Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Hvilken husleje kan jeg kræve

Jeg overvejer at købe lejlighed til udlejning.

https://www.nybolig.dk/ejerlejlighed/8660/kongefolden/102248/9923024

Hvilken husleje kan jeg kræve for dette lejemål, uden at få problemer med huslejenævnet?

På forhånd tak for hjælpen.

Mvh

Frederik Nielsen

Svar

Hej Frederik 

Da den er nybygget, så kan du tage den leje du vil, eller markedsleje som man kalder det. Det skal blot aftales i lejekontrakten. Du kan evt. bruge https://husleje.dk til at finde ud af hvor meget lejligheder i den størrelse, i det område, typisk udlejes til. Statistikken er opdateret helt frem til dags dato, og du kan se udviklingen i husleje i området (post nr. / by) rimelig nøjagtigt for de sidste par år. 

Er du Premium medlem hos os er Husleje.dk gratis. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Overslag på husleje, på et lejemål jeg endnu ikke ejer

Hejsa,

Jeg har kigget på en lejlighed på Nørrebro, som jeg godt kunne tænke mig at købe. Jeg har haft fat i Huslejenævnet, i håb om at de kunne oplyse mig nogenlunde hvad jeg ville kunne tage i husleje for den givne lejlighed, men det kan de desværre ikke.

Derfor har jeg nu meldt mig ind her hos jer, i håb om I måske kan hjælpe mig med at få en nogenlunde retvisende ide om, hvad jeg kan tillade mig at tage i husleje.

Boligen det drejer sig om, er denne: https://www.boligsiden.dk/salg/909754177

Jeg ser frem til at høre fra jer!


Mvh Nicolai

Svar

Hej Nicolai 

Er boligen tiltænkt dig selv eller måske børn på sigt? Grunden til jeg spørger er, at lejligheden som ren investerings / udlejningsprojekt ikke er vildt velegnet. Forbedringerne der er lavet på køkken og bad ser overfladiske ud, og virker ikke særligt gennemarbejdede. Således vil den formentlig ikke kunne kvalificere efter BRL 5.2, da det ikke forekommer at der er brugt ret mange penge på det. 

Dertil er den beliggende i Kbh kommune, som regulerer leje meget stramt sammenlignet med fx nabo kommunen. 

Således kan det blive svært, i det omfang at en kommende lejer klager til huslejenævnet, at forrente købsprisen fornuftigt. Jeg vil umiddelbart vurdere, at Københavns Huslejenævn vil regulere denne lejlighed til ca. 950 kr. pr. m2. svarende til kr. 4.590 pr. md. ekskl. forbrug. 

Der skal således være andre årsager til at købe den, fx at du gerne selv vil bebo den eller har børn hvortil den passer godt i beliggenhed osv. 

Hvis købet primært er investering / udlejning ville jeg finde et andet emne og måske overveje at se ud af København, da du kan finde udlejningslejligheder i fx. Køge som ud fra et investeringsmæssigt synspunkt giver meget mere mening (højere tilladt husleje, lavere købspris, stor efterspørgsel på private lejeboliger). 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPUHusleje, folkeregister, skat

Hej Mark


Lejer har ansøgt kommunen om boligtilskud. Hun har fået afslag herpå, fordi jeg fortsat står registreret med adresse der. Lejer har derfor bedt mig om at skifte adresse. Det er sådan set ikke noget problem for mig, da jeg under alle omstændigheder havde tænkt at skifte adresse i folkeregistreret pr.1.12.2019.

Jeg vil bare for en sikkerhedsskyld høre om ovenstående indebærer nogen form for risiko for mig iforbindelse med huslejen for eksempel eller beskatning?

Det at hun søger bolig tilskud, eller min mangel på afmelding fra adressen, kan vel ikke have indvirkning på den fastsatte husleje? Dvs. hun kan vel ikke senere kræve husleje nedsættelse fordi jeg ikke har afmeldt folkeregister adresse rettidigt?

Kommer skat ind over det her?

PS: Jeg håber snart på afklaring af det tidligere stillede spm. vedr. sofaen.


Mvh Lutfi


Svar

Hej Lutfi 

Nej det har ingen betydning at du skifter adresse (og du bør reelt gøre det, da du ikke kan bebo en lejlighed du har udlejet til anden side). 

Jeg afventer svar fra Advokat om hvordan vi håndterer sofa. Vender tilbage snarest - rykker hende idag. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU

Manglende huslejebetaling

1320

Hej

Jeg har en tidsbegrænset lejekontrakt med en lejer startende d. 1. August 2019 og sluttende d. 30. April 2020.

Jeg har brug for rådgivning, da lejer har oplyst mig om at vedkommende ikke har penge til at betale husleje pr. 1. November 2019.

Til orientering opholder jeg mig p.t. afsides i Portugal.

 Følgende henvisninger til SMS og mails er uddrag og sammendrag af tekst. Hvis al kommunikation mellem lejer og jeg er nødvendig for jer, for at kunne vurdere sagen, sender jeg det gerne.

På SMS har lejer d. 6. Oktober 2019 opsagt lejemålet til fraflytning senest d. 15. Januar 2020. Efter at have rådført mig hos en advokat svare jeg i mail dateret d.14. Oktober, at vi har en lejekontrakt som udløber d. 31. Januar 2020 kl. 12:00 og overlevering og besigtigelse vil ske kl. 10:00.

I mail dateret d. 20. Oktober skriver lejer: Jeg ville høre dig om det er i orden, hvis du kunne bruge de 2x husleje af 10.000 kr jeg sendte dig inden min indflytning, til husleje for december og januar? Jeg står uden arbejde fra næste måned, hvilket vil sige, at jeg står uden indtægt de sidste to måneder. Den 21. Oktober svare jeg, at jeg har set lejers mail og vender tilbage.

Af personlige årsager er jeg først i stand til at svare lejer d. 28. Oktober. Jeg sender følgende svar: Vi har en lejekontrakt som udløber d. 31. Januar 2020 kl. 12:00 og overlevering og besigtigelse vil ske kl. 10:00. Jeg kan ikke imødekomme din forespørgsel om at depositum kan bruges som husleje.

Den 31. Oktober kl. 11.17 modtager jeg en mail fra lejer, som jeg først ser d. 1. November. Lejer skriver bl.a.: "du er desværre er nødt til at bruge 5000 fra depositummet for den her måned".

Den 3. November svare jeg på mail, at det er imod vores lejekontrakt, lejeloven og min mail af d. 28. Oktober 2019. Som svar har jeg d. 3. November modtaget mail, hvor lejer skriver: Ifølge lejeloven, ophøres lejekontrakten hvis huslejen ikke bliver betalt inden 14. dage. Jeg flytter derfor højst sandsynligt d 1. December.

Der har under vejs været andre forhold som har været kritisable. Allerede inden for den første måned har jeg givet lejer en skriftlig advarsel.

Har lejer ret til at bruge depositum til huslejebetaling? Hvilke rettigheder har jeg? Kan jeg pålægge lejer at betale huslejen? Hvad er mine muligheder for at opsige kontrakten?

Hvis der er andre ting jeg skal være opmærksom på, hører jeg det gerne. 

Med venlig hilsen 

Anne Kathrine Henriksen 

Svar

Hej Anne Kathrine 

Det korte svar er helt sikkert "nej" - lejer kan ikke benytte depositum som husleje. Depositum skal stå tilbage til den dag hvor lejer fraflytter, idet det som oftest primært anvendes til at dække evt. skader og manglende vedligehold. 

Hvis lejer ikke betaler leje her i november kan du fremsende lejer et påkrav - det kan, rettidigt, afsendes d. 7 november. Efter lejers modtagelse af dette (det bør sendes rekommanderet) har lejer 14 dage til at betale. Sker dette ikke kan lejemålet ophæves ved afsendelse af ophævelse på d. 15. dag efter lejers modtagelse af påkravet. Ophævelse og påkrav findes begge under vores "Dokumenter". Ophævelse skal ligeledes sendes rekommanderet. Når ophævelsen er fremkommet til lejer skal denne principielt fraflytte omgående (inden for 4 dage). 

Sker dette ikke kan du anmode Fogedretten om at udsætte lejer. Om de kan nå at effektuere en udsættelse inden lejer selv fraflytter afhænger af deres sagsbehandlingstid, som i nogen tilfælde kan være 4-6 uger. 

Indtil videre har du håndteret sagen korrekt men jeg ville, uanset om du måske når at få lejer udsat fra lejemålet, sørge for at starte processen med at sende påkrav her d. 7 november. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Assistance til behandling af indsigelse

Vi har i de to sidste år udlejet en del af et hus til en lejer på en tidsbegrænset lejekontrakt, med start på lejeperioden d. 15/8-2017.

Lejekontrakten udløb d. 15/8-2019 og vi fremsendte en ny lejekontrakt til lejeren gældende fra 1/9-2019. Vi aftalte med lejeren at perioden mellem udløbet af den gamle lejekontrakt og påbegyndelsen af den nye foregik iht. den gamle lejekontrakt, da lejeren allerede havde betalt for en måned.

Den nye lejekontrakt har lejeren gennem firmaet Digura gjort indsigelse imod, med påstand om at der skal tilbagebetales for meget betalt husleje samt at lejen skal nedsættes til et passende huslejeniveau.

Lejeren har betalt husleje en gang iht. den nye kontrakt d. 1/9-2019.

Vi har brug for vejledning i hvorledes denne sag skal håndteres, således:

 • at indsigelsen imødegåes korrekt
 • at påstanden kan tilbagevises
 • at der fastsættes en passende leje, der afspejler det lejedes værdi

Vi er bortrejste fra fredag d. 6/9 til og med mandag d. 9/9, men vil sætte stor pris på en tilbagemelding på det ovenstående enten på skrift eller pr. telefon snarest muligt derfefter, da vi skal svare på indsigelsen inden 10 dage fra d. 5/9.

Vi har til orientering vedhæftet indsigelsen samt lejekontrakten.

Med venlig hilsen

Gitte & Kim Steen Vilstad

Indsigelse_DIGURA.pdf

Bilag_-_lejekontrakt.pdfSvar

Hej Kim 

Vi har talt om sagen og jeg gemmer spørgsmålet så jeg har bilag mv.


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Sag i huslejenævnet

Hej Mark.

Vil høre hvad status er, i vores sag ang. forhøjelse af husleje, som er fremlagt huslejenævnet?

Mvh. Heidi J. Møllerskov

Svar

Hej Heidi 

Lejerforening havde sendt et par enkelte kommentarer til sagen hvortil jeg har svaret ganske kort. De gjorde bla. forhold gældende om at der var aftalt regulering af lejen i henhold til nettoprisindeks, hvilket er irrelevant for sagen samt nogle andre påstande som ligeledes er irrelevant for sagen. Det har jeg svaret nævnet på igår, og vi afventer således den videre behandling af nævnet. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Generelt vedr huslejefastsættelse af enkeltværelser/klubværelser i moderniseret en-familieshus

Hejsa.

Jeg har meldt mig ind i SAPU som en kvitterende gestus for en virkelig fornuftig hjemmeside og forretningsmodel i det hele taget. Godt gået, og stor tak for initiativet fra en af DKs mange "amatørudlejere".

Et spørgsmål. Det må være helt op til jer om det egner sig bedst til skriftligt svar, eller til en snak på telefonen.

Jeg ejer og bebor et stort enfamilieshus, hvor jeg allerede udlejer to lejemål (accessoriske enkeltværelser). Jeg overvejer fraflytning, og fortsat udlejning af i alt fire enkeltværelser/klubværelser i virksomhedsordning, og er meget opmærksom på faldgruber herved inkl. opsigelse, huslejefastsættelse, skat og lejekontrakter.

Inden jeg evt. ulejliger  SAPUs hjælp til konkret huslejefastsættelse, vil jeg gerne have afklaret generelle forhold angående hvordan reglerne for "det lejedes regulerede værdi" anvendes ved enkeltværelser. Måske findes der "tommelfingerregler" eller relevant huslejenævns-praksis at læne sig op ad. Jeg tænker her især på hvordan huslejenævnenes husleje per kvadratmeter for hele lejligheder i praksis applikeres på enkeltværelser, når der er gode fællesarealer med i ligningen.

 • Huset: Haslehøjvej 5A, 8210 Aarhus V. BBR- og reel status er enfamilieshus, uden erhverv.
 • Huset er bygget 1964, men er i 2012-2013 massivt moderniseret til "luksus-niveau" for dokumenterbart over 4mio kr svarende til over 10.000kr/kvm.
  (kan denne dyre modernisering bruges til noget ift. applikationen af "det lejedes regulerede værdi" på enkeltværelser, via sammenligningen med gennemgribende moderniserede regulerede lejemål?)
 • De eventuelle fremtidige lejemål vil alle være enkeltværelser uden eget køkken, men alle med eget badeværelse i høj kvalitet (huset har fire badeværelser)
  (kan adgang til eget bad og evt. kvaliteten af badeværelset bruges ift. huslejeniveauet ved "det lejedes regulerede værdi" anvendt på enkeltværelser?)
 • De eventuelle fremtidige lejemål vil alle have en meget høj kvalitet (lys- og lydforhold, gode døre/vinduer, massive gulve, flot finish, moderne strømføring etc)
  (har selve enkeltværelsets kvalitet betydning for anvendelsen af "det lejedes regulerede værdi" på enkeltværelser)
 • De eventuelle fremtidige lejemål vil alle have adgang til omfattende og flotte fælles- og udearealer (ca. 175kvm, tre stuer, to køkkener, flot lukket have, p-plads)
  (kan fællesarealer og udearealer indfaktoreres på nogen måde ved anvendelsen af "det lejedes regulerede værdi" på enkeltværelser? Kan man evt. slippe afsted med at fordele fællesarealer mellem lejemål ved optælling af disses kvadratmeter?)
 • Er der andre væsentlige forhold som jeg skal huske at være opmærksom på, ved anvendelse af "det lejedes regulerede værdi" på enkeltværelser?

Jeg håber at høre fra jer enten på skrift eller telefon når belejligt. Hvis mest hensigtsmæssigt at booke et telefonmøde, er dette muligt i normal kontortid. Jeg har ikke behov for et formelt, skriftligt svar, men ønsker blot at blive klædt på ift. ovenstående.

På forhånd tak

Nyt medlem

_______________________________
Jacob Fink
Haslehøjvej 5A
8210 Århus V.

Tlf. +4551617233
jacob@fink.net

Svar

Kære Jacob 

Tak for de pæne ord - det er skønt med motivation til at fortsætte arbejdet med SAPU! 

For så vidt angår dit spørgsmål, så vil du i udgangspunktet kunne løfte klubværelse udlejningerne, som ganske rigtigt i udgangspunktet, er underlagt det lejedes regulerede værdi,  ud af reglerne om omkostningsbestemt leje, under henvisning til den gennemgribende forbedring du omtaler. Således at lejen alene skal fastsættes under henvisning til det lejedes værdi i LL §§47-49, hvormed m2 lejen typisk vil kunne godkendes for op i mod 1.600 pr. m2. 

Når der er tale om klubværelser, er der selvsagt ikke ret mange m2 pr. lejemål, men brugsværdien af fællesarealer vil utvivlsomt også skulle indregnes. Hvordan og hvor meget disse skal medtages er vanskeligt at sige. 

Vi har set afgørelser fra bl.a. Københavns Huslejenævn på accessoriske enkeltværelser, der som bekendt fastsættes på samme måde, altså alene efter det lejedes værdi, hvor leje på 3.800 pr. m2 blev godkendt. Denne forholdsvis høje godkendte leje, må alt andet lige antages at fremkomme med et udgangspunkt på de ca. 1.600 pr. m2 hvoraf differencen op til 3.800 er udgjort af brugsværdien som fællesarealer har. 

Således kan man, måske lidt optimistisk, udlede at brugsværdien af fællesarealer fordobler lejen pr. m2. Men vi er altså ude i nogle voldsomme antagelser, idet der er dels ikke er tale om samme kommune, dels er der tale om klubværelse udlejning der er født reguleret men som i dit tilfælde kan argumenteres ud af regulering under henvisning til BRL 5.2 

Hvordan dette så i praksis kommer til udtryk ved en evt. sag i huslejenævnet i Århus, er i sagens natur lidt svært at spå om - og jeg kan med det samme sige, at praksis på det område er ganske begrænset. Således mener jeg der er risiko for at du får en "håbløs" afgørelse fra nævnet, som efterfølgende må skulle prøves ved domstolene. 

Men mit svar og min vurdering er, at du vil kunne udleje til ca. 3.200 - 3-600 pr. m2. 

Jeg kan fornemme at du er godt inde i reglerne i forvejen, så jeg vil ikke gå mere i dybden med de mindre attraktivt vilkår der er for udlejer ved udlejning af klubværelser, herunder at du får et stort antal lejeforhold, der hver i sær kan give sine problemer, og du er afskåret fra at kunne opkræve vand og el som værende særskilt afregnet. 

Dertil kan krav ved fraflytninger være vanskelige at håndtere, idet bevisbyrden for mangler/skader på fællesarealer er svær at løfte (afhængig af dine lejere selvfølgelig, men problematikken omkring "hvem har lavet denne flænge i køkkenbord" er en vi ofte møder i lign. lejeforhold). 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkHåndtering af lejer, der ikke betaler husleje

Jeg har en lejer, der ikke betaler husleje. Hvad gør jeg konkret i den situation.

Svar

Hej Judith 

Du fremsender lejer et påkrav. Lejer har 14 dage til at betale regnet fra lejers modtagelse af påkravet. Sker dette ikke skal der fremsendes ophævelse. Begge dele skal fremsendes skriftligt (post) og i 2 eksemplarer heraf 1 rekommanderet. 

Vi kan evt. håndtere det for dig om du ønsker.


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Huslejestigning - hvilke regler

Vedr Sjællandsgade 11,2.tv, 8900 Randers

Ejerlejlighed nr 19 (af i alt 69 lejligheder) i ejerforeningen Sjællandsgade 9-19.

Udlejet til samme lejer siden 1968. Nuværende leje 24.776 pr. år (excl. forbrug)

Jeg har, med tak, modtaget en lejevurdering af jer den 25.06.2019 vedr. denne lejlighed og vil gerne være sikker på at jeg forstår vurderingen korrekt.

Jeres vurdering tager udgangspunkt i at lejen i fremtiden kan fastsættes ud fra det lejedes værdi. Det vil passe mig rigtig fint.

Lejemålet er beliggende i Randers Kommune og derfor reguleret af lejeloven. Er en udlejet ejerlejlighed også omfattet af Boligreguleringsloven og kan man risikere at blive tvunget til at anvende "Omkostningsbestemt husleje" ?

Med venlig hilsen

Erling Stoltze

mobil 30260433

mail  piaerling@gmail.com

Svar

Hej Erling

Nej lejen fastsættes som det "lejedes regulerede værdi" dvs lejen må ikke væsentligt overstige tilsvarende omkostningsbestemte lejemål. 

Så du er omfattet af BRL men ikke på den måde, at du skal anvende omkostningsbestemt driftsbudget for at fastsætte lejen - du må bare ikke tage væsentligt mere end en tilsvarende, sammenlignelig lejlighed, hvor lejen er beregnet som sådan. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Lejevurdering

Hejsa

Er min anmodning om lejevurdering modtaget hos jer når der er x i "Afventer Lejevurdering", eller har jeg ikke fået indtastet det korrekt. Det er ikke for at skynde på jer  (c:


Svar

Hej Povl 

Vi har ikke nogen afventede lejevurderinger, så jeg tror ikke den er "gået igennem". 

Klik på tandhjulet ud for lejemålet og vælg "Bestil lejevurdering" så burde den komme. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Fastsættelse af husleje

Jeg har brug for hjælp til fastsættelse af husleje, en ejer i en ejerforening, vil gerne udleje sin lejlighed til den rigtige leje.

Lejligheden er beliggende i København i en ældre ejendom 

Har du et skema, der kan hjælpe med at fastsætte huslejen?


Mvh

Torben Christensen

Svar

Hej Torben 

Du kan bestille en lejevurdering her på siden. Opret ejendommen under "lejemål" derefter klik på tandhjulet ud for lejemålet når det er oprettet og vælg "Bestil Lejevurdering"


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Huslejestigninger ved renovering

Hej Sapu

Har I overblik over hvor meget man kan hæve huslejen med/til på ejendomme fra før 1991, hvis vi skifter eks. vinduer, dørtelefoner, opdaterer facaden, renovere fælles arealer, osv. Jeg tænker her særligt på den strategi som Blackstone har brugt på det københavnske marked de seneste par år, hvor de nødvendigvis renovere lejlighederne men alt andet, og derved kan hæve huslejen. 
Jeg kunne godt tænke mig at kende reglerne for huslejestigninger på baggrund af ovenstående.

Alle vores ejendomme ligger i København eller Storkøbenhavn. 

Mvh
Jannick

Svar

Hej Jannick 

Der kan gennemføres forbedringer både indvendigt i lejemål og udvendigt, men det er klart at forbedringer ikke kan føre til at lejemålet husleje skifter status fra at skulle afgøres efter BRL 29c til kun at skulle afgøres efter Det lejedes værdi LL §§47-49 uden at dette medføre en ny lejekontrakt og dermed en ny lejer. 

Hvor meget lejen kan hæves kan jeg ikke sige noget generelt om, der er betragtninger om "sparet vedligehold" som nødvendigvis må indgå. I praksis kan du anvende LL §59A: 

§ 59 a. Huslejenævnet kan på udlejerens anmodning træffe afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne opkræves i tilfælde omfattet af stk. 2-6.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 kan træffes, inden der iværksættes forbedringer, herunder ombygningsarbejder vedrørende sammenlægning af lejligheder, der vil medføre en lejeforhøjelse, hvis ombygningsarbejdet udføres i overensstemmelse med et projektmateriale vedrørende det påtænkte arbejde, som udlejeren har forelagt huslejenævnet. Udlejerens anmodning til huslejenævnet skal indeholde en opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelsen af arbejderne og en beregning af den ønskede lejeforhøjelse.

Dvs. du kan forelægge huslejenævnet et budget over de forbedringer du påtænker at iværksætte, og således få nævnets godkendelse inden arbejderne begyndes på hvad der kan forlanges af lejeforhøjelse som konsekvens af forbedringerne. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkOpførelsesår

Jeg har et lejemål som er bygget i 1934 men først renoveret til beboelse i 2004 (tidligere værksted). Hvad er det korrekte år ift afsætte huslejen?

Svar

Hej 

Det lyder som om lejemålet falder under denne bestemmelse i lejelovens §53 stk. 4: 

Stk. 4. Ligeledes kan §§ 47-52 fraviges, når lejeforholdet angår en beboelseslejlighed, der den 31. december 1991 lovligt udelukkende benyttedes til erhvervsformål, jf. reglerne i kapitel VII i lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Det samme gælder, såfremt lokalerne senest forinden denne dato lovligt var benyttet udelukkende til eller lovligt var indrettet udelukkende til erhvervsformål. Det er en betingelse for fravigelsens gyldighed, at det fremgår af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af denne bestemmelse.

Det medfører i praksis at lejen frit kan aftales (markedsleje), men der skal indføres klausul herom i lejekontraktens §11. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Indeks reguleret lejemål

Har I en formular til indeks reguleret lejemål?

MVH. Peter Andresen

Svar

Hej Peter 

Vi har ikke en formular som sådan, men hvis du tænker på teksten til §11 i lejekontrakten så er den her: 

I henhold til lejelovens § 53, stk. 2 aftales det, at leje reguleres i lejeperioden efter nettoprisindekset. Hver den 1. januar reguleres den gældende leje ekskl. a/conto‐betalinger med stigningen i nettoprisindekset fra oktober måned året før til oktober måned umiddelbart forud for reguleringstidspunktet. Første gang pr. d. 1.1.XXXX

Selve beregningen laves ved at hente tallene på Danmarks Statistik: 

https://www.dst.dk/da/Statisti...

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkHuslejestigning

Hej.

På hvilke parametre kan vi forhøje huslejen? 

Vi ønsker at forhøje huslejen, men vil nødig gå galt i byen på paragraffer mv. 

På hvilke grundlag kan vi hæve huslejen.


Mvh. Helle Skovgaard

Svar

Hej Helle 

Det kan muligvis lade sig gøre, enten via det lejedes værdi jf. §§47-49 i lejeloven, alternativt kan der være grundlag for at udligne skatter og afgifter. 

Jeg opretter en sag med en anmodning om at du sender lejekontrakt, så skal jeg se nærmere på det. Du modtager en email med link, hvortil du kan uploade kontrakten. 


Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Husleje efter nævnsafgørelse

Hej SAPU Jeg vil hører hvad jeg må sætte huslejen til nu hvor huslejenævnet har nedsat lejen og der er blevet anket. Skal lige nævne at det ikke var et enig nævn i afgørelsen. Mvh Lotte

Svar

Hej Lotte 

Som udgangspunkt vil nævnet jo fastsætte den leje de mener kan opkræves pt. Så jeg ser ikke umiddelbart mulighed for at foretage en lejeregulering på nuværende tidspunkt, da lejer utvivlsomt vil gøre indsigelse imod denne hvormed nævnet skal behandle sagen igen og de vil, efter al sandsynlighed, fastsætte samme leje som de har gjort i den afgørelse du lige har fået. 

Måske vi misforstår spørgsmålet - kontakt os evt. på info@sapu.dk for en uddybning. 

Mvh
Mark Jensen
SAPU.dk

Kan SAPU deltage i konfliktmægling

Hej SAPU. Kan I deltage i en konfliktmægling som min bisidder til et møde? sagen drejer sig om manglende huslejeindbetaling på på 15. måned og der er ikke udsigt til nogen ændring. Hvis ikke kan I da henvise til en advokat, som ikke er alt for dyr? Mvh Bente

Svar

Hej Bente

Ja det kan vi godt, hvis der er tale om møde på Sjælland. Vores timepris udgør kr. 1.300,00 inkl. moms ex. kørsel.
Lad os evt. drøfte det telefonisk eller via info@sapu.dk


Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Regulering af husleje - trappeleje udgået efter 1.7.2015

HVILKET bolig indeks skal vi bruge for udlejning af rækkehus pr. 15. september 2016. Er det korrekt der ikke er trappe leje mere ? med venlig hilsen Christian Henning Christiansen

Svar

Hej Christian 

Det er korrekt at trappeleje ikke længere kan aftales. 
Der skal istedet aftales en indeksering af husleje. 
Denne aftale kan fx. ske ved følgende formulering i §11:

Udlejer forbeholder sig ret til at foretage regulering af lejen efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra oktober-oktober. Regulering af leje sker hver d. 1.1. første gang d. 1.1.2017.  Regulering sker efter følgende eksempel: Gældende leje / Gammelt indeks x nyt indeks = Ny leje


Mvh
Mark Jensen
SAPU.dk

Skal lejer betale selv om de ikke er flyttet ind

Ny lejer som ik kunne betale depositum vælger midt juli at meddele de ik har råd til at flytte. De beder os gøre alt for at finde nye lejere. Det gør vi pr 15 august, de får dog nøglen før tid da lejligheden står tom. Vi mener jo de gamle lejere skal betale lejer for halv august, men det mener de ikke, hvad har vi krav på? Hilsen Helene

Svar

Hej Helene, Ja jeg vil også mene den gamle lejer skal betale for halvedelen af august - eller i hvert for den periode, hvor du har tabt leje som følge af lejers tidligere fraflytning, hvis man kan kalde det det. Du skal blot kunne dokumentere, at du aktivt har forsøgt at genudleje i perioden. Jeg ville fremsende et krav på beløbet, men det kan være svært at inddrive og beløbet er formentlig af en størrelse der omkostninger ved retslig inddrivelse større end hvad kan retfærdiggøres. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvem skal betale for renovation

Hej, hvem står for renovation er det lejer eller udlejer. Og hvordan tages der forbehold for huslejestigninger. Med venlig hilsen Lisy Knudsen

Svar

Hej Lisy, Det er som udgangspunkt udlejer, der varetager udgiften til renovation. Dog kan det pålægges lejer, at betale denne hvis renovation betales efter kilo. Det bør fremgå af lejekontrakten hvis dette er tilfældet. Vedr. huslejestigninger bør det fremgå af lejekontrakten, at udlejer forbeholder sig ret til at foretage huslejeregulering efter §47 og 48 i lejeloven. De kan dog tidligst varsles 2 år efter lejemålet er indgået. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Stigning i husleje pga skatter og afgifter

Hej, Min lejer og jeg har tidligere været en tur i lejenævnet, da han ønskede at få huslejen nedsat (Frederiksberg Kommune). Huslejen blev nedsat (således at det nu koster mig ca. 1500,- om måneden at have lejeren boende). Nu har jeg et ønske om at hæve lejen med 56,96,- pr. måned, svarende til den stigning der er sket i skatter og afgifter i den 3 årige periode, lejer har boet i lejligeden. Jeg har fremsendt en opgørelse til lejer og varslet stigningen (med 3 mdr), men han gør indsigelse. Hvad er mine muligheder? Vh Louise

Svar

Hej Louise, Vi beklager det sene svar, vi har desværre haft tekniske problemer med databasen der håndterer Spørg SAPU. Varsling af huslejestigning som følge af skatter og afgifter, med udgangspunkt i en husleje som er godkendt af huslejenævnet, skal varsles med 3 mdr. og skal fremsendes skriftligt. Dertil skal kravet om lejeforhøjelse skal indeholde en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse. Kravet skal tillige indeholde oplysning om grunden til lejeforhøjelsen samt om lejerens adgang til at gøre indsigelse, jf. stk. 3. Indeholder kravet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt. Gør lejeren indsigelse, skal du inden 6 uger indbringe sagen for huslejenævnet som efterfølgende træffer afgørelse i sagen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har betalt depositum og husleje men vil ikke flytte ind alligevel

Hej Vi har lejet vores lejlighed ud fra 1/7-12. Kontrakten er underskrevet og vi har modtaget depositum og en måneds forudbetalt husleje. Den 27/6 meddeler de så at de ikke vil have lejligheden alligevel. I kontrakten har de 3 mdrs opsigelse. Kan vi ikke få dem til at betale husleje (max 3 mdr) indtil vi får den lejet ud til nogle andre?

Svar

Hej Jacob, Ja - hvis lejer har indgået en lejekontrakt med jer og har betalt husleje og depositum så har de 3 mdr. opsigelse af lejemålet og de skal betale leje i denne periode, eller indtil i finder en ny lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer er fraflyttet men betaler ikke husleje - kan jeg få adgang til lejemålet

Hej SAPU Jeg har en udlejer der har opsagt lejemålet med udgang den 31. 7., har meddelt at hun vil flytte den 1. 7., hun har så flyttet sine ting 19. 6.. Hun har ikke oplyst ny adresse, er ikke til at få fat i på telefonen, så jeg har kunnet fremvise lejligheden.Jeg må vel ikke gå ind i lejlighen uden hendes tilladelse.Der er en der vil se lejligheden den 27. 6. Hun har ikke betalt husleje for maj måned, det har jeg gjort krav på mundtligt, skal det fremsættes skriftligt, selv om lejemålet er opsagt. Hvis hun ikke henvender sig til den 1. 7. ang. besigtigelse og ikke afleverer nøgler, hvad gør jeg så. PS hvordan kommer jeg ind på SAPU listen, det kan jeg ikke finde ud af, jeg kunne godt finde på at sætte denne lejer på listen, da der også har været andre problemer med denne lejer. Jeg har sendt en mail med samme spørgsmål, men nettet var vist gået ned. Med venlig hilsen Preben Hansen

Svar

Hej Preben, Principielt bør der laves en nøgleoverdragelse fra den gamle lejer, således du har fået adgang tilbage til lejemålet. Hvis dette ikke er sket, så har du ikke adgang til lejemålet, men du må forsøge at få lejer til at anerkende at lejemålet er afleveret til dig. Manglende betaling af husleje skal mødes med en påkravsskrivelse - den har vi liggende under standard dokumenter på sapu.dk SAPU Listen kan du få adgang til via www.sapulisten.dk med dit brugernavn og kodeord fra sapu.dk Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Særlig kvm pris for at lejer kan få boligsikring

Er der en bestemt kvadratmeterpris der skal overholdes, i forhold til at fastsætte min udlejningspris, i tilfælde af at mine lejere vil søge boligsikring? Mvh Iben

Svar

Hej Iben Nej der er ikke en specifik kvm pris der skal overholdes for at lejer kan søge boligsikring. Men boligsikringskontoret kan vurdere at lejen er for høj i forhold til det lejedes værdi og dermed bede huslejenævnet om at vurdere lejeniveauet. Det lejedes værdi er en flygtig størrelse som er svær at fastsætte konkret da det er noget der vurderes fra bolig til bolig af huslejenævnet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk