Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Lejer bryder kontrakten

Hej SAPU,

vi lejer vores hus ud mens vi selv bor i udlandet. Vores lejer er begyndt at fremleje værelserne i huset til andre. Det er vores opfattelse at hun bryder sin lejekontrakt med os på de følgende punkter:

  1. Hun fremlejer pt. tre af de fire beboelsesrum. Såvidt vi kan forstå må hun højest fremleje halvdelen af værelserne. Vi har gjort hende opmærksom på dette.
  2. Hun har kun fremsendt en af fremlejekontrakterne til os trods det at vi har bedt hende om at sørge for at bringe det i orden.
  3. Hun bor ikke selv i huset for tiden, men overnatter i stuen en gang imellem.

Dette ved vi kun fordi en af de tre fremlejetagere er raget uklar med vores lejer og derfor har henvendt sig til os.

Spørgsmål 1: Er det rigtigt at de ovenstående forhold er tilstrækkelig grund til at ophæve kontrakten?

Spørgsmål 2: Hvordan står de tre fremlejetagere hvis vi vælger at gøre dette? Har de så stadig lovligt ophold i huset? Hvad er deres muligheder?

Det hele er en lidt skrøbelig situation idet vi har indtryk af at vores lejer pt ingen indkomst har og derfor kun kan betale husleje netop fordi hun fremlejer de tre værelser. Vi regner med at hvis vi tvinger hende til at lade være med at fremleje så vil hun ikke kunne betale den fulde husleje til os. Hvis det sker, så vil vi ophæve lejemålet.

Vi vil helst ikke ophæve lejemålet hvis det kan undgås, især ikke hvis der så er tre sagesløse fremlejetagere der dermed kommer til at stå på gaden. Lejemålet løber frem til slutningen af juni 2019 og allerhelst vil vi give alle involverede tid til at finde et nyt sted at bo i ro og orden.

Spørgsmål 3: Er der nogen ulemper eller juridiske faldgruber vi skal være opmærksomme på hvis vi ser igennem fingre med de tre overtrædelser af lejekontrakten?

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Martin Hans

Svar

Hej Martin 

Tak for dine spørgsmål. 

Det korte svar er: Nej, det lejer foretager sig er selvfølgelig ikke lovligt, og det bør bringes til ophør, herunder er det min umiddelbare vurdering, at der efter fremsendt påbud kan være grundlag for at ophæve kontrakten. 

I det omfang at lejemålet ophæves, vil de 3 fremlejere miste deres lejemål, da deres lejemål er "slave" af jeres lejeforhold med jeres lejer. Det er ikke utænkeligt, at indgå lejeforhold med de tilbageværende lejere. Det skal lige håndteres korrekt, men jeres nuværende lejer må jeg anbefale søges fjernet fra lejemålet. Det forekommer ikke at være en holdbar løsning at have hende som lejer. 

Hvis i undlader at gøre noget, er der ikke som sådan "faldgruber" men problemet er jo, at den eneste der hæfter for lejemålet, herunder standen på lejemålet, er jeres nuværende lejer. Hun kan måske have svært ved at få opkrævet rimelig istandsættelse fra de 3 fremlejere og det kan give en del forviklinger i forbindelse med lejeforholdets afvikling. 

Jeg opretter lige en sag heriunde, hvor jeg anmoder jer om at fremsende lejekontrakten, da det vil være formålstjeneligt om vi kan se den igennem. 

For så vidt angår videre korrespondance så brug gerne "Chat" funktionen her på sitet, eller email til info@sapu.dk 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Opsigelse af fritidshus

Jeg har et fritidshus, som er lejet ud på helårsbasis. Lejekontrakten var et årig, og udløb i august 2015. Kort før udløb blev jeg hasteopereret for kræft, og jeg fik derfor ikke taget stilling til, hvad der skulle ske med huset og lejeren. Nu er jeg blevet rask, og vil gerne flytte tilbage til huset. Hvad er det rigtige at gøre for at opsige lejer? På forhånd tak for svar. Venlig hilsen Vita

Svar

Hej Vita

Jeg mener at du bør kunne opsige efter de almindelige regler, dvs. et års varsel. Evt. hurtigere da der er tale om et fritidshus, men hvis det er godkendt til helårsbeboelse og udlejet til det formål, så skal du forvente 1 års opsigelse. l

Du kan evt. sende kopi af lejekontrakten til info@sapu.dk så skal vi kigge nærmere på det. 

Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Hvornår kan en lejekontrakt opsiges

En lejekontrakt, der er gældende pr. 1. august 2012 kan den opsiges den 1. august med fraflytning den 31. oktober, eller kan den opsiges den 30. august med fraflytning den 30. november? Hilsen Lene

Svar

Hej Lene, Som er opsigelsesvarslet 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Dette uanset om opsigelse sker midt i måneden. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvornår kan man antage at lejer har modtaget påkravsskrivelse

På grund af manglende betaling af husleje har jeg sendt påkrav til lejerne. Brevet kørte jeg selv ud og lagde i postkassen (da der ingen var hjemme) den 8.7. Den 9.7. sendte jeg endvidere 2 anbefalede breve (1 til hver, da der er 2 lejere men på en fælles lejekontrakt). Mit spørgsmål går på, fra hvornår regnes de 14 dage, der skal gå, før jeg kan opsige lejerne, hvis der stadig ikke er betalt de skyldige beløb? Er det 8.7.+14 dage? Eller først fra modtagelse af de anbefalede breve +14 dage? Og hvis det sidste - hvornår kan jeg så regne med, at de har modtaget dem? Og hvad hvis nu, de slet ikke afhenter dem? Herudover vil jeg godt spørge, om hvor hurtigt man kan forvente fogedretten rykker ud, hvis de nu stadig ikke er flyttet efter 4 dage fra opsigelsen? På forhånd tak. Venlig hilsen Nina Fjelstrup

Svar

Hej Nina Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Hovedreglen er at udlejer skal kunne dokumentere, at der er taget skridt for at sikre at lejer modtager, eller har haft rig mulighed for at modtage, påkravsskrivelse og ophævelse. Normalt kan man roligt antage at lejer modtager brevet dagen efter det er sendt - med mindre der er tale om weekend el. helligdage. Altså hvis påkravet sendes mandag, må man retteligt antage at lejer har modtaget det tirsdag. Er der ikke sket betaling den tirsdag der følger 14 dage senere kan der fremsendes ophævelse om onsdagen - altså egentlig 15 dage efter lejer skulle have modtaget påkravet. Det er underordnet om lejer har nægtet at modtage post eller anbefalet post - lejer kan ikke undslippe et påkrav blot ved at undlade at tage i mod posten. Er lejer ikke flyttet efter ophævelsen af lejemålet skal du bede fogedretten om at foretage en udsættelse. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvordan opsiger jeg lejer, der ikke betaler

Hej igen hos Sapu Hvad rettigheder har jeg til at opsige min lejer, når de ikke overholder kontrakten ift. at betale husleje til tiden ? Kan jeg opsige dem til udgangen af en måned, eller skal det være med de 3 måneders frist. Skal de have en advarsel først ? Det er anden gang huslejen ikke er betalt til tiden. vh. Yvonne Elgaard (yve@def.dk)

Svar

Hej Yvonne, Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Du skal starte med at fremsende et påkrav - du kan finde påkravskrivelse her på hjemmesiden, under standarddokumenter. Påkravet skal sendes på den 4. hverdag efter forfaldsdato. Når lejer har haft påkravet i sin modtagelse i mindst 14 dage, dvs. typisk 14 dage fra dagen efter du har sendt det, så skal du fremsende en ophævelse. En skrivelse til dette formål kan du også finde på hjemmesiden under standarddokumenter. Ophævelsen betyder i princippet at lejemålet er ophørt omgående og en ophævelse betyder således typisk at lejer skal flytte inden for 3-4 dage. Nægter lejer at flytte kan du bede fogeden om at foretage udsættelse af lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har fået ophævelse men flytter ikke

Min lejer har ikke betalt husleje nu i to måneder. Jeg har derfor sendt en påkravsskrivelse til ham. Men hvad sker der nu? - jeg kan forstå på tidligere svar herinde, at lejemålet kan ophæves indenfor 14 dage fra modtagelsen af brevet. Jeg er af den opfattelse at han ikke flytter frivilligt! - hvad gør jeg så herefter? Venlig hilsen Susanne

Svar

Hej Susanne, Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Det er korrekt, at der først skal sendes påkrav, herefter ophævelse. Hvis lejer ikke flytter efter modtagelse af ophævelse, og med den forudsætning at påkravsskrivelse og ophævelse er afsendt rettidigt, så skal du bede fogedretten om at udsætte lejer. Dette kan du selv gøre eller du kan bede en advokat om hjælp. Du må ikke på egen hånd tage skridt for at få lejer til at flytte. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Har opsagt lejer, men skal ikke bruge lejemålet alligevel

Jeg har opsagt min lejer pga. Personlig indflytning i huset. Jeg ved hun har fundet noget anden og til august 2012 er der gået et år. Men sagen er den at jeg er flyttet sammen med kæreste og derfor ikke længere ønsker at flytte ind selv. Kan jeg så leje huset ud til en anden når hun er flyttet?

Svar

Hej Christina, Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Der skulle ikke være et problem i at genudleje det, men du være opmærksom på at loven siger, at udlejers opsigelse af lejemål med udgangspunkt i reglen om at dette sker fordi udlejer selv skal anvende det lejede, normalt betyder at udlejer skal flytte ind i lejemålet selv. Det bliver dog kun et problem i det tilfælde at lejer klager over opsigelsen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan lejer opsige efter paragraf 12 og 13 i lejeloven

Hej Sapu, Vores lejer har lige opsagt deres lejemål med henvisning til §12 og §13 i lejeloven. Dermed mener de, at de ikke behøver at betale husleje i opsigelsesperioden. Kan det være rigtigt? Mvh Per

Svar

Hej Per, Paragraf 12 og 13 i lejeloven omhandler mangler ved det lejede, og det er lidt vanskeligt for mig at vurdere om der i den konkrete sag har været så mange mangler ved det lejede at lejer har kunne ophæve lejeaftalen. Kontakt os evt. på info@sapu.dk for yderligere information - og fremsend gerne opsigelsen fra lejer sammen med lejekontrakten til vores orientering. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Ophævelse af lejemål - må jeg selv skaffe adgang til lejemålet

Hej Jeg har sendt en påkravsskrivelse til lejer d. 6/6, da huslejen ikke er betalt. Lejer opsagde selv lejemål d. 1/6. D. 21/6 sender jeg en ophævelse, eftersom jeg ikke har modtaget den skyldige husleje. Når ophævelsen træder i kraft, må jeg da skaffe mig adgang til huset, selvom lejer ikke skulle være flyttet ud? Og må jeg i givet fald udskifte låse? Kender i til foged behandlingstid i Kalundborg kommune (Tidligere Høng)? Mvh Michael

Svar

Hej Michael, Du må ikke selv skaffe adgang til lejemålet, eller på anden vis iværksætte udsættelse af lejer. Dette skal ske via fogeden som en udsættelsesforretning. Jeg kender ikke behandlingstiden, men du skal nok forvente i hvert fald 1 måned. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan vi skrive at lejer kan opsiges med 3 mdr. varsel

Hej SAPU Vi har et nyt hus som vi vil leje ud indtil vi får solgt vores gamle. Er det lovligt at skrive i lejekontrakten at lejer kan opsiges med fx 3 mdr varsel, hvis også lejer er indforstået med dette? Venlig hilsen Karen og Martin

Svar

Hej Karen og Martin, Nej, desværre kan det aldrig aftales at lejer kan opsiges med 3 mdr. varsel af udlejer. Undtagelsen er værelsesudlejning i en ejendom som udlejer selv bebor, hvor lejer kan opsiges med helt ned til 1 mdr. varsel. I alle andre tilfælde kan lejer kun opsiges med 12 mdr. varsel og forholdene omkring opsigelse skal beskrives meget nøjagtigt i lejekontrakten for at være gældende. Brug evt. SAPU.dk til at udarbejde kontrakten - du finder en formular hertil på www.sapu.dk/lejekontrakt Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opsigelse for selv at bruge

Hej SAPU Vi (to søstre og vores respektive mænd), ejer sammen en lille udlejningsejendom. Min søster og svoger bor for øjeblikket hos min svogers forældre, men forældrene har nu besluttet at sælge deres landejendom. Derfor står de og deres 4-årige dreng uden tag over hovedet, når huset er solgt. Er der mulighed for at opsige en lejer (selvfølgelig med 12 md. varsel), og selv flytte ind i lejligheden? Jeg har fået at vide, at selv om muligheden foreligger ifølge lejeloven, er den nærmest kun teoretisk… Vh Susanne Kirkskov

Svar

Hej Susanne. Opsigelse af lejer i en ejerlejlighed kan, som du skriver, ske med 12 mdr. varsel, men hvis lejer gør indsigelse mod opsigelsen vil det være nødvendigt at få den kørt igennem boligretten hvor der skal ske en rimelighedsvurdering af opsigelsen. Dvs. man vurderer om lejer har en rimelig chance for at finde et andet lejemål, man vurderer også lidt på hvorfor udlejer forsøger at gennemføre opsigelsen. I tillæg skal lejekontrakten indeholde et par formuleringer før det overhovedet kan lade sig gøre at gennemføre en opsigelse mod en lejer i en ejerlejlighed. Hvis du sender mig den pågældende lejekontrakt skal jeg se nærmere på mulighederne. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer nægter at modtage et anbefalet brev

Hvad gør jeg når en lejer nægter at modtage et anbefalet brev. Venlig hilsen

Svar

Hej Poul, Nu ved jeg ikke i hvilken sammenhæng der er sendt et anbefalet brev, men som udgangspunkt ændrer det ikke noget at lejer ikke vil modtage et anbefalet brev. Det er ikke din pligt at sørge for at lejer læser den post der er sendt til ham eller hende. Vi anbefaler, ved fremsendelse af påkravsskrivelser, opsigelser eller ophævelser som alle er væsentligt skrivelser mellem udlejer og lejer, at breve sendes både anbefalet og som almindelig post. Hvis du har gjort dette, kan du betragte brevet som modtaget uanset at lejer måtte nægte at modtage f.eks. et anbefalet brev. Lejer kan ikke fraskrive sig ansvar ved at nægte at modtage eller læse post. Det væsentlige er, at du kan dokumentere ved en senere sag om tvisten, at du har gjort hvad der kan forventes for at kommunikere dit budskab til lejer. At lejer ignorerer skrivelser fra dig kommer kun lejer til ulempe. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har opsagt, hvornår skal han flytte

Opsigelse og manglende husleje. Vores lejer har selv opsagt lejemålet med 3. måneders varsel til fraflytning 2.7.12.I kontrakten står fraflytning den sidste dag i måneden, sp.1: Hvis han ikke flytter d.30.6.12 når han er bedt om det, skal han så betale for juli måned.? Desværre har han efterfølgende IKKE betalt husleje for indeværende måned. Vi har sendt et anbefalet brev d.3.4.12 men ingen svar og ingen husleje. Sender endnu et brev og en mail d.d. Sp.2: Hvad mere skal vi gøre nu? Hvornår og hvordan kan vi få sat lejer ud? Med venlig hilsen medlem : Jazzerne G. Duckworth

Svar

Hej Geoffrey Jeg kan ikke lige gennemskue hvad det er for en aftale, der foreligger om at han skal flytte den sidste dag i måneden, men han skal selvfølgelig flytte senest den dag lejemålet udløber. Typisk aftales det at han skal flytte 14 dage før så du kan nå at istandsætte lejemålet inden det skal udlejes igen. Han skal, som jeg læser det, ikke betale for juli selvom han ikke er fraflyttet før 2 juli. Manglende betaling af husleje skal håndteres ved at fremsende lejer et påkrav - du kan finde det på vores hjemmeside under standard dokumenter. Betaler han ikke efter fremsendelse af dette - senest 14 dage efter hans modtagelse af påkravet, skal sagen overdrages til fogedretten med henblik på udsættelsesforretning, da lejemålet så kan ophæves omgående. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil ikke betale husleje i opsigelsesperiode

Min lejer ER fraflyttet lejligheden men har 3 mdr. opsigelse. Hun vil ikke betale huslejen når hun er fraflyttet og jeh sendt hende en påkravsskrivelse jvf. jeres anbefalinger og std. brev. Eftefulgt af en ophævelse af lejemålet. Jeg ved hun ikke vil (og måske heller ikke kan) betale. Vi har gennemgået lejligheden og hun har underfskrevet en udflytningsrapport hvor det hele stort set skal males og rengøres (ialt 157 m2). Hvor detaljeret skal jeg ´beskrive den regning jeg må sende hende for maling m.m. og betaling af de resterende mdr. husleje i opsigelses perioden ? Mvh Karsten Jakobsen

Svar

Hej Karsten Du skal blot opstille en rimelig simpel opgørelse over de udeståender hun har med dig. Dvs. en opsummering af de måneder hun mangler at betale husleje for, de omkostninger du mener at have i forbindelse med manglede maling, rengøring mv. Nederst i opgørelsen som viser de forskellige skyldige beløb anfører du hvad hun har indbetalt i depositum, og således fremkommer et restbeløb som du anfører er til betaling omgående. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan lejer trække opsigelse tilbage

Efter længere tids uenighed med lejer, har vi på mail fået lejers ønske om omgående opsigelse, hvilket vi har efterkommet, dog kunne han kun love at han var ude inden 1/3. Lejer har et voldsomt temperament og ved fraflytningssyn,trak han opsigelsen mundtligt tilbage, kan han det? Han er bor ikke længere på lejemålet, men han har ikke ryddet det. Han er på tidsbegrænset lejekontrakt til 15/5 men da han allerede har store forbrugsregninger han ikke har betalt og ikke forventer at se mere husleje er vi interesserede i at begrænse tabet da hans depositum allerede ikke slår til.

Svar

Hej Hanne, Nej lejer kan ikke trække en opsigelse tilbage - kun hvis udlejer accepterer dette. Hvis han mangler at betale forbrugsregninger, og disse afregnes direkte til jer, ville jeg få lukket varme og el med det samme. Det hjælper som regel også lidt på fraflytnings-processen og der er ikke ret meget han kan gøre det ved. Alternativt skal i oprette fogedsag med henblik på udsættelse. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opsigelse af hus efter udløb af tidsbegrænsning

Hej Vi er rigtig glade for de lejere vi har pt. Lejekontrakten på en 2 års periode udløber til september. Jeg vil høre om det er muligt at lave en ny lejekontrakt til de samme (ubegrænset periode), med mulighed for os, at opsige lejemålet hvis vi på et senere tidspunkt ønsker at sælge huset? Hilsen Charlotte

Svar

Hej Charlotte, Hvis der er tale om lejemålet på Bekkasinvej, så kender vi jo lejekontrakten og hvis det fortsat er denne som er gældende, så kan du opsige lejemålet efter tidsbegrænsningen er udløbet med det almindelige varsel som er 12 måneder. Dette er angivet i din lejekontrakt og det vil være gældende hvis lejer får lov at bebo lejemålet ud over tidsbegrænsningen, men tidsbegrænsningen bortfalder naturligvis. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har stjålet ting fra lejemålet

Hej, vi har haft en rigtig dårlig oplevelse med vores, nu tidligere, lejere. Det hele endte med de meldte os til LLO og det havde vi bare ikke kræfter til så vi måtte frafalde vores krav. Dog er der en ting vi vil spørge om. Ved fraflytning har lejere medtaget ting som tilhører os. Kan vi gøre noget ift dette ? Reelt set er der vel tale om tyveri ? På forhånd tak

Svar

Hej Bobby, Ja, der er tale om tyveri. Fremfor at opgøre dette som et krav til lejer synes jeg i skal overveje at politianmelde sagen, hvis i ellers kan få politiet til at tage i mod en anmeldelse. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opsigelsesformular

Hej. Jeg skal bruge en opsigelesformular til almindelig opsigelse på et år, da jeg selv skal flytte ind i mín lejlighed. Hvor finder jeg sådan en ? Venlig hilsen Agnete Trap bruger-id: 10953

Svar

Hej Agnete, Vi har ikke en standard opsigelsesformular liggende, og dette skyldes at opsigelsen kan og vil variere afhængig af hvordan lejekontrakten er udformet og hvilket type lejemål der er tale om. Hvis du fremsender din lejekontrakt kan SAPU.dk udarbejde en opsigelse, dog uden garanti for at denne rent faktisk får lejer opsagt, idet en klage fra lejer over opsigelsen kan føre til en sag i boligretten, hvor rimeligheden i opsigelsen skal vurderes. Udarbejdelse af opsigelse koster pt. kr. 800,00 inkl. moms. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opsigelse af værelse

Ifølge min nu pensionerede advokat er opsigelsesvarslet for værelser 1 måned, når udlejer selv bebor huset/lejligheden. Bestemmelsen træder i kraft selvsamme dag, man flytter ind i sin ejendom, og ophører den dag, man flytter ud. Kan denne bestemmelse tilsidesættes? Ifølge mine lejere (læs Lejernes Landsorganisation) gælder bestemmelsen ikke, når kontrakten er skrevet, medens jeg ikke har boet i lejligheden. Hvem har ret? Med venlig hilsen Lise

Svar

Hej Lise, Jeg vil mene at din advokat har ret. Det er svært at se det skulle kunne lægges til grund, at udlejers bopæl på et tidligere tidspunkt i lejeforholdet skulle være afgørende for udlejers ret til at opsige lejemålet efter lejelovens §82 litra a Hvis lejer har gjort indsigelse skal sagen indbringes for boligretten. I den forbindelse vil det fordelagtigt, at høre vores samarbejdspartner Henriette Reinholdt via Spørg Advokaten på forsiden af SAPU.dk og om hun kender til en retspraksis for den konkrete situation. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Har ophævet lejemålet - men lejer er ikke flyttet

Jeg har d.12.dec. sendt en påkravsskrivelse til lejer, hun betalte derefter noget af huslejen for dec. men ikke det hele. I samråd med jeres advokat ophævede jeg lejemålet sendte hende brev, både anbefalet og alm. d.5. jan. Skrev at lejemålet var ophævet omgående og hun havde 24 t. til at fraflytte. Der er ingenting sket! Har heller ikke modtaget husleje for januar måned. Er det nu - straks jeg skal overgive sagen til fogeden?

Svar

Hej Iris, Ja, du skal bruge Henriette Reinholdt til omgående at få startet en udsættelsesforretning ved fogeden. Tag fat i Henriette her: www.sapu.dk/advokat I tillæg kan du registrere lejeren under Kategori A på SAPU Listen, www.sapulisten.dk (brug dit SAPU brugernavn og kodeord til at logge ind). Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer nægter at modtage påkravsskrivelse

Min lejer havde ikke betalt leje d. 4. hverdag efter den første. Jeg har skrevet rykker med henvisning til lejelovens § 93a med pålagt gebyr 250 kr. Jeg har afleveret brevet til hende personligt, og bedt hende kvittere for modtagelsen. Hun nægtede at kvittere . Hvad gør jeg så nu ? Venlig hilsen Jørn

Svar

Hej Jørn, Det at lejer nægter at modtage påkravet ændrer ikke på påkravets gyldighed. Hvis det er fremsendt pr. alm. post og evt. anbefalet, så er det gældende. Det bør du nok gøre, hvis du kun har forsøgt at aflevere det personligt. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opsigelse af fremlejer

Jeg har indgået en lejeaftale med en lejer om 2 værelser (45 m2) med delt bad/toilet i en lejlighed på 97 m2. Nu et år efter, er hun rejst til New York i en måned og har i den forbindelse givet en veninde og dennes kæreste lov til, at de må bebo det lejede. Lejeaftale siger klart, at den er personlig, og at den ikke uden udlejers skr tilladelse kan deles med andre. Desuden må der IKKE tørres tøj i det lejede; det må jeg nu konstatere, at hendes 'fremlejer' gør. Gør begge misligholdelser det muligt, at sige lejeaftalen op med kortere varsel end de 3 måneder, der indgår i aftalen?

Svar

Hej Henny, Det er ikke min umiddelbare vurdering at fremlejeforhold er nok til at kunne opsige kontrakten med din lejer, men du har dog krav på at få en kopi af lejekontrakten mellem lejer og fremlejer. Denne bør du udbede dig omgående. Vedr. tørring af tøj bør du skriftligt gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at tørre tøj og at gentagelse heraf vil medføre ophævelse af lejemålet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer modtager ikke opsigelse

hej med jer. Jeg har sendt en opsigelse af lejlighed til min lejer, både med anbefalet brev og alm. post. Jeg kan spore på det anbefalet brev, at det er forsøgt afleveret og nu ligger og venter på et posthus. Vi er nu kommet ind i en ny måned, hvordan skal jeg forholde mig, hvis min lejer ikke har set opsigelsen endnu ? Er opsigelsen ugyldig, hvis lejer ikke ser den, hvis han nu ikke henter det anbefalet brev og det andet brev er forsvundet i posten ? Min lejer har desuden også forudsaget en vandskade, som han ikke vil erstatte udbedrings udgifter for, kan jeg sende et påkrav/straks opsigelse på baggrund af dette ? Tak for hjælpen og godt nytår. vh Liselotte

Svar

Hej Liselotte, Vedr. vandskaden skal du nok få vores advokat til at sætte sig ind i den situation herunder om lejers erstatningspligt kan betragtes som en pengepligtig ydelse i lejeforholdet og om det kan danne baggrund for en ophævelse. Vedr. opsigelsen er det helt fint at du dokumentere at du har sendt den - at lejer nægter at modtage den, gør den ikke ugyldig. Blot du holder godt fast i dokumentationen for fremsendelse af opsigelsen via din kvittering for anbefalet fremsendelse. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Har opsagt lejer, men lejer reagerer ikke

Jeg har sent lejeren af min ejerlejlighed en opsigelse og gav hende 12 måneder som loven siger til at flytte. Hun svar ikke på min rekomenderet brev. Hendes fraflytning skal være den 1. Marts 2012, men jeg fornemme at hun vil ikke flytte. Hvad skal jeg gør nu, til at være sikert hun flytte til tiden. mvh

Svar

Hej Thamer, Du bør skriftlige meddele lejer, at du jvf. fremsendt opsigelse pr. d. xx.xx.2011 minder om at lejemålet skal være fraflyttet senest d. 1 marts, herunder at der senest d. 1 marts skal afholdes flyttesyn hvor lejemålet skal være ryddet og rengjort (jeg formoder at du har aftalt flyttesyn med lejer i lejekontrakten). Du bør endvidere anføre i brevet, at det er lejers pligt at indkalde til dette flyttesyn. Hvis du ikke hører fra lejer op til den 1 marts, så ville jeg nok forsøge at fange lejer telefonisk, evt. møde op på adressen. Hvis det overhovedet ikke lykkes at få lejer til at reagere eller at komme i kontakt med lejer, men at det kan konstateres at lejer fortsat bebor lejemålet efter 1 marts, så skal du rekvirere fogden men henblik på at få lavet en udsættelsesforretning. Det er vigtigt, at du som udlejer aktivt søger at kontakte lejer og at du aktivt tager initiativer for at påminde om lejers udflytning, herunder at du hurtigt tager kontakt til fogedretten, hvis lejer ikke fraflytter lejemålet. Lejer skulle have gjort indsigelse mod opsigelsen indenfor 6 uger efter lejers modtagelse af denne, og da jeg fornemmer lejer ikke har gjort dette er der ikke noget der umiddelbart skulle kunne hindre at lejer udsættes med tvang, hvis ikke det lykkes på mere diplomatisk vis. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer udbeder sig reparationer efter ophævelse af lejemål

My tenant has now received the “Ophaevelse af lejemaal", and I have applied to the immediate bailiff to help evict as per your previous advice. There are now repairs that this tenant has reported as need to be done, which have happened after they received the “Ophaevelse af lejemaal". Do I need to send out repairers? I have sent out a repairer to fix a problem that would cause more damage if not repaired (a leaking pipe), but I don’t want to send out someone to repair other damage until they are out of the property. If I do have to do this, can I say that they can get a repairer and reduce it from next months rent payment? (which they are not paying anyway). Thanks for your help Rich

Svar

Hi Rich, No, from the moment the tenant receives the Ophævelse af lejemål the tenant no longer has any rights concerning the tenancy - in fact the tenant is obliged to leave the premises immediately. For this reason you are not obliged to pay attention to whatever claims for repairs the tenant might feel is necessary. Best regards, Mark Jensen SAPU.dk