Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Spørgsmål om lejers sambo kan overtage lejlighed?

Jeg har en lejer som fraflytter sin lejlighed, lejer mener at sambo udenvidere kan overtage lejligheden. Det rejer sig om et to kvinder som har et barn sammen, Nuværende lejer mener at lejligheden kan overgå til sambo når denne har boet i lejligheden i to år, der mangler en måned, til der er gået to år, endvidere er jeg ikke blevet informeret om at der var flyttet en person mere ind i lejligheden. Jeg mener at lejer skal komme med en opsigelse og fraflytte lejligheden på hel almindelig vis, med diverse istandsættelser til følge og at ny lejer skal flytte ind med ny lejekontrakt depositum mm. på helt almindelig vis.

Svar

Hej Agnethe

I udgangspunktet har lejer ret. Det er lejelovens §77a der siger at når samlevende har haft samliv / husstand sammen i 2 år og som ved samlivs ophør har ønske om at den ene part, uanset at denne ikke står på lejekontrakten, skal fortsætte lejeforholdet, har de ret til dette. 

Det er dog en forudsætning, at de har haft samliv og fælles husstand i min 2 år hvilket jeg umiddelbart antager er tilfældet her henset til at de har barn sammen. 

Udgangspunktet er endvidere at der er tale om samlivsophævelse. Altså at de som følge af et brud, flytter hver til sig herunder at den ene part ønsker at forblive i lejemålet.

Når samlever fortsætter lejeforholdet vil dette ikke medføre en ny lejekontrakt. 

Problemer med el

hvis strømmen ikke virker ved fraflytning, hvem betaler så? Lejer har vidst der Harvey problem, men valgte ikke at oplyse os om det.

Svar

Hej 

Det lyder umiddelbart som noget lejer selv hæfter for. Nu ved jeg ikke præcist hvad problemet er, men i udgangspunktet har lejer pligt til at oplyse hvis der opstår fejl eller mangler og da i særdeleshed hvis dette vedrører el-installationer. 


Men om lejer hæfter for selve fejlen må bero på en vurdering af om det skyldes lejers (forkerte) brug af denne eller om det blot er hændelig fejl idet det så vil være udlejer selv der hæfter. 

Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk


Forskellige spørgsmål

Hejsa.

Jeg har en udlejningsejendom som skal sælges. Dertil vil ejendomsmægleren gerne have taget nogle billeder. Problemet er at uanset hvornår vi forslår det kan være passer det aldrig den ene af vores tre lejere! Kan hun blive ved med at "nægte" eller kan vi holde på at vi skal ind, hvis vi varsler det i god tid?? Og hvad vil "god tid"  være?

Hvis det lykkes os at komme ind for at tage billeder, er det så lejeren der bestemmer hvad/hvilke rum vi må tage billeder af og om vi må bruge dem i en salgsannonce?

Hvordan er reglerne, hvis man selv vil flytte ind i det ene lejemål??

Den ene lejer sidder rigtig billig i husleje og vi vil rigtig gerne sætte hende op i husleje, kan det gøres via huslejevurderingen?

Håber at i kan hjælpe.

Med venlig hilsen Heidi Johnsen

Svar

Hej Heidi 

Lejer må ikke nægte adgang i tilfælde der relaterer sig til dine salgsbetræbelser. Hun skal varsles, ikke spørges. Vi kan evt. hjælpe med at udarbejde og fremsende varsel om adgang til at få taget billeder. 

For så vidt angår opsigelse skal jeg bruge kopi af lejekontrakten tilsendt her til info@sapu.dk (eller send den via "Chat" under "Min konto". 

Samme gør sig gældende hvis vi skal vurdere muligheden for at regulere lejen på et lejemål (altså vi skal bruge kopi af lejekontrakt.) 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


flytteopgørelse

Hej..

Vi har lavet flyttetsyn / sendt flytteopgørelse ud til tidligere lejere.

De har ikke betalt opgørelsen vedr flyttesyn - hvad er næste skridt vi kan tage ??Svar

Hej Michael 

I det omfang, at lejer bare ikke svare, så ville jeg fremsende lejer et krav om betaling af det udestående der måtte være, sammen med en betalingsfrist på 10 dage. 

I samme brev bør det angives at sagen overgår til retslig inkasso, såfremt beløbet ikke betales. 

Falder betalingen ikke er det min anbefaling, at du starter en forenklet inkasso proces i Fogedretten. Den kan bruges på krav op til 100.000 kr. og du kan læse mere om den her. Du kan sagtens starte processen på egen hånd, og det kan ofte være den bedste løsning fremfor at bruge flere penge på fx. inkasso bureau eller advokat. 

Fogedretten har pligt til at vejlede dig i sagen når du optræder på egen hånd som privat person. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Betaling af renovation over §11

Hej Sapu. Jeg kan se på tidligere spurgte spørgsmål at renovation er med i huslejen under normale omstændigheder. Gælder det også hvis der står i § 11 at lejer skal betale renovtation ?

Mvh Jesper

Svar

Hej Jesper, 

Ja, renovation skal under alle omstændigheder være inkluderet i lejen på linie med rottebekæmpelse og lignende. Du kan ikke aftale dig ud af det i §11 med lejer. 

Det kan selvfølgelig sagtens anføres i §11 men hvis lejer klager i løbet af lejeperioden over lejen, vil man med det samme pålægge udlejer at tilbagebetale det beløb som lejer er opkrævet særskilt for renovation. 

Hvis der er tale om erhvervslejemål kan det dog godt aftales som en særskilt betaling ud over huslejen. 

Mvh
SAPU.dk

Lejer har stjålet inventar

Jeg har via fogedretten sat lejere ud, men desværre har de fjernet nogle fast monterede genstande som f.eks lamper, tandkrus, bageplader, gardiner etc. Jeg har set i øjnene at jeg aldrig får mit tilgodehavende men kan jeg gøre noget ved tyveri fra ejendommen?

Svar

Hej Torsten, Det er nok tvivlsomt, om der kan gøres ret meget. Jeg er end ikke sikker på at politiet ville tage sagen som tyveri - du må opgøre tabet, og kan løbende forsøge at finde frem til lejer for at få pengene igen. Det er min opfattelse at forsikringsselskaber, hvis du skulle have en indbo du selv har tegnet, heller ikke vil dække, da der er tale om simpelt tyveri der sjældent er dækket af forsikringsselskaber. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer er fraflyttet og vil ikke oplyse ny adresse

Hej Sapu, Min lejer har opsagt lejekontrakten og har flyttet hendes ting i løbet af to dage. Jeg har forsøgt at få en aftale på plads vedr. betaling af vandbidraget og tilbagelevering af nøgler. Jeg har store problemer med at få kontakt til hende, så frygter nu at jeg ikke kan få mine nøgler retur. Hun vil heller ikke oplyse hendes nye adresse. Hvilke muligheder har jeg?

Svar

Hej Sanne, Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Du er nødt til at prøve, at finde lejer evt. via kommunekontor eller folkeregister. Alternativt skal du overveje at lade en advokat se på sagen idet de har udvidede muligheder for at finde lejers nye adresse. Lejer har pligt til at oplyse deres nye adresse senest 8 dage før fraflytning, iflg. lejelovens §97 stk. 2. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg lade nye lejere rykke ind før tid

Når jeg logger ind får jeg ikke adgang til SAPU-listen? Er der noget i vejen for at jeg lader de nye lejere flytte nogle genstande ind lidt før det gamle lejemål er ophørt. De gamle lejere bor der ikke og er indforstået hermed. Jeg har advaret de nye lejere om at der ikke er indboforsikring.

Svar

Hej Karen, Du skulle gerne kunne logge ind på sapulisten.dk med dit brugernavn og kodeord fra sapu.dk Du kan godt lade de nye lejere rykke nogle ting ind lidt før tid, men du bør sikre dig at du modtager depositum, evt. forudbetalt leje og første måneds husleje inden du lader de nye lejere få adgang til lejemålet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil ikke fraflytte 10 dage før som aftalt i lejekontrakten

Hej Sapu Mine lejere har opsagt lejemål til udgangen af maj. I kontrakten står der at lejemålet skal være helt fraflyttet senest 10 dage før, dvs d. 21/5. De vil dog ikke fraflytte før d. 1/6. Det kan jeg ikke acceptere. Hvad sker der så ? Er deres opsigelse så ugyldig? Kan jeg kræve en husleje mere ? Mvh Jesper Lyngsie

Svar

Hej Jesper, Deres opsigelse er som udgangspunkt stadig gældende, men jeg er faktisk i tvivl om det berettiger dig til en ekstra måneds husleje eller hvorledes det ville blive sanktioneret overfor lejer. Jeg synes du skal prøve at spørge advokaten - brug Spørg Advokaten på vores forside. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Tvist om dokumentationspligt ved fraflytning

Lejers dokumenations pligt Jeg har en tidligere lejer der frabad sig fraflytnings syn, men nu kræver han at vi fremsender fotodokumentation for fraflytningssyn, kan han kræve det? Jeg har inde for 14 dage fremsendt udflytningsrapport til ham, tak for skabelon den er god, og vil gerne vide hvad dokumentations krav der skal følge opgørelse af depositum, og kan jeg modregne forbrug i depositum, det mener lejer jeg ikke må?

Svar

Hej Hanne, Det er vigtigt for udlejer at have god fotodokumentation, der viser lejemålets stand ved lejers ind- og fraflytning. Netop fordi billeder der er taget i forbindelse med lejers fraflytning kan holdes op i mod billeder taget ved lejers indflytning og dermed danne grundlag for hvilken stand lejemålet skal returneres i. Det er dog ikke tvingende nødvendigt at have billededokumentation, hvis der er udarbejdet en indflytningsrapport og en udflytningsrapport, men det er mere vanskeligt at føre en sag mod lejer i forhold til krav om istandsættelse. Du skal fastholde dit krav og henvise til fraflytningsrapport samt evt. indflytningsrapport, evt. billede-dokumentation fra indflytningstidspunktet hvis du har dette. Du skal også afvise at tilbagebetale lejers depositum. Det vil således blive en sag for huslejenævnet at afgøre og her er det lidt vanskeligt at spå om udfaldet - det vil i høj grad afhænge af hvor godt du dokumentere de krav du har i mod lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg tilbageholde depositum til at foretage malerarbejde

Hej Sapu Jeg har en lejer boende på en 2årig kontrakt. Hun har nu boet der i 1,5 år. Pga. Manglende udluftning er der nu kommet tegn på fugt i lejligheden og muligvis skimmelsvamp. Det har ikke været der før hun flyttede ind. Jeg har hende desværre mistænkt for at lade det står til, for at undgå en 3 måneders opsigelse. Idet at hun nu har haft kommunen til at tage prøver, før hun kontakter mig. Det er ikke noget problem at udbedre det for mig, da det er vigtigere end at have hende som lejer. Men mit spørgsmål er: I hendes lejekontrakt står der, at lejligheden males efter fraflytning, af udlejer på lejers regning. Kun af den årsag, at jeg ikke ønsker en lejer laver et dårligt stykke arbejde. Hun siger at LLO har sagt at hun kan fraflytte til d. 1. hvis jeg tilbagebetaler depositum, hvilket passer mig fint. Men har jeg ret til at holde penge tilbage til maling? Hun skal ikke betale for udbedring af fugten, med mindre jeg har krav på det. Så vi snakker kun om at tilbageholde penge svarende til maling af lejlighed, som var hun fraflyttet efter endt lejeaftale. På forhånd tak Jimmy

Svar

Hej Jimmy, Hvis jeg forstår dig ret, ønsker lejer at fraflytte lejemålet d. 1 næste måned og at hun dermed forsøger at omgås reglerne for fraflytning under det påskud at der er skimmelsvamp i lejligheden? Hvis det er tilfældet ville jeg da tilbageholde det beløb der skal anvendes til at dække malerarbejde, uanset hvad. Du har jo i forvejen accepteret at miste 3 mdr husleje pga lejers påskud om at der er svamp i lejligheden. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Må jeg fremvise lejemålet til en ny lejer mens den gamle bor der?

Hej Sapu Vores lejer fraflytter lejemålet pr. 30.04.2012. Vi vil gerne have en ny lejer ind hurtigst muligt derefter, men hvordan er det lige med fremvisning af lejemålet imens den "gamle" lejer bor der? Kan og må vi fremvise til nye lejere, så længe der bor en lejer? Tak på forhånd Martin

Svar

Hej Martin, Hvis du skulle have været sikker på at kunne foretage fremvisninger ved udgangen af den gamle lejekontrakt, altså mens den gamle lejer er i sin opsigelsesperiode, så skulle det have været aftalt eksplicit i lejekontrakten som minimum. Men selv hvis det var aftalt ville det være vanskeligt at håndhæve hvis ikke den fraflyttende lejer vil lade lejemålet fremvise. Det har noget at gøre med privatlivets fred osv - selvom det er din ejendom, så har din lejer brugsretten og det er hans private hjem indtil han flytter. Derfor vil det også være lidt usædvanligt at pålægge den gamle lejer fremvisninger i en opsigelsesperiode. Men hvis du kan aftale med din fraflyttende lejer at du vil give et rimeligt varsel og forsøge at holde fremvisninger på et minimum, så er der selvfølgelig ingen problem i det. Nægter din fraflyttende lejer, så er der desværre ikke andet at gøre end at vente på at du får overdraget lejemålet og tilhørende nøgler, inden du kan starte på fremvisninger til nye lejere. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer er fraflyttet, skylder husleje mv.

Hej Sapu! Den lejer jeg har skrevet om et par gange før er nu rejst fra lejemålet. Har taget en hel del med der ikke tilhører hende, men de ting havde jeg desværre ikke skrevet i lejekontrakten. Hun skylder flere mdr husleje. Havde fået lukket for naturgassen,og som følge deraf er der frosne vandrør, har haft smeden ude 2 gange. Lejemålet er så snavset at det er ubeskriveligt. Har ikke afleveret nøgler eller opgivet ny adr. Jeg har i dag været på folkeregistret, men hun har ikke flyttet adr. Så jeg kan ikke se hvordan jeg skal kunne fremsende mit tilgodehavende til hende inden 14 dage fra hun er flyttet. Jeg har et tlf. nr. som jeg selvfølgelig ikke ved om hun benytter mere, gælder det hvis jeg sender hende en sms og skriver der hvad hun skylder mig? Jeg har nu ikke de store forhåbninger om at kunne drive pengene ind, men vil gøre hvad jeg kan, så man ikke kan sige jeg henvendte mig for sent, Venlig Hilsen Iris Kristiansen

Svar

Hej Iris, Det er i hvert fald bedre at skrive den sms, end at lade være. Du bør, for din egen skyld, få opstillet alle de krav du har i mod lejer, således du let og overskueligt kan fremsende krav til lejer, hvis hun skulle dukke op før eller siden. Når du har en opgørelse, kan du overveje at lade en advokat stå for at inddrive pengene, der er selvfølgelig ingen garanti for at det kan lade sig gøre at finde hende, eller få penge ud af hende, men det lyder som om der er tale om mange penge og således er det måske et forsøg værd. Om ikke andet, tænker jeg at hun kunne være kandidat til at blive registreret på SAPU Listen - www.sapulisten.dk Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Afregning af istandsættelse

Hej SAPU Jeg har en lejer der har sagt op pr.1.feb (fra flytter 1 marts) men er klar over at der skel betales leje til 1-5-12 hvis den ikke er lejet ud inden) (det er første gang,jeg prøver det) Så nu er mit spørgsmål: lejligheden skal sættes i stand, lejer vil have at jeg gør dette og trækker det fra de 3 mdr indskud, skal jeg hyre en maler, og hvis det bliver mere end der er betalt i indskud hvad så ??? eller skal jeg selv male og isåfald hvordan afregnes dette. mvh Anders

Svar

Hej Anders, Du skal bede en fagmand om tilbud på istandsættelse og lægge dette til grund for din afregning af depositum med lejer. Hvis depositum ikke dækker beløbet kan du forlange at lejer skal betale resten til dig. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har smidt gulvtæppe ud og taget inventar med sig

Min lejer kom ved aflevering af lejlighed med repræsentant fra LLO. Inden mødet meddelte lejer, at hun havde en med. Først sidst under mødet præsenterede LLO-manden sig.Er det korrekt fremgangsmåde? Hun havde smidt 55qm næsten ny uldtæppe ud (kan dokumenteres.) Påstod, at hun havde fået lov dertil. LLO krævede beløbsstr. for tæppet oplyst. Kunne jeg ikke give på stående fod- han truede med boligretten. Kunne han det? Lejligheden var i superstand. Istedet for nymaling, fik lejer ny opvaske- og vaskemaskine som ejendom, noteret §11. Hun har taget begge dele med sig. Hullerne i bordpladen til afløb står tilbage.LLO siger, at handel maskiner mod nymaling ikke hænger sammen. Korrekt? Der var ingen klage over huslejen, 71qm+8,5m altan i Hørsholm Rådhusparken 5.800 +varme

Svar

Hej Ditte, LLO kan være ganske usympatiske og er det som oftest. De bør selvfølgelig præsenterer sig ved et fraflytningssyn med det samme, men det får ikke nogen konsekvenser at de ikke gør det. Du er ikke forpligtet til at oplyse beløb eller lign. på inventar ved fraflytningssynet - du har 14 dage fra lejer har overdraget lejemålet til dig, til at fremsende en opgørelse med dine krav. Og det er netop hvad du bør gøre, for hvad angår tæppet som lejer har smidt ud - det har hun selvfølgelig ingen ret til og det skal erstattes. Hvad angår vaskemaskine og opvaskemaskine, så du ret dårligt - det er ikke en god idé med den type arrangementer, da lejeloven ikke kan fraviges omkring lejers forpligtelser omkring nyistandsættelse - dette kan kun forlanges hvis lejemålet var nyistandsat ved overtagelse. Min umiddelbare vurdering er derfor at vaskemaskine og opvaskemaskine er tabt. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Ind- og fraflytningsdokument på SAPU.dk

Hej Sapu Kan i ikke sende en indflytnings rapport til min mail Steffenpaya@gmail.com Mvh steffen kappel

Svar

Hej Steffen, Den er hermed sendt til din mail. Den ligger også under standard dokumenter på SAPU.dk. Mvh. Mark Jensen

Ejerforening opkræver indflytningsgebyr

Kære SAPU Har en tvist med min ejerforening vedr. indflytningsgebyr. Jeg mener, at det ikke er rimeligt, at vi skal betale indflytningsgebyr hver gang vi indgår aftale med en lejer. Ejerforening mener, at vi bare kan sende regning videre til lejer via kontrakten - det mener vi ikke, at vi har hjemmel til. Vi er også af den holdning, at gebyret ikke ses at være rimeligt (lovligt), fordi vi jo hele tiden ejer lejligheden, men blot udlejer den. Ejerforening har vedtaget gebyret, fordi opgange er renoveret, og de ønsker at opgange bevares i samme stand, og indflytning medfører slid på opgangene. Ejerforening har derfor beregnet gebyret i forhold til andele (lejlighedens størrelse). Vi mener, at der ikke er sammenhæng mellem gebyr og faktisk slidtage, og vi som udlejer med lejeaftaler på max 2 år, kommer til at betale ekstra meget. Samt må der vel også være regler for, hvad man kan trække af gebyrer ned over hovedet på folk f.eks. kan folk jo skifte møbler, eller en kæreste der flytter ind el. lign. For vores vedkommende udgør gebyret ca. 1200 kr. og der er tale om en stuelejlighed - så møbler skal ikke engang bæres særlig langt op. Kan I bidrage med nogle gode råd desangående? mvh. Helle & Jesper Ancher Schalek

Svar

Hej Helle, Jeg har godt nok aldrig hørt om denne type gebyr før, men det er tilgengæld min umiddelbare vurdering at omkostningen kan pålægges lejer, da det gebyret er direkte relateret til udlejningen. Lidt på samme måde, som at der ville kunne opkræves et gebyr for opsætning af navneskilt på døren mv. Så jeg synes egentlig bare i skal pålægge jeres lejer gebyret i lejekontrakten - det juridiske omkring ejerforeningens ret til i det hele taget, at opkræve gebyret er jeg lidt i tvivl om. Prøv at benyt Spørg Advokaten på vores forside og hør om hun har kendskab til gyldigheden af sådan en opkrævning fra ejerforeningen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Ridser og ødelagte vægge i lejemålet

Jeg har en sag kørende i huslejenævnet vedr. fraflytningstvist, men vil gerne høre jeres holdning: Mine lejere har boet i lejemålet i 7 mdr. og lejligheden var ikke nyistandsat ved indflytning, men dog i virkelig pæn stand, bla. så godt som nymalet. Mine lejere sendte ved indflytning en liste over mangler i lejligheden, men vi lavede derudover ikke en egentlig indflytningsrapport. Ved fraflytning har vi konstanteret at væggene i stuen fået en masse sorte streger, der er kommet et hak bag en dør efter et dørhåndtag, en anden dør har fået en masse hakker i malingen efter nogle klistermærker som har hængt der og gulvet har fået nogle røde malerpletter. Endvidere er køkkengulvet blevet meget ridset/skrammet. Lejerne havde den indvendige vedligeholdelsespligt og har skriftligt vedkendt sig at have påført lejligheden slid/skader. Lejerne har forsøgt at indgå forlig uden at kende omkostningerne for udbedring af skaderne og derfor afslog jeg forliget, da det var et så latterligt beløb de foreslog. Huslejenævnet skal ud og inspicere om nogle uger, men jeg har en fornemmelse af at deres afgørelse ikke falder ud til min fordel. I så fald, vil det så kunne betale sig at anke sagen?

Svar

Hej Camilla, Det vil afhænge meget af hvor meget dokumentation du har på lejemålets stand før lejer flyttede ind - altså har du f.eks. fotos af lejemålets stand som er taget i forbindelse med lejers overtagelse? Hvis ikke du har det så er det i princippet alene huslejenævnet som vurderer hvor meget af de omtalte skader lejer skal betale, da det jo dermed er ord mod ord, hvor der kun foreligger indflytningsrapport og en formulering om pæn stand som grundlag for lejemålets stand ved lejers indflytning. Har du derimod fotodokumentation så bør du informere huslejenævnet om dette og give dem adgang til billederne - og i så fald er der er ingen tvivl - lejer skal bringe lejemålet tilbage til den stand som det var ved indflytning med undtagelse af almindelig slid og ælde. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvornår skal betaling af depositum mv. falde

Hej SAPU Hvad plejer man at gøre omkring indbetaling af depositum og forudbetalt leje? Betales det hele kontant sammen med at lejer får nøglen ( så man "bytter lige over"), eller skal det være indbetalt en tid før lejer får nøglen? Vh Niels

Svar

Hej Niels, Betaling sker enten kontant eller via bankoverførsel. Det betales på den aftalte dato i lejekontrakten og kan sagtens ske en rum tid inden lejemålet overtages af lejer. Nøgleoverdragelse behøver ikke ske samtidig med lejers indbetaling af depositum mv. Normalt overdrages nøgler i forbindelse med indflytningssyn som aftales umiddelbart op til at lejeperioden starter. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer ikke flyttet ind til tiden

Hej. Jeg har en lejer som efter at have underskrevet lejekontrakt, under yderst fornuftig dialog. Ikke har indbetalt indskud som aftalt, samt ikke mødte op til sidste aftale om aflæsning/indflytning af lejemål. Konsekvensen er at jeg selv er flyttet ud tidligere end nødvendigt,(inden for 14 dage efter indgået aftale) og haft ekstre udgifter til flyttemænd/maler osv. pga. hastesagen. Vil dette kunne sende lejeren på den så kaldte sapuliste ? Og har jeg nogle nogle juridisk lovlige muligheder, for at sende en del af regningen videre ? På forhånd tak. Jacob

Svar

Hej Jacob, Jeg tror i praksis det vil være vanskeligt at sende et krav videre til lejeren - idet øjeblik at depositum og øvrige aftalte beløb ikke betales op til lejers overtagelse af lejemålet, ville jeg nok meddele lejer at lejekontrakten er annulleret. Det kunne tyde på, at der bliver flere problemer med denne lejer når først udlejningen er igang. Om der er grundlag for optagelse på SAPU Listen vil afhænge lidt af hvorledes de forhandlinger vi har med Datatilsynet ender ud. Men det er bestemt sandsynligt! Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Problem med ophævelse af lejer

Hej Sapu. Jeg har et, forhåbentlig snart overstået problem med tidligere lejer. Jeg har sendt hende en ophævelse af lejemål til d. 30/8-11, som hun underskrev, men mente dog at de havde til d. 31/8, da dette er sidste dag i måneden. Men grundet underskrift har vi jo retten på vores side der? En anden ting er alle de ting (Personlige papirer, billeder, lejetøj til ungerne, tøj og lign) har hun efterladt og ville have haft fjernet dette hvis hun kunne have fået en dag til. Men hun har jo haft vidst i 14 dage at hun skulle ud! Selvom hun ikke ville give sin nye adresse, har vi ved 3. mand fået fat i den og har afleveret hendes ting tilbage, på hendes nye adresse, er dette okay? Havde vi smidt det på genbrugsstationen havde vi fået en politianmeldelse på dette. Hun elsker at blande politiet ind i det her og har gjort det 3 gange før. Hun skylder husleje + rest af depositum + at hun har ødelagt gulve og lign i huset. Hvordan håndterer vi denne sag, skal vi få tilbud fra håndværkere og sende op til hende, og hvad med hendes præciste adresse (hun bor i en ny opgang), hvordan kan vi kræve den? Hun ville ikke være med til udflytningsrapport, fik faktisk bare en sms hvor der stod Fuck dig din so. Hvad gør man med sådanne mennesker??????? Hjælp!

Svar

Hej Dorthe, Hvis der er tale om en ophævelse så har i retten på jeres side, hvis vi iøvrigt antager at ophævelsen er baseret på en gyldig grund (f.eks. manglende huslejebetaling). En ophævelse kan jo i princippet ske med omgående virkning og derfor er det selvfølgelig helt OK at hun får til d. 30 fremfor d. 31. Vedr. hendes personlige effekter så vil jeg umiddelbart vurdere det OK at det er returneret til hendes nye adresse. Normalt skal lejer varsles, at hvis ikke disse effekter fjernes fra lejemålet inden f.eks. 4 dage, så vil de blive bortskaffet for lejers regning, men returnering til hendes adresse kan jeg ikke forestille mig skulle skabe nogle problemer. Vedr. opgørelse af skader mv. på lejemålet bør i få udarbejdet tilbud således i kan dokumentere hvad hun skylder jer og dette krav skal fremsendes sammen med evt. krav om manglende huslejebetaling mv. til lejer hurtigst muligt efter lejemålets ophør (senest 14 dage - med mindre denne frist har været forlænget i lejekontrakten). Det er svært at kræve adressen fra lejer - selvom lejeloven giver jer ret til at kende hendes nye adresse så er der i praksis meget lille sanktionsmulighed og den mest nærliggende løsning er nok at sende en advokat på sagen, dels for at finde hende, dels for at forestå opkrævning af skyldige beløb. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan lejer flytte ind før tid

Hejsa! Vores nye lejer vil flytte ind en uge før vi har aftalt. Vi har ikke fået vores nye lejekontrakt fra sapu nu, men vi vil gerne give vores lejer lov til at flytte ind lidt før pga at hans søn skal begynde i skole. Er der noget vi skal være opmærksom på? mvh. Tiia Albrektsen

Svar

Hej Tiia, Jeres lejekontrakt er netop blevet færdig og ligger klar i systemet. I kan godt lade en lejer flytte ind før tid, men jeg vil dog tilråde at lejekontrakten er underskrevet først og at lejer har betalt både depositum og den første måneds leje inden i giver lejer adgang til lejemålet. Problemet ved at lade lejer flytte ind inden der er underskrevet en lejekontrakt er, at det kan blive pokkers svært at dokumentere at lejer mundtligt havde accepteret en række vilkår, men som lejer efter at have været flyttet ind, ikke længere vil acceptere. Dermed kan du stå i en situation hvor den lejekontrakt du havde tænkt dig skulle være gældende, herunder med f.eks. tidsbegrænsning, den kan lejer nægte at underskrive med den begrundelse at han ikke mente disse vilkår var aftalt. Og så har du en person boende i dit hjem, som faktisk ikke sådan lige er til at få ud igen! Det er selvfølgelig langt fra sikkert, at det går så galt, men hos SAPU er vi vant til at tage udgangspunkt i den værst tænkelige situation og derfor er det også vores udgangspunkt når vi rådgiver! Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lade lejer flytte ind selvom ejendom er til salg

Forsøger i øjeblikket at sælge min ejerlejlighed, som står tom. Aftalen med mægleren udløber 20. oktober. Interessen blandt køberne har været meget ringe, og jeg tror bestemt ikke, den bliver solgt. jeg har en lejer på hånden, som gerne vil flytte ind ultimo august. Denne er angiveligt helt indstillet på at flytte, hvis lejligheden alligevel bliver solgt inden fristens udløb. Jeg er indstillet på at give lejereduktion i denne periode. Er det for risikabelt at få lejer ind inden 20. oktober

Svar

Hej Mogens, Det vil jeg kraftigt fraråde. Vi ser desværre en del sager som ligner det du beskriver, hvor lejer er flyttet ind og der er aftalt nogle forbehold omkring et evt. salg af ejendommen skal medføre at lejer fraflytter såfremt ejendommen bliver solgt. Vi er ikke bekendt med en decideret retspraksis på området, hvis man antager at dette forbehold blev udtrykkeligt beskrevet i lejekontrakten men det er min klare holdning at du vil få store vanskeligheder ved at tvinge lejer til en fraflytning hvis ejendommen skulle blive solgt. Indgåelse af lejeforhold er bindende så snart lejer har en lejekontrakt, og et evt. forbehold om at lejer skal fraflytte vil formentlig blive set som en kraftig omgåelse af reglerne for opsigelse såfremt sagen ender i en boligret i det tilfælde at lejer modsætter sig at fraflytte. Så mit råd må være ikke at indgå den slags lejeforhold - du kan evt. tidsbegrænse lejemålet 2-3 måneder og så lade lejer blive boende efter denne periode hvis ikke ejendommen bliver solgt. Det vil dog medføre at lejemålet ikke længere er tidsbegrænset og du vil alene have din almindelige opsigelsesret i det tilfælde at du vil have lejer ud af lejemålet, og denne vil betyde 12 måneders opsigelse som minimum. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Krav gøres gældende indenfor 14 dage

Når jeg laver flytte syn sammen med lejer hvor lejer får en kopi af flyttesynet med det samme under synet. Er det så ok i forhold til at gøre krave gældende inden 14 dage. Når begge rapporter er underskrevet af os begge.

Svar

Hej Torben, Efter flyttesynet skal i faktisk gøre jeres krav gældende inden for 14 dage, således lejer har en opgørelse over de mangler der er på lejemålet samt en anslået pris. Hvis i venter længere end 14 dage så kan kravet slet ikke gøres gældende. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil ikke gøre rent ved fraflytning

Mine lejere vil ikke pudse vinduer eller afrime køleskab ved fraflytning, idet det ikke var gjort, da de flyttede ind. I lejekontrakten står, at lejemålet skal være grundigt rengjort ved fraflytning, og det mener jeg også omfatter pudsning af vinduer og afrimning af køleskab - men hvad kan jeg egentlig kræve?

Svar

Hej Camilla, Som jeg lige læser det, har du ikke en god sag. Lejeloven forbyder at lejer kan pålægges at sætte lejemålet i bedre stand end det var ved indflytning - det vil også gælde i forhold til rengøring, så hvis lejemålet ikke var rengjort ved lejers indflytning vil jeg ikke mene du kan forlange det rengjort ved fraflytning - uanset hvad der måtte være aftalt i kontrakten. Mvh Mark Jensen SAPU.dk