Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Lejekontrakt

Hej Mark. Tak for lejevurderingen. Det er vores søn der er flyttet ind i en lejlighed pr 1/4 som vi har købt. Vedr. lejekontrakt forventer vi ikke nogen problemer, men hvis vi skal have jer til at lave den for os, hvad vil det koste? Kan I også hjælpe med hvad vi skal oplyse til skattemyndighederne. Bliver formentlig kapitalafkastordningen og ikke virksomhedsskatteordningen da lejligheden er købt kontant, men er ikke noget jeg er særlig velbevandret i (c:

Svar

Hej Povl 

Under henvisning til jeres medlemskab kan vi udarbejde lejekontrakt til kr. 1.500,00 inkl. moms. 

Vedr. indberetning til SKAT herunder forskudsopgørelse mv. kan jeg henvise til https://sapu.dk/blog/den-ultim...

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkOpsigelse af lejere

Hej Sapu

Kan vi opsige lejerne på søndag, da de ikke har indbetalt depositum?.

Da lejer ikke kunne betale depositum front up ved indflytning, fordi de begge er førtidspensionister og står i Ribers, så aftalte vi en hjælpe ordning med dem:

Den oprindelige aftale var, ved indflytning 1.12.2018, at de skulle nedrive en medtaget træcarport og bortskaffe affaldet derfra. De skulle så finde nogle nye genbrugsmaterialer, (gamle tagplader, vægplader og evt. et par stolper), til genopførelse. Alt sammen sv.t. depositum beløbet. Nu er de gået surt i det hele, og har kun nedrevet og bortskaffet lidt, og vil hellere afdrage på depositum. De vil have nedslag i depositum, for det de har nedrevet og kørt væk.

Samt de vil også have nedslag i depositum til maling, selvom de oprindeligt selv ville male ved indflytning i november /december.

Vi har oplevet meget brok og utilfredshed med dem gennem de sidste 5 måneder i lejemålet, ala dette ovenfor, samt de vil have at vi udbedrer samtlige fejl og mangler i det gamle hus hurtigst muligt, samt skifter flere vinduer og laver et hegn ind mod naboen.

Der havde været et forsøg på indbrud for ca. 2 måneder siden, med en smadret rude en lørdag og vi fik først besked om skaden om onsdagen på en sms.

Der havde også været en el skade, hvor de har pillet stikkontakter af og bøvlet med ledninger, med kortslutning til følge og gnister ud af eltavle, med smeltet automat sikring til følge. Dette hørte vi først om ved en tilfældighed for 14 dage siden ved besøg på ejendommen.

Vi vil helst have dem ud, hvis det er muligt, inden de laver mere skade på ejendommen og vi kan ikke holde til alt deres brok.

Mvh

Jane & Tina Westen  


  


Svar

Hej Jane og Tina 

Jeg har lidt vanskeligt ved at forstå den konkrete aftale omkring depositum, herunder om der på nuværende tidspunkt er enighed om at de skal afdrage / skulle have afdraget et givent beløb? 

Det er i hvert fald det første der skal gøres, hvis der ikke foreligger aftale herom allerede. Altså fastsat et beløb som skal være depositum og som skal betales i x-antal rater på givne datoer. Dermed kan vi gøre noget i det omfang at de ikke overholder den aftale. 

Kort sagt, så er den nemmeste og mest sikre vej til at få lejer ud, hvis lejer misligholder betaling. Depositum er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet på linie med husleje, men i det omfang at lejer kan så tvivl om hvad der egentlig er aftalt herom, så kan det blive svært at få dem ud navnlig da tvivl i udgangspunktet kommer lejer til gode. 

For så vidt angår deres øvrige brok og krav, tror i skal få kridtet banen lidt op og meddele dem at de har lejet huset som det er, og at i ikke har i sinde at foretage udbedringer af diverse detaljer.

Det elarbejde de har lavet, lyder umiddelbart som et groft mislighold. Er det udbedret? 

Svar gerne på vores chat, da "Spørg SAPU" mest er til en-gangs spørgsmål. I finder chatten her: 
SAPU Chat

Brud på Lejekontrakt før tid

SAPU.dk

Jeg er lige blevet medlem hos jer i 4 måneder for første gang .

Jeg har lige et par spørsmål ang. brud på en lejekontrakt 

vi har underskrevret for en 2 Årige periode af min Andelslejlighed .

herfra sidste år d. 1/9 2018 - 1/9 2020 

Mine lejer der er 2 personer , studerende fra Kina , 

Den ene har besluttet sig for at flytte til en anden universitet

og dermed et " Brud " på vores kontrakt .

Det er ret irreterende for mig , når sådan noget " Lige Pludseligt opstår " 

Men vil så lige vil høre Jer ad om hvad for regler der er 

Når en lejekontrakt bliver brudt før tid .

Er det noget med jeg kan beholde 1/3 af depositummet i sådan tilfælde 

synes jeg har hørt om sådan noget før 

Men vil jo lige sikre mig og forhøre mig hos jer først 

Ellers Tak for det og ser frem til at høre fra jer .

Eller Tak for jeres side og hjælp i giver 

Med Venlig Hilsen 

Ane Lone Pedersen   

 

Svar

Hej Ane

Det lyder som om lejer måske overtræder bestemmelserne i Lejelovens §80, der siger at tidsbegrænsede lejemål pr. definition er uopsigelige i perioden med mindre andet er aftalt. 

I udgangspunktet skal lejer således betale leje indtil lejemålets ophør, eller minimum betale leje for en periode svarende til opsigelsesperiode som er løbende måned + 3 mdr. 

Send evt. kontrakten til os på info@sapu.dk så ser jeg lige nærmere på det. 

Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

udleje til fond

Hej

Jeg skal muligvis leje en bolig ud til ekkofonden som vil leje denne som bosted for borgere de har i psykiatrisk pasning. Kender I ekkofonden? Og er der noget specielt man skal være opmærksom på ved udleje til et fond? 

bh

Hans Lauritzen

Svar

Hej Hans 

Jeg kender dem ikke, min umiddelbart synes jeg det ser tilforladeligt ud. Der er ikke meget kritisk om dem i medierne, andet end noget fagforeningstvist men det siger nok lige så meget om dem som det gør om fagforeninger. Jeg kan ikke finde noget, der antyder problemer i forhold til deres lejemål eller lign. 

Fonden optræder iøvrigt rimelig ordnet og åben - eneste forbehold jeg ville have, er hvad / hvem de konkret skal have boende og til hvilket formål. Det kan være nødvendigt at stramme deres vedligeholdelsesforpligtelser evt. supplere med krav om årlig / halvårlig inspektion af det lejede, hvis de skal bruge lejemålet til psykiatriske patienter. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Selskabskonstruktion

Hej Sapu

Af frygt for huslejenævnet har jeg overvejet at lave en lidt anderledes konstruktion omkring huslejen. En del af mine lejemål udlejes møbleret og derfor tænker jeg at dele lejen op mellem to selskaber. Det ene del af huslejen skal gå til det selskab som ejer ejendommen, og "den anden del af huslejen" til et andet selskab som udlejer møblerne. Der vil være tale om to forskellige kontrakter, men jeg vil være ejer af begge selskaber.

Er det en konstruktion i kender til og kan det bruges som en lovlig løsning for at sikre sig mod huslejenævnet?   

Mvh
Jannick

Svar

Hej Jannick 

Jeg tror desværre ikke du skal regne med at den holder. Jeg mindes ikke at have set helt samme konstruktion før, men jeg ved at huslejenævnene efter al sandsynlighed vil identificere dig som den reelle ejer af både møbler og lejemål, og de vil således enten: 

1. Lægge møbelleje og husleje sammen og kalde det hele husleje 

2. Anse møbelleje som ugyldig opkrævning med krav om at lejerne skal have det hele tilbagebetalt. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Fremleje

Hej Sapu

Er det muligt at fremleje et lejemål ud til en højere leje, hvis fremlejeren (os) er et selskab der her møbleret lejligeden og dertil services som eks. rengøring, og ejedommen er opført/taget i brug efter 1992?

Vi overvejer nemlig at fremleje vores lejelighed til en gruppe studerende og der vil vi gerne kunne tage højere leje end vi selv betaler, mod til gengæld at møblere lejligheden og tilbyde forskellige services som eks. rengøring.

Mvh
Jannick

Svar

Hej Jannick 

I udgangspunktet ja. Der er ikke nogen bestemmelse i hverken lejeloven eller boligreguleringsloven der fastsætter særlige grænser for lejen ved fremleje. 

Om der ligger noget retspraksis der siger noget andet, er jeg ikke helt definitiv sikker på, men jeg undersøger det idag. Hører du ikke andet fra mig inden dagens udgang, kan du tage udgangspunkt i at det er inden for lovens rammer at du fremlejer til en højere pris end du selv betaler i leje (eller i betaler i leje, hvis i har lejet som et selskab)

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


opfølgning på svar

Hej Mark

Vi kan ikke svare på din mail, så jeg sender derfor et nyt spørgsmål - men det er en fortsættelse af min første henvendelse.

Ift. istandsættelse giver det umiddelbart bedst mening at skrive, at indflytningstidspunktet regnes fra oprindelig indflytningstidspunkt (altså 2012). Det vender vi selvfølgelig lige med lejer.

Ift. huslejen og vores mulighed for at justere prisen, så kan jeg ikke se ud fra dit svar, om det er muligt at lave den indeksreguleret ud fra nettoprisindekset - altså at tilføje det i kontrakten, at den stiger årligt i januar fx? Vores forslag vil være, at aftale en huslejestigning i den nye kontrakt, som skulle træde i kraft per 1. januar 2020, hvorefter huslejen så vil blive reguleret årligt og første gang den 1. januar 2021. Vil det være muligt? - Eller er det noget, I har en holdning til?
Vi er selvfølgelig klar over den risiko, vi løber ift huslejenævn.

Fint med den gensidige opsigelsesvarsel på 1 år.

Hvor lang tid tager det ca. at få udarbejdet en kontrakt?

Bh
Pernille og Asbjørn

Svar

Hej Pernille og Asbjørn 

Altså under antagelse af at lejer accepterer det som en del af den nye kontrakt, kan der godt aftales indeksering årligt. 

Udarbejdelse af kontrakt tager ca. 2-3 dage. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Ny lejekontrakt

Kære SAPU
Vi lejer en lejlighed ud på femte år. Det startede med en to-årig kontrakt, som er forlænget med en Allonge to gange. Kontrakten udløber 31.12.2019. SAPU har assisteret med både kontrakt og Allonger. Vi er imidlertid blevet kontaktet af vores lejer, som ønsker at blive boende i lejligheden og foreslår en ubegrænset lejekontrakt. Vi er glade for vores lejere og tænker egentlig, at det kunne være en god løsning - også fordi de allerede har boet der i så lang tid, at vi gætter på, at den nuværende kontrakt/allonge ville blive afvist, hvis de gik rettens gang. Vi er dog i tvivl om et par ting, som vi håber, I kan hjælpe med svar på:

- Kan vi lave en ny kontrakt, som erstatter den nuværende kontrakt?
- Huslejen er ikke steget i den periode, lejer har boet i lejligheden. De betaler 5.050,- plus aconto varme 700,-. Hvis vi laver en ubegrænset kontrakt, er det så muligt at tilføje en indeksreguleret huslejestigning?
- Hvad vil vores muligheder være for at kunne overtage lejligheden igen? Lejer foreslår at der i kontrakten kunne være et års opsigelse fra deres side - men er det holdbart ift lovgivningen?
- Er der andre ting, hvis skal være opmærksomme på?

Vi har vedhæftet nuværende kontrakt samt seneste Allonge.

2012_Lejekontrakt_SarahM_Underskrevet.PDF

Allonge_Underskrevet.PDF

Vi vil gerne gøre brug af jeres hjælp til at få en ny kontrakt på plads. Hvad vil prisen være på det?

Vi ser frem til at høre fra jer.

Bh

Asbjørn og Pernille Måstrup

Svar

Hej Asbjørn og Pernille 

Det mener jeg godt kan lade sig gøre, men det bør ske ved at der indgås ny kontrakt, og lejer må være indstillet på at lejer enten skal bekoste noget istandsættelse nu her i forbindelse med at det gamle lejeforhold afvikles (navnlig idet at nyistandsættelse kan gøres gældende nu, men ikke ved afvikling af nyt lejeforholdet i fremtiden). Det skal i hvert fald indregnes på en eller anden måde, ellers skal det angives i den nye kontrakt, at indflytningstidspunktet regnes fra oprindelig indflytningstidspunkt (altså 2012). 

Lejen kan i jo formentlig godt få lejer med på skal hæves lidt, men der er risiko for at den kan nedsættes hvis lejer på et eller andet tidspunkt klager til huslejenævnet og den risiko kan jeg ikke befri jer for. 

Der kan aftales gensidigt opsigelsesvarsel på 1 år (for jeres vedkommende kan der kun opsiges hvis i selv skal anvende det lejede, dvs. bebo det). 

Vi kan lave ny kontrakt inkl. de nævnte forbehold for kr. 1.300,00 inkl. moms. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Gennemgang af lejekontrakt

Hejsa,
Gennemgang af lejekontrakt. Er det inkl i medlemskab? Vi har tænkt os at bruge standard lejekontrakt man kan finde på nettet. 
https://bolig.link/andre-bolig...

Svar

Hej Michael 

Ja gør vil gerne - og brug endelig den kontrakt vi har liggende her: https://sapu.dk/public_documen...(Lejekontrakt til beboelse). 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dkLejekontrak

Hej

Jeg var tidligere medlem hos SAPU og jeg fik hjælp med en lejekontrakt i 2017 angående min lejlighed ved Tinghøjvej 49B i Søborg.  Nu skal min lejere flytte ud og jeg skal leje min lejlighed ud igen. Jeg er islandsk statsborger og flyttede til Island i oktober 2017. Tidligere lejekontrakt var tidsbebegrænset på 2 år. Mit spørgsmål til SAPU er hvad vil I anbefale angående lejeperiode jeg tænker på 2 år men hvad anbefaler I og hvordan er reglerne angåande udleje af lejlighed som ejes af nordiske statsborgere. 


Med venlig hilsen


Kristin Kristmundsdottir

Svar

Hej Kristin 

Reglerne er de samme. Dvs du kan udleje igen, tidsbegrænset, og begrunde tidsbegrænsningen med at du fx forventer at ville vende tilbage til DK eller at du måske forvente at ville sælge lejligheden senere hen. 

Du kan godt udleje og tidsbegrænse i længere end 2 år hvis du ønsker, perioden har ikke så meget at sige. Det er begrundelsen for tidsbegrænsningen som er afgørende. 

Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Manglende husleje betaling

Mit hus i Jyllinge er siden 1. juni 2018 udlejet til et polsk par. De har fra begyndelsen haft problmer med at finde pengene til indskud og forudbetalt husleje, men jeg har været tålmodig, og det lykkedes da også i november at betale det sidste. Men nu oplver jeg så, at de ikke har bertalt den fulde leje for januar 2019. Samtidig er jeg blevet opmærksom på, at de trods klare anvisninger derom ikke har været tilmeldt forsyningsselskabet Ørsted. Dette førte til afbrydelse af strømmen i december. Den er nu blevet genoprette, men de skylder staig ca. 12.000 kr. for perioden 1.6. - 17.12. 2018. Jeg hæfter for betalingen til Ørsted, så nu har jeg givet dem til på søndag til at forklare mig hvornår og hvorledes de får betalt den manglende husleje og elektricitetsregningen. Jeg ved også, at manden har mistet sit job som betonarbejder. Hvad vil I anbefale mig at gøre i denne situation? Kontrakten er uopsigelig i 2 år, men jeg har tidligere været smidig hvis en lejer ønskede at fraflytte i utide. Mvh Mads

Svar

Hej Mads 

Jeg skal måske lige bruge en kopi af lejekontrakten for at afgøre spørgsmålet om håndtering lejers restance vedr. el. 

Men i udgangspunktet bør du lave et påkrav til lejer, du finder skabelonen her (påkrav beboelse)

Påkravet skal sendes i 2 eksemplarer, heraf 1 rekommanderet. Det må ikke sendes alene pr. email (der er lovkrav endnu desværre, om post forsendelse af påkrav). 

Har lejer ikke betalt 14 dage efter påkravet er udleveret el. forsøgt afleveret så kan du ophæve lejemålet. Det er selvsagt op til dig, om du gør det, men det er nok min anbefaling trods dit ønske om at være smidig. Det ender desværre bare tit med at det er udlejeren der ender med en regning for at være for god af sig. 


Forkøbsret

Jeg har en ny lejer som skal leje mit hus tidsbegræset i 2 år da huset skal sættes til salg. Han er interesseret i forkøbsret. Hvad er sædvane for den slags, og har I evt. standardforslag til hvordan en sådan aftale sædvanligvis kan formuleres. 

Svar

Hej Henning

Det kan du sagtens aftale, det er rimelige frie tøjler i forhold til hvordan man aftaler det. Vi har et Bilag liggende til formålet, som du kan finde her: https://sapu.dk/public_documen...

Lejekontrakt ugyldig pga trappeleje

jeg er i tvivl om hvad jeg skal gøre ved at min lejekontrakt er ugyldig idet den beskriver at huslejen stiger som såkaldt trappeleje. 

Kan jeg på den baggrund smide lejer ud? 

Svar

Hej Ronny 

Jeg opretter lige en sag sammen med en anmodning om at sende lejekontrakten til os så ser jeg det igennem. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk

opsigelse af lejer der ikke betaler vandforbrug

Vi har udlejet stuehuset på vores landejendom ikke stalden, lejer har sagt op pr 1.9.2012 p.g.a. at han har sprængt vores fastbrændselfyr i april og der er kommet uoverensstemninger. Nu skylder han 2 måneders husleje og betaler nok heller ikke i august han skal betale vandafgitften men har ikke betalt for 2011 og 2012 kan vi skrive til ham at vi lukker for vandet og må vi lukke, vi har egen vandboring så der er ikke bataling for forbruget kun den grønne afgift. Vi er ved at sende ham en påkravs skrivelse Hilsen Lis Meng

Svar

Hej Ole, Både husleje og vandforbrug er almindeligt vis pengepligtige ydelser i lejeforholdet, og manglende betaling bør medføre påkravsskrivelse og ophævelse af lejemålet. Læs mere herom på Spørg SAPU under Opsigelse. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan man omgås huslejenævnet ved at skrive en erhvervslejekontrakt

Vedr. huslejenævnets lave prisfastsættelse af husleje. Fra Politiken: "Nogle udlejere havner i den situation, at de ikke har dækket sig tilstrækkeligt ind med hensyn til at kunne opsige deres lejere. Hvis den husleje, der er aftalt, så samtidig bliver reguleret ned". Ville ovenstående være gyldigt, hvis dette blev noteret i lejekontrakten ? Kan man undgå huslejenævnet, hvis man udarbejder en erhvervslejekontrakt istedet. Med venlig hilsen Susanne Hansen

Svar

Hej Susanne, Nej desværre. Det ville blive betragtet som et forsøg på omgåelse af reglerne, og lejekontrakten ville blive kendt ugyldig. Lejemålet ville således istedet blive reguleret efter de almindelige bestemmelser i lejeloven, idet de bestemmelser der måtte være aftalt på en erhvervslejekontrakt højest sandsynligt ville blive underkendt. Det må derfor frarådes. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Skal udleje, men vil gerne have mulighed for salg

Hej nu har jeg mulighed for at få lejet mit hus ud er der noget særligt jeg skal være opmærksom på... når de fortæller de er interrsseret i flere år med kontrakt. og hvad hvis der bliver mulighed for at sælge huset hvordan står jeg med en kontrakt ? skal en kontrakt laves for 1 år af gangen ? Michael

Svar

Hej Michael Du bør først og fremmest gøre dig overvejelser om hvor længe du vil udleje, da det er uhensigtsmæssigt at forlænge en lejekontrakt løbende. Dernæst bør du sikre dig at du får lavet en ordentlig lejekontrakt - brug os evt. - www.sapu.dk/lejekontrakt Kontakt os gerne på info@sapu.dk for yderligere information. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Indbyrdes tvist mellem lejere om husleje og depositum

Hej SAPU. Jeg har brug for rådgivning i forhold til tilbagebetaling af depositum, da min lejer flytter ud. Min veninde og jeg flyttede samtidig ind i en nyistandsat 3 værelses lejlighed med nyt køkken og bad på 82 m2 1/8 sidste år. Jeg står alene som lejer på lejekontrakten og min veninde har lejet halvdelen af lejligheden hos mig. Vi har delt alle udgifter ligeligt mellem os. Vi har ingen indbyrdes lejekontrakt, da det forslag til en kontrakt jeg kom med blev afvist af hende. Det har dog hele tiden været meningen at lejligheden skulle betragtes som fælles. Ved indflytning indbetalte vi 3 mdr. forudbetalt leje på 22.900.- og depositum svarende til 3 mdr. leje på 22.900.-. Min veninde har nu selv valgt at flytte i egen lejlighed efter 1 år og 1 måned. Hun er i gang med at bo den forudbetalte leje op (som dog stadig er hos min udlejer, derfor betaler jeg hendes husleje i perioden), indtil lejeperioden ophører pr. 30/8. Der står i min lejekontrakt, at jeg er forpligtet til indvendig vedligeholdelse af lejligheden samt at den kun må istandsættes af udlejers håndværkere ved fraflytning. Jeg har kontaktet udlejer ang. prisen på istandsættelse efter lejligheden har været beboet i 1 år og 1 måned. Udlejer siger, at det vil koste hele depositummet at istandsætte lejligheden i samme stand som ved indflytning, samt et ekstra beløb hvis der er ødelagt noget. Jeg forslår, at min veninde får 50 % tilbage af hendes andel af depositummet på 11.500, dvs. 5.750.-, som skal dække istandsættelse af hendes værelse på 16 m2, samt hendes andel af fælles arealet, som består af stue, gang, køkken og badeværelse. Er det ok at gøre det på denne måde? Vi ville begge tabe hele vores depositum hvis vi begge to flyttede ud på nuværende tidspunkt? Min veninde kræver hele sit depositum tilbage, mod at hun maler sit eget værelse og evt. stuen. Hun begrunder det med, at lejligheden ikke skal istandsættes på nuværende tidspunkt, da jeg bliver boende i den med en ny lejer. Hun mener derfor ikke hun skal bidrage til istandsættelsen for den periode hun har boet der, når arbejdet alligevel ikke skal udføres nu. Hun mener at den nye lejer bare kan betale hele hendes andel af depositum på 11.500.-. Vi er meget uenige om hvorledes vi skal afvikle hendes depositum. Kan i bekræfte mig i, at jeg tilbageholder halvdelen af hendes depositum (dvs. ¼ af det samlede depositum) og skriver dette i fraflytningsrapporten, eller har i et andet forslag til en løsning? Med venlig hilsen Line Knutzon

Svar

Hej Line, Dit spørgsmål er svært at besvare i kort form som egentlig er meningen her på Spørg SAPU - jeg vil anbefale at du kontakter os på vores hotline torsdag eller søndag, læs mere på www.sapu.dk/hotline for at få vores umiddelbare vurdering af sagen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan vi opsige lejer

Hej! Vi har en ejerlejlighed, der er købt som "forældre køb", men er pt. lejet ud til en fremmed. Lejer har boet i lejligheden siden 15/5-2011 og pr. 1/5-2012 forlængede vi hendes lejemål på hendes opfordring, idet vores søn først skal bruge den til næste år. Nu står vores datter imidlertid uden tag over hovedet. I den oprindelige kontrakt står der under § 11, at udlejer kan opsige lejemålet med 3 mdrs. varsel, men det er ikke nævnt i allongen. Kan vi på nogen måde opsige lejer inden 30. april 2013?? På forhånd tak for hjælpen.

Svar

Hej Henrik Send venligst lejekontrakt sammen med ovenstående spørgsmålstekst til info@sapu.dk så kigger vi lige nærmere på sagen! Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan omkostningen til udarbejdelse af lejekontrakt fra SAPU trækkes fra

Hej Hvis jeg får Jer til at være behjælpelige med udarbejdelse af lejekontrakt, kan jeg så trække udgiften på de 1.500kr. fra i skat? Mvh. Sara Thomsen Skødt

Svar

Hej Sara, Ja du kan godt fratrække omkostningen til udarbejdelse af lejekontrakt overfor SKAT på linie med omkostninger til revisor mv. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Bopælspligt

Hej. Da jeg som ejer af en lejlighed står overfor at flytte ind hos min kæreste er jeg så underlagt bopælspligten og er "tvunget" til at leje den ud? Og i så fald har jeg undersøgt forholdene hos min boligforening der kræver at man bruger en godkendt formular fra boligministeriet til lejekontrakt. Jeg overvejer at benytte mig af jeres assistance og vil derfor høre om jeres kontrakter er godkendte af boligministeriet? mvh Maria Skouborg

Svar

Hej Maria Ja enten skal du dokumentere at lejligheden er sat til salg, eller også skal du søge at få den udlejet. Principielt kan lejligheden ikke stå tom meget mere end 3 mdr. før kommunen i princippet kan vælge at tvangsudleje den til f.eks. en social klient, så det er klart at foretrække at du selv får den udlejet. Vi hjælper gerne med udarbejdelse af kontrakt, og vi udarbejder kun på typegodkendte formularer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har skiftet lås

Hej - min lejer har skiftet låsen til min lejlighed uden at spørge mig først - må de det ? jeg kan nu ikke komme ind i lejligheden, hvis jeg bliver kontaktet af vicevært ifm. evt. vandskade eller andet og lejer ikke er hjemme. Har jeg ikke ret til at kunne komme ind i lejligheden hvis det er nødvendigt ? vh. yvonne Elgaard Kan jeg evt. bede om en kopi af svaret på mail, det er nemlig lidt svært at holde øje med hvornår der kommer svar på SAPU ? yve@def.dk

Svar

Hej Yvonne, Umiddelbart kan du ikke hindre lejer i at skifte lås. Hvis du skal have akut adgang fordi lejer ikke selv er hjemme og der sker noget i lejemålet, så må du rekvirere låsesmed - omkostningen hertil vil dog, efter min vurdering, kunne pålægges lejer. Man har ikke iøvrigt ret til at kunne komme ind i lejemålet, som udlejer. Udlejning er i praksis en total overdragelse af brugsretten til ejendommen og udlejer har dermed ikke ret til at kunne få adgang til lejemålet, med mindre dette er aftalt med lejer eller er af akut natur for at sikre ejendommens ve og vel. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Misligehold pga af lejers hund

Hej SAPA Jeg har en lejer,hvor der er problemer med en hund. Kan jeg opsige lejemålet. Der står i lejekontraktens § 10 det er tilladt at holde husdyr,men er dog tilfført i § 11 det er tilladt at holde husdyr,såfremt disse ikke er til gene for de øvrige lejemål. MVH Johannes

Svar

Hej Johannes, Som udgangspunkt kan det godt komme til udløse et misligehold der er tilstrækkeligt til at lejemålet kan ophæves, men det vil nok kræve at der er fremsendt indtil flere varslinger til lejer, om at lejers hund ikke må være til gene for øvrige beboere. Ellers vil en ophævelse ikke være tilstrækkelig begrundet og man vil vurdere at årsagen til ophævelsen ikke er alvorlig nok. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Overvejer at udleje mens bolig er til salg, mangler information

Hej SAPU Jeg overvejer at ha' min lejlighed til salg mens jeg lejer den ud. Der er sikkert en masse ting man skal overveje, samt risici. Kan jeg lokke jer til at skrive lidt om det, eller linke til noget information om emnet? :-) Mvh Daniel

Svar

Hej Daniel, Ja, der er mange ting at være opmærksom på. Jeg vil opfordre dig til at ringe til os torsdag eller søndag mellem henholdsvis 18-20 og 15-17 på vores hotline. Kig på www.sapu.dk/hotline for mere information. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forlængelse af lejemål

Hej! Det er så andet år jeg bruger jeres ekspertise;O) Jeg har et hus i Frederikssund som jeg har udlejet. Udlejer ønsker at bo i huset mange år endnu, men jeg ønsker nu at overtage mit hus igen, efter 3 år i Indonesien. Lejers lejekontrakt udløber 1. dec. 2012, men det passer alle parter bedst, at vi forlænger kontrakten med 6 måneder. Er der noget jeg skal passe særligt meget på, når jeg udfylder en ny lejekontrakt? Lejer har taget sig nogle friheder i form af, at støbe en flagstang i min have, lavet kattelemme i mine døre, malet hallen pink og klistret rødt blomstret tapet i spisestuen, uden at spørge mig først. Skal jeg bede dem i den nye kontrakt om at levere huset i den stand de modtog huset, med hvide vægge, fjerne kattelem og flagstang. Eller er det nok at skrive som jeg gjorde i den første kontrakt, at huset afleveres i samme stand, som ved indflytningen? Bedste hilsner Mie Eje

Svar

Hej Mie, Jeg vil tilråde at der udarbejdes en allonge til den bestående kontrakt, herunder at lejer skriftligt forinden tilkendegiver at lejer ønsker en ny tidsbegrænsning af lejemålet med et nyt udløb. Denne skriftlige tilkendegivelse vedlægges allongen som underskrives af parterne. Det lejede skal, som udgangspunkt, afleveres i samme stand som ved overtagelse. En ny lejekontrakt er derfor ikke nødvendig i forhold til det beskrevne, men det kan være du skal gøre lejer opmærksom på dette! Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Varsling af byggesagkyndiges adgang til ejendommen

Hej Ved I hvor lang tid i forvejen jeg skal varsle en lejer hvis jeg skal have en byggesagkyndig ind i lejligheden i forbindelse med et salg af ejendommen? Mvh CarstenP

Svar

Hej Carsten Sædvanligvis vil et varsel på 14 dage være tilstrækkeligt når det ikke lejer til særlig last, hvilket jeg ikke formoder det gør. I sager hvor lejer kan blive generet i større omfang skal adgang varsles med 6 uger. Mvh Mark Jensen SAPU.dk