Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Virksomhed

Hej Sapu


Kan i hjælpe med om oprettelse af virksomhed er mere fordelagtig end privat udlejning i vores situation?

Mvh. Peter Sigsgaard

Svar

Hej Peter 

Det afhænger nok af en del faktorer, men hvis der er tale om udlejning af en enkelt lejlighed, mener jeg ikke der er nogen nævneværdige fordele ved at oprette et selskab frem for blot at køre det i Virksomhedsordningen. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Skat ved privat udlejning af garage

Hej Mark

Finder beskatningsreglerne ved privat udleje (bundfradrag vs. "regnskabmæssig metode") også anvendelse hvis det udlejede er en garage (som anvendes af lejer til mindre erhvervsmæssig produktion)?

Lejeren af min garage har brug for at jeg viderefakturerer hans el-forbrug, da han kan fradrage el-afgiften. For at måtte viderefakture el, kræves det at jeg momsregistrerer udlejningen (såkaldt frivillig momsregistrering).
Jeg er i tvivl om hvordan jeg efterfølgende skal håndtere beskatning af huslejen i denne situation (huslejeindtægten er beskeden, vel under bundfradragsgrænsen for privat udleje). 


Svar

Hej Jacob

Nej bundfradrag kan alene anvendes ved delvis udlejning til beboelse og kan iøvrigt kun anvendes af privatpersoner. Så hvis det kører med CVR og faktura for leje af garage går lejeindtægten ind i CVR nr.


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Beskatning af lejeindtægt ved delvist udlejning af enfamilieshus, hvor ejer lejlighedsvis benytter en del af ejendommen

Hej Mark

Jeg overvejer at bede om bindende svar fra SKAT på nedenstående, men kanske svaret er åbenlyst for dig.

Beskatningsregler ved udleje er i udgangspunktet afhængig af hvorvidt ejer selv bebor ejendommen.
Dog skriver Den Juridiske Vejledning (C.H.3.4.1.1.2) om beskatning efter reglerne om ikke-erhvervsmæssig udlejning:
"reglerne gælder for ikke erhvervsmæssig udlejning af en helårsbolig, som ejeren selv benytter til beboelse (har rådighed over)" (min opfedning)


Hvis jeg fraflytter mit enfamilieshus og udlejer 80% (som klubværelser), men bevarer råderet over de sidste 20% (og i øvrigt antages dokumenterbart at benytte disse 20% i ikke ubetydeligt omfang, 1-2 gange/uge).
Vil SKAT da acceptere erhvervsmæssig udlejning (valg mellem personlig, virksomhedsordning eller kapitalafkastordning), eller vil jeg skulle fortsætte efter reglerne om "regnskabsmæssig metode" (med 80% udlejningsgrad)?


P.S.: Jeg har beboet ejendommen som ejer i 2 år+, så brug af parcelhusreglen ved fremtidigt salg burde være sikker.


Tak,Svar

Hej Jacob 

Hvis du selv anvender boligen som dit hjem, uanset at dette måtte være reduceret til 20% af boligens areal vil udlejningen fortsat være henset til at skulle ske under "delvis" udlejning, dvs. enten regnskabsmæssig opgørelse eller bundfradrag, efter min bedste overbevisning. 

At komme over i erhvervsmæssig udlejning vil forudsætte at boligen ikke længere tjener som dit hjem og primære opholdssted. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Skat

Hej.


i forbindelse med udlejning af min ejendom vil jeg bruge personskatte ordningen da det er det nemmeste.

skal jeg bare oplyse indtægterne som personlig indkomst i samme rubrik på selvangivelsen som mine lønindtægter?


Mvh

Martin

Svar

Hvis du vælger at lade dig beskatte efter de almindelige personskatteregler, skal du gøre overskuddet eller underskuddet fra udlejningen af lejligheden op, før du trækker renteudgifterne til kreditforeningen og dit pengeinstitut fra. Det gør du ved at trække lejlighedens vedligeholdelsesudgifter, fællesudgifter m.m. fra din huslejeindtægt, og det overskud eller underskud, der så er resultatet, medregnes i din personlige indkomst.

Beskatningen af ovenstående resultat er ca. 43 %, hvis din indkomst ikke overstiger 513.400 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) om året. Har du underskud er fradragsværdien ca. 38 %. Har du en højere indkomst, skal du betale topskat, og beskatningen vil være på ca. 56 %. Fradragsværdien af underskud vil være ca. 53 %.

Nedenfor kan du se, hvordan du beregner, hvad der skal medregnes i din personlige indkomst.

HuslejeindtægtxxVedligeholdelsesudgifter- xxEjendomsskatter- xxØvrige driftsudgifter- xxResultat før renter [medregnes i personlig indkomst]xx

Renteudgifterne til kreditforeningen eller dit pengeinstitut kan kun trækkes fra i din kapitalindkomst. Fradragsværdien for disse renteudgifter er ca. 26 - ca. 34 %, hvis din samlede kapitalindkomst er negativ. Hvis din kapitalindkomst derimod er positiv - også efter at renteudgifterne til lejligheden er fratrukket - vil fradragsværdien være ca. 38 eller ca. 43 %, igen afhængig af hvor høj din personlige indkomst er.

Metode valg

Kan I vejelede mig og det vil være skattemæssigt bedst at benytte fradragsmetoden eller regnskabsmetoden? Jeg har en forventet indtægt på 23.800,- pr. mdr. Forbrug er inkl i den mdr. betaling.

Sig endelig til hvis du har brug for andre facts.
På forhånd tak.
Mvh. Michael

Svar

Hej Michael 

Så skal du bruge bundfradragsmetoden. Det er klart at foretrække, idet den giver min. 24.000 i fradrag og dermed undgår du helt beskatning. Den er også ganske nem at anvende. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


regnskab udlejning

Hej i Sapu.

Jeg skal til at rette i min forskusopgørelse og kan umiddelbart se gflg. udgifter som kan trækkes fra. Er der et sted jeg kan se om er er noget jeg har glemt og om det er bedst at bruge en virksomhedsordning eller er der en anden ordning?

- 10000 renter
- 2600 Sapu
- 5000 Ejendomsværdiskat
- 2200 Renovation?
- 400 Skorstensfejer
- 2500 Forsikring

= - 22700

plus op til 25% af udlejeværdien til vedligehold

Svar

Hej Zanne 

Umiddelbart er dine udgifter således at det egentlig ville kunne svare sig at bruge Bundfradragsmetoden, idet du her får et fradrag på min. 24.000 hvilket er lidt mere end hvad du har opgjort af udgifter. 

Du kan læse om Bundfradragsmetoden her: https://sapu.dk/p/skat-og-udle...

Bundfradrag?

Hej SAPU Uddrag fra vejledning told og skat Vil det sige at man kan vælge et bundfradrag hvert år på 24.000, uden dokumentation ? For ejere gælder i stedet ejendomsværdien som målestok. Bundfradraget er 1 1/3 pct. af den ejendomsværdi, der er ansat for indkomståret. Fra og med indkomståret 2002 er der dog et mindstebeløb for dette bundfradrag for ejerboliger på 24.000 kr.

Svar

Hej Nils, Ja du kan vælge at få et bundfradrag på kr. 24.000,00 som tilgengæld udelukker de fleste andre fradrag der kunne relaterer sig til udlejningen. Det er derfor tvivlsomt om det er den mest fordelagtige ordning - du bør kontakte vores samarbejdspartner Revisor Steen Koch for en afklaring - læs mere på www.sapu.dk/revisor Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kapitalafkastordning eller virksomhedsordning

Da jeg påbegyndte udlejning i 2011, er jeg igang med at lave min selvangivelse, hvor jeg havde tænkt mig at benytte virksomhedsordningen. Jeg var så lige forbi skat idag, for at tjekke at det jeg havde lavet var ok. Hende jeg får fat i, er meget forundret over jeg vil benytte virksomhedsordningen, og siger jeg skal benytte kapitalafkastordningen. At jeg som udlejer ikke får noget ud af virksomhedsorningen, og så smed hun lige en bombe som jeg ikke kendte til: indskudskonto Den er jeg ikke lige stødt på i min søgen efter hjælp på nettet og sapu. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvad er det? jeg har én lejlighed jeg lejer ud. Jeg har en seperat konto til den, jeg har lavet regnskab og syntes indtil idag at jeg var ved at have styr på det og troede jeg var klar til at aflevere min selvangivelse. Bør jeg gå efter kapitalafkastordningen istedet for?

Svar

Hej Rasmus, Kapitalafkastordningen anbefaler SKAT som regel fordi den er nemmere at håndtere, men i sidste ende afhænger det af din øvrige privat økonomi. Du bør kontakte vores samarbejdspartner Steen Koch for afklaring af hvilken ordning der bedst kan svare sig for dig. Læs mere på www.sapu.dk/revisor Indskudskonto er ikke nødvendig, men du bør oprette en særskilt konto til lejemålet hvor husleje, depositum mv. indgår og udgifter, der relaterer sig til ejendommen fragår. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg flytte lejeindtægten til min kone

Jeg har to huse , der står i mit navn , der bliver udlejet . Kan min kone få det mulige overskud som indtægt ? Jeg tjener ca. 425 tusind , og min kone tjener ca. 340 tusind . Ud over det kommer så mulig lejeoverskud ( ca 25 til 35 tusind pr år ) . Hvis det bliver lagt til mine 425 tusind , skal der betales topskat af beløbet , men hvis det bliver lagt til min kones 340 tusind , skal der ikke betales topskat af dem . Kan det lade sig gøre sådan rent skatmæssig ?

Svar

Hej Uni Det vil nok som udgangspunkt kræve at din kone er medejer af ejendommen som er udlejet. Men gør evt. brug af vores samarbejde med Revisor Steen Koch - du kan læse mere herom på www.sapu.dk/revisor Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan man fratrække renter overfor skat ved virksomhedsordningen

Hej Kan man trække renter fra under virksomhedsordningen, fra både et pantebrevslån og realkreditlån i udlejningsboligen? Mvh

Svar

Hej Jesper, Ja, du kan fradrage alle renter der vedrører udlejningsejendommen overfor skat ved anvendelse af virksomhedsordningen. Fradragsværdien udgør her 100 procent overfor lejeindtægten, tilgengæld mister du selvfølgelig dit almindelige rentefradrag som negativ kapitalindkomst på din selvangivelse, da renterne ikke kan fradrages 2 gange. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Skal jeg betale ejendomsskat ved udlejning

Hej Skal vi betale ejendomsskat for vores hus der er lejet ud? Vi bruger fradragsmetode.

Svar

Hej Tiia, Ejendomsværdiskat skal du ikke betale for den del af året hvor boligen er udlejet - derimod skal du stadig betale den almindelige ejendomsskat. Den kan dog fratrækkes som en udgift ved udlejning - kontakt evt. en revisor for supplerende information herom. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hårde hvidevarer er gået i stykker og skal skiftes

Hej. Bor i et 2-families-byhus. Komfuret i udlejningsboligen er gået i stykker og skal udskiftes. Hvordan er det med det i forhold til skat. Bliver beskattet af lejeintægten som kapitalindkomst.

Svar

Hej Gorm, Lige præcis hårde hvidevarer vil SKAT ikke acceptere fradrages i udlejningen uanset, at disse er udskiftet som følge af nedbrud og at du som udlejer har forpligtet dig til at lejemålet indeholder disse hårde hvidevarer. I det konkrete tilfælde ser jeg altså ikke nogen mulighed for at fradrage udgiften til komfuret uanset om du indberetter under Kapitalafkast ordning, virksomhedsordning mv. Du bør evt. forhøre dig hos en revisor eller direkte hos SKAT om denne praksis skulle være ændret for nylig, men det er den ikke os bekendt. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Min lejlighed står tom - kan jeg fratrække noget overfor skat

Min ejerlejlighed har stået tom siden 1/5 2011 er flyttet samme med kæresten og har adr. der nu. Vil gerne udleje den. Kan man trække noget fra i skat i den tid den ikke er lejet ud ??

Svar

Hej Per, Jeg vil nok betvivle at du kan fradrage noget overfor SKAT hvis der ikke er tale om at lejligheden står tom ind i mellem 2 lejere. Sagt på en anden måde, hvis du havde haft en lejer som fraflytter, og der går en periode på et par måneder uden at du kan finde en ny lejer, så ville du kunne angive at du kun har kunne oppebære en husleje i f.eks. 10 mdr. i året. Men når der er tale om at du selv har beboet lejligheden, er fraflyttet og at der går f.eks. 2 måneder inden du finder en lejer, så er det min overbevisning at SKAT ikke vil acceptere at der fradrages omkostninger til ejendommen i den periode. Du bør kontakte en revisor eller SKAT direkte for at få mere klare retningslinier om tabt lejeindtægt. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Beskatning af renteudgifter på udlejningsejendom

Hej SAPU. Min kone og jeg udlejede vores lejlighed i de sidste 8 måneder af 2011, og udlejen fortsætter i 2012. Som så mange andre, sker dette desværre med et betragteligt tab hver måned. Vi er derfor blevet tilrådet at benytte virksomhedsskatteordningen, for den del af 2011 hvor lejligheden var udlejet (jeres revisor tilbud). Sagen er den, at vi har fået fradrag for alle vores renteudgifter tilknyttet vores lejlighed, i vores personlige indkomst i 2011, da udlejen ikke var angivet på vores forskudsopgørelse. I år kommer til at være første år med udvidet selvangivelse. Vores brutto renteudgifter alene er mere end hvad vi får i lejeindtægt, og derudover kommer ejendomsskat, fællesudgifter, SAPU mm. Opnår vi fradrag i vores personlige indkomst for den del af vores udgifter der overstiger vores lejeindtægter? Selvom det skulle være tilfældet, frygter jeg selv sagt at vi nu står til et større skattesmæk, da vi har fået fradrag for vores renteudgifter igennem hele 2011, og at de nu bliver "brugt" på at holde vores lejeindtægt skattefri. Med venlig hilsen Peter Holm

Svar

Hej Peter, Det er korrekt, at når der bliver selvangivelse for 2011 så skal renteudgifterne, der vedrører udlejningsejendommen, flyttes således de indgår som en udgift i virksomhedsskatteordningen. Som du skriver, så er det meget normalt at en udlejning samlet set giver et betragteligt underskud, og dette underskud fratrækkes jeres personlige indkomst. Således giver dette underskud altså et betragteligt større fradrag, da det fradrages direkte i jeres personlige indkomst, hvor i mod de sædvanelige renteudgifter på en ejendom normalt kun har en fradragsværdi på ca 33 procent. Om det samlet set er nok til at i helt undgår en efterbetaling til SKAT kan jeg ikke gennemskue, men det faktum at forretningen har udgjort et underskud trods at i har oppebåret en huslejeindtægt bør betyde at i samlet set ikke står ringere overfor SKAT. I har jo ikke tjent flere penge samlet set - tværtimod. Husk også at ejendomsskatten kan fradrages sammen med evt. vedligehold mv. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Fradrag for istandsættelse før udlejning

Hej, Jeg skal har udlejet mit hus for 5000.- om måneden, og får derved en lejeindtægt på 60000.- om året. Huset er købt med finansering fra realkredit, og jeg skal i år betale 14.490 i afdrag og 35.254 i renter og bidrag. Kan jeg trække renter og bidrag fra på lejeindtægten på min skatteopgørelse? Jeg skal også sætte et par ting i stand (toilet, vinduer). Kan jeg trække dem fra på selvangivelsen? Mvh; Andreas Asc

Svar

Hej Andras Jeg vil anbefale jer, at tage imod vores tilbud om at blive kontaktet af vores samarbejdspartner Revisor Steen Koch, som bedre kan rådgive jer i dybden omkring valg af skatteordning i den konstellation du opstiller. Det vil nemlig afhænge af dine øvrige lønforhold om det bedre kan svare sig at anvende virksomhedsordning fremfor Kapitalafkastordningen, som er de 2 fremherskende ordninger for indberetning af udlejning til SKAT. Istandsættelse forud for en udlejning kan ikke fradrages - det er udelukkende løbende vedligeholdelse, mens ejendommen er udlejet der kan fradrages. Sagt på en anden måde - man kan få fradrag for de vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige for at opretholde ejendommen i samme stand under udlejningen som den var ved lejemålets indgåelse. Du kan læse mere om ordningen og bestille en opringning på www.sapu.dk/revisor Mvh Mark Jensen SAPU.dk

beskatning ved udlejning af lejlighed og flytning til England

Hej SAPU Vedr. beskatning ved udlejning af lejlighed og flytning til England Vi er et par som flytter til England den 1 maj 2012. Vores situation er den, at vores ejerlejlighed som er fællesejet, er lejet ud fra 1-05-2011 og bliver forsat ved med at blive lejet ud. Arbejdssituationen er følgende, jeg forsætter i mit nuværende faste job her i Danmark og rejser frem og tilbage, indtil jeg får startet mit nye firma op i England, sideløbende med mit firma her i Danmark som jeg beholder selv om jeg opsiger mit faste arbejde, det vil sige at der muligvis kommer indtægt ind som jeg selvfølgeligt bliver beskattet af her i Danmark. Min kæreste finder et arbejde der ovre. I den forbindelse er vi blevet i tvivl om hvilken beskatningsordning vi skal benytte os af for 2011 hvor lejligheden har været lejet ud i 8 måneder er det personbeskatningsordningen der er bedst eller vil der være fordele i at benytte virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen og vil det fremadrettede være en ide at benytte virksomhedsordningen selv om vi bor i et andet Eu land og hovedindtægtskilden vil være i England dertil skal det tilføjes at vi ud over huslån stadigvæk har forbrugslån vi betaler af på Er der andre ting vi skal tænke på ved beskatning af lejligheden ? Håber I kan hjælpe Mvh Frank

Svar

Hej Frank, Jeg vil anbefale jer, at tage imod vores tilbud om at blive kontaktet af vores samarbejdspartner Revisor Steen Koch, som bedre kan rådgive jer i dybden omkring valg af skatteordning i den konstellation du opstiller. Du kan læse mere om ordningen og bestille en opringning på www.sapu.dk/revisor Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Fradrag for vandafgifter og skatter

Hej Jeg henvender mig ang. afregning af vand. Vores lejer betaler mdl. a´conto. Nu skal vi så lave en afregning. Opgørelsen fra Vandforsyningen er delt op på følgende måde: - Vand - Fast afgift - Statsafgift - Vandafledningsafgift - Fast afgift spildevandsstik Mit spørgsmål går på, om jeg kan udlade at medregne de faste afgifter i og med, at de ikke er afhængig af, hvor meget vand lejer har brugt. Er de faste afgifter fradragsberettiget i Virksomhedsordningen, hvis jeg som udlejer vælger at betale dem selv? 3 mdrs. fristen for at lave regnskab til lejer gælder det fra datoen hvor regnskabsåret slutter eller... fra den dag hvor jeg modtager opgørelsen fra Vandforsyningen? Og så noget helt andet. Jeg har ladet mig fortælle, at hvis man i Virksomhedsordningen har fradragsberettiget udgifter for over 10.000 kr , så skal man ikke betale skat af lejeindtægten? Det er nu ikke derfor jeg spørger om ovennævte med vandafgiften. Tak for en rigtigt god hjemmeside. Mvh Karin

Svar

Hej Karin, Det ville være korrekt at gøre på den måde, at lejeren opkræves for de forbrugsafhængige afgifter mv. og at den resterende del betales af udlejer som en del af de faste skatter og afgifter. Disse er dog, som du selv angiver, fradragsberettiget i virksomhedsordningen. 3 mdr. fristen tæller fra den dag du modtager en endelig opgørelse fra forsyningen eller kommunen. Reglen om 10.000 kr. som værende skillelinie for hvornår man slet ikke skal betale skat af lejeindtægten har jeg aldrig hørt om før, og den vil jeg umiddelbart tro skal forstås i en anden sammenhæng. Lejeindtægt vil altid, uanset hvor mange udgifter der er fradragsberettiget, skulle tælles med i virksomhedsordningen som positiv indkomst. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

skal jeg vælge virksomhedsordning eller kapitalafkastordning

Hvordan tager jeg stilling til om jeg skal lade mit hus beskatte under virksomhedsordning eller som alm. privat udlejning? Findes der et regne-ark, der kan hjælpe mig til at se konkrete tal?

Svar

Hej Joel,

Det kan vores samarbejdspartner Digital Revisor nemt besvare for dig. 

Læs mere om dem her: https://sapu.dk/p/tilbud-til-m...

Mvh
Mark Jensen
SAPU.dk

Beskatning af opbevaringslokale

Hej Som nyt medlem har jeg lige et par spørgsmål, min kone har siden 01-11-2007, lejet et areal, (3500 m²) ud til opbevaring af master og fundamenter, er der noget fradrag på sådan en udlejning, vi har ikke trukket noget fra i skat, og sat det som kapitalindkomst på selv angivelse, hvis der er fradrag hvor mange år kan vi så gå tilbage ?, vi betaler ejendomsskatter, el og vand afgifter, men det er meget lidt el og slet ikke noget vand der bliver brugt. Jeg har lige købt et lille hus på 102 m², hvoraf de 17 m² er indbygget udestue, direkte til sø/mose, og der foruden garage og værksted, grunden er på 2480 m², vi har ikke lånt noget i huset, det er et gammelt hus, og jeg er ved at male og lave nogle mindre reparationer så vi kan få det lejet ud, der er naturgas og brændeovn. Vil bundfradrag på 24.000,00 ikke være det bedste i dette tilfælde ?, og er det rigtigt forstået at det fulde beløb kan fratrækkes selv om det ikke er udlejet hele året ? Noget forslag til månedsleje ? Vi påtænker at rive huset ned om ca. 2-3 år og bygge et nyt hus til os selv Vil en tidsbegrænset lejekontrakt på 2 år være det rigtige ?, og er at vi river huset ned god nok grund til at opsige lejemålet ? Venlig hilsen Nils

Svar

Hej Nils, Som udgangspunkt skal du have en nedsættelse af ejendomsværdiskatten for den del af boligen som har været udlejet, navnligt arealet til opbevaring. Vand og el kan også fradrages. Det er korrekt at huslejen skal opgives som positiv kapitalindkomst. Du kan bestille en opringning fra vores samarbejdspartner Revisor Steen Koch vedr. yderligere beskatningsforhold herunder hvor langt tilbage der kan rettes i selvangivelse. Bestil en opringning på www.sapu.dk/revisor Husleje vedr. den bolig du omtaler skal du nok forvente ligger på et niveau omkring 4-500 kr. pr. kvm, med mindre boligen er i meget dårlig stand hvorved du måske bliver tilkendt en endnu mindre leje, hvis huslejenævnet bliver involveret. En tidsbegrænset kontrakt på 2 år er ok og jeg vil umiddelbart vurdere at argumentet herfor vedr. nedrivning også bør være tilstrækkeligt hvis der skulle komme en sag om tilsidesættelse af tidsbegrænsningen. Du bør dog under alle omstændigheder supplere denne tidsbegrænsning med et forhold omkring opsigelse som for dit vedkommene vil være 12 mdr. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Udlejning af opbevaringslokale til erhverv

Hej. Jeg overvejer at leje mit værksted ud, som et opbevarings-værelse, til en lille virksomhed. Hvordan vil Jeg blive beskattet af en leje på ca. 2 - 3000,- pr/måned inkl. Forbrug. ?

Svar

Hej Jacob, Hvis lokalet er en del af din private bolig skal du have et forholdsmæssigt nedslag i ejendomsværdibeskatningen først og fremmest. Dernæst kan du fradrage vedligeholdelsesomkostninger på lokalet mens resten af lejen som udgangspunkt vil blive beskattet på linie med positiv kapitalindkomst. Du kan evt. adspørge vores samarbejdspartner Revisor Steen Koch som gerne ringer dig op for en uforpligtende snak. Gå til www.sapu.dk/revisor for at bestille en opringning. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Fradrag hårde hvidevarer

Hej hvad kan man trække fra når man lejer ud jeg har adskilt kælder fra som lejlighed så vi skal gå uden om for at komme i vores vaskekælder og der er alt i el men skat siger at man ikke trække nye ting fra selv om at de er gået i stykker altså man kan ikke trække ny vaskemaskine eller komfur osv fra hvis det bliver slidt ned og så har vi strøm med i huslejen men efter vi er begyndt at leje ud er der dobbelt op på strøm og vi kan kun trække 22% fra kan det være rigtigt MVH Brian

Svar

Hej Brian, Hårde hvidevarer kan aldrig fradrages i udlejningen, uanset hvad. Og nye ting som er indkøbt for at skabe lejemålet kan som udgangspunkt heller ikke fradrages. Kun de ting som går i stykker i løbet af lejeforholdet kan fradrages, med undtagelse af førnævnte hårde hvidevarer. Det med fradraget for el har jeg dog ikke hørt om før - det kan skyldes at der kun gives et forholdsmæssig fradrag, hvis i kører på samme el-måler. En løsning kunne være at etablere en bi-måler til kælderen. Benyt evt. vores service, hvor du kan få en kort snak med Revisor Steen Koch - dette gøres via www.sapu.dk/revisor Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Beskatning af anneks som ikke er selvstændig bolig

Jeg har udlejet en del af min egen bolig ( anneks på 70 m2). Lejeindtægten er 3500 kr pr. md. incl. forbrug. Annekset er ikke en selvstændig beboelse. Skal jeg opgive lejeindtægten som udlejning af et værelse ? Claus Bendixen

Svar

Hej Claus, Ja det vil umiddelbart fungere på samme som ved udlejning af værelse. Der er dog stadig forskellige metoder til at foretage indberetning, men bundfradragsmetoden er som regel den mest enkle og den der er nemmest at håndtere uden brug af revisor. Den egner sig også bedst ved udlejning af værelse - du kan læse mere om metoden på skats hjemmeside. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Anvendelse af bundfradrag fremfor virksomhedsordning

Jeg har haft mit hus udlejet et par år og har anvendt virksomhedsordningen ved skatteindberetning. Imidlertid er renteudgifterne meget små, så det kan bedre betale sig at anvende bund fradragsmetoden. Er det muligt at anvende den nu fra skatteår 2011 og fremefter? Huset skal udlejes yderligere 1 1/2 år, hvorefter jeg forsøger at sælge det.

Svar

Hej Viggo, Det er ikke umiddelbart muligt at gå fra virksomhedsordning tilbage til bundfradragsmetoden. Du bør evt. bede om en opringning fra vores revisor samarbejdspartner Steen Koch for en umiddelbar vurdering af hvad der vil være bedst for dig at gøre i denne situation. Gå til www.sapu.dk/revisor Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg fratrække fællesudgifter i skat

Hej med jer Jeg har hver måned udgifter til to gange fælleslån som trækkes over fællesudgifterne. Det ene lån er til betaling af et nyt fyr i ejendommen, og det andet er til et nyt tag. Jeg betaler i alt kr. 1007 pr. måned. Mit spørgsmål er om jeg kan trække dette fra? Jeg bruger kapitalafkastordningen. På forhånd mange tak. Mvh. Caroline

Svar

Hej Caroline, Det skulle der ikke være noget i vejen for, da disse lån vedrører almindeligt vedligehold på ejendommen og således er obligatoriske betalinger til vedligehold. Det kan du godt fratrække i din beskatning af lejeindtægten. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forskudsopgørelse

Kære Sapu. I forbindelse med udlejning af min ejerbolig, så har jeg behov for støtte når jeg skal forskudsregistere. - Hvad skal der forskudsregisteres 2012? Jeg vil gerne bede om at besvarelsen bliver sendt til aslam@live.dk På forhånd tak. Ismail Aslam Venlig hilsen Aslam

Svar

Hej Asmah, Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til vores samarbejdspartner Revisor Steen Koch ved at gå til www.sapu.dk/revisor Mvh Mark Jensen SAPU.dk