Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Lejer på lejekontrakten er død.

Lejer på lejekontrakten er død.

Lejers samlever blive boende i lejligheden dog uden at betale husleje.

Kan jeg smid samleveren ud at boligen, eller skal jeg behandle samleveren som lejeren. Dvs varsling med mere?

Kan jeg kræve samleveren underskrive en lejekontrakt?

Kan jeg ændre huslejen på kontrakten?

Kan jeg nægte samleveren at blive boende?

Svar

Hej Morten 

Hvis de har boet sammen i mere end 2 år kan samlever fortsætte lejeforholdet på samme vilkår. Er dette ikke tilfældet kan du forlange samlever fjernet fra lejemålet. Uanset hvad skal samlever selvfølgelig betale leje. Hvis du ønsker kan du godt indgå en ny lejekontrakt med samlever og dermed også ændre på husleje mv. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Opsigelse

Jeg har lejet en lejlighed ud fra Mai 2015 med årligt forlængelse, fra Mai 2018 til og med Mai 2020.  Jeg vil gerne bruge lejligheden selv. Hvordan opsiger jeg juridisk korrekt og hvornår kan jeg regne med at lejligheden vil står til rådighed. 

mvh

Freia P. Euler  mail: clinic@docfreia.dk, phone: 41624670

Svar

Hej Freia

Vil du ikke lige sende lejekontrakten til os via vores Chat, som du finder her https://sapu.dk/conversations 

Så skal jeg gerne vurdere hvordan og om der kan ske opsigelse. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


sommerhus

Jeg lejer to sommerhuse ud på samme grund. Jeg har nu opsagt lejerne, men den ene lejer accepterer ikke opsigelsen.

Denne lejer bor imidlertid ulovligt i mit sommerhus i vinterperioden, jeg har bedt vedkommende om at flytte ud i vinterhalvåret,

kan jeg sige min lejers råderet over sommerhuset op, med henvisning til at de bruger lejemålet til helårsbolig og ikke sommerhus.

Mange venlige hilsner

Ida Gislason

Gravatar


Svar

Hej Ida 

Ja hvis det er tydeliggjort overfor lejer i lejekontrakt eller lign at der er tale om leje af sommerhus, så kan du, efter varsel herom, foretage kombineret opsigelse / ophævelse af lejeforholdet under henvisning til lejers anvendelse af det lejede i strid med kontrakten og i strid med boligens tilladte anvendelse. Send gerne lejekontrakt mv. til os via https://sapu.dk/conversations 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Ophævelse af lejemål

Jeg har netop opsagt et lejemål i h.t. reglerne, dvs. forudgået af obligatorisk påkrav og med henvisning til manglende huslejebetaling. Lejer beder nu om alligevel at måtte blive, idet hun som tidligere lover bod og bedring. Mit klare indtryk er, at hun konstant lyver og finder nye forklaringer, f. eks. at det er gået galt med pengeoverførslen i banken etc. Nu oplyser hun så pludselig, at årsagen til snart 2 mdr´s delvis manglende huslejebetaling er, at hun på det sidste er henvist til cancerudredning gennem en såkaldt kræftpakke og at hun formentlig skal have fjernet det ene bryst !? Dette kan naturligvis være rigtigt, men umiddelbart tro jeg, at hun igen har fundet på en "god forklaring", men har nu alligevel svært ved at smide hende ud, hvis hendes oplysning står til troende.

Oprindeligt ville hun absolut have lejligheden, selvom hun oplyste dårligt at have råd. Imidlertid oplyste hun, at hun alligevel gerne ville leje lejligheden, hvis hun kunne få den til en husleje, som i sammenligning med lejligheden i stuen er 600 kr billigere. Det fik hun, idet hun samtidig oplyste, at hun var en god lejer, der altid betaler til tiden og at hun ønsker at blive boende længe. Hun bor på 1. sal. Lejligheden er af samme størrelse som den i stuen, ligesom de to lejligheder er omtrent ens.

Helst vil jeg af med hende, idet jeg efterhånden ikke tror hende over en dørtærskel, ligesom tidligere underboer har klaget over hende. Desuden vil jeg benytte lejligheden til ved ny udlejning at sætte huslejen op.

1) Kan jeg tilbyde lejer det kompromis, at hun kan blive boende, hvis hun accepterer huslejeforhøjelse og lover fremover at betale til tiden ?

2)  I så fald vil jeg mene, at der skal skrives ny kontrakt ??

Svar

Hej Poul 


Hvis jeg forstår dig korrekt er der sendt påkrav og ophævelse til lejer i henhold til reglerne og jeg antager samtidig at skrivelserne er sendt rettidigt og indeholder nødvendig formalia. 

I så fald skal hun jo fraflytte og gør hun ikke det kan du bede Fogeden udsætte lejer. Det vil jeg nok anbefale, din beskrivelse taget i betragtning. Uanset lejers situation, så er præmissen for et lejeforhold at lejer betaler husleje og betaler til tiden. 

Det bliver aldrig godt hvis hun kører det som du beskriver - du kan sikkert godt lave en aftale med hende om ny kontrakt, hendes nuværende situation taget i betragtning, men jeg tvivler på at lejeforholdet bliver bedre eller mere stabilt fremadrettet af den grund. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Salg af udlejet hus - fraflytnings betingelser

Vi har tilbage i juni 2017 lavet en lejekontrakt med to studerende - hvor vi aftaler at opsigelsesvarslet er gensidigt 6 mdr. - da huset forsøges solgt. Vi er økonomisk presset med to ejendommen og er teknisk insolvent med en samlet gæld på godt 7.200.000 mill. kr. Nu har vi fundet en købere til huset og opsiger derfor lejemålet. Lejer vil gerne fraflytte lejemålet med 3 mdr. varsel men de stiller en del betingelser. At de ikke skal betale husleje de sidste 3 mdr, men depositum skal bruges til betaling af lejen., at huset ikke skal istandsættes ved aflevering, mm.
Jeg har mail fra lejer

Svar

Hej Susanne 

I udgangspunktet kan i slet ikke opsige som følge af at ejendommen er solgt, ej heller med et varsel på 6 mdr.

Med det udgangspunkt kan lejer altså nemt stille sig helt i vejen for et salg, uden at du reelt kan gøre noget ved det. Jeg ville, hvis jeg var jer, acceptere en del af lejers krav, mod at der bliver en skriftlig aftale om at lejer fraflytter. Således at det netop ikke er en opsigelse, men derimod en aftale, hvor lejer indvilliger i at fraflytte mod fx at bebo lejemålet lejefrit i en periode. 

Vi kan være behjælpelige med at få udarbejdet en sådan aftale, hvis det ønskes. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Opsigelse

Hej. Er min opsigelse af abonnement gået igennem? Mvh Margith

Svar

Hej Margith 


Ja opsigelsen er registreret så du bliver ikke opkrævet yderligere. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Køber boligejendom med lejere - adgang til opsigelse efter LL §83 om nedrivning

Hej Mark

En kort opfølgning til dit svar 

Opsigelse med tre måneders varsel efter reglen om nedrivning, LL §83, er ikke helt usandsynlig i mit tilfælde. Det er faktisk et overvejende sandsynligt exit-scenarie.

Har en eventuel (professionel) køber af ejendommen (som overtager ejendom inkl. lejere) også denne ret?

Tak,

Svar

Hej Jakob


Ja en køber vil også kunne foretage opsigelse efter bestemmelsen i Lejelovens §83 stk. 1 litra B, der hedder: 

Når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives. Det samme gælder, når udlejeren dokumenterer, at ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes, og ejendommen efter ombygningen er omfattet af lov om almene boliger m.v., eller ombygningen sker som følge af ekspropriation eller ombygning til fyldestgørelse af et formål, til hvis gennemførelse der kan foretages ekspropriation.

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Opsigelse af lejer før tid

hej. Jeg har også sat dette spm op på “chatten”

Jeg er tilbagevendende medlem, der har et par spm. 

Min familie og jeg er vendt tilbage fra et udlandsophold før tid og vores lejekontrakt med udlejer løbet endnu 1,5 år. Vi fik professionel hjælp til at udforme kontrakten, men fik  - uvist af hvilken grund - ikke indført en mulighed for at opsige lejer, hvis vi fik brug for vores bolig.

Vi er som sagt lige vendt hjem og har ikke noget sted at bo. Er der mulighed format opsige lejer før tid?

Til orientering skylder lejer stadig for naturgas. Jeg sendte en opgørelse og en opkrævning ift årsopgørelsen d 28 juni med betalingsfrist 1 august 2019. Lejer har hverken reageret på e-mail eller betalt.

Ser frem til at høre fra jer.

Vh

Christian Kofod

Svar

Hej Christian 

Jeg kan se vi har lavet en kontrakt på Kildebakken 42 st.th - er det det lejemål det drejer sig om? Med Lejer Bodil og Kevin?

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Anvendelse af opsigelsesvilkår for "accessoriske enkeltværelser" ved bolig kun delvist anvendt af ejer

Hej Mark


Mange tak for dit meget værdifulde svar på ID #601, vedrørende udleje af enkeltværelser i stort enfamilieshus. Dine overvejelser er helt på linje med mine egne, og bestyrker mig i den overbevsining, at man i tilfælde af en huslejesag godt vil kunne argumentere en kvadratmeterpris ret væsentligt opad med henvisning til store og gode fællesarealer.

To opfølgende spørgsmål på ID #601, vedr. opsigelsessituationen ved enkeltværelser hhv. accessoriske ditto:


1)
Jeg har en meget sandsynlig situation hvor jeg køber en ejendom #2 og flytter dertil. Jeg vil fortsætte udlejning af ejendom #1 på enkeltværelsesbasis (3-4 lejemål), men beholde et værelse til mit eget brug. 
Jeg vil benytte værelset i forbindelse med arbejde i byen, lad os sige 1-2 overnatninger per uge. Vi taler reel og dokumenterbar anvendelse af værelset (ikke proforma). Jeg vil ligeledes automatisk bevare brugsret til fællesarealer.

Tror du jeg, i dette scenarie, ville kunne bruge lejekontrakter der inkluderer opsigelsesvilkår efter de mindre strikse regler om accessoriske enkeltværelser (dvs vinde en tvist hvis en lejer udfordrer opsigelse?)

Jeg har vanskeligt ved at tro at min folkeregisteradresse ville blive tillagt afgørende vægt i en evt. tvist, men principielt kunne jeg godt bevare denne på ejendom #1, og blot lade kæresten flytte folkeregisteradresse til ejendom #2 (som vil have bopælspligt). Den model får bare et lidt proforma-agtigt skær som måske vil gøre ondt værre i en evt. tvist.

2)

Samme som ovenstående, men i den nok mere almindelige model, hvor jeg bruger mit værelse i ejendom #1 til erhverv (kontor og lager for egen virksomhed). Stadig med reel anvendelse 1-2 gange per uge. Jeg vil tro denne model ligner hvad mange erhvervsdrivende gør ifm. udlejning af taglejligheder over butikker, pizzarier etc. Her er måske lidt større chance for præcedens. Mit gæt vil være jeg her står mindre godt, da jeg jo ikke kan argumentere for at ejendommen "tjener til bolig for ejer".

Supplerende)

For begge ovenstående kan det antages, at årsagen til en eventuel opsigelse af lejemål fra min side vil skyldes ønske om salg til professionel tredjepart med nedrivning for øje (etagebyggeri på grunden). Jeg vurderer, at jeg her ikke kan være sikker på dette vil blive accepteret som tilstrækkeligt "rimelig begrundet i ejers forhold", til at retfærdiggøre opsigelse med 1 års varsel efter de almindelige regler. Hvis du er uenig i den vurdering heri må du gerne kommentere. Det samme gælder hvis du kan sige noget fornuftigt om en eventuel professionel købers adkomst til at opsige overtagne lejere med 1 års varsel, når hensigten er nedrivning.

På forhånd tak,


Svar

Hej Jakob 

1) Hvis du ikke har folkeregister adresse der, så ville jeg ikke forvente at du kan anvende opsigelsesbestemmelserne, der knytter sig til accessoriske enkeltværelser. Det har jeg meget svært ved at forestille mig, at Retten vil godkende. 

2) Korrekt - den tjener ikke som bolig / hjem, og dermed kan du ikke anvende lempelige regler til opsigelse. 

Principielt er årsag til opsigelse for så vidt angår accessoriske enkeltværelser underordnede, idet der, i denne opsigelses-situation ikke forudsættes nogen årsag. 

For så vidt angår en situation hvor du skal opsige lejer og hvor lejemålet antageligvis er et såkaldt klubværelse, skal du opsige efter de mere alm regler og her skal der angives årsag, som iøvrigt ikke kan eller må være andet end at du skal anvende det lejede selv (dvs. du opsiger fordi du skal anvende lejemålet til dit hjem). Her er varslet de velkendte 12 mdr. 

Hvis det kan dokumenteres at det lejede skal rives ned kan der opsiges med 3 mdr varsel. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Opsigelse af lejer

Hej Sapu,

Jeg har meldt mig ind, selvom jeg desværre ikke har et udbredt ønske om at blive udlejer. Sagen er dog den, at min kæreste og jeg er meget interesseret i et hus, som er på tvangsauktion, hvor der desværre følger lejere med. Vi har et ønske om at bebo ejendommen selv, og ønsket om købet er derfor ikke at blive udlejer. 

Jeg kan forstå, at det kan være svært at opsige lejere, og særligt i vores tilfælde, hvor vi ikke ejede boligen, da lejeaftalen blev indgået. Vi er derfor interesseret i at høre, hvad muligheden for at opsige lejemålet er, hvis vi ender med at købe huset.

Vi er ikke bekendt med lejernes omstændighederne, men vores indtryk er, at deres børn er enten voksne eller er over den skolesøgende alder.

Jeg har vedhæftet lejekontrakten, som den er oplyst i salgsopstillingen. Det er også oplyst i salgsopstillingen, at lejemålet er fortsat og nu er uden tidsbegrænsning. Jeg er ikke bekendt med, om der skulle være lavet tillæg til lejekontrakten, eller om der udelukkende er indgået mundtlig aftale.

Jeg håber, I kan hjælpe os.

Med venlig hilsen

Sofie


Svar

Tak for medlemskabet og tilsendt lejekontrakt, som jeg netop har haft lejlighed til at se igennem. 

Lejemålet, som er indgået i 2014, er indgået før de nye regler om opsigelse trådte i kraft (d. 1.7.2015), hvormed den eneste opsigelsesmulighed i har er efter den gamle bestemmelse i Lejelovens §83 stk. 1 litra som er underlagt en række betingelser, der er anført i Lejelovens §84 

Idet det lejede ikke udgør en ejerlejlighed, er der enkelte af disse betingelser som i ikke er underlagt, men jeres opsigelse af lejer kan alene ske med 12 mdr varsel, og den primære udfordring er den såkaldte "rimelighedsvurdering"

Denne betyder, kort sagt, at det skal vurderes om det er væsentligere for lejer at blive boende end det er væsentligt for jer at kunne blive befriet for lejeforholdet. En faktor er vil være at ejendommen er købt velvidende, at den udlejet og at den oprindeligt aftalte tidsbegrænsning er udløbet, hvormed lejemålet er tidsubegrænset. 

I det omfang i vælger at købe ejendommen og opsiger lejer efter LL §83 stk. litra A, og forudsat at lejer gør behørigt indsigelse inden for 6 uger jf. Lejelovens §87 stk. 2, vil i være tvunget til at anlægge sag ved boligretten for at opretholde opsigelsen. Og det er netop ved denne Boligretssag at rimelighedsvurderingen ville skulle ske. 

Jeg kan ikke med nogen grad af sikkerhed sige, at Retten vil vurdere det rimeligt at i opsiger lejer. I udgangspunktet er det min vurdering, at sagen kan blive svær at vinde. Der kan, inden der udtages stævning mod lejer, søges et forlig med lejer, som iøvrigt er en typisk fremgangsmåde i denne type sager. Det kan fx. være at lejer modtager fx. 20.000 i kompensation, bor lejefrit i x mdr og derefter indvilliger i at fraflytte lejemålet uden modstand. 

Vi kan selvsagt være behjælpelig med både at få lavet den opsigelse til lejer der nok skal til uanset hvad, lige så vel som vi kan forestå forhandlinger med lejer eller dennes repræsentant hvis det bliver aktuelt. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk

Misligeholdelse af lejemål

Jeg har tidligere været i kontakt med SAPU vedr. min lejers manglende betaling for el. Da lejer stadig ikke har betalt for el, sendte jeg som rådgivet af jer et påkravsbrev med anbefalet post den 3. juni. Da jeg selv er bosiddende i Litauen, har jeg en god ven, som holder øje med huset, og som laver nødvendige reparationer. I fredags (14. juni) var han inde i huset for at udskifte opvaskemaskinen. Han talte i den forbindelse med lejer. og spurgte om han havde modtaget det anbefalede brev. Han sagde, at han ikke havde haft tid til at hente det på posthuset. Det gjorde han så samme dag, dvs. han fik først læst påkravsbrevet den 14. juni. Mit første spørgsmål er derfor fra hvilken dato 14-dages fristen skal regnes fra? Jeg sendte som sagt brevet far Litauen den 3. juni, og det når normalt frem i løbet af 2 dage.

Udover at han ikke betaler huslejen til tiden, og heller ikke overholder den afdragsordning for manglende betaling af el, som jeg har fået i stand med forsyningsselskabet, så viser det sig, at der bor i alt 4 mennesker i huset, og ikke som anført i kontrakten kun 2. Dette medvirker til et øget slid på huset, hvilket min ven tydeligt kunne se. Er dette i sig selv nok til, at jeg kan opsige lejemålet til fraflytning efter 14 dage?

Med venlig hilsen

Mads Meinert Jensen

Svar

Hej Mads 

Påkravet anses som fremkommet den dag det er forsøgt afleveret. Det er således underordnet hvornår lejer henter brevet og for så vidt om han overhovedet henter det. Du skal således se på track and trace hvornår påkravet er forsøgt afleveret til lejer, og regne de 14 dage fra denne dag. 

De øvrige personer der bebor lejemålet kan der gøres noget ved, i det omfang at det ikke er personer som tilhører lejers husstand (husstand er som udgangspunkt partner, børn og i enkelte tilfælde andre som lejer deler økonomi mv. sammen med). 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Spørgsmål om ejers opsigelse af lejlighed til eget brug.

Jeg står for at sælge en af vores ejendomme!

Lejemålet har 5 lejligheder til udlejning, Køber er interesseret i efter købet at slå to lejligheder sammen til en lejlighed til eget brug. den ene lejlighed er udlejet til en lille familie. evt. køber vil købe ejendommen privat, er der muligheder for at sige lejer op, når det er til eget brug?

Spørgsmålet har på sin vis været stillet før, men jeg fandt aldrig ud af hvordan man kan sende en kopi af lejekontrakten. Der efter gik det i glemmebogen

Med venlig hilsen 

KM Ejendomsselskab Mundelstrup A/S

Agnethe Mortensen

Svar

Hej Agnethe 

I udgangspunktet vil det være særdeles vanskeligt, nok i praksis umuligt, at gennemtvinge en opsigelse. Køber vil ikke kunne anvende LL §82 stk. 1 litra C (da køber ikke ejede ejendommen på tidspunktet for udlejningen), og således kan køber alene forsøge opsigelse efter LL §83 stk. 1 litra A, som dog er underlagt en række betingelser i LL §84 navnlig en rimelighedsvurdering som efter min overbevisning kan blive svær at komme uden om. 

I praksis vil det således være nødvendigt enten for jer, forud for et salg eller som betingelse i købsaftalen, at købe lejer ud af lejemålet. Alternativt skal køber gøre det eller forsøge på det, men det vil selvsagt være en afgørende faktor for handelsprisen. 

Vi kan evt. være behjælpelige med at tage kontakt til lejer med henblik på at forsøge at opnå aftale om frigørelse af lejemålet. Typisk ligger lejers kompensation i sådanne situationer et sted i mellem 40.000 - 100.000 kr afhængig af hvor attraktivt lejemålet er og hvor afhængig af hvor gode vilkår lejer har i lejeforholdet, henset til lejers mulighed for at opnå noget tilsvarende i et nyt lejeforhold. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Juridisk rådgivning?

Hej SAPU/Mark

Jeg har en ejendom på landet, som jeg har arvet fra ine forældre og lejet ud med henblik på selv at flytte ind på et tidspunkt. Den blev lejet ud i 2010 på en ti-årig kontrakt, som altså udløber næste år. I kontrakten står, at den kan opsiges med et års varsel. Nu søger jeg hjælp ift at finde ud af, hvordan jeg er stillet hvis jeg vælger at forlænge udlejningsperioden. Er det noget, du kan hjælpe mig med, eller vil du anbefale, at jeg kontakter en advokat med speciale i lejeret? 

På forhånd tak og venlig hilsen


Bella Marckmann. 

Svar

Hej Bella 

Jeg får oprettet en sag på det her på SAPU og så vurder jeg muligheden for forlængelse sammen med vores Advokat. 

Du modtager en særskilt mail, hvor systemet vil bede dig sende lejekontrakten. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Lejer bryder kontrakten

Hej SAPU,

vi lejer vores hus ud mens vi selv bor i udlandet. Vores lejer er begyndt at fremleje værelserne i huset til andre. Det er vores opfattelse at hun bryder sin lejekontrakt med os på de følgende punkter:

  1. Hun fremlejer pt. tre af de fire beboelsesrum. Såvidt vi kan forstå må hun højest fremleje halvdelen af værelserne. Vi har gjort hende opmærksom på dette.
  2. Hun har kun fremsendt en af fremlejekontrakterne til os trods det at vi har bedt hende om at sørge for at bringe det i orden.
  3. Hun bor ikke selv i huset for tiden, men overnatter i stuen en gang imellem.

Dette ved vi kun fordi en af de tre fremlejetagere er raget uklar med vores lejer og derfor har henvendt sig til os.

Spørgsmål 1: Er det rigtigt at de ovenstående forhold er tilstrækkelig grund til at ophæve kontrakten?

Spørgsmål 2: Hvordan står de tre fremlejetagere hvis vi vælger at gøre dette? Har de så stadig lovligt ophold i huset? Hvad er deres muligheder?

Det hele er en lidt skrøbelig situation idet vi har indtryk af at vores lejer pt ingen indkomst har og derfor kun kan betale husleje netop fordi hun fremlejer de tre værelser. Vi regner med at hvis vi tvinger hende til at lade være med at fremleje så vil hun ikke kunne betale den fulde husleje til os. Hvis det sker, så vil vi ophæve lejemålet.

Vi vil helst ikke ophæve lejemålet hvis det kan undgås, især ikke hvis der så er tre sagesløse fremlejetagere der dermed kommer til at stå på gaden. Lejemålet løber frem til slutningen af juni 2019 og allerhelst vil vi give alle involverede tid til at finde et nyt sted at bo i ro og orden.

Spørgsmål 3: Er der nogen ulemper eller juridiske faldgruber vi skal være opmærksomme på hvis vi ser igennem fingre med de tre overtrædelser af lejekontrakten?

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Martin Hans

Svar

Hej Martin 

Tak for dine spørgsmål. 

Det korte svar er: Nej, det lejer foretager sig er selvfølgelig ikke lovligt, og det bør bringes til ophør, herunder er det min umiddelbare vurdering, at der efter fremsendt påbud kan være grundlag for at ophæve kontrakten. 

I det omfang at lejemålet ophæves, vil de 3 fremlejere miste deres lejemål, da deres lejemål er "slave" af jeres lejeforhold med jeres lejer. Det er ikke utænkeligt, at indgå lejeforhold med de tilbageværende lejere. Det skal lige håndteres korrekt, men jeres nuværende lejer må jeg anbefale søges fjernet fra lejemålet. Det forekommer ikke at være en holdbar løsning at have hende som lejer. 

Hvis i undlader at gøre noget, er der ikke som sådan "faldgruber" men problemet er jo, at den eneste der hæfter for lejemålet, herunder standen på lejemålet, er jeres nuværende lejer. Hun kan måske have svært ved at få opkrævet rimelig istandsættelse fra de 3 fremlejere og det kan give en del forviklinger i forbindelse med lejeforholdets afvikling. 

Jeg opretter lige en sag heriunde, hvor jeg anmoder jer om at fremsende lejekontrakten, da det vil være formålstjeneligt om vi kan se den igennem. 

For så vidt angår videre korrespondance så brug gerne "Chat" funktionen her på sitet, eller email til info@sapu.dk 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Opsigelse af fritidshus

Jeg har et fritidshus, som er lejet ud på helårsbasis. Lejekontrakten var et årig, og udløb i august 2015. Kort før udløb blev jeg hasteopereret for kræft, og jeg fik derfor ikke taget stilling til, hvad der skulle ske med huset og lejeren. Nu er jeg blevet rask, og vil gerne flytte tilbage til huset. Hvad er det rigtige at gøre for at opsige lejer? På forhånd tak for svar. Venlig hilsen Vita

Svar

Hej Vita

Jeg mener at du bør kunne opsige efter de almindelige regler, dvs. et års varsel. Evt. hurtigere da der er tale om et fritidshus, men hvis det er godkendt til helårsbeboelse og udlejet til det formål, så skal du forvente 1 års opsigelse. l

Du kan evt. sende kopi af lejekontrakten til info@sapu.dk så skal vi kigge nærmere på det. 

Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Hvornår kan en lejekontrakt opsiges

En lejekontrakt, der er gældende pr. 1. august 2012 kan den opsiges den 1. august med fraflytning den 31. oktober, eller kan den opsiges den 30. august med fraflytning den 30. november? Hilsen Lene

Svar

Hej Lene, Som er opsigelsesvarslet 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Dette uanset om opsigelse sker midt i måneden. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvornår kan man antage at lejer har modtaget påkravsskrivelse

På grund af manglende betaling af husleje har jeg sendt påkrav til lejerne. Brevet kørte jeg selv ud og lagde i postkassen (da der ingen var hjemme) den 8.7. Den 9.7. sendte jeg endvidere 2 anbefalede breve (1 til hver, da der er 2 lejere men på en fælles lejekontrakt). Mit spørgsmål går på, fra hvornår regnes de 14 dage, der skal gå, før jeg kan opsige lejerne, hvis der stadig ikke er betalt de skyldige beløb? Er det 8.7.+14 dage? Eller først fra modtagelse af de anbefalede breve +14 dage? Og hvis det sidste - hvornår kan jeg så regne med, at de har modtaget dem? Og hvad hvis nu, de slet ikke afhenter dem? Herudover vil jeg godt spørge, om hvor hurtigt man kan forvente fogedretten rykker ud, hvis de nu stadig ikke er flyttet efter 4 dage fra opsigelsen? På forhånd tak. Venlig hilsen Nina Fjelstrup

Svar

Hej Nina Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Hovedreglen er at udlejer skal kunne dokumentere, at der er taget skridt for at sikre at lejer modtager, eller har haft rig mulighed for at modtage, påkravsskrivelse og ophævelse. Normalt kan man roligt antage at lejer modtager brevet dagen efter det er sendt - med mindre der er tale om weekend el. helligdage. Altså hvis påkravet sendes mandag, må man retteligt antage at lejer har modtaget det tirsdag. Er der ikke sket betaling den tirsdag der følger 14 dage senere kan der fremsendes ophævelse om onsdagen - altså egentlig 15 dage efter lejer skulle have modtaget påkravet. Det er underordnet om lejer har nægtet at modtage post eller anbefalet post - lejer kan ikke undslippe et påkrav blot ved at undlade at tage i mod posten. Er lejer ikke flyttet efter ophævelsen af lejemålet skal du bede fogedretten om at foretage en udsættelse. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvordan opsiger jeg lejer, der ikke betaler

Hej igen hos Sapu Hvad rettigheder har jeg til at opsige min lejer, når de ikke overholder kontrakten ift. at betale husleje til tiden ? Kan jeg opsige dem til udgangen af en måned, eller skal det være med de 3 måneders frist. Skal de have en advarsel først ? Det er anden gang huslejen ikke er betalt til tiden. vh. Yvonne Elgaard (yve@def.dk)

Svar

Hej Yvonne, Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Du skal starte med at fremsende et påkrav - du kan finde påkravskrivelse her på hjemmesiden, under standarddokumenter. Påkravet skal sendes på den 4. hverdag efter forfaldsdato. Når lejer har haft påkravet i sin modtagelse i mindst 14 dage, dvs. typisk 14 dage fra dagen efter du har sendt det, så skal du fremsende en ophævelse. En skrivelse til dette formål kan du også finde på hjemmesiden under standarddokumenter. Ophævelsen betyder i princippet at lejemålet er ophørt omgående og en ophævelse betyder således typisk at lejer skal flytte inden for 3-4 dage. Nægter lejer at flytte kan du bede fogeden om at foretage udsættelse af lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har fået ophævelse men flytter ikke

Min lejer har ikke betalt husleje nu i to måneder. Jeg har derfor sendt en påkravsskrivelse til ham. Men hvad sker der nu? - jeg kan forstå på tidligere svar herinde, at lejemålet kan ophæves indenfor 14 dage fra modtagelsen af brevet. Jeg er af den opfattelse at han ikke flytter frivilligt! - hvad gør jeg så herefter? Venlig hilsen Susanne

Svar

Hej Susanne, Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Det er korrekt, at der først skal sendes påkrav, herefter ophævelse. Hvis lejer ikke flytter efter modtagelse af ophævelse, og med den forudsætning at påkravsskrivelse og ophævelse er afsendt rettidigt, så skal du bede fogedretten om at udsætte lejer. Dette kan du selv gøre eller du kan bede en advokat om hjælp. Du må ikke på egen hånd tage skridt for at få lejer til at flytte. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Har opsagt lejer, men skal ikke bruge lejemålet alligevel

Jeg har opsagt min lejer pga. Personlig indflytning i huset. Jeg ved hun har fundet noget anden og til august 2012 er der gået et år. Men sagen er den at jeg er flyttet sammen med kæreste og derfor ikke længere ønsker at flytte ind selv. Kan jeg så leje huset ud til en anden når hun er flyttet?

Svar

Hej Christina, Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Der skulle ikke være et problem i at genudleje det, men du være opmærksom på at loven siger, at udlejers opsigelse af lejemål med udgangspunkt i reglen om at dette sker fordi udlejer selv skal anvende det lejede, normalt betyder at udlejer skal flytte ind i lejemålet selv. Det bliver dog kun et problem i det tilfælde at lejer klager over opsigelsen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan lejer opsige efter paragraf 12 og 13 i lejeloven

Hej Sapu, Vores lejer har lige opsagt deres lejemål med henvisning til §12 og §13 i lejeloven. Dermed mener de, at de ikke behøver at betale husleje i opsigelsesperioden. Kan det være rigtigt? Mvh Per

Svar

Hej Per, Paragraf 12 og 13 i lejeloven omhandler mangler ved det lejede, og det er lidt vanskeligt for mig at vurdere om der i den konkrete sag har været så mange mangler ved det lejede at lejer har kunne ophæve lejeaftalen. Kontakt os evt. på info@sapu.dk for yderligere information - og fremsend gerne opsigelsen fra lejer sammen med lejekontrakten til vores orientering. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Ophævelse af lejemål - må jeg selv skaffe adgang til lejemålet

Hej Jeg har sendt en påkravsskrivelse til lejer d. 6/6, da huslejen ikke er betalt. Lejer opsagde selv lejemål d. 1/6. D. 21/6 sender jeg en ophævelse, eftersom jeg ikke har modtaget den skyldige husleje. Når ophævelsen træder i kraft, må jeg da skaffe mig adgang til huset, selvom lejer ikke skulle være flyttet ud? Og må jeg i givet fald udskifte låse? Kender i til foged behandlingstid i Kalundborg kommune (Tidligere Høng)? Mvh Michael

Svar

Hej Michael, Du må ikke selv skaffe adgang til lejemålet, eller på anden vis iværksætte udsættelse af lejer. Dette skal ske via fogeden som en udsættelsesforretning. Jeg kender ikke behandlingstiden, men du skal nok forvente i hvert fald 1 måned. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan vi skrive at lejer kan opsiges med 3 mdr. varsel

Hej SAPU Vi har et nyt hus som vi vil leje ud indtil vi får solgt vores gamle. Er det lovligt at skrive i lejekontrakten at lejer kan opsiges med fx 3 mdr varsel, hvis også lejer er indforstået med dette? Venlig hilsen Karen og Martin

Svar

Hej Karen og Martin, Nej, desværre kan det aldrig aftales at lejer kan opsiges med 3 mdr. varsel af udlejer. Undtagelsen er værelsesudlejning i en ejendom som udlejer selv bebor, hvor lejer kan opsiges med helt ned til 1 mdr. varsel. I alle andre tilfælde kan lejer kun opsiges med 12 mdr. varsel og forholdene omkring opsigelse skal beskrives meget nøjagtigt i lejekontrakten for at være gældende. Brug evt. SAPU.dk til at udarbejde kontrakten - du finder en formular hertil på www.sapu.dk/lejekontrakt Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opsigelse for selv at bruge

Hej SAPU Vi (to søstre og vores respektive mænd), ejer sammen en lille udlejningsejendom. Min søster og svoger bor for øjeblikket hos min svogers forældre, men forældrene har nu besluttet at sælge deres landejendom. Derfor står de og deres 4-årige dreng uden tag over hovedet, når huset er solgt. Er der mulighed for at opsige en lejer (selvfølgelig med 12 md. varsel), og selv flytte ind i lejligheden? Jeg har fået at vide, at selv om muligheden foreligger ifølge lejeloven, er den nærmest kun teoretisk… Vh Susanne Kirkskov

Svar

Hej Susanne. Opsigelse af lejer i en ejerlejlighed kan, som du skriver, ske med 12 mdr. varsel, men hvis lejer gør indsigelse mod opsigelsen vil det være nødvendigt at få den kørt igennem boligretten hvor der skal ske en rimelighedsvurdering af opsigelsen. Dvs. man vurderer om lejer har en rimelig chance for at finde et andet lejemål, man vurderer også lidt på hvorfor udlejer forsøger at gennemføre opsigelsen. I tillæg skal lejekontrakten indeholde et par formuleringer før det overhovedet kan lade sig gøre at gennemføre en opsigelse mod en lejer i en ejerlejlighed. Hvis du sender mig den pågældende lejekontrakt skal jeg se nærmere på mulighederne. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer nægter at modtage et anbefalet brev

Hvad gør jeg når en lejer nægter at modtage et anbefalet brev. Venlig hilsen

Svar

Hej Poul, Nu ved jeg ikke i hvilken sammenhæng der er sendt et anbefalet brev, men som udgangspunkt ændrer det ikke noget at lejer ikke vil modtage et anbefalet brev. Det er ikke din pligt at sørge for at lejer læser den post der er sendt til ham eller hende. Vi anbefaler, ved fremsendelse af påkravsskrivelser, opsigelser eller ophævelser som alle er væsentligt skrivelser mellem udlejer og lejer, at breve sendes både anbefalet og som almindelig post. Hvis du har gjort dette, kan du betragte brevet som modtaget uanset at lejer måtte nægte at modtage f.eks. et anbefalet brev. Lejer kan ikke fraskrive sig ansvar ved at nægte at modtage eller læse post. Det væsentlige er, at du kan dokumentere ved en senere sag om tvisten, at du har gjort hvad der kan forventes for at kommunikere dit budskab til lejer. At lejer ignorerer skrivelser fra dig kommer kun lejer til ulempe. Mvh Mark Jensen SAPU.dk