Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Lejevurdering

Hejsa

Er min anmodning om lejevurdering modtaget hos jer når der er x i "Afventer Lejevurdering", eller har jeg ikke fået indtastet det korrekt. Det er ikke for at skynde på jer  (c:


Svar

Hej Povl 

Vi har ikke nogen afventede lejevurderinger, så jeg tror ikke den er "gået igennem". 

Klik på tandhjulet ud for lejemålet og vælg "Bestil lejevurdering" så burde den komme. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Fastsættelse af husleje

Jeg har brug for hjælp til fastsættelse af husleje, en ejer i en ejerforening, vil gerne udleje sin lejlighed til den rigtige leje.

Lejligheden er beliggende i København i en ældre ejendom 

Har du et skema, der kan hjælpe med at fastsætte huslejen?


Mvh

Torben Christensen

Svar

Hej Torben 

Du kan bestille en lejevurdering her på siden. Opret ejendommen under "lejemål" derefter klik på tandhjulet ud for lejemålet når det er oprettet og vælg "Bestil Lejevurdering"


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Huslejestigninger ved renovering

Hej Sapu

Har I overblik over hvor meget man kan hæve huslejen med/til på ejendomme fra før 1991, hvis vi skifter eks. vinduer, dørtelefoner, opdaterer facaden, renovere fælles arealer, osv. Jeg tænker her særligt på den strategi som Blackstone har brugt på det københavnske marked de seneste par år, hvor de nødvendigvis renovere lejlighederne men alt andet, og derved kan hæve huslejen. 
Jeg kunne godt tænke mig at kende reglerne for huslejestigninger på baggrund af ovenstående.

Alle vores ejendomme ligger i København eller Storkøbenhavn. 

Mvh
Jannick

Svar

Hej Jannick 

Der kan gennemføres forbedringer både indvendigt i lejemål og udvendigt, men det er klart at forbedringer ikke kan føre til at lejemålet husleje skifter status fra at skulle afgøres efter BRL 29c til kun at skulle afgøres efter Det lejedes værdi LL §§47-49 uden at dette medføre en ny lejekontrakt og dermed en ny lejer. 

Hvor meget lejen kan hæves kan jeg ikke sige noget generelt om, der er betragtninger om "sparet vedligehold" som nødvendigvis må indgå. I praksis kan du anvende LL §59A: 

§ 59 a. Huslejenævnet kan på udlejerens anmodning træffe afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne opkræves i tilfælde omfattet af stk. 2-6.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 kan træffes, inden der iværksættes forbedringer, herunder ombygningsarbejder vedrørende sammenlægning af lejligheder, der vil medføre en lejeforhøjelse, hvis ombygningsarbejdet udføres i overensstemmelse med et projektmateriale vedrørende det påtænkte arbejde, som udlejeren har forelagt huslejenævnet. Udlejerens anmodning til huslejenævnet skal indeholde en opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelsen af arbejderne og en beregning af den ønskede lejeforhøjelse.

Dvs. du kan forelægge huslejenævnet et budget over de forbedringer du påtænker at iværksætte, og således få nævnets godkendelse inden arbejderne begyndes på hvad der kan forlanges af lejeforhøjelse som konsekvens af forbedringerne. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkHusleje fastsættelse, lejekontrakt m.m

Kære Sapu


Denne besked er en opfølgning på min oprindelige besked med ID 539, og jeres besvarelse heraf med ID 1148. Jeg har desværre ikke gennemskuet hvordan man svarer videre på tråden, hvorfor jeg starter med en ny besked påny. I kan se på jeres besvarelse (ID 1148), til dette vil jeg spørge om 2 ting:


1: Hvordan kan jeg med sikkerhed vide om min bygning (lejemål) er fritaget for husleje fastsættelse jf. boligreguleringsloven? Kan i hos Sapu se det et sted? eller er der et register hvori man kan se hvorledes ens lejemål er registreret fra tidlere? eller er det kun kommunen som kan sige dette. Kommunen vil jo ALTID fastsætte huslejen til langt lavere end det udlejer vil udbyde den til. Har Sapu eventuelt en jurist/advokat tilknyttet som kan besvare dette spørgsmål?


2: Jeg har både en formidlingsaftale med Housing Denmark (som vil stå for udlejning og finder en lejer) og en kommene lejekontrakt (endnu ikke udarbejdet). Intet er underskrevet fra min side. Kan Sapu mulighed for at gennemgå disse kontrakter for mig, og sikre at de tilgodeser mine behov og sikre mig mest muligt? Hvis dette ikke er inkluderet i mit medlemskab kan det selvfølgelig blive mod betaling. Hvis dette er muligt, er det så en advokat/jurist i erhvervsret der står for dette?


Med venlig hilsen

Lutfi A. Al-Saab

Svar

1) Det kan være svært at finde frem til. Det vil i udgangspunktet nok være bedst at tage kontakt til kommunens tekniske forvaltning. Vi kan godt sætte Advokat på, men det er dybest set en lidt voldsom omkostning set i relation til at arbejdet kan gøres på egen hånd uden omkostninger. 

2) Vi gennemgår gerne kontrakt mv. fra Housing Denmark. Det sker som en del af dit medlemskab, og fordre ikke yderligere opkrævning. Jeg skal være ærlig og sige, at vi ikke har de bedste erfaringer med Housing Denmarks forvaltning af andre medlemmers lejemål. Det kan selvsagt være enkeltstående uheldige tilfælde, men nu er det viderebragt. 

Ønsker du at vi udarbejder / tilretter lejekontrakt for lejeforholdet sker dette til kr. 995,00 inkl moms. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Husleje fastsættelse

Kære SAPU


Jeg er ny medlem pr. igår.

Mit navn er Lutfi Abdullatif Al-Saab
Jeg har en ejer lejlighed på 
Danasvej 5, st. Nr.4
1910 Frederiksberg C

Jeg står og skal udleje min bolig igennem Hoisin Denmark og har så følgende spørgsmål:


Jeg bor i det en bygning som er et projekt byggeri kaldet Hassinghus, med indflytning til beboelse pr medio 2017. Før hed det dansk el forbund tror jeg. Det er gennemgribende renoveret fra bunden af. 
Er bygning (Hassinghus) så omfattet af boligreguleringsloven? Det vil sige er det at betragte som opført før 1992? Og er det omfattet af loven om at husleje prissættelse ikke må overstige lejlighedens udgifter. Eller er der tale om fri fastsættelse af husleje mellem udlejer og ejer? Som nævnt, der er tale om et fuldstændigt nyt projekt byggeri og ombygning af et gammel bygning (dansk el forbund).

Jeg er meget i tvivl om hvor jeg får endelig svar på ovenstående. 


Derudover vil jeg høre om hos jer kan få hjælp til at gennemse en udarbejdet lejekontrakt og rådgivning til om den er fuld beskyttende for udlejer?


Mvh Lutfi 

Svar

Hej Lufti 

Umiddelbart vil jeg mene, at der er tale om erhverv som er konverteret til bolig og således kan undtages fra reglerne om lejeregulering. Vi kan checke din lejekontrakt og sikre at det er korrekt formuleret i denne. Du kan bare sende den til os på info@sapu.dk 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Opførelsesår

Jeg har et lejemål som er bygget i 1934 men først renoveret til beboelse i 2004 (tidligere værksted). Hvad er det korrekte år ift afsætte huslejen?

Svar

Hej 

Det lyder som om lejemålet falder under denne bestemmelse i lejelovens §53 stk. 4: 

Stk. 4. Ligeledes kan §§ 47-52 fraviges, når lejeforholdet angår en beboelseslejlighed, der den 31. december 1991 lovligt udelukkende benyttedes til erhvervsformål, jf. reglerne i kapitel VII i lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Det samme gælder, såfremt lokalerne senest forinden denne dato lovligt var benyttet udelukkende til eller lovligt var indrettet udelukkende til erhvervsformål. Det er en betingelse for fravigelsens gyldighed, at det fremgår af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af denne bestemmelse.

Det medfører i praksis at lejen frit kan aftales (markedsleje), men der skal indføres klausul herom i lejekontraktens §11. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Indeks reguleret lejemål

Har I en formular til indeks reguleret lejemål?

MVH. Peter Andresen

Svar

Hej Peter 

Vi har ikke en formular som sådan, men hvis du tænker på teksten til §11 i lejekontrakten så er den her: 

I henhold til lejelovens § 53, stk. 2 aftales det, at leje reguleres i lejeperioden efter nettoprisindekset. Hver den 1. januar reguleres den gældende leje ekskl. a/conto‐betalinger med stigningen i nettoprisindekset fra oktober måned året før til oktober måned umiddelbart forud for reguleringstidspunktet. Første gang pr. d. 1.1.XXXX

Selve beregningen laves ved at hente tallene på Danmarks Statistik: 

https://www.dst.dk/da/Statisti...

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkHuslejestigning

Hej.

På hvilke parametre kan vi forhøje huslejen? 

Vi ønsker at forhøje huslejen, men vil nødig gå galt i byen på paragraffer mv. 

På hvilke grundlag kan vi hæve huslejen.


Mvh. Helle Skovgaard

Svar

Hej Helle 

Det kan muligvis lade sig gøre, enten via det lejedes værdi jf. §§47-49 i lejeloven, alternativt kan der være grundlag for at udligne skatter og afgifter. 

Jeg opretter en sag med en anmodning om at du sender lejekontrakt, så skal jeg se nærmere på det. Du modtager en email med link, hvortil du kan uploade kontrakten. 


Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Husleje efter nævnsafgørelse

Hej SAPU Jeg vil hører hvad jeg må sætte huslejen til nu hvor huslejenævnet har nedsat lejen og der er blevet anket. Skal lige nævne at det ikke var et enig nævn i afgørelsen. Mvh Lotte

Svar

Hej Lotte 

Som udgangspunkt vil nævnet jo fastsætte den leje de mener kan opkræves pt. Så jeg ser ikke umiddelbart mulighed for at foretage en lejeregulering på nuværende tidspunkt, da lejer utvivlsomt vil gøre indsigelse imod denne hvormed nævnet skal behandle sagen igen og de vil, efter al sandsynlighed, fastsætte samme leje som de har gjort i den afgørelse du lige har fået. 

Måske vi misforstår spørgsmålet - kontakt os evt. på info@sapu.dk for en uddybning. 

Mvh
Mark Jensen
SAPU.dk

Kan SAPU deltage i konfliktmægling

Hej SAPU. Kan I deltage i en konfliktmægling som min bisidder til et møde? sagen drejer sig om manglende huslejeindbetaling på på 15. måned og der er ikke udsigt til nogen ændring. Hvis ikke kan I da henvise til en advokat, som ikke er alt for dyr? Mvh Bente

Svar

Hej Bente

Ja det kan vi godt, hvis der er tale om møde på Sjælland. Vores timepris udgør kr. 1.300,00 inkl. moms ex. kørsel.
Lad os evt. drøfte det telefonisk eller via info@sapu.dk


Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Regulering af husleje - trappeleje udgået efter 1.7.2015

HVILKET bolig indeks skal vi bruge for udlejning af rækkehus pr. 15. september 2016. Er det korrekt der ikke er trappe leje mere ? med venlig hilsen Christian Henning Christiansen

Svar

Hej Christian 

Det er korrekt at trappeleje ikke længere kan aftales. 
Der skal istedet aftales en indeksering af husleje. 
Denne aftale kan fx. ske ved følgende formulering i §11:

Udlejer forbeholder sig ret til at foretage regulering af lejen efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra oktober-oktober. Regulering af leje sker hver d. 1.1. første gang d. 1.1.2017.  Regulering sker efter følgende eksempel: Gældende leje / Gammelt indeks x nyt indeks = Ny leje


Mvh
Mark Jensen
SAPU.dk

Skal lejer betale selv om de ikke er flyttet ind

Ny lejer som ik kunne betale depositum vælger midt juli at meddele de ik har råd til at flytte. De beder os gøre alt for at finde nye lejere. Det gør vi pr 15 august, de får dog nøglen før tid da lejligheden står tom. Vi mener jo de gamle lejere skal betale lejer for halv august, men det mener de ikke, hvad har vi krav på? Hilsen Helene

Svar

Hej Helene, Ja jeg vil også mene den gamle lejer skal betale for halvedelen af august - eller i hvert for den periode, hvor du har tabt leje som følge af lejers tidligere fraflytning, hvis man kan kalde det det. Du skal blot kunne dokumentere, at du aktivt har forsøgt at genudleje i perioden. Jeg ville fremsende et krav på beløbet, men det kan være svært at inddrive og beløbet er formentlig af en størrelse der omkostninger ved retslig inddrivelse større end hvad kan retfærdiggøres. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvem skal betale for renovation

Hej, hvem står for renovation er det lejer eller udlejer. Og hvordan tages der forbehold for huslejestigninger. Med venlig hilsen Lisy Knudsen

Svar

Hej Lisy, Det er som udgangspunkt udlejer, der varetager udgiften til renovation. Dog kan det pålægges lejer, at betale denne hvis renovation betales efter kilo. Det bør fremgå af lejekontrakten hvis dette er tilfældet. Vedr. huslejestigninger bør det fremgå af lejekontrakten, at udlejer forbeholder sig ret til at foretage huslejeregulering efter §47 og 48 i lejeloven. De kan dog tidligst varsles 2 år efter lejemålet er indgået. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Stigning i husleje pga skatter og afgifter

Hej, Min lejer og jeg har tidligere været en tur i lejenævnet, da han ønskede at få huslejen nedsat (Frederiksberg Kommune). Huslejen blev nedsat (således at det nu koster mig ca. 1500,- om måneden at have lejeren boende). Nu har jeg et ønske om at hæve lejen med 56,96,- pr. måned, svarende til den stigning der er sket i skatter og afgifter i den 3 årige periode, lejer har boet i lejligeden. Jeg har fremsendt en opgørelse til lejer og varslet stigningen (med 3 mdr), men han gør indsigelse. Hvad er mine muligheder? Vh Louise

Svar

Hej Louise, Vi beklager det sene svar, vi har desværre haft tekniske problemer med databasen der håndterer Spørg SAPU. Varsling af huslejestigning som følge af skatter og afgifter, med udgangspunkt i en husleje som er godkendt af huslejenævnet, skal varsles med 3 mdr. og skal fremsendes skriftligt. Dertil skal kravet om lejeforhøjelse skal indeholde en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse. Kravet skal tillige indeholde oplysning om grunden til lejeforhøjelsen samt om lejerens adgang til at gøre indsigelse, jf. stk. 3. Indeholder kravet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt. Gør lejeren indsigelse, skal du inden 6 uger indbringe sagen for huslejenævnet som efterfølgende træffer afgørelse i sagen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har betalt depositum og husleje men vil ikke flytte ind alligevel

Hej Vi har lejet vores lejlighed ud fra 1/7-12. Kontrakten er underskrevet og vi har modtaget depositum og en måneds forudbetalt husleje. Den 27/6 meddeler de så at de ikke vil have lejligheden alligevel. I kontrakten har de 3 mdrs opsigelse. Kan vi ikke få dem til at betale husleje (max 3 mdr) indtil vi får den lejet ud til nogle andre?

Svar

Hej Jacob, Ja - hvis lejer har indgået en lejekontrakt med jer og har betalt husleje og depositum så har de 3 mdr. opsigelse af lejemålet og de skal betale leje i denne periode, eller indtil i finder en ny lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer er fraflyttet men betaler ikke husleje - kan jeg få adgang til lejemålet

Hej SAPU Jeg har en udlejer der har opsagt lejemålet med udgang den 31. 7., har meddelt at hun vil flytte den 1. 7., hun har så flyttet sine ting 19. 6.. Hun har ikke oplyst ny adresse, er ikke til at få fat i på telefonen, så jeg har kunnet fremvise lejligheden.Jeg må vel ikke gå ind i lejlighen uden hendes tilladelse.Der er en der vil se lejligheden den 27. 6. Hun har ikke betalt husleje for maj måned, det har jeg gjort krav på mundtligt, skal det fremsættes skriftligt, selv om lejemålet er opsagt. Hvis hun ikke henvender sig til den 1. 7. ang. besigtigelse og ikke afleverer nøgler, hvad gør jeg så. PS hvordan kommer jeg ind på SAPU listen, det kan jeg ikke finde ud af, jeg kunne godt finde på at sætte denne lejer på listen, da der også har været andre problemer med denne lejer. Jeg har sendt en mail med samme spørgsmål, men nettet var vist gået ned. Med venlig hilsen Preben Hansen

Svar

Hej Preben, Principielt bør der laves en nøgleoverdragelse fra den gamle lejer, således du har fået adgang tilbage til lejemålet. Hvis dette ikke er sket, så har du ikke adgang til lejemålet, men du må forsøge at få lejer til at anerkende at lejemålet er afleveret til dig. Manglende betaling af husleje skal mødes med en påkravsskrivelse - den har vi liggende under standard dokumenter på sapu.dk SAPU Listen kan du få adgang til via www.sapulisten.dk med dit brugernavn og kodeord fra sapu.dk Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Særlig kvm pris for at lejer kan få boligsikring

Er der en bestemt kvadratmeterpris der skal overholdes, i forhold til at fastsætte min udlejningspris, i tilfælde af at mine lejere vil søge boligsikring? Mvh Iben

Svar

Hej Iben Nej der er ikke en specifik kvm pris der skal overholdes for at lejer kan søge boligsikring. Men boligsikringskontoret kan vurdere at lejen er for høj i forhold til det lejedes værdi og dermed bede huslejenævnet om at vurdere lejeniveauet. Det lejedes værdi er en flygtig størrelse som er svær at fastsætte konkret da det er noget der vurderes fra bolig til bolig af huslejenævnet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Vil gerne hæve husleje for 200 kvm hus

hej vil meget gerne have hjælp vedr husleje stigning vi har et hus på 200 kvm udlejet i næstved og lige pt. giver lejer kun 5000 kr plus alt forbrug vi mener at lejen sagtens kunne stige 2000-4000 hvad siger i????? mvh jimmi lind

Svar

Hej Jimmi, Det vil du formentlig også sagtens kunne gøre - huslejen er i hvert fald væsentligt under det lejedes værdi, som er det begreb der anvendes i lovgivningen i forhold til hvilken leje man må tage. Min umiddelbare vurdering er at lejen kan fordobles. Hvis der ikke er aftalt noget omkring huslejestigninger i lejekontrakten, skal der dog være gået mindst 2 år fra lejers indflytning før lejen kan hæves. Er der gået 2 år skal du hæve lejen med baggrund i boligreguleringslovens §29c og lejelovens §47 og 48 som er de paragraffer der beskriver reglerne om det lejedes værdi, herunder at udlejer kan forlange lejen hævet, hvis udlejer finder at huslejen ligger under det lejedes værdi. Vi har en skabelon liggende til formålet - gå ind på www.sapu.dk og gå til standarddokumenter og find dokumentet vedr. lejeregulering for regulerede kommuner (Næstved er en reguleret kommune). Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Husleje nyt hus fra 2007

Hej SAPU. Vi ønsker at leje vores hus i Hvalsø ud. Det er bygget i 2007, er et lavenergihus med børne / forældre afdeling med ialt 4 værelser samt stor stue + køkken alrum og 2 badeværelser. Det er 167 kvm med dobbelt carport og dejlig have + stor terrasse. Huset er tiptop stand. Vi forestillede os en leje på ca 12-13000 om måneden. Lyder det rimeligt ? Hvad kan man tage i depositum / forudbetalt leje ? Kan vi indregne ejendomsskat + forsikring + grundejerforening i huslejen Mvh Gitte Højby Rasmussen

Svar

Hej Gitte, Da ejendommen i vil udleje er opført efter 1991 kan i fastsætte lejen frit - det skal blot sikres i lejekontraktens §11 at der beskrives hvorledes lejemålet er undtaget fra reglerne om omkostningsbestemt leje og det lejedes værdi. Benyt derfor enten en advokat eller SAPU.dk til at udarbejde kontrakten således i sikrer at udlejningen sker korrekt og at lejer ikke kan klage over lejen til huslejenævnet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Husleje i nyopført hus i Hvalsø

Hej Sapu. Vi har en nyere villa i Hvalsø på 167 kvm med dobbelt carport og have som vi gerne vil leje ud. Huset er fra 2007 i tiptop stand med gulvvarme, to badeværelser, forældre og børne afdeling med ialt 4 værelse + stue og spisekøkken. Huset ligger i børnevenligt kvarter med 5 min til skole og institutioner. Vi udlejer grundet vi gerne ville leje lejlighed i Ørestaden. Vi forstiller os en 12-13.000 i husleje er det rimeligt og hvad skal vi tage i indskud / depositum ? Mvh Gitte og Mads Højby Rasmussen.

Svar

Hej Gitte, Idet huset er opført efter 1991 og dermed er nyopført i lejelovens forstand, så skal i ikke bekymrer jer om huslejeregulering. Huslejenævnene kan simpelthen ikke tage stilling til en evt. klage fra en lejer, i en lejebolig som er nyopført og det er således alene aftalelovens paragraffer om åger, som skulle sætte en begrænsning. Med andre ord, så kan i tage den husleje som markedet vil give og det er i den sammenhæng vanskeligt for mig at vurdere om 12-13.000 er realistisk, men det skulle jeg mene i nemt kunne få i leje. I bør tage 3 mdr. husleje i depositum, 3 mdr. husleje i forudbetalt leje og første måneds leje som betaling før lejer får nøgler til lejemålet. Husk at lejekontrakten skal udformes således at der i §11 anføres at lejemålet er undtaget fra reglerne om omkostningsbestemt leje og det lejedes værdi, da det er nyopført. Det kræver nogle henvisninger til lejelov og boligreguleringsloven - ellers risikerer at lejeregulering alligevel kan finde sted. Brug SAPU.dk til at udarbejde kontrakten eller en advokat. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Husleje i ejendom som udelukkende har været anvendt til erhverv

Har en lejlighed, som er i en bygning fra 1913. Det er også det årstal, der står i BBR. Bygningen har dog indtil 2004 kun været brugt som erhvervsejendom. Da der først er oprettet lejligheder i 2004, er lejligheden så omfattet de mere lempelige regler i forhold til husleje niveau efter 1991? På forhånd tak Mvh Mikkel

Svar

Hej Mikkel, Når ejendommen udelukkende har været anvendt til erhverv frem til 1992 eller senere, så er lejemålet fritaget for huslejeregulering på linie med ejendomme som er opført efter 1992. Du kan således fastsætte lejen frit - du skal dog være opmærksom på at det skal beskrives i lejekontraktens §11, herunder skal det beskrives at lejemålet er fritaget fra diverse regler og paragraffer. Brug en advokat eller SAPU.dk til at formulere lejekontrakten, så du er sikker - det er rigtig ærgerligt at komme i huslejenævnet blot fordi kontrakten er formuleret forkert. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan manglende husleje mv. sendes til inkasso

Kan husleje tilgodehavende samt afregning for strøm og vand og istandsættelse sendes til inkasso? Med venlig hilsen Christian

Svar

Hej Christian, Hvis der er tale om en lejer som stadig bebor lejemålet skal du fremsende lejer et officielt påkrav - altså en påkravsskrivelse. Du kan finde denne på http://www.sapu.dk/dokumenter 14 dage efter lejer har modtaget denne skrivelse og stadig ikke betalt kan lejemålet ophæves med omgående effekt. Flytter han ikke med det samme skal du rekvirere fogden med henblik på at foretage en udsættelsesforretning. Hvis lejer er fraflyttet, eller fraflytter lejemålet uden at betale, skal du fremsende lejer en opgørelse over skyldige beløb til omgående indbetaling. Sker dette ikke ville jeg nok overveje at overdrage sagen til inkasso eller advokat med henblik på inddrivelse, men det må bero på en vurdering om det kan svare sig - altså en vurdering af beløbets størrelse, sammenholdt med lejers forventede evne til at betale og de omkostninger som du pådrager dig ved at starte en inkassosag. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Er København reguleret

Er Københavns Kommune reguleret?

Svar

Hej Ellina, Ja, Københavns Kommune er desværre reguleret. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har ikke betalt i 3 mdr, hverken husleje eller el

Hej Sapu Jeg har en landejendom hvor jeg har udlejet udbygningerne til en virksomhed. Min lejer har nu ikke betalt husleje i 3 md, og jeg forventer heller ikke han betaler nu her til den første. Jeg har sendt adskillige rykker og kontoopgørelser men han reager overhodet ikke. jeg har en aftale om indbetaling i sidste måned, men han overholder aldrig sine aftaler. Jeg har en el regning til at ligge som jeg ikke vil betale før der kommer penge - må jeg lukke for strømmen indtil jeg har fået nogle penge. Lejer har sagt lejemålet op til den 30.08.2012 jeg ser frem til at høre nærmere fra jer. med venlig hilsen Børge Bjerring

Svar

Hej Børge, Du skal fremsende lejer et officielt påkrav - altså en påkravsskrivelse. Du kan finde denne på http://www.sapu.dk/dokumenter 14 dage efter lejer har modtaget denne skrivelse og stadig ikke betalt kan lejemålet ophæves med omgående effekt. Flytter han ikke med det samme skal du rekvirere fogden med henblik på at foretage en udsættelsesforretning. El skal du selvfølgelig medtage i oversigten over manglende indbetalinger på påkravsskrivelsen. Der er intet til hinder for at lukke for strømmen - men vent med det indtil lejer har fået påkravsskrivelsen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk