Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Krav på Kvitteringer efter istandsættelse

Hej.

Efter tidligere lejer er fraflyttet, og lejligheden er istandsat, spørger lejer om jeg kan sende kopi af kvitteringer.

Der er flere ting jeg ikke har kvittering på, i form af fuge, malertape, skruer, malerbakker, pensler m.m, da det er noget jeg har haft til at ligge derhjemme, og det er noget jeg har købt for flere år siden. Tingene, og materialerne er stadig nye og aldrig brugt og det er nutidens listepris jeg har krævet på fraflytningsopgørelsen. 

Den tidligere lejer har været meget besværlig hvad angår flytning, og opgørelse, så har ikke rigtigt lyst til at sende kvitteringer, hvis jeg ikke er tvungen til det. 

Er der lovgrundlag der siger lejer har ret til kvitteringer, eller ikke?

Hvis lejer har ret til kvitteringer, hvad kan jeg da gøre ved de punkter jeg ikke har kvitteringer på?

Det drejer sig "kun" om 1745kr

Hilsen Jonas Thim

Svar

Hej Jonas 

Nej der er ikke som sådan krav om at du skal levere kvitteringer. Du kan bare meddele lejer, at du har anvendt materialer du havde liggende i forvejen, samt at du har anvendt din egen tid på arbejdet, hvis det er tilfældet. Lejer skal selvsagt betale uanset om materialerne har været indkøbt tidligere, og det er iøvrigt også af samme årsag at man kan udskyde istandsættelse forstået således, at man kan prissætte det overfor fraflyttende lejer uden at lade det udføre. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU

Istandsættelse af lejemål

Jeg har en lejer, som fraflytter efter 3 år i lejemålet. 

Da han overtog lejligheden var den nymalet - og gulve ny lakerede.

Spørgsmålet går på vægge, da jeg mener at ny lejer "har krav på" nymalet lejlighed. Fraflytteren har behandlet vægge fint - ingen huller og/eller nævneværdig skidt på vægge. Dog ser de jo ikke nymalede ud.

Jeg har tænkt mig at lade vægge male. Pris herfor ikke indhentet, men forventer i omegnen af kr 8-10.000. Spørgsmålet er, om jeg med rette kan tilbageholde dette beløb i depositum (helt eller delvist). 

Grundet til mit spørgsmål skyldes bl.a lovbekendtgørelse nr. 927 af 04. September 2019 


Ser frem til dit svar.

Svar

Hej Michael 

I det omfang, at lejer har været pålagt indvendig vedligehold og at denne ikke har malet i 3 år mener jeg godt du kan pålægge lejer en udgift til maling. Som det fremgår af nedenstående dom er perioden ikke altafgørende for om der kan fremsættes krav. 

Typisk vil man forlange at indvendig vedligehold medfører maling af det lejede hvert 5. år. Hvis lejer har beboet det lejede i 3 år ville jeg, som udgangspunkt, beregne 3/5 dele af den fulde udgift til maling af lejemålet som følge heraf med tillæg af konkrete skader/mangler. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


GA_2018_02_U_kunne_fremsætte_krav_om_istandsættelse_af_lejemål_i_medfør_af_de_nye_fraflytningsregler__selv_om_lejemålet_kun_havde_varet_ca._41_2_måneder_ved_L_s_fraflytning.pdf

Salg af hus og lejeforhold

Hej,

Jeg håber du kan give et hurtigt råd.

Jeg har en lejer der har boet i min ejendom på en midlertidig lejekontrakt, som udløber 30. November 2019.
I april/ maj satte jeg huset til salg hos EDC og sagde dengang (i SMS) til lejer at det var jeg nødt til, også hvis jeg skulle kunne forlænge hende kontrakt.  Hun har været meget hjælpsom og der har ikke været noget ved fremvisningerne eller noget, altid pænt og ordentligt.

Ultimo oktober opdager jeg så at der ikke er betalt leje for august, september og oktober. Jeg skriver til lejer der beklager. Vi aftaler at hun skal afdrage ca 1 mdr leje frem til april hvor hun så kan betale de sidste to mdr når hun får skal tilbage. Jeg gør samtidig opmærksom på at jeg ikke kan forlænge længere end 6 mdr., så jeg kan sikre at der kommer styr på betalingerne. (Dette sker i sidste uge). I dag har ejendomsmægleren oplyst at han har en køber som gerne vil overtage huset og gerne 1. Februar.
Dette har jeg d.d. oplyst lejer i en SMS, da hun ikke tog telefonen. Samt bedt hende bekræfte.

Mit spørgsmål er:
Hænger jeg på de 6 måneders forlængelse jeg skrev i en SMS i sidste uge?
Jeg har haft huset til salg 3 gange og det er første gang jeg får et bud, så det skal bare sælges. Bør/kan jeg give hende en kompensation for de 4 mdr. jeg så ikke  opfylder?
Gør det nogen forskel at jeg ikke har lavet den nye kontrakt endnu og at der altid tydeligt har stået i §11 at huset kun lejes ud da det pt ikke kan sælges? Noget jeg også har talt med lejer om ved flere lejligheder.

Det hele ser ud til at gå lidt stærkt nu og alligevel har jeg ikke en underskrevet købsaftale endnu.

Håber at hører fra dig.

Venlig hilsen

Svar

Hej Annett

I det omfang at der ikke er indgået en aftale om forlængelse, og i det omfang at lejekontrakten er tidsbegrænset med begrundelse om salg, herunder med udløb d. 30.11. ser jeg ikke at drøftelsen om en forlængelse kan blive et problem. Drøftelsen er naturlig, situationen med salg taget i betragtning. 

Men hvis der er aftalt en forlængelse (jeg er lidt i tvivl herom ud fra din beskrivelse), så er der reelt et problem, men jeg dog at du kan bruge den skyldige husleje som løftestang til at få dette løst med lejer, således at lejer evt. kompenseres for at fraflytte lejemålet senest midt januar evt. ved eftergivelse af 1 el 2 mdr skyldig leje. 

Lad os tage evt. yderligere korrespondance herom via vores Chat

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Erstatning

Hej:

  To ugen siden, har Jeg modtog beskeder fra min lejer at hun skal flytte næst dag og kræv at jeg fremlægge nølgen til mit kælderrum. Og hun var sagt op allerede dengang og siden har hun skabt masser problmer og drama. På sen aften, storm hun ind lejligheden og kræv at jeg skal lægge nølgen med det sammen. Jeg har ikke lyst til snakke med hende og svar at jeg vil finde det næst dag. (Faktisk, har jeg kiggede på stedet hvor den ligger, men det var der ikke. Og jeg har ikke tænkt så meget over det.) Også hun sprang og skrig, gav mig ordre til fremlægge nølgerne med det sammen og kalder mig psykopat. Bagefter ringede  hun til Politi. Og da Politi kom, var de meget ophidset og aggresiv, de er ensidigt tror på at jeg tilbaholdt nølgen. Jeg fortællt dem flere gange at jeg kunne ikke finde det, hun blev sagt op, og hun skal flytte ud og jeg har igen interesse til at ikke give hende nølgen. Men de lyttede overhoved ikke på mig  Og jeg har også givet Politi tilladelse til at fjerne lås på det først tidpunkt. Men de er fuldstændig på lejesside. Og til sidst, har de fundet låsesmed til at fjerne lås og jeg blev fortalt at jeg kommer til få regning og er også sigtet for tilbagholde andres egendele.

  Efter epiosoden, leder jeg efter nølgen i hele lejligheden. Det kan ikke findes. Og nu tænkt jeg tilbage at det kunne godt være at min lejer så at jeg lagt nølgen i koppen efter jeg låne til hende. Og to dage før episoden, sagde hun at hun meldte mig til Politi efter jeg advaret hende at hvis hun ikke gjorde rent, vil jeg trække beløbet fra sit depositum. På tidspunkt, da hun sagde det, tror jeg det var absurd. Siden opsiglesen, har hun regearet voldsomt og hun lavede ballade næsten hver eneste dag . Jeg tror at hun stjal min nølge, sætte mig op, i hævn at jeg sagt hende op. 

  Mit spørgsmål til jer er om jeg kan kræve erstatning fra lejen. Hvad kan jeg kræve? Kan jeg trække beløbet dirket fra depositum? Hun skal midst at betaling regning for låssmed.

  Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil jeg gerne høre andre muligheder at få erstatning.

  Lejen har også kræv eftersyn på to bestemt tidspunkt og jeg har ikke gjorde det. Skal jeg gennemgår det sammen med hende? Og hvornår skal jeg senest sende hende en opkrævning? Siden hendes udflyttningsdato er Nov, 1, hvornår senest skal hun aflever nølgerne? Hvis hun ikke gører det, hvad kan jeg gøre?

  Ud over det, vil jeg gerne have vores korrespondance holder mellem os. 

 Med venlig hilsen og tak på forhånd.

Svar

Hej 

Det lyder som en noget dramatisk lejer du har fået. 

Men du skal afholde fraflytningssyn med hende d. 1 november og du bør indkalde hende, evt. bare pr. email til kl. 12.00 d. 1. november. Du bør bruge vores fraflytningsrapport (find den her https://sapu.dk/public_documents?category=1
I rapporten skal du anføre de mangler du mener lejer skal betale for. Det er underordnet om lejer til synet meddeler hun er uenig, du anfører bare de mangler / skader du mener hun skal betale for. Det er vigtigt at du udleverer en kopi af rapporten til hende til synet, hvis hun altså deltager. Du må således forvente at skulle lave 2 rapporter således du selv ender med en kopi også. 

Hvis lejer forlader synet eller ikke møder op skal du sørge for at sende rapporten inden for 14 dage. Hun skal iøvrigt aflevere alle nøgler til synet. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Indflytning

Hej Sapu.

Jeg skriver fordi jeg er bange for om mine indflytter rapporter er ok. Jeg har ikke nogen bevis på at jeg har indkaldt til indflytningssyn. Men da jeg udleverede nøgler fik de indflytterrapporten som jeg havde været rundt i lejligheden og udfyldt forinden, for at spare tid. De får så rapporten ved nøgleoverdragelse og de får 14 dage til at skrive ekstra ting på som de selv opdager. Så alle indflytter rapporter er underskrevet af både mig og lejer.

Jeg har vel misforstået selve rækkefølgen?

mvh. Søren Silkjær

Tlf.24407282

  

Svar

Hej Søren 

Der findes nogle domme på det - jeg antager du har mere end 1 lejemål, og dermed er pligtig til at indkalde lejer til syn i det hele taget. 

Men de domme der ligger, siger bla. at når lejer har været til synet, så må det antages at lejer har været behørigt indkaldt i og med at lejer er mødt op og har deltaget. Af samme årsag er bl.a mundtlige indkaldelser blevet godkendt uanset at en sådan jo i sagens natur ikke kan dokumenteres.


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Tvist ifm fraflyt

min lejer ønsker at fraflytte efter 7år.

Hun fik i sin tid lov at ombytte eksisterende brændeovn med pilleovn forudsat det var lovligt samt at hun bragte forholdene tilbage til oprindeligt.

Imidlertid har lovgivning ændret sig, så hun må ikke sætte den gamle retur.

Hun mener ikke at det er henses problem.

Hun har jo sat den gamle tilbage.

Aftalen var mundtlig.

Kan jeg gøre noget?

Hun foreslår at dele havlv skade.

Mener endvidere at den gamle ovn var defekt da hun flyttede ind men sagde det dog ikke til mig den gang.

Jeg mener ikke hun har ret.

Mvh

Anne

Svar

Hej Anne 

Idet hun har sat den gamle tilbage, på et tidspunkt hvor denne så var blevet ulovlig mener jeg godt du kan forlange det omgjort. Altså uanset hvad bør lejer ikke jo ikke foretage en installation som på tidspunktet er ulovlig, og hun skulle istedet have kontaktet dig for at aftale hvordan situationen skulle håndteres. 

Sagen kan være lidt vanskelig henset til at der er tale om mundtlige aftaler. 

Ring evt. til os på 25758382 for en drøftelse. 

husleje vurdering

Hej Sapu,

en af vores lejere har opsagt sit lejemål, i den forbindelse har jeg 3 spørgsmål:

Hvordan finder jeg en markedskorrekt husleje til den fremtidige lejer ?

Hvor meget af depositum kan vi holde tilbage til vand-/varme forbrugsafregningen ?

Hvis opsigelsen er pr. 30.11. - hvornår skal lejeren så være ud af lejemålet ?

mvh

Gerhard Westphal f/Green World Aps 

Svar

Hej Gerhard 


1) Du kan bestille en lejevurdering her på "Min konto" 

2) Et rimeligt beløb - der er ingen fastsat grænse, men der må tilbageholdes hvad der med rimelig kan forventes at være nødvendigt for at dække efterbetalinger på forbrug. 

3) Det afhænger af kontrakten og om der er aftalt at lejer skal være uden inden opgør. Hvis der ikke er aftale om det, så skal lejer være ude på ophørsdatoen kl. 12.00. 

Spørgsmål om lejers sambo kan overtage lejlighed?

Jeg har en lejer som fraflytter sin lejlighed, lejer mener at sambo udenvidere kan overtage lejligheden. Det rejer sig om et to kvinder som har et barn sammen, Nuværende lejer mener at lejligheden kan overgå til sambo når denne har boet i lejligheden i to år, der mangler en måned, til der er gået to år, endvidere er jeg ikke blevet informeret om at der var flyttet en person mere ind i lejligheden. Jeg mener at lejer skal komme med en opsigelse og fraflytte lejligheden på hel almindelig vis, med diverse istandsættelser til følge og at ny lejer skal flytte ind med ny lejekontrakt depositum mm. på helt almindelig vis.

Svar

Hej Agnethe

I udgangspunktet har lejer ret. Det er lejelovens §77a der siger at når samlevende har haft samliv / husstand sammen i 2 år og som ved samlivs ophør har ønske om at den ene part, uanset at denne ikke står på lejekontrakten, skal fortsætte lejeforholdet, har de ret til dette. 

Det er dog en forudsætning, at de har haft samliv og fælles husstand i min 2 år hvilket jeg umiddelbart antager er tilfældet her henset til at de har barn sammen. 

Udgangspunktet er endvidere at der er tale om samlivsophævelse. Altså at de som følge af et brud, flytter hver til sig herunder at den ene part ønsker at forblive i lejemålet.

Når samlever fortsætter lejeforholdet vil dette ikke medføre en ny lejekontrakt. 

Problemer med el

hvis strømmen ikke virker ved fraflytning, hvem betaler så? Lejer har vidst der Harvey problem, men valgte ikke at oplyse os om det.

Svar

Hej 

Det lyder umiddelbart som noget lejer selv hæfter for. Nu ved jeg ikke præcist hvad problemet er, men i udgangspunktet har lejer pligt til at oplyse hvis der opstår fejl eller mangler og da i særdeleshed hvis dette vedrører el-installationer. 


Men om lejer hæfter for selve fejlen må bero på en vurdering af om det skyldes lejers (forkerte) brug af denne eller om det blot er hændelig fejl idet det så vil være udlejer selv der hæfter. 

Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk


Forskellige spørgsmål

Hejsa.

Jeg har en udlejningsejendom som skal sælges. Dertil vil ejendomsmægleren gerne have taget nogle billeder. Problemet er at uanset hvornår vi forslår det kan være passer det aldrig den ene af vores tre lejere! Kan hun blive ved med at "nægte" eller kan vi holde på at vi skal ind, hvis vi varsler det i god tid?? Og hvad vil "god tid"  være?

Hvis det lykkes os at komme ind for at tage billeder, er det så lejeren der bestemmer hvad/hvilke rum vi må tage billeder af og om vi må bruge dem i en salgsannonce?

Hvordan er reglerne, hvis man selv vil flytte ind i det ene lejemål??

Den ene lejer sidder rigtig billig i husleje og vi vil rigtig gerne sætte hende op i husleje, kan det gøres via huslejevurderingen?

Håber at i kan hjælpe.

Med venlig hilsen Heidi Johnsen

Svar

Hej Heidi 

Lejer må ikke nægte adgang i tilfælde der relaterer sig til dine salgsbetræbelser. Hun skal varsles, ikke spørges. Vi kan evt. hjælpe med at udarbejde og fremsende varsel om adgang til at få taget billeder. 

For så vidt angår opsigelse skal jeg bruge kopi af lejekontrakten tilsendt her til info@sapu.dk (eller send den via "Chat" under "Min konto". 

Samme gør sig gældende hvis vi skal vurdere muligheden for at regulere lejen på et lejemål (altså vi skal bruge kopi af lejekontrakt.) 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


flytteopgørelse

Hej..

Vi har lavet flyttetsyn / sendt flytteopgørelse ud til tidligere lejere.

De har ikke betalt opgørelsen vedr flyttesyn - hvad er næste skridt vi kan tage ??Svar

Hej Michael 

I det omfang, at lejer bare ikke svare, så ville jeg fremsende lejer et krav om betaling af det udestående der måtte være, sammen med en betalingsfrist på 10 dage. 

I samme brev bør det angives at sagen overgår til retslig inkasso, såfremt beløbet ikke betales. 

Falder betalingen ikke er det min anbefaling, at du starter en forenklet inkasso proces i Fogedretten. Den kan bruges på krav op til 100.000 kr. og du kan læse mere om den her. Du kan sagtens starte processen på egen hånd, og det kan ofte være den bedste løsning fremfor at bruge flere penge på fx. inkasso bureau eller advokat. 

Fogedretten har pligt til at vejlede dig i sagen når du optræder på egen hånd som privat person. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Betaling af renovation over §11

Hej Sapu. Jeg kan se på tidligere spurgte spørgsmål at renovation er med i huslejen under normale omstændigheder. Gælder det også hvis der står i § 11 at lejer skal betale renovtation ?

Mvh Jesper

Svar

Hej Jesper, 

Ja, renovation skal under alle omstændigheder være inkluderet i lejen på linie med rottebekæmpelse og lignende. Du kan ikke aftale dig ud af det i §11 med lejer. 

Det kan selvfølgelig sagtens anføres i §11 men hvis lejer klager i løbet af lejeperioden over lejen, vil man med det samme pålægge udlejer at tilbagebetale det beløb som lejer er opkrævet særskilt for renovation. 

Hvis der er tale om erhvervslejemål kan det dog godt aftales som en særskilt betaling ud over huslejen. 

Mvh
SAPU.dk

Lejer har stjålet inventar

Jeg har via fogedretten sat lejere ud, men desværre har de fjernet nogle fast monterede genstande som f.eks lamper, tandkrus, bageplader, gardiner etc. Jeg har set i øjnene at jeg aldrig får mit tilgodehavende men kan jeg gøre noget ved tyveri fra ejendommen?

Svar

Hej Torsten, Det er nok tvivlsomt, om der kan gøres ret meget. Jeg er end ikke sikker på at politiet ville tage sagen som tyveri - du må opgøre tabet, og kan løbende forsøge at finde frem til lejer for at få pengene igen. Det er min opfattelse at forsikringsselskaber, hvis du skulle have en indbo du selv har tegnet, heller ikke vil dække, da der er tale om simpelt tyveri der sjældent er dækket af forsikringsselskaber. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer er fraflyttet og vil ikke oplyse ny adresse

Hej Sapu, Min lejer har opsagt lejekontrakten og har flyttet hendes ting i løbet af to dage. Jeg har forsøgt at få en aftale på plads vedr. betaling af vandbidraget og tilbagelevering af nøgler. Jeg har store problemer med at få kontakt til hende, så frygter nu at jeg ikke kan få mine nøgler retur. Hun vil heller ikke oplyse hendes nye adresse. Hvilke muligheder har jeg?

Svar

Hej Sanne, Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Du er nødt til at prøve, at finde lejer evt. via kommunekontor eller folkeregister. Alternativt skal du overveje at lade en advokat se på sagen idet de har udvidede muligheder for at finde lejers nye adresse. Lejer har pligt til at oplyse deres nye adresse senest 8 dage før fraflytning, iflg. lejelovens §97 stk. 2. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg lade nye lejere rykke ind før tid

Når jeg logger ind får jeg ikke adgang til SAPU-listen? Er der noget i vejen for at jeg lader de nye lejere flytte nogle genstande ind lidt før det gamle lejemål er ophørt. De gamle lejere bor der ikke og er indforstået hermed. Jeg har advaret de nye lejere om at der ikke er indboforsikring.

Svar

Hej Karen, Du skulle gerne kunne logge ind på sapulisten.dk med dit brugernavn og kodeord fra sapu.dk Du kan godt lade de nye lejere rykke nogle ting ind lidt før tid, men du bør sikre dig at du modtager depositum, evt. forudbetalt leje og første måneds husleje inden du lader de nye lejere få adgang til lejemålet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil ikke fraflytte 10 dage før som aftalt i lejekontrakten

Hej Sapu Mine lejere har opsagt lejemål til udgangen af maj. I kontrakten står der at lejemålet skal være helt fraflyttet senest 10 dage før, dvs d. 21/5. De vil dog ikke fraflytte før d. 1/6. Det kan jeg ikke acceptere. Hvad sker der så ? Er deres opsigelse så ugyldig? Kan jeg kræve en husleje mere ? Mvh Jesper Lyngsie

Svar

Hej Jesper, Deres opsigelse er som udgangspunkt stadig gældende, men jeg er faktisk i tvivl om det berettiger dig til en ekstra måneds husleje eller hvorledes det ville blive sanktioneret overfor lejer. Jeg synes du skal prøve at spørge advokaten - brug Spørg Advokaten på vores forside. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Tvist om dokumentationspligt ved fraflytning

Lejers dokumenations pligt Jeg har en tidligere lejer der frabad sig fraflytnings syn, men nu kræver han at vi fremsender fotodokumentation for fraflytningssyn, kan han kræve det? Jeg har inde for 14 dage fremsendt udflytningsrapport til ham, tak for skabelon den er god, og vil gerne vide hvad dokumentations krav der skal følge opgørelse af depositum, og kan jeg modregne forbrug i depositum, det mener lejer jeg ikke må?

Svar

Hej Hanne, Det er vigtigt for udlejer at have god fotodokumentation, der viser lejemålets stand ved lejers ind- og fraflytning. Netop fordi billeder der er taget i forbindelse med lejers fraflytning kan holdes op i mod billeder taget ved lejers indflytning og dermed danne grundlag for hvilken stand lejemålet skal returneres i. Det er dog ikke tvingende nødvendigt at have billededokumentation, hvis der er udarbejdet en indflytningsrapport og en udflytningsrapport, men det er mere vanskeligt at føre en sag mod lejer i forhold til krav om istandsættelse. Du skal fastholde dit krav og henvise til fraflytningsrapport samt evt. indflytningsrapport, evt. billede-dokumentation fra indflytningstidspunktet hvis du har dette. Du skal også afvise at tilbagebetale lejers depositum. Det vil således blive en sag for huslejenævnet at afgøre og her er det lidt vanskeligt at spå om udfaldet - det vil i høj grad afhænge af hvor godt du dokumentere de krav du har i mod lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg tilbageholde depositum til at foretage malerarbejde

Hej Sapu Jeg har en lejer boende på en 2årig kontrakt. Hun har nu boet der i 1,5 år. Pga. Manglende udluftning er der nu kommet tegn på fugt i lejligheden og muligvis skimmelsvamp. Det har ikke været der før hun flyttede ind. Jeg har hende desværre mistænkt for at lade det står til, for at undgå en 3 måneders opsigelse. Idet at hun nu har haft kommunen til at tage prøver, før hun kontakter mig. Det er ikke noget problem at udbedre det for mig, da det er vigtigere end at have hende som lejer. Men mit spørgsmål er: I hendes lejekontrakt står der, at lejligheden males efter fraflytning, af udlejer på lejers regning. Kun af den årsag, at jeg ikke ønsker en lejer laver et dårligt stykke arbejde. Hun siger at LLO har sagt at hun kan fraflytte til d. 1. hvis jeg tilbagebetaler depositum, hvilket passer mig fint. Men har jeg ret til at holde penge tilbage til maling? Hun skal ikke betale for udbedring af fugten, med mindre jeg har krav på det. Så vi snakker kun om at tilbageholde penge svarende til maling af lejlighed, som var hun fraflyttet efter endt lejeaftale. På forhånd tak Jimmy

Svar

Hej Jimmy, Hvis jeg forstår dig ret, ønsker lejer at fraflytte lejemålet d. 1 næste måned og at hun dermed forsøger at omgås reglerne for fraflytning under det påskud at der er skimmelsvamp i lejligheden? Hvis det er tilfældet ville jeg da tilbageholde det beløb der skal anvendes til at dække malerarbejde, uanset hvad. Du har jo i forvejen accepteret at miste 3 mdr husleje pga lejers påskud om at der er svamp i lejligheden. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Må jeg fremvise lejemålet til en ny lejer mens den gamle bor der?

Hej Sapu Vores lejer fraflytter lejemålet pr. 30.04.2012. Vi vil gerne have en ny lejer ind hurtigst muligt derefter, men hvordan er det lige med fremvisning af lejemålet imens den "gamle" lejer bor der? Kan og må vi fremvise til nye lejere, så længe der bor en lejer? Tak på forhånd Martin

Svar

Hej Martin, Hvis du skulle have været sikker på at kunne foretage fremvisninger ved udgangen af den gamle lejekontrakt, altså mens den gamle lejer er i sin opsigelsesperiode, så skulle det have været aftalt eksplicit i lejekontrakten som minimum. Men selv hvis det var aftalt ville det være vanskeligt at håndhæve hvis ikke den fraflyttende lejer vil lade lejemålet fremvise. Det har noget at gøre med privatlivets fred osv - selvom det er din ejendom, så har din lejer brugsretten og det er hans private hjem indtil han flytter. Derfor vil det også være lidt usædvanligt at pålægge den gamle lejer fremvisninger i en opsigelsesperiode. Men hvis du kan aftale med din fraflyttende lejer at du vil give et rimeligt varsel og forsøge at holde fremvisninger på et minimum, så er der selvfølgelig ingen problem i det. Nægter din fraflyttende lejer, så er der desværre ikke andet at gøre end at vente på at du får overdraget lejemålet og tilhørende nøgler, inden du kan starte på fremvisninger til nye lejere. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer er fraflyttet, skylder husleje mv.

Hej Sapu! Den lejer jeg har skrevet om et par gange før er nu rejst fra lejemålet. Har taget en hel del med der ikke tilhører hende, men de ting havde jeg desværre ikke skrevet i lejekontrakten. Hun skylder flere mdr husleje. Havde fået lukket for naturgassen,og som følge deraf er der frosne vandrør, har haft smeden ude 2 gange. Lejemålet er så snavset at det er ubeskriveligt. Har ikke afleveret nøgler eller opgivet ny adr. Jeg har i dag været på folkeregistret, men hun har ikke flyttet adr. Så jeg kan ikke se hvordan jeg skal kunne fremsende mit tilgodehavende til hende inden 14 dage fra hun er flyttet. Jeg har et tlf. nr. som jeg selvfølgelig ikke ved om hun benytter mere, gælder det hvis jeg sender hende en sms og skriver der hvad hun skylder mig? Jeg har nu ikke de store forhåbninger om at kunne drive pengene ind, men vil gøre hvad jeg kan, så man ikke kan sige jeg henvendte mig for sent, Venlig Hilsen Iris Kristiansen

Svar

Hej Iris, Det er i hvert fald bedre at skrive den sms, end at lade være. Du bør, for din egen skyld, få opstillet alle de krav du har i mod lejer, således du let og overskueligt kan fremsende krav til lejer, hvis hun skulle dukke op før eller siden. Når du har en opgørelse, kan du overveje at lade en advokat stå for at inddrive pengene, der er selvfølgelig ingen garanti for at det kan lade sig gøre at finde hende, eller få penge ud af hende, men det lyder som om der er tale om mange penge og således er det måske et forsøg værd. Om ikke andet, tænker jeg at hun kunne være kandidat til at blive registreret på SAPU Listen - www.sapulisten.dk Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Afregning af istandsættelse

Hej SAPU Jeg har en lejer der har sagt op pr.1.feb (fra flytter 1 marts) men er klar over at der skel betales leje til 1-5-12 hvis den ikke er lejet ud inden) (det er første gang,jeg prøver det) Så nu er mit spørgsmål: lejligheden skal sættes i stand, lejer vil have at jeg gør dette og trækker det fra de 3 mdr indskud, skal jeg hyre en maler, og hvis det bliver mere end der er betalt i indskud hvad så ??? eller skal jeg selv male og isåfald hvordan afregnes dette. mvh Anders

Svar

Hej Anders, Du skal bede en fagmand om tilbud på istandsættelse og lægge dette til grund for din afregning af depositum med lejer. Hvis depositum ikke dækker beløbet kan du forlange at lejer skal betale resten til dig. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har smidt gulvtæppe ud og taget inventar med sig

Min lejer kom ved aflevering af lejlighed med repræsentant fra LLO. Inden mødet meddelte lejer, at hun havde en med. Først sidst under mødet præsenterede LLO-manden sig.Er det korrekt fremgangsmåde? Hun havde smidt 55qm næsten ny uldtæppe ud (kan dokumenteres.) Påstod, at hun havde fået lov dertil. LLO krævede beløbsstr. for tæppet oplyst. Kunne jeg ikke give på stående fod- han truede med boligretten. Kunne han det? Lejligheden var i superstand. Istedet for nymaling, fik lejer ny opvaske- og vaskemaskine som ejendom, noteret §11. Hun har taget begge dele med sig. Hullerne i bordpladen til afløb står tilbage.LLO siger, at handel maskiner mod nymaling ikke hænger sammen. Korrekt? Der var ingen klage over huslejen, 71qm+8,5m altan i Hørsholm Rådhusparken 5.800 +varme

Svar

Hej Ditte, LLO kan være ganske usympatiske og er det som oftest. De bør selvfølgelig præsenterer sig ved et fraflytningssyn med det samme, men det får ikke nogen konsekvenser at de ikke gør det. Du er ikke forpligtet til at oplyse beløb eller lign. på inventar ved fraflytningssynet - du har 14 dage fra lejer har overdraget lejemålet til dig, til at fremsende en opgørelse med dine krav. Og det er netop hvad du bør gøre, for hvad angår tæppet som lejer har smidt ud - det har hun selvfølgelig ingen ret til og det skal erstattes. Hvad angår vaskemaskine og opvaskemaskine, så du ret dårligt - det er ikke en god idé med den type arrangementer, da lejeloven ikke kan fraviges omkring lejers forpligtelser omkring nyistandsættelse - dette kan kun forlanges hvis lejemålet var nyistandsat ved overtagelse. Min umiddelbare vurdering er derfor at vaskemaskine og opvaskemaskine er tabt. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Ind- og fraflytningsdokument på SAPU.dk

Hej Sapu Kan i ikke sende en indflytnings rapport til min mail Steffenpaya@gmail.com Mvh steffen kappel

Svar

Hej Steffen, Den er hermed sendt til din mail. Den ligger også under standard dokumenter på SAPU.dk. Mvh. Mark Jensen

Ejerforening opkræver indflytningsgebyr

Kære SAPU Har en tvist med min ejerforening vedr. indflytningsgebyr. Jeg mener, at det ikke er rimeligt, at vi skal betale indflytningsgebyr hver gang vi indgår aftale med en lejer. Ejerforening mener, at vi bare kan sende regning videre til lejer via kontrakten - det mener vi ikke, at vi har hjemmel til. Vi er også af den holdning, at gebyret ikke ses at være rimeligt (lovligt), fordi vi jo hele tiden ejer lejligheden, men blot udlejer den. Ejerforening har vedtaget gebyret, fordi opgange er renoveret, og de ønsker at opgange bevares i samme stand, og indflytning medfører slid på opgangene. Ejerforening har derfor beregnet gebyret i forhold til andele (lejlighedens størrelse). Vi mener, at der ikke er sammenhæng mellem gebyr og faktisk slidtage, og vi som udlejer med lejeaftaler på max 2 år, kommer til at betale ekstra meget. Samt må der vel også være regler for, hvad man kan trække af gebyrer ned over hovedet på folk f.eks. kan folk jo skifte møbler, eller en kæreste der flytter ind el. lign. For vores vedkommende udgør gebyret ca. 1200 kr. og der er tale om en stuelejlighed - så møbler skal ikke engang bæres særlig langt op. Kan I bidrage med nogle gode råd desangående? mvh. Helle & Jesper Ancher Schalek

Svar

Hej Helle, Jeg har godt nok aldrig hørt om denne type gebyr før, men det er tilgengæld min umiddelbare vurdering at omkostningen kan pålægges lejer, da det gebyret er direkte relateret til udlejningen. Lidt på samme måde, som at der ville kunne opkræves et gebyr for opsætning af navneskilt på døren mv. Så jeg synes egentlig bare i skal pålægge jeres lejer gebyret i lejekontrakten - det juridiske omkring ejerforeningens ret til i det hele taget, at opkræve gebyret er jeg lidt i tvivl om. Prøv at benyt Spørg Advokaten på vores forside og hør om hun har kendskab til gyldigheden af sådan en opkrævning fra ejerforeningen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Ridser og ødelagte vægge i lejemålet

Jeg har en sag kørende i huslejenævnet vedr. fraflytningstvist, men vil gerne høre jeres holdning: Mine lejere har boet i lejemålet i 7 mdr. og lejligheden var ikke nyistandsat ved indflytning, men dog i virkelig pæn stand, bla. så godt som nymalet. Mine lejere sendte ved indflytning en liste over mangler i lejligheden, men vi lavede derudover ikke en egentlig indflytningsrapport. Ved fraflytning har vi konstanteret at væggene i stuen fået en masse sorte streger, der er kommet et hak bag en dør efter et dørhåndtag, en anden dør har fået en masse hakker i malingen efter nogle klistermærker som har hængt der og gulvet har fået nogle røde malerpletter. Endvidere er køkkengulvet blevet meget ridset/skrammet. Lejerne havde den indvendige vedligeholdelsespligt og har skriftligt vedkendt sig at have påført lejligheden slid/skader. Lejerne har forsøgt at indgå forlig uden at kende omkostningerne for udbedring af skaderne og derfor afslog jeg forliget, da det var et så latterligt beløb de foreslog. Huslejenævnet skal ud og inspicere om nogle uger, men jeg har en fornemmelse af at deres afgørelse ikke falder ud til min fordel. I så fald, vil det så kunne betale sig at anke sagen?

Svar

Hej Camilla, Det vil afhænge meget af hvor meget dokumentation du har på lejemålets stand før lejer flyttede ind - altså har du f.eks. fotos af lejemålets stand som er taget i forbindelse med lejers overtagelse? Hvis ikke du har det så er det i princippet alene huslejenævnet som vurderer hvor meget af de omtalte skader lejer skal betale, da det jo dermed er ord mod ord, hvor der kun foreligger indflytningsrapport og en formulering om pæn stand som grundlag for lejemålets stand ved lejers indflytning. Har du derimod fotodokumentation så bør du informere huslejenævnet om dette og give dem adgang til billederne - og i så fald er der er ingen tvivl - lejer skal bringe lejemålet tilbage til den stand som det var ved indflytning med undtagelse af almindelig slid og ælde. Mvh Mark Jensen SAPU.dk