Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Lejer flytter ud og har ikke afleveret nøglen

Vores lejer har ikke afleveret nøglen og vi har meddelt at hvis ikke vi får nøglen må vi skifte låsene på lejers regning samt at når lejer som aftalt ikke har leveret nøglen er udflytningen ikke sket og det forpligter lejer til at betale et måneds leje mere.

Men hvor meget kan vi bede om af den ekstra husleje?

Svar

Hej begge 

Så længe lejer ikke afleverer nøgle er denne principielt stadig boende i lejemålet, og hæfter således for husleje indtil nøgle afleveres. I udgangspunktet ville jeg gøre gældende at du taber en måneds husleje for hver gang lejer træder ind i en ny måned uden at aflevere nøgle. 

Er lejemålet formelt set ophørt? 

Svar gerne via vores Chat. Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


udgifter

Hej med jer

Er der nogle af ens omkostninger som man kan kræve betalt af lejer når man har måtte hyre advokast til at stadfæste opsigelse, har måtte sende sag til huslejenævnet og sag til fogedretten.

Hvilke ting skal man som udlejer trække fra depositum?

Hvad skal man gøre hvis ens lejer nægter at flytte ud fra opsagt lejemål? 

Med venlig hilsen

Lars Jensen

Svar

Hej Lars

Omkostninger til Advokat kan kun pålægges lejer i det omfang, at lejer har tabt en retssag og er blevet pålagt at betale sagsomkostninger. Omkostninger til Fogedretten kan dog pålægges lejer. 

Hvis lejer nægter at fraflytte et lejemål, som er opsagt, og at der iøvrigt ikke er verserende tvist om denne opsigelse, så skal sagen indbringes for Fogedretten med henblik på lejers udsættelse fra lejemålet. 


Mvh
Mark Jensen
SAPU.dk

Afregning af depositum ENGELSK

Hi, My tenant was due to leave my property on the 1-8-2012. She has not returned the keys to me and refuses to do this unless I give her the deposit back in cash on the same day as the mutual inspection. She tells me she is no longer at the property. I offered to do a mutual inspection of the property 3 days before the termination, or 2 days afterwards - but the deposit would be returned to her bank acount at the earliest 2 days after the inspection - but she did not want to do this without the immediate return of her deposit. After this I instructed her to return the keys to me by recorded post. I have been unable to show people the propery without the keys. Should I have a locksmith open the property for me and change the locks? Also should I keep her 3 months deposit to cover the rent until I find a new tenant - I had to cancel a viewing I had since I could not gain access. She had not provided me with a forwarding address, nor did she make the property available for viewing in an empty condition 14 days before the end of the contract, as written in the contract. Regards Rich

Svar

Hi Richard, If the tenant has informed you that she has moved, she is obligated by contract to do a mutual inspection and to return the keys. If she declines, you should hold on to her deposit until you've had a chance to inspect the premises. Furthermore, it is reasonable to assume that she has left and cancelled the tenancy, for which reason I would advice you acquiring a locksmith so you can inspect the premises. When you get to do this you need make a list of claims that you must send to her. You must try to locate her address to send this list of claims, but if impossible you must hold on to her deposit until you can get in touch with her. It is important that you take steps to find her address - ask a lawyer, the county office or the public register. Kind regards, Mark Jensen SAPU.dk

Lejer er flyttet ind men har ikke betalt depositum

Hej Jeg har udlejet min lejlighed fra 1/7, og lejer er flyttet ind. Hun har derimod svært ved at fremskaffe depositum. Hvilke muligheder har jeg? Kan jeg bede hende fraflytte på baggrund af manglende indbetaling af depositum? Hun har betalt leje. Mvh. Morten

Svar

Hej Morten, Det er meget vigtigt, til fremtidig reference, at lejemålet aldrig overdrages til lejer før alle indbetalinger er sket. Men i den konkrete sag skal hendes manglende betaling af depositum behandles som manglende betaling af leje, og dvs. lejer skal have fremsendt en påkravsskrivelse omgående. Den finder du på www.sapu.dk/dokumenter Betaler hun stadig ikke bør du kontakte os på info@sapu.dk for at få hjælp til det videre forløb. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil bo den sidste måned op via depositum

Mine lejere har sagt op og sendt mig en opsigelse, hvori de påpeger at der er en måneds forudbetalt husleje. Dette er der ifølge lejekontrakten ikke, men jeg har i blinde sendt en accept af opsigelsen. BAgefter har jeg forklaret dem fejlen, hvilket de er enige i. De vil gerne at jeg trækker den sidste måneds leje fra depositum. Må jeg det? og hvordan skrives det? Der kommer dog til at mangle et beløb, da lejeren ligeledes har ødelagt nogle døre, som jeg har fået tilbud på, og med det beløb og huslejen, kommer der til at mangle ca 4000 kr. Hvordan kræver jeg dem bedst? Kan de forlange flere tilbud fra flere håndværkere?

Svar

Hej Joan, Lejer har på ingen måde ret til at bo den sidste måned op af depositumet og det vil stille dig meget ringe, at du lader dem bo depositumet op fordi du således har mindre sikkerhed fra lejer til imødekomme evt. istandsættelse der skal foretages i lejligheden efter de er fraflyttet. Som udgangspunkt er det udlejer der udpeger de fagfolk der skal udbedre fejl og mangler, men hvis lejer mener prisen er meget forkert er det måske tilrådeligt for at undgå konflikt at de får lov at indhente tilsvarende tilbud fra anden håndværker. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Tidligere udlejer gør udlæg i depositum fra min lejer

Hej SAPU, Vi udlejer et hus ud til et par, som tidligere har været lejer i større selskab i mange år. I forbindelse med udflytning fra tidligere lejemål, bestræber udlejere sig på at male og ordne lejemålet efter sig, dog mangler de at montere en dør, som de bevist vælger ikke at reetablere, grundet tidspres. Lejer modtager så en efterregning på 6000 kr., hvilke de nægter at betale, da prisen på en sådanne dør kun er ca. 700 kr..Grundet strid er omkostningerne nu på 18.000 kr. Udlejer gør nu udlæg i lejers indskud hos os. Kan vi vælge ikke at godtage tidligere udlejers udlæg hos os, eller er vi juridisk forpligtiget til at godkende udlægget. På forhånd tak.

Svar

Hej Thomas, Det udlæg behøver i ikke anerkende, i har selvfølgelig første ret til det depositum som jeres lejere har indbetalt til jer og som henstår som generel sikkerhed for lejeforholdet. Jeg ville medddele den tidligere udlejer, at i har modtaget deres henvendelse og at jeres lejers depositum udelukkende henstår som sikkerhed for jeres lejeforhold med lejeren og at i ikke vil forholde jer til udefrakommende krav mod dette depositum. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer gider ikke selv male - skal jeg bare bestille maler

Hej Sapu Hvis jeg har en lejer der har sagt op, og denne ønsker ikke selv at male lejligheden, skal jeg så hyre en maler og bruge lejers indskud, og hvis malerarbejdet bliver mere end indskudet, så sende regningen til lejer, eller kan jeg selv male og udspecificere en regning samt kopi af matrialer til lejer mvh Anders

Svar

Hej Anders, Du skal bede en fagmand om et tilbud på malerarbejdet og fremsende dette som dokumentation for dit krav i forbindelse med lejers fraflytning. Lejer skal gerne have dette krav senest 14 dage efter fraflytning. Tilbuddet fra maleren er det der skal ligge til grund for den del af depositum du kan tilbageholde. Er tilbuddet større end depositumet skal du angive i opgørelsen du sender til lejer f.eks. at: Depositum indbetalt kr. 10.000 Malerarbejder kr. 15.000 ______________________________________ Skyldigt beløb kr. 5000,00 Lejer skal selvfølgelig betale for den fulde omkostning på istandsættelsen uanset om hans depositum kun dækker en del af det. Du er iøvrigt ikke forpligtet til at lade lejligheden male. Det er alene værdiforringelsen lejer betaler for, og det er således underordnet om du rent faktisk lader det fysiske malerarbejde udføre eller du bare lever med at den ikke er nymalet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer er flyttet ind men har kun betalt det halve depositum

Hej..... Jeg har nogle lejere som flyttede ind d. 1.1.2012, og ikke har inbetalt det fulde indskud endnu, har kun modtaget det halve indskud! Kan jeg skrive det som et påkrav under diverse? Der udover mangler de at betale 6750 kr. i husleje som jeg selvfølgelig os tilføjer på kravet. mvh. Mikki Späth

Svar

Hej Mikki, Det er på sin vis lidt uheldigt, at du har ladet lejer flytte ind inden du har fået det fulde depositum og den første måneds leje. Men jo - depositumet er en pengepligtig ydelse i lejeforholdet og du bør fremsende påkrav omgående til lejer inkl. den manglende leje, hvis der altså er tale om den husleje der skulle have været betalt for februar. Har lejer ikke betalt det fulde beløb senest 14 dage efter modtagelsen af påkravet kan du ophæve lejemålet omgående. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Tilbagebetaling af depositum

Er det korrekt, at lejer ikke kan kræve indskud udbetalt, når der er sendt et malertilbud på 10.000kr mere end indskudet indenfor de 14 dage efter aflevering af nøgler? Og vi behøver ikke, at male osv.? Lejer er flyttet uden, at sætte istand og betale husleje for 1 måned og hun har fået skriftligt tilbud om, at male og hun kom ikke til 2 indkaldte flyttesyn! Der er sendt udflytterapport til lejer med tilbud/økonomi og hun kontokter os ikke.

Svar

Hej Anne, Nej i den situation du beskriver vil jeg ikke mene, at du er forpligtet til at tilbagebetale depositumet og det er korrekt, at du ikke behøver at foretage istandsættelsen. Lejer skal alene betale for den forringelse der er tale om - om det fysiske arbejde udføres eller ej er underordnet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Efterregulering af depositum

I fortsættelse af mit spørgsmål, se 30.10.2011: Efterregulering af depositum. KAN efterregulering overhovedet finde sted når lejekontrakten er en Typeformular A.1979 og underskrevet i marts 1989 ( § 2 stk 6: ....forudbetalt leje indestår som depositum..... ?).

Svar

Hej Knud, Vi bliver nok nødt til at se din lejekontrakt før vi kan svare entydigt på spørgsmålet. Send venligst denne til info@sapu.dk Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Skal jeg genudleje umiddelbart efter lejer fraflytter

Hej. Kan lejer opsige lejemål med 1,5 mdr. varsel. Min lejer har opsagt lejemålet via et brev fra Lejernes landorganisation. De skriver ordret: Det forventes at De iværksætter genudlejning, så hurtigt så muligt efter fraflytning. i overensstemmelse med reglerne i lejelovens § 86 stk. 3. Det forventes desuden at den forudbetalte leje dækker lejebetaling for feb. mdr 2012. Herefter henstår en diff. på 2250 kroner, som skal indgå i fraflytnigsopgørelsen (forudbetalt leje 6500 kr minus månedlig leje 4250 kroner) citat slut. Mine spørgsmål går på: Skal jeg sætte lejligheden til genudlejning lige efter hun er flyttet, og hvis så ikke den bliver lejet ud, så har hun ikke krav på den sidste 1,5 mdr opsigelse/husleje, som jeg så kan fratrække i indskuddet ? Og hvis ikke jeg sætter den til genudlejning lige efter hun er flyttet, så har hun krav på at få hele sit indskud retur ? Mvh Joakim

Svar

Hej Joakim, Det påligger udlejer, at søge at genudleje lejemålet hurtigst muligt efter lejer er fraflyttet hvis det altså er din intention at skulle udleje boligen igen. Med andre ord, kan LLO godt forlange at du bestræber dig på at genudleje, men hvis det af den ene eller anden årsag ikke er muligt at genudleje og du således ikke indvinder noget i opsigelsesperioden med den gamle lejer, så er det ikke sådan at du skal kompensere lejer alligevel. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Skader efter lejer, lejers advokat afviser krav

Ved ophør af fremlejemål var lejer varetægts fængslet pga. knivstikkeri i huset. Ved fremlejemålets ophør tømte kommunen huset, men rengjorde ikke. der var en del øvrige skader bla. blod spor op og ned af vægge, på lidt indbo, iøvrigt var der møj beskidt. Ifølge kontrakten skulle lejer også veligeholde udearealer, vilket ikke var gjordt. Gennemfotograferede huset, indhæntede håndværker tilbud og fremsente påkrav inden 14 dage. Ved indflytningen var formuleringen om at lejemålet ikke var nyistandsat, men fremtræder imiderligtid vel velige holdt, brugt. på grund af misliholdelse var det nødvendigt at male næsten hele leje målet. på grund af varetægtsfængslingen var lejer ikke med ved flytte synet, men jeg gennemftotgraferede det hele. jeg har nu modtaget på krav fra lejers advokat der afviser alle krav og beder mig betale dispositum + omkostninger. Skaderne efter denne lejer løb op i over 30.000 kr. dispositum var på kr. 15.000 det er surt nu også at skulle slås med advokat og evt. ratsag. et godt råd hvad gør jeg ?

Svar

Hej Per, Du skal indberette sagen til huslejenævnet i din kommune inkl. al den dokumentation du har, sammen med en beskrivelse af sagsforløbet. Det er huslejenævnet der i første omgang tager stilling til forholdet, og du bør uden videre kunne vinde sagen der ud fra det du skriver her. Du skal under alle omstændigheder ikke tilbagebetale depositum før sagen er afgjort i huslejenævnet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Er der faste priser på istandsættelse

Hej! Jeg skal til at sende opgørelse over aflevering af lejlighed til fraflyttet lejer. Depositum er på 10.000. Skader etc. er på 20.000. Er der faste priser for f.eks. Rengøring af tæpper, nedvaskning af vægge/loft (efter ulovlig rygning), maling og lakering (som burde have været gjort i hht. lejekontrakt)? Jeg har opgjort pris til vurderede antal timer x 450 kr + materialer.

Svar

Hej Martin, Der er ikke faste priser på istandsættelse. Du kan godt foretage opgørelsen som du har gjort, evt. kan du underbygge det ved et tilsagn fra fagfolk på hvad opgaven ville koste hvis de skulle udføre det. Husk at fremsend krav til lejer inden for 14 dage efter lejer er fraflyttet! Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forskel på depositum og forudbetalt leje, 2

Hej Undskyld hvis mit spørgsmål kommer 2 gange, men jeg kunne ikke se det under mine ubesvarede spørgsmål. Jeg er i gang med at få styr på det hele i forbindelse med at leje min andelslejlighed ud. Mine spørgsmål er, hvor meget tager man i depositum? Hvor meget tager man i forud betalt leje? Jeg går ud fra at forud betalt leje dækker lejers husleje for det første stykke tid, er det rigtigt forstået? Mvh Ida

Svar

Hej Ida, Depositum henstår som sikkerhed for lejemålet generelt - dvs. alt lige fra manglende huslejebetaling til evt. mangler ved lejemålet når lejer fraflytter. Du bør altid forlange 3 mdr. depositum. Forudbetalt leje er en huslejeindbetaling som lejer foretager ved indflytning og som dækker de sidste 1-3 måneder af lejeperioden. Dvs. hvis lejer opsiger lejemålet på et tidspunkt, så skal lejer ikke betale husleje i de sidste 3 mdr. hvis lejer har indbetalt forudbetalt husleje. Du bør også opkræve 3 mdr. forudbetalt leje, men det kan i nogen tilfælde være svært at få lejere til at betale dette da det således bliver ret dyrt for dem at komme ind i lejemålet. Der er ingen lovkrav om at du skal opkræve disse poster, men som nævnt så vil jeg bestemt anbefale det. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forskel på depositum og forudbetalt leje

Hej Jeg er i gang med at finde ud af hvordan og hvorledes med at leje min andelslejlighed ud. Mine spørgsmål er, hvor meget vil man normalt tage i depositum? Hvad er forskellen på depositum og forud betalt leje? Og tager man begge dele? Mvh Ida

Svar

Hej Ida, Depositum henstår som sikkerhed for lejemålet generelt - dvs. alt lige fra manglende huslejebetaling til evt. mangler ved lejemålet når lejer fraflytter. Du bør altid forlange 3 mdr. depositum. Forudbetalt leje er en huslejeindbetaling som lejer foretager ved indflytning og som dækker de sidste 1-3 måneder af lejeperioden. Dvs. hvis lejer opsiger lejemålet på et tidspunkt, så skal lejer ikke betale husleje i de sidste 3 mdr. hvis lejer har indbetalt forudbetalt husleje. Du bør også opkræve 3 mdr. forudbetalt leje, men det kan i nogen tilfælde være svært at få lejere til at betale dette da det således bliver ret dyrt for dem at komme ind i lejemålet. Der er ingen lovkrav om at du skal opkræve disse poster, men som nævnt så vil jeg bestemt anbefale det. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvornår skal forudbetalt husleje betales

Hvornår skal forudbetalt husleje tilbagebetales. ? mvh dorisand

Svar

Hej Doris, Forudbetalt leje skal være udlejer i pr. den dato som aftales i lejekontrakten, typisk sammen med første måneds leje samt depositum. Jeg er ikke bekendt med nogen officiel grænse for hvor længe før lejemålets start depositum og forudbetalt leje skal betales, men jeg ville nok forlange det indbetalt i hvert fald 14 dage før indflytning. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil betale for istandsættelse

Hej SAPU, Jeg har laest dette indlaeg, som ligner min sag meget: http://www.sapu.dk/sporg-sapu/kategori/depositum/sporgsmaal/lejer-vil-se-kvitteringer-paa-istandsaettelse Min lejer har boet i min lejlighed i 4 aar og 5 maaneder sammen med 3 personer paa skift (hver ca. 1.5 aar). I kontrakten staar der, at indvendigt vedligehold er lejers ansvar. Nu kan vi imidlertid ikke blive enige om, hvor meget han skal have tilbage af sit depositum. Han har oedelagt en stol til 2500 og smidt to noegler til hver 180 kroner vaek og en del andre smaating. Jeg var flink og tilboed ham kun at traekke halvdelen af 41 kroner per kvm per aar (ca. 9000 kroner). Hans depositum er 12000 kroner. Han ville imidlertid kun betale for gulvafslibning (5000 kroner) og den oedelagte stol. Han skrev ikke under paa udflytningsrapporten. Hvor meget af hans depositum kan jeg tilbageholde, hvis gulvet var nyt ved indflytning og lejligheden nymalet ved indflytning, og der siden ikke er slebet hverken gulv eller malet vaegge? Hvad boer jeg foretage mig de kommende dage? Han vil gerne have tilsendt en udflytningsrapport med specifikke omkostninger til maler, gulvafsliber m.v. I oevrigt vil mine nye lejere ikke have malet og slebet gulv, men hellere levere lejligheden i samme stand, som de har modtaget den. Det har jeg det rigtig fint med, da de kun skal bo der i 12 maaneder. Saa kan jeg forhaabentlig tilbagebetale hele deres depositum, og de slipper for dyrt malerarbejde efter kun 12 maaneder.

Svar

Hej Tommy, Som du selv har læst i tidligere svar, så er det ikke den konkrete istandsættelse, men derimod værdi-forringelsen han skal betale for. Det afgørende i denne sag, er dels om lejekontrakten har været udfyldt således at det er angivet at lejemålet var nyistandsat ved indflytning - dette krydses normalt af, og gøres hvis gulve er afslebet og lejemålet er nymalet ved indflytning. Endvidere vil det være afgørende om der foreligger en indflytningsrapport, som er udførligt beskrevet - herunder at der er tale om nymalet lejemål ved indflytning. Alternativt om du har fotodokumentation over lejemålets stand ved lejers indflytning. Det du bør gøre nu er at få en fagmand til at give tilbud på den istandsættelse du mener du er berettiget til og således fremsende dette som dokumentation for lejemålets forringelse. Du bør under alle omstændigheder sikre dig at du har fået fremsendt dine krav til lejer inden 14 dage fra lejers fraflytning - jeg er lidt i tvivl om dette er sket. Det betyder ikke så meget om han er enig, blot du har fremsendt kravet, og det behøver heller ikke være med eksakte beløb - det kan du eftersende når du har modtaget tilbud fra en håndværker. Men med et depositum på 12.000 kr. lyder det ikke som om lejer skal have noget tilbage - nu ved jeg ikke hvor stort lejemålet er, men der skal ikke jo ikke mange håndværker timer til ifbm med maling og afslibning før der er brugt for 12.000. Du bør under ingen omstændigheder tilbagebetale noget af lejers depositum før du har total klarhed over, hvad du er berettiget til og hvad det koster - altså hvilken værdiforringelse. Men som nævnt, kan det være afgørende om du kan dokumentere lejemålets stand ved indflytning, herunder om der er aftalt at lejemålet skal afleveres nyistandsat i lejekontrakten. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvad indgår i depositum

Når jeg skal opkræve depositum/forudbetalt leje - er det så lejen incl. aconto opkrævninger til el/vand/antennelaug ?? Eller ren husleje... Hilsen Lisbeth Schmidt

Svar

Hej Lisbeth, Depositum og forudbetalt leje kan alene beregnes på den rene husleje og altså ikke lejen inkl. acconto betalinger til forbrug. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kæmpe regning på istandsættelse - kan jeg få udgiften dækket?

Min lejer er fraflyttet lejemålet. Jeg opsagde ham, da hans mulighed for at betale huslejen var udsigtsløs. Han fraflyttede boligen på 190 kvm. uden at rengøre den eller istandsætte den som foreskrevet i lejekontrakten "nyistandsat". Boligen blev efterladt i en uhumsk stand -tilrøget og mærkbart dårligt holdt hvad angår rengøring. Der skal ny bekostes maling af hele boligen - lofter, vægge, vinduer, radiatorer. Der skal udskiftes gulvtæpper, afslibes trægulve, udskiftes knuste ruder mv. Forventeligt bliver udgiften cirka 130.000 kr. Indskuddet var på 29.500 kr. Lejeren har ikke efterladt sin adresse, han er tilsyneladende psykisk syg, arbejdsløs og nu også stofmisbruger. Han tilsyneladende uden midler. Det hele begyndte at gå skævt for ham for et års tid siden, kæresten flyttede, og nedturen var total. Synd for ham, men også lidt synd for mig, fordi jeg uforskyldt lider et betydeligt økonomisk tab. Har jeg nogen mulighed for at få dækket mit tab, eller er det bare sort uheld for mig?

Svar

Hej Knud, Du skal i hvert fald lige have et par praktiske ting på plads: 1. Du skal dokumentere at have gjort et grundigt forsøg på at finde lejer. 2. Du skal have skrevet og dateret opgørelse over skader / istandsættelse, herunder estimeret omkostning, således du kan dokumentere at have gjort flytteopgørelse klar til lejer, og at grunden til at lejer ikke har fået den er, at du ikke kan finde vedkommende. 3. Du bør kontakte en advokat med henblik på at finde lejer og inddrive pengene - du har ikke andre muligheder. Hvis du ikke kan få lejer til at betale så står du selv med regningen, desværre. Du kan dog lige checke hvis du evt. har haft en indboforsikring på boligen, om der kunne være en mulighed (om end den nok er meget spinkel). Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil bo depositumet op de sidste 3 mdr

Hejsa Vi har en lejer, der har sagt op, men har ikke betalt husleje de sidste 2 mdr, hun mener at kunne tage pengene af depositumet, men da hun kun har betalt 3mdr dep. og IKKe forud betalt leje, mener vi ikke at hun kan bo pengene op, er det korrekt ? Hilsen Peter & Anja

Svar

Hej Peter og Anja, Nej, det kan lejer ikke forlange - og i har krav på at forfølge huslejen som hvis lejer ikke var inde i sin 3 mdr opsigelsesperiode. Det vil sige, i bør fremsende en påkravsskrivelse på 4 dagen efter lejen skulle have forfaldet. Betaler lejer ikke 14 dage efter hendes modtagelse af påkravet kan i ophæve lejemålet med omgående virkning. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil se kvitteringer på istandsættelse

Hej SAPU Jeg har en tidl. lejer som jeg har haft meget vrøvl med, og nu hvor han er fraflyttet troede jeg at sagen omkring ham var afsluttet. ( Men nej!) I Aug/Sept. sidste år bedte han om en huslejenedsættelse, det fik han. Han vælger alligevel at gå til huslejenævnet omkring sagen. Hans huslejenedsættelse var ret stor, lejligheden er nyrenoveret og han klagede meget for sent. Så jeg vandt sagen. Da han nu skulle fraflytte 1/6 gennemgår vi lejligheden sammen. Vi havde fra start lavet en fejl og mangelliste sammen omkring lidt småting i lejligheden. Så vi havde noget at holde hinanden op på. Det var også okay, og de småting skulle han naturligvis ikke udbedre. Men ellers skulle han afleverer lejligheden i samme stand som ved modtagelse- dvs nymalet og istandsat. Soveværelset, Stuen og gangen var nymalede, men på badeværelset var der sort tyk støv på væggene og på ingen måder nymalede! i køkkenet var det kun en væg, hvor der havde hængt en hylde, der var nymalet- resten var ikke nymalet, det var nemt at se pga små stænk fra mad. Ydermere manglede der en original damixa toiletbørste. (der var kun den øverste del tilbage!) -Jeg tog billeder af de vægge der ikke var malede, samt billeder af den defekte toiletbørste! Vi gennemgik ellers lejligheden og jeg meddelte lejeren om at jeg ville lave en opgørelse ret hurtig. Der var noget hæftige kalkaflejringer i brusekabinen som vi blev enige om at jeg trak et lille beløb fra til. Desuden havde han- for den sidste måned, ikke betalt fuld husleje samt en vand-varmeopgørelse der skulle gøres op. Efter et par dage, sendte jeg en opgørelse til lejeren omkring depositum, hvor jeg trækker manglende maling, penge til ny toiletbørste, manglende husleje osv fra. Nu kræver min tidl. lejer så kvitteringer for toiletbørste, maling osv! Har han ret til det? Jeg har selv malet det resterende der manglede og toiletbørsten er i restordre ved det firma der forhandler dem! Men så snart den kommer kan han få kvitteringer, vil egentlig bare gerne vide om jeg kan få en sag på nakken igen omkring disse sidste ting! Jeg synes jeg har taget min forholdsregler- jeg har dokumentation for at tingene ikke var i orden og jeg har tilbagebetalt depositummet ret hurtig efter udflytning, samt lavet en opgørelse med det hele til ham. Der var også nogle renter ang. depositummet i den gamle leje (afgørelsen fra nævnet) som jeg har tilbagebetalt ham. Så der skal egentlig ikk være noget at komme efter. Hvordan skal jeg forholde mig? På forhånd tak for hjælpen Mvh Anna

Svar

Hej Anna, Lejer kan ikke bede om at se kvitteringer på det udførte istandsættelse. Og det kan ikke, fordi lejers depositum står ikke som sikkerhed for en egentlig istandsættelse - det står som sikkerhed for den værdi forringelse der er tale om, når lejer ikke afleverer lejemålet som aftalt. Med andre ord, har du slet ikke pligt til at istandsætte lejemålet - men kunne istedet vælge at beholde lejemålet i den forringede stand og derved have fået lejers depositum eller en del heraf som kompensation. Men det kan da godt være han starter en sag - det skal i så fald være igennem huslejenævnet, og det tror jeg faktisk ikke han får ret meget ud af. Du kan dog forberede dig lidt, ved at bede en fagmand komme med et tilbud på maling af x antal kvm. mv. således du kan dokuemntere at du har tilbageholdt et rimeligt beløb for værdi-forringelsen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Afregning af depositum

Hej - Min lejer slutter sit lejemål pr. 31. maj. 1) Hvad er fristen for hvornår jeg skal have udarbejdet og forelagt opgørelserne for vand, varme og el for lejer? 2) Er fristen den samme for opgørelse ift. fraflytningsrapporten og tilbagebetaling af depositum? Mvh. Ole Lund Rasmussen

Svar

Hej Ole, Du skal fremlægge varmeregnskab mv. hurtigst muligt efter lejers fraflytning, men i princippet kan der jo gå næsten 1 år hvis lejer er meget uheldig med hvornår varme, vand og elregnskab normalt udarbejdes - f.eks. hvis lejer fraflytter kort tid efter sidste regnskab. Alternativt kan du tilbyde lejer, at denne betaler gebyrer for aflæsninger, således afregning kan finde sted omgående. Vedr. fraflytningsrapport mv. skal du senest 14 dage efter lejers flytning have fremsendt krav om istandsættelse - er der ikke nogen fordi lejemålet er i den stand det skulle være, så skal du foretage en umiddelbar afregning af despositum til lejer. Du kan dog tilbageholde et passende beløb, hvis endelig forbrugsafregning ikke har fundet sted, som sikkerhed for denne. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Tilbagebetaling

Hvornår skal tilbagebetalingen af depositum ske, efter lejers fraflytning? Er der en tidsfrist? Med venlig hilsen Karin Frilund Nielsen

Svar

Hej Karin, Når der ikke længere findes grund til at tilbagholde depositum så skal det tilbagebetales. Dvs. lejemålet er returneret fra lejer, i er enige om at standen er OK og som aftalt, forbrug er afregnet og du som udlejer er sikker på der ikke kommer yderligere forbrugsregninger fra lejers boligperiode. Tilbagebetaling af depositum skal altså ske uden nævneværdigt ophold. Forventer du f.eks. at der komme en varmeregning eller lign. som først kommer om måske 6 mdr, har du ret til at tilbageholde et rimeligt beløb, som indestår som dækning for lejers forbrug. Mvh Mark Jensen SAPU.dk