme op, og det har jeg heller ikke hørt fra min tidligere lejer at hun havde. tværtigmod har jeg og min tidligere lejer altid fået et sted mellem 1000 og 2000 kr. tilbage i varme hvert år med en aconto betaling på 320 kr. om måneden (lejligheden er på 38 kvm.) for to år siden var alt tapet i lejligheden af og der blev sat nyt op, der var ikke skyggen af fugt og se nogen steder på væggene og der har aldrig været fugt at se på vinduesrammerne heller. Så nu er det jeg tænker, kan hun forlange at jeg skifter ruden? Hilsen Bettina

Svar

Hej Bettina, Det er lidt svært at vurdere om det træk der er pga. den utætte rude, er nok til at lejer kan forlange den udskiftet. Som udgangspunkt vil jeg ikke mene hun kan forlange det, særligt når det er angivet i indflytningsrapporten - dog med det forbehold at det kan være aftalt i indflytningsrapporten, at udlejer netop skal sørge for at udskifte ruden. Men hvis dette ikke er tilfældet, så er det min umiddelbare vurdering at lejer ikke kan forlange ruden skiftet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer forventer jeg udlufter radiatorer

Hej Sapu, I lejekontrakten har jeg indføjet at lejer selv skal forestå indvendig vedligehold, er der et sted jeg kan se hvor meget jeg egentlig kan kræve at de selv laver ? De mener at jeg feks. skal komme og udlufte deres radiatorer etc. hvilket jeg mener de selv skal forestå. Mvh Marianne Errebo

Svar

Hej Marianne, Indvendig vedligehold i lejelovens forstand er meget lidt - Indvendig vedligeholdelse omfatter kun maling af lofter og træværk, tapetsering eller maling af vægge samt lakering af gulve. Alt andet vedligehold skal faktisk beskrives og pålægges lejer i lejekontrakten, om end det selvfølgelig er i småtings afdelingen at bede jer om at udlufte radiatorer. Ikke desto mindre, så kan lejer forlange det hvis ikke der er beskrevet anderledes i kontrakten. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har fundet mus i lejemålet

Vi har en lejer der har henvedt sig vedr. at de har fanget en mus inde i lejligheden. hvad skal vi stille op, er det vore pligt at gøre noget?

Svar

Hej Sini I skal kontakte en skadedyrsbekæmper og må være forberedt på at efterleve hans anbefalinger i forhold til at komme af med skadedyrene. Herunder vil det være jeres pligt at afholde evt. omkostninger der måtte medfølge. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Vedligehold

Hej. Jeg er ved at udleje en lejlighed og vil gerne oprette vedligholdelseskonto. Jeg mener at have læst et sted at 2010 taksten er 40,00 kr. pr. m2. Er det taksten? Mvh. Erik Sørensen

Svar

Hej Erik, Du behøver ikke oprette en vedligeholdelseskonto ved udlejning af en ejerlejlighed - i langt de fleste tilfælde vil det være meget bedre at lade lejer stå for det indvendige vedligehold hvormed en sådan konto slet ikke behøver blive oprettet. Hvis du har andre årsager til at ville oprette en sådan konto er du velkommen til at uddybe dit spørgsmål her på Spørg SAPU så skal jeg gerne hjælpe dig videre i forhold til beregning af satser. Mvh Mark Jensen SAPU.dk