Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Lejekontrakt

Hej sapu

Jeg har en lejekontrakt som udløber d.1.3.2020.

Jeg ville høre hvordan jeg skal forholde mig. Mine lejere vil gerne forlænge og det samme vil jeg. Men ville også gerne have undersøgt om en evt huslejestigning er muligt? Mvh Claus 

Svar

Hej Claus

hvis der skal ændres husleje skal det formentlig ske ved at lave ny kontrakt, men send den nuværende til os https://sapu.dk/conversations 


så ser jeg lige på det 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU 

Udvælgelse af lejer

Hej Mark

Jeg har forsøgt at ringe men der er kø. Jeg har fået anskaffet mig en lejlighed i selskabsregi. Jeg overvejer at udleje lejligheden til SBJV (brobyggeri Vordingborg) som er et joint venture der skal bruge denne til en medarbejder og sin familie. Jeg har flere spørgsmål i denne forbindelse, herunder hvordan jeg sikrer at det er den påtænkte familie og ikke et arbejdshold der benytter lejligheden og om der ellers er yderligere juridiske risici ved at indgå kontrakt om bolig med et firma (udover konkurs). Herudover har jeg spørgsmål til om det kan aftales en fast lejeregulering på f.eks. 2% årligt når det er en lejlighed med markedsleje fra 2004...


Mvh. Tobias Dahlerup

Svar

Hej Tobias 

VI har ikke umiddelbart dårlige erfaringer med den slags udlejninger - jeg tror det kan være ganske godt. Du skal have påført i kontrakten under §1 at det er selskabet der lejer huset, og under benyttelse (nederst i §1) anføres navne på de mennesker der skal bebo huset. 

Hvis de lader andre bebo huset kan du ophæve lejeforholdet. 

Du kan aftale nettoprisindeksering årligt, men ikke en fast årlig regulering på fx. 2%.

Overgang til forbrugsafregning af vand

Har i Rosengade 3 lejemål, hvor forbrug af vand er inkluderet i lejen. Herudover har jeg i kælderen fælles vaskefaciliteter, hvor vand til vaskemaskine ligeledes er en del af huslejen.

Overvejer at opgraderer, således at jeg på varmesiden overgår fra gamle fordampere (Brunata) til moderne fjernaflæste målere. I den forbindelse, kunne jeg godt tænke mig at få separate målere af forbrugsvand i de 3 lejemål - samt måler på vand til kælder. Herefter vil jeg have en forbrugsbaseret afregning (via a conto betaling) på al forbrug i de pågældende lejemål.

Kan forstå, at det kræver et varsel til lejer. Mener at have læst, at dette er 6 uger. Desuden skal jeg vel sænke huslejen tilsvarende med, at der betales et a conto for vand, således at lejer umiddelbart (ved samlet vandforbrug uændret) er skadesløs?

Varme er allerede a conto afregnet med årlig opgørelse.

Spørgsmålet er: Er det tilladt for mig at tage udgift til samlet vandforbrug 2019 - dele dette ligeligt med de 3 lejemål - nedsætte lejen med dette resultat? Således er leje umiddelbar uændret, når leje+a conto vand lægges sammen.

Har et andet lejemål, hvor der er overgået til forbrugsafregnet vand. Vandforbrug falder ganske betragteligt, når de betaler for eget forbrug :-)

På forhånd tak for svar.

Michael Olsen

Svar

Hej Michael 

Ja det er korrekt at overgang til aconto skal varsles med 6 uger. Lejen skal nedsættes tilsvarende det aconto beløb der varsles, men hvis det passer nogenlunde med det regnestykke du kan lave på det nuværende forbrug på ejendommen er det helt fint. 

Der kan være lidt spekulation i at kun at nedsætte lejen så lidt som muligt, og så konvertere den nedsættelse til aconto vand. Navnlig idet, at aconto vand jo kan sættes op hvis det efterfølgende viser sig at være for lidt. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Forlængelse af fremlejekontrakt

Hej. 


I har tidligere hjulpet os med at lave en lejekontrakt til fremleje 2 år. Vi er nu ved at nå til enden på den periode og vi ønsker at forlænge vores kontrakt med lejer. I lejekontrakten står der, at den automatisk ophører 28 februar 2020. Lejer ønsker at blive boende. 

Mit spørgsmål er: 

Skal vi lave en ny lejekontrakt med lejer?

Skal den nye lejekontrakt være uopsigelig eller er det tilladt at fortsætte med at lave fremleje?

Såfremt den skal være uopsigelig, hvad skal jeg så tilføje eller fjerne fra den nuværende kontrakt og hvordan sikrer jeg mig, at vi fortsat kan få lejer ud med 1 års varsel, hvis vi selv ønsker at bo i lejligheden engang i fremtiden?

I nuværende kontrakt står der, at vi kan vælge at opskrive lejebeløbet hvert år jf. nettopris indekset. Kan vi også vælge at lade være og udskyde den regulering eller skal man konsekvent regulere lejen, hvis man ønsker det?

Ved indflytning var lejligheden nyopført og ved forlængelse skal aftalen stadigt henvise til standen ved indflytning. Det sker måske automatisk når det er samme lejer, men vil blot være sikker på, at vi ikke løber i problemer her?


Vh. Jacob

Svar

Hej Jacob

Jeg mener der bør laves en Allonge (aftale) om at forlænge lejemålet, således at du fastholder en tidsbegrænsning da det er bedre at have denne i tillæg til muligheden for at opsige. Der kan evt. blot laves en lang forlængelse på fx. 3 eller 4 år. 

Du kan godt undlade at indeksere lejen uden at dette afskriver dig fra at gøre det året efter. 

Vedr. stand er det netop bedre og mindre rodet, at vi fastholder samme kontrakt men laver et tillæg til denne vedr. forlængelse af lejeforholdet. Vi kan lave forlængelsen herfra om du ønsker. Det sker til kr. 1.300,00 inkl. moms. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Forbehold for Radon i lejekontrakt

Hej jeg vi udleje min bolig. Min evt. kommende lejer spørger ind til om huset er radontestet. Det er det ikke. Kan jeg risikere at få en erstatningssag på halsen, hvis jeg lejer det ud og det bagefter viser sig at være radon? Så videt jeg ved tager det 2-3 måneder at radonteste, og da lejer skal flytte ind en 1/12, vil jeg høre om jeg kan tage et forbehold i lejekontraktenm og dermed undgå en evt. erstatsningssag eller større istandsættelse så fremt der er radon. Jeg vil memget gerne tale med jer. Ring evt. på tlf 50340834. 

mvh

Michael

Svar

Hej Michael

Vi har drøftet denne telefonisk, så jeg gør ikke mere ved det - men nej der er ingen tegn på at din bolig har forhøjet radon, og det lyder egentlig mest som en lejer, der er igang med at finde huller i osten og dem gider vi ikke. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Fremleje af lejemål

Hej Sapu

Vi har en lejer som rejser til Spanien i nogle måneder på barselsorlov. I den periode vil han gerne fremleje lejligheden. Vi har givet ham lov til det, på betingelse af at vi er med i processen, og skal godkende lejeren, da vi absolut ikke er ligeglade med hvem der bor der. Hvad gør vi rent praktisk? Skal vi lave en kontrakt med den midlertidige lejer? Hvis han ikke betaler husleje, eller ødelægger noget - kan vi så eventuelt kræve pengene ved den normale lejer?

Har i nogle gode råd angående det?

Venlig hilsen

Susanne Thomsen og Ivan Jespersen

Tlf. 20169730 / 23616793

Svar

Hej Susanne og Ivan 

Principielt er det væsentligt, at i ikke tager ejerskab over dette fremleje, som det kaldes når lejer udlejer en lejet bolig. Det er, og bliver, lejers ansvar at den kommende fremlejer både behandler det lejede ordentligt, betaler leje mv. 

I skal således bede lejer træde varsomt i forhold til hvem han vælger at fremleje til, og at han iøvrigt, i medfør af LL §70 stk. 4, er pligtig til at få udarbejdet og tilsendt jer en fremlejekontrakt til jeres endelige godkendelse. 

Sagt på en anden måde, dette er og bliver lejers projekt, det er hans fremlejeforhold, det er fortsat ham (jeres lejer) der skal betale leje til jer. Sagt på en anden måde, er fremlejeforholdet ikke noget i skal have direkte kontakt til. 

Hvis fremlejer ikke betaler leje til jeres lejer, er det en sag mellem ham og fremlejer. Jeres lejer er pligtig til at betale leje til jer, helt som han plejer, uanset hvad hans fremlejer iøvrigt gør. 

Jeres lejer hæfter endvidere for skader, mangler mv. som fremlejer måtte være skyld i. 

Hvis jeres lejer ønsker hjælp til fremlejeforholdet, herunder kontrakt, kan han tegne medlemskab her hos os. I kan give ham koden SAPUVEN som giver 20% rabat på første måneds medlemskab. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU
Værelsesudlejning

Hej Sapu

Jeg har jo flere ejendomme jeg lejer ud.

Jeg har flere gange tænkt på, om jeg kan leje fx. en lejlighed på 90 m2 ud som værelsesudlejning istedet for? Så jeg lejer 2 værelser ud med fælles køkken og bad - og på den måde har mulighed for opsigelse med 30 dages varsel? 

Er det muligt? 

Mvh

Morten

Svar

Hej Morten 

Du kan godt udleje på værelsesbasis, men det er generelt ikke tilrådeligt. For det første skal du opsige lejerne med 12 mdr. Den med de 30 dage gælder kun i sager, hvor du udlejer værelser i en bolig du selv bebor. 

Dertil opstår der ofte problemer når den ene lejer fraflytter i forhold til at placere ansvar for mangler / skader mv. særligt på fællesarealer, hvor lejerne typisk ikke mener at det er dem der har påført skaden men at det må være den anden lejer. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Ejerforening gebyr

hej

Hvis en ejerforening opkræver er gebyr når udlejer skifter lejer (står i vedtægterne) 

Kan udlejer så kræve dette betalt/refunderet af den nye lejer?


Lejemålet kører efter markedsleje og er bygget efter 2000

Svar

Hej 

Nej i udgangspunktet kan der ikke kræves et gebyr ved skift af lejer, andet end hvad der normalt hører sig til - fx. udskiftning af navne skilte mv. som typisk godt kan pålægges en betaling af lejer. Det ligger som oftest i omegnen af kr. 500,00 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Lejekontrakt

Hej mark. Jeg har prøvet at lave en lejekontrakt ,men blev ikke færdig. Hvordan går jeg ind og redigerer?

Svar

Hej Mette 

Jeg har slettet den du har oprettet - du kan bare lave en ny :-) 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Spørgsmål omkring udlejning

Hej,

Jævnfør mit tidligere spørgsmål omkring lejeperiode, så har jeg nu fundet en udlejer, som jeg gerne vil leje ud til i den 3 årige periode jeg skal være udstationeret. 

Jeg har lavet en udkast til en lejekontrakt udfra lejekontrakt skabelonen, som burde være fin. Jeg har en smule erfaring med erhvervsret fra universitet, så føler mig komfortabel indenfor de normale rammer. Dog, da denne kontrakt både skal opfylde Skattestyrelsens krav til uopsigelighed i en 3 årig periode for at undgå at være fuld skattepligtig til Danmark samt bankens krav til at lejemålet skulle kunne opsiges i tilfælde af tvangsauktion eller andet (hvis de skal kunne håndhæve deres pant) før de vil give mig et nyt lån, ville jeg gerne have kontrakten kigget igennem af nogle professionelle. 

Jeg kan se at man kan købe en fuld lejekontrakt for 999,- - kan man få det billigere, hvis det kun er et eftersyn? Og i givet fald, hvor hurtigt vil i kunne kigge den igennem?


Mvh Mark

Svar

Hej Mark 

Bare send den til os på info@sapu.dk så skal jeg gerne se den igennem eller send den via vores Chat på "Min Konto". Det skal ikke koste dig noget. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Ophævelse

sagen er at for 10 måneders siden påbegyndte vi renovering af huset. Lejer spurgte ind til hvor lang tid det ville tage. 

Vi oplyste at vi ikke kunne sige det præcist da det var afhængig af flere faktorer, men omkring 3-6 måneder. 

Renoveringen gik i stå efter ca 4 måneder. Vi blev uenige med lejer om hendes vedligeholdelse men aftalte med hende telefonisk at hun ville fraflytte hurtigst muligt, og af den årsag færdiggjorde vi ikke renoveringen. 

Hun har nu fået tilbudt en lejlighed og vil fraflytte 2/9 men vil ikke rydde op efter sig og vil ikke betale huslejen vand og varme 30/8. Hvad kan vi gøre?

Vi har i dag modtaget en mail hvori lejer skriver at hun ophæver lejekontrakten og fraflytter 2/9. 

Vi har svaret at hun er inviteret til flyttesyn lørdag d 7/9 Kl 12.

Men vi ved ikke om man virkelig bare kan ophæve og så blive boende til man selv synes at man vil flytte. Og der er jo stadig noget istandsættelse osv der skal ordnes efter lejers fraflytning, det plejer der at være tid til i opsigelsesperioden. 

Svar

Hej Ronny 

Det er et klassisk fraflytningsopgør hvor lejer af den ene eller anden årsag, føler sig berettiget til at fraflytte uden respekt for hverken istandsættelse ellers opsigelsesperiode og det skal der slås hårdt ned på. 

Indledningsvist kan i bare aftale med hende hvornår hun aftaler nøgler - processen videre derfra afhænger lidt af om i har mere end 1 lejemål. Hvis i har mere end 1 skal i indkalde hende til syn med 1 uges varsel, synet skal være afholdt inden for 14 dage fra hun afleverer nøgler, og levere fraflytningsrapport inden for 14 dage. 

Har i kun det ene kan i afholde syn uden lejer, men skal stadig levere fraflytningsrapport inden for 14 dage regnet fra nøgleaflevering. 

Istandsættelse og husleje mv. opgøres i en samlet opgørelse, og her skal hun opkræves for husleje i normal opsigelsesperiode eller frem til at i får genudlejet. 


Ring evt. mandag så kan vi drøfte det nærmere.

Opsigelse

Tak for svar.

12 måneder er lang tid. Lejekontrakten stipulerer 3 måneder, og vi har selv snakket om en opsigelse med udflytning 1. februar. Er det en mulighed?

mvh

Ole

Svar

Hej Ole 

Kun hvis lejer frivilligt accepterer den fraflytning fordi udgangspunktet er at opsigelse fra udlejer til lejer er 12 mdr. uanset hvad der måtte være aftalt, da du ikke kan aftale dig til kortere varsel. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


GDPR

Hej SAPU, 


Har i en template/formulering for et skriv til lejere ift. GDPR? Vi vil gerne lave et skriv til alle lejere ift. at vi har oplysninger om dem, så vi sikre compliance med GDPR. 


Herudover, har i en pasus, som kan indsættes i lejekontrakter i fremtiden ift. GDPR? Og hvordan med en databehandleraftale eller GDPR compliance skriv for intern beskrivelse af forretningsgange? 


Engeligt, jeg modtager ikke længere fakturaer på mail fra SAPU. Kan i sikre, at fremsende til sk@m-b-invest.dk, så jeg har dem til bilag. 


Mvh.

Søren 

Svar

Hej Søren 

Jeg ville, i lejekontrakten, undlade at anføre følsomme personoplysninger, således kontrakten alene indeholder alm. personoplysninger (dvs. navn, email adresse, nuværende adresse). 

I selve kontrakten anfører vi typisk en passus som nedenstående: 

Udlejer er dataansvarlig for behandling af persondata i forbindelse med nærværende kontrakt. Udlejer er databehandler. Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysningerne er opfyldelse af lejekontrakten. Retsgrundlaget for behandlingen er opfyldelsen af nærværende kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, nr. 1, litra b. og udlejers interesser jf. artikel 6, nr. 1, litra f. Formål og retsgrundlag kan nødvendiggøre videregivelse af personoplysninger, herunder til håndværkere, beboerrepræsentation, forsyningsselskaber, huslejenævn, advokater og offentlige myndigheder samt til andre udlejere til sammenligning af lejemålene.

Jeg har ikke et standardskriv til nuværende lejere liggende, men du kan formentlig bare omskrive ovenstående således det retorisk passer til et skriv om et nuværende lejemål. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkStørrelse på Lejlighed

Hvordan opgiver man størrelse på lejlighed?

Ifm jeg skal annoncere min lejlighed til udlejning, vil jeg gerne vide hvordan man opgiver størelsen på Lejlighede. Er det oplysninger fra BBR (som indeholder selve lejligheden, kælderrum og andel af fællesareal)  86 kvm eller er det det reelle antal kvm , som står på skødet 79 kvm?

mvh


Mogens

Svar

Hej Mogens

Du skal angive det boligareal der er anført i BBR.

Se vedhæftet. Lejekontrakt

Hej Mark. Tak for lejevurderingen. Det er vores søn der er flyttet ind i en lejlighed pr 1/4 som vi har købt. Vedr. lejekontrakt forventer vi ikke nogen problemer, men hvis vi skal have jer til at lave den for os, hvad vil det koste? Kan I også hjælpe med hvad vi skal oplyse til skattemyndighederne. Bliver formentlig kapitalafkastordningen og ikke virksomhedsskatteordningen da lejligheden er købt kontant, men er ikke noget jeg er særlig velbevandret i (c:

Svar

Hej Povl 

Under henvisning til jeres medlemskab kan vi udarbejde lejekontrakt til kr. 1.500,00 inkl. moms. 

Vedr. indberetning til SKAT herunder forskudsopgørelse mv. kan jeg henvise til https://sapu.dk/blog/den-ultim...

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkOpsigelse af lejere

Hej Sapu

Kan vi opsige lejerne på søndag, da de ikke har indbetalt depositum?.

Da lejer ikke kunne betale depositum front up ved indflytning, fordi de begge er førtidspensionister og står i Ribers, så aftalte vi en hjælpe ordning med dem:

Den oprindelige aftale var, ved indflytning 1.12.2018, at de skulle nedrive en medtaget træcarport og bortskaffe affaldet derfra. De skulle så finde nogle nye genbrugsmaterialer, (gamle tagplader, vægplader og evt. et par stolper), til genopførelse. Alt sammen sv.t. depositum beløbet. Nu er de gået surt i det hele, og har kun nedrevet og bortskaffet lidt, og vil hellere afdrage på depositum. De vil have nedslag i depositum, for det de har nedrevet og kørt væk.

Samt de vil også have nedslag i depositum til maling, selvom de oprindeligt selv ville male ved indflytning i november /december.

Vi har oplevet meget brok og utilfredshed med dem gennem de sidste 5 måneder i lejemålet, ala dette ovenfor, samt de vil have at vi udbedrer samtlige fejl og mangler i det gamle hus hurtigst muligt, samt skifter flere vinduer og laver et hegn ind mod naboen.

Der havde været et forsøg på indbrud for ca. 2 måneder siden, med en smadret rude en lørdag og vi fik først besked om skaden om onsdagen på en sms.

Der havde også været en el skade, hvor de har pillet stikkontakter af og bøvlet med ledninger, med kortslutning til følge og gnister ud af eltavle, med smeltet automat sikring til følge. Dette hørte vi først om ved en tilfældighed for 14 dage siden ved besøg på ejendommen.

Vi vil helst have dem ud, hvis det er muligt, inden de laver mere skade på ejendommen og vi kan ikke holde til alt deres brok.

Mvh

Jane & Tina Westen  


  


Svar

Hej Jane og Tina 

Jeg har lidt vanskeligt ved at forstå den konkrete aftale omkring depositum, herunder om der på nuværende tidspunkt er enighed om at de skal afdrage / skulle have afdraget et givent beløb? 

Det er i hvert fald det første der skal gøres, hvis der ikke foreligger aftale herom allerede. Altså fastsat et beløb som skal være depositum og som skal betales i x-antal rater på givne datoer. Dermed kan vi gøre noget i det omfang at de ikke overholder den aftale. 

Kort sagt, så er den nemmeste og mest sikre vej til at få lejer ud, hvis lejer misligholder betaling. Depositum er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet på linie med husleje, men i det omfang at lejer kan så tvivl om hvad der egentlig er aftalt herom, så kan det blive svært at få dem ud navnlig da tvivl i udgangspunktet kommer lejer til gode. 

For så vidt angår deres øvrige brok og krav, tror i skal få kridtet banen lidt op og meddele dem at de har lejet huset som det er, og at i ikke har i sinde at foretage udbedringer af diverse detaljer.

Det elarbejde de har lavet, lyder umiddelbart som et groft mislighold. Er det udbedret? 

Svar gerne på vores chat, da "Spørg SAPU" mest er til en-gangs spørgsmål. I finder chatten her: 
SAPU Chat

Brud på Lejekontrakt før tid

SAPU.dk

Jeg er lige blevet medlem hos jer i 4 måneder for første gang .

Jeg har lige et par spørsmål ang. brud på en lejekontrakt 

vi har underskrevret for en 2 Årige periode af min Andelslejlighed .

herfra sidste år d. 1/9 2018 - 1/9 2020 

Mine lejer der er 2 personer , studerende fra Kina , 

Den ene har besluttet sig for at flytte til en anden universitet

og dermed et " Brud " på vores kontrakt .

Det er ret irreterende for mig , når sådan noget " Lige Pludseligt opstår " 

Men vil så lige vil høre Jer ad om hvad for regler der er 

Når en lejekontrakt bliver brudt før tid .

Er det noget med jeg kan beholde 1/3 af depositummet i sådan tilfælde 

synes jeg har hørt om sådan noget før 

Men vil jo lige sikre mig og forhøre mig hos jer først 

Ellers Tak for det og ser frem til at høre fra jer .

Eller Tak for jeres side og hjælp i giver 

Med Venlig Hilsen 

Ane Lone Pedersen   

 

Svar

Hej Ane

Det lyder som om lejer måske overtræder bestemmelserne i Lejelovens §80, der siger at tidsbegrænsede lejemål pr. definition er uopsigelige i perioden med mindre andet er aftalt. 

I udgangspunktet skal lejer således betale leje indtil lejemålets ophør, eller minimum betale leje for en periode svarende til opsigelsesperiode som er løbende måned + 3 mdr. 

Send evt. kontrakten til os på info@sapu.dk så ser jeg lige nærmere på det. 

Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

udleje til fond

Hej

Jeg skal muligvis leje en bolig ud til ekkofonden som vil leje denne som bosted for borgere de har i psykiatrisk pasning. Kender I ekkofonden? Og er der noget specielt man skal være opmærksom på ved udleje til et fond? 

bh

Hans Lauritzen

Svar

Hej Hans 

Jeg kender dem ikke, min umiddelbart synes jeg det ser tilforladeligt ud. Der er ikke meget kritisk om dem i medierne, andet end noget fagforeningstvist men det siger nok lige så meget om dem som det gør om fagforeninger. Jeg kan ikke finde noget, der antyder problemer i forhold til deres lejemål eller lign. 

Fonden optræder iøvrigt rimelig ordnet og åben - eneste forbehold jeg ville have, er hvad / hvem de konkret skal have boende og til hvilket formål. Det kan være nødvendigt at stramme deres vedligeholdelsesforpligtelser evt. supplere med krav om årlig / halvårlig inspektion af det lejede, hvis de skal bruge lejemålet til psykiatriske patienter. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Selskabskonstruktion

Hej Sapu

Af frygt for huslejenævnet har jeg overvejet at lave en lidt anderledes konstruktion omkring huslejen. En del af mine lejemål udlejes møbleret og derfor tænker jeg at dele lejen op mellem to selskaber. Det ene del af huslejen skal gå til det selskab som ejer ejendommen, og "den anden del af huslejen" til et andet selskab som udlejer møblerne. Der vil være tale om to forskellige kontrakter, men jeg vil være ejer af begge selskaber.

Er det en konstruktion i kender til og kan det bruges som en lovlig løsning for at sikre sig mod huslejenævnet?   

Mvh
Jannick

Svar

Hej Jannick 

Jeg tror desværre ikke du skal regne med at den holder. Jeg mindes ikke at have set helt samme konstruktion før, men jeg ved at huslejenævnene efter al sandsynlighed vil identificere dig som den reelle ejer af både møbler og lejemål, og de vil således enten: 

1. Lægge møbelleje og husleje sammen og kalde det hele husleje 

2. Anse møbelleje som ugyldig opkrævning med krav om at lejerne skal have det hele tilbagebetalt. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Fremleje

Hej Sapu

Er det muligt at fremleje et lejemål ud til en højere leje, hvis fremlejeren (os) er et selskab der her møbleret lejligeden og dertil services som eks. rengøring, og ejedommen er opført/taget i brug efter 1992?

Vi overvejer nemlig at fremleje vores lejelighed til en gruppe studerende og der vil vi gerne kunne tage højere leje end vi selv betaler, mod til gengæld at møblere lejligheden og tilbyde forskellige services som eks. rengøring.

Mvh
Jannick

Svar

Hej Jannick 

I udgangspunktet ja. Der er ikke nogen bestemmelse i hverken lejeloven eller boligreguleringsloven der fastsætter særlige grænser for lejen ved fremleje. 

Om der ligger noget retspraksis der siger noget andet, er jeg ikke helt definitiv sikker på, men jeg undersøger det idag. Hører du ikke andet fra mig inden dagens udgang, kan du tage udgangspunkt i at det er inden for lovens rammer at du fremlejer til en højere pris end du selv betaler i leje (eller i betaler i leje, hvis i har lejet som et selskab)

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


opfølgning på svar

Hej Mark

Vi kan ikke svare på din mail, så jeg sender derfor et nyt spørgsmål - men det er en fortsættelse af min første henvendelse.

Ift. istandsættelse giver det umiddelbart bedst mening at skrive, at indflytningstidspunktet regnes fra oprindelig indflytningstidspunkt (altså 2012). Det vender vi selvfølgelig lige med lejer.

Ift. huslejen og vores mulighed for at justere prisen, så kan jeg ikke se ud fra dit svar, om det er muligt at lave den indeksreguleret ud fra nettoprisindekset - altså at tilføje det i kontrakten, at den stiger årligt i januar fx? Vores forslag vil være, at aftale en huslejestigning i den nye kontrakt, som skulle træde i kraft per 1. januar 2020, hvorefter huslejen så vil blive reguleret årligt og første gang den 1. januar 2021. Vil det være muligt? - Eller er det noget, I har en holdning til?
Vi er selvfølgelig klar over den risiko, vi løber ift huslejenævn.

Fint med den gensidige opsigelsesvarsel på 1 år.

Hvor lang tid tager det ca. at få udarbejdet en kontrakt?

Bh
Pernille og Asbjørn

Svar

Hej Pernille og Asbjørn 

Altså under antagelse af at lejer accepterer det som en del af den nye kontrakt, kan der godt aftales indeksering årligt. 

Udarbejdelse af kontrakt tager ca. 2-3 dage. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Ny lejekontrakt

Kære SAPU
Vi lejer en lejlighed ud på femte år. Det startede med en to-årig kontrakt, som er forlænget med en Allonge to gange. Kontrakten udløber 31.12.2019. SAPU har assisteret med både kontrakt og Allonger. Vi er imidlertid blevet kontaktet af vores lejer, som ønsker at blive boende i lejligheden og foreslår en ubegrænset lejekontrakt. Vi er glade for vores lejere og tænker egentlig, at det kunne være en god løsning - også fordi de allerede har boet der i så lang tid, at vi gætter på, at den nuværende kontrakt/allonge ville blive afvist, hvis de gik rettens gang. Vi er dog i tvivl om et par ting, som vi håber, I kan hjælpe med svar på:

- Kan vi lave en ny kontrakt, som erstatter den nuværende kontrakt?
- Huslejen er ikke steget i den periode, lejer har boet i lejligheden. De betaler 5.050,- plus aconto varme 700,-. Hvis vi laver en ubegrænset kontrakt, er det så muligt at tilføje en indeksreguleret huslejestigning?
- Hvad vil vores muligheder være for at kunne overtage lejligheden igen? Lejer foreslår at der i kontrakten kunne være et års opsigelse fra deres side - men er det holdbart ift lovgivningen?
- Er der andre ting, hvis skal være opmærksomme på?

Vi har vedhæftet nuværende kontrakt samt seneste Allonge.

2012_Lejekontrakt_SarahM_Underskrevet.PDF

Allonge_Underskrevet.PDF

Vi vil gerne gøre brug af jeres hjælp til at få en ny kontrakt på plads. Hvad vil prisen være på det?

Vi ser frem til at høre fra jer.

Bh

Asbjørn og Pernille Måstrup

Svar

Hej Asbjørn og Pernille 

Det mener jeg godt kan lade sig gøre, men det bør ske ved at der indgås ny kontrakt, og lejer må være indstillet på at lejer enten skal bekoste noget istandsættelse nu her i forbindelse med at det gamle lejeforhold afvikles (navnlig idet at nyistandsættelse kan gøres gældende nu, men ikke ved afvikling af nyt lejeforholdet i fremtiden). Det skal i hvert fald indregnes på en eller anden måde, ellers skal det angives i den nye kontrakt, at indflytningstidspunktet regnes fra oprindelig indflytningstidspunkt (altså 2012). 

Lejen kan i jo formentlig godt få lejer med på skal hæves lidt, men der er risiko for at den kan nedsættes hvis lejer på et eller andet tidspunkt klager til huslejenævnet og den risiko kan jeg ikke befri jer for. 

Der kan aftales gensidigt opsigelsesvarsel på 1 år (for jeres vedkommende kan der kun opsiges hvis i selv skal anvende det lejede, dvs. bebo det). 

Vi kan lave ny kontrakt inkl. de nævnte forbehold for kr. 1.300,00 inkl. moms. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Gennemgang af lejekontrakt

Hejsa,
Gennemgang af lejekontrakt. Er det inkl i medlemskab? Vi har tænkt os at bruge standard lejekontrakt man kan finde på nettet. 
https://bolig.link/andre-bolig...

Svar

Hej Michael 

Ja gør vil gerne - og brug endelig den kontrakt vi har liggende her: https://sapu.dk/public_documen...(Lejekontrakt til beboelse). 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkLejekontrak

Hej

Jeg var tidligere medlem hos SAPU og jeg fik hjælp med en lejekontrakt i 2017 angående min lejlighed ved Tinghøjvej 49B i Søborg.  Nu skal min lejere flytte ud og jeg skal leje min lejlighed ud igen. Jeg er islandsk statsborger og flyttede til Island i oktober 2017. Tidligere lejekontrakt var tidsbebegrænset på 2 år. Mit spørgsmål til SAPU er hvad vil I anbefale angående lejeperiode jeg tænker på 2 år men hvad anbefaler I og hvordan er reglerne angåande udleje af lejlighed som ejes af nordiske statsborgere. 


Med venlig hilsen


Kristin Kristmundsdottir

Svar

Hej Kristin 

Reglerne er de samme. Dvs du kan udleje igen, tidsbegrænset, og begrunde tidsbegrænsningen med at du fx forventer at ville vende tilbage til DK eller at du måske forvente at ville sælge lejligheden senere hen. 

Du kan godt udleje og tidsbegrænse i længere end 2 år hvis du ønsker, perioden har ikke så meget at sige. Det er begrundelsen for tidsbegrænsningen som er afgørende. 

Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Manglende husleje betaling

Mit hus i Jyllinge er siden 1. juni 2018 udlejet til et polsk par. De har fra begyndelsen haft problmer med at finde pengene til indskud og forudbetalt husleje, men jeg har været tålmodig, og det lykkedes da også i november at betale det sidste. Men nu oplver jeg så, at de ikke har bertalt den fulde leje for januar 2019. Samtidig er jeg blevet opmærksom på, at de trods klare anvisninger derom ikke har været tilmeldt forsyningsselskabet Ørsted. Dette førte til afbrydelse af strømmen i december. Den er nu blevet genoprette, men de skylder staig ca. 12.000 kr. for perioden 1.6. - 17.12. 2018. Jeg hæfter for betalingen til Ørsted, så nu har jeg givet dem til på søndag til at forklare mig hvornår og hvorledes de får betalt den manglende husleje og elektricitetsregningen. Jeg ved også, at manden har mistet sit job som betonarbejder. Hvad vil I anbefale mig at gøre i denne situation? Kontrakten er uopsigelig i 2 år, men jeg har tidligere været smidig hvis en lejer ønskede at fraflytte i utide. Mvh Mads

Svar

Hej Mads 

Jeg skal måske lige bruge en kopi af lejekontrakten for at afgøre spørgsmålet om håndtering lejers restance vedr. el. 

Men i udgangspunktet bør du lave et påkrav til lejer, du finder skabelonen her (påkrav beboelse)

Påkravet skal sendes i 2 eksemplarer, heraf 1 rekommanderet. Det må ikke sendes alene pr. email (der er lovkrav endnu desværre, om post forsendelse af påkrav). 

Har lejer ikke betalt 14 dage efter påkravet er udleveret el. forsøgt afleveret så kan du ophæve lejemålet. Det er selvsagt op til dig, om du gør det, men det er nok min anbefaling trods dit ønske om at være smidig. Det ender desværre bare tit med at det er udlejeren der ender med en regning for at være for god af sig.