Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

spm

Hej Sapu/Mark


Jeg har udlejet min lejlighed møbleret. Jeg skal dog bruge min sofa lejligheden (som nu er udlejet). Kan man spørge lejer, om man kan få sin sofa, og selvfølgelig erstatte lejer med en anden sofa? Jeg ejer jo sofaen, og jeg tilbyder lejer en anden sofa. Jeg vil spørge anmode lejer om dette høfligt og ikke som et krav.


Mvh Lutfi

Svar

Hej Lufti 

Jeg har faktisk ikke fortilfælde jeg lige kan læne mig på af, men jeg ser i hvert fald ikke noget problem i at spørge lejer. Så længe de får en "erstatning" bør det jo ikke være imperativt for lejer. 

Om man kan gennemtvinge det hvis lejer, af en eller anden årsag nægter, står mig ikke helt klart, men det skal jeg selvsagt få undersøgt hvis det bliver relevant. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Udlejning af delvist møbleret lejlighed

Hej,

Jeg vil blot høre om der foreligger nogle regler/retningslinjer i forhold til at udleje en delvist møbleret lejlighed. Kan man kræve ekstra i husleje for 'leje af møbler'?

Venlig hilsen
Nadja

Svar

Hej Nadja 

Nej det er ikke beskrevet i hverken lejeloven eller boligreguleringsloven, ej heller at man kan kræve ekstra. 

Retspraksis viser også, at det er meget begrænset hvor meget ekstra det egentlig giver, når sager om huslejens størrelse behandles i huslejenævnene. Det er maksimalt 2-300 kr. pr md men som sagt, at det er altså en vurdering fra sag til sag og der er således ikke nogen egentlige retsningslinier for hvad det i praksis giver ekstra. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Ekstra værelser

Hej Sapu.

Jeg har et 5 værelses rækkehus, hvor jeg overvejer at lavet to ekstra værelser da der er to stuer og den ene kan laves til to mindre værelser i stedet. Det bliver et bo fællesskab der bor der. I den forbindelse har jeg en række spørgsmål.

1. Skal jeg søge tilladelse til dette eller kan jeg godt bare sætte det op?

2. Hvis det er et 5 værelses rækkehus, kan der da godt bo 5 personer i det (jf. reglen om at der maks. må bo en person pr. værelse) og kan de alle godt have adresse der?

3. Hvor mange af mine lejere kan få bolig sikring? Der er kun ét køkken.

Mvh
Jannick

Svar

Hej Jannick 

Der er os bekendt ikke nogen krav om at du skal søge tilladelse til det. Men vær opmærksom på at forbrug på nær varme skal være indeholdt i lejen. 

Der må bo 2 voksne pr rum (antal rum anført i BBR) så jeg mener ikke du løber ind i relgerne om beboermaksimering. 

Lejerne kan ikke søge boligsikring da dette forudsætter adgang til eget køkken, og da køkkenet vil være noget de alle deler kan ingen af dem søge boligsikring. 

Du bør også være omhyggelig med indflytningsrapporter, og sørge for at lejerne holder selvjustits i forhold til hvis der bliver lavet skader på det lejede i fællesarealer, herunder gøre det klart at så snart en lejer konstaterer at der er sket en skade skal de kontakte dig, således ansvar for den pågældende skade kan tillægges den rette lejer hurtigst muligt. Ellers bliver det umuligt at holde styr på. 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Vindue

Vinduet i vores lejlighed er ødelagt efter stormen. Den nederste hasp var knækket før stormen, men den øverste var intakt. Jeg mener hændelsen må skyldes at vinduet ikke har været lukket rigtigt på den øverste hasp, da vinduet ellers ikke vil kunne blæse op. Hvem skal betale. Venlig hilsen Helle.

Svar

Hej Helle 

Hvis lejer ikke har hapset vinduet fast, så er det forkert brug af vinduet og en uforsvarlig brug af det lejede og dermed hæfter lejer. Problemet kan være at dokumentere at vinduet ikke har været hapset, hvis lejer nægter at det skulle være tilfældet og/eller at dokumentere at det forhold at den ene knækkede haps ikke i sig selv var årsag til problemet. 

Jeg ville dog rejse kravet overfor lejer, og hvis der ikke kan nås enighed må sagen evt prøves i huslejenævnet. 

Mvh

Mark Jensen
SAPU.dk

Undgå ødelagt inventar ved udlejning

hvordan sikrer man sig at inventaret ikke bliver ødelagt?

Svar

Det bør fremgå af lejekontrakten hvilket inventar der medfølger, måske ikke helt ned i småting, men det væsentlige inventar bør fremgå. Endvidere skal der tages billeder af det ved indflytning. Er eller bliver det ødelagt i løbet af lejeforholdet, må lejer således forvente at skulle betale for udbedring / erstatning eller reparation. 


Lejer har fjernet inventar

Lejer har fjernet nyere (kan dokumenteres)gulvtæppe fra lejligheden. Påstår, at jeg har givet tilladelse. Hørsholm Kom. huslejenævn henviser til domstolene, med mindre jeg kan "dokumentere, at tæpperne er fjernet uden tilladelse". Jeg kan kun bevise, at tæpperne var i lejligheden den dag, jeg overtog(købte) og udlejede lejligheden samme dag 05.01.11.

Svar

Hej Ditte, Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Ved lejers fraflytning vil reglen gælde, at det lejede skal afleveres i samme stand som ved overtagelse, herunder kan lejer ikke uden tilladelse fjerne inventar fra lejemålet. Er dette sket, så ville jeg, når lejer skal fraflytte og tæpperne mangler, pålægge lejer en omkostning svarende til indkøb af disse gulvtæpper. Spørgsmålet om hvorvidt du har givet tilladelse til det, kan selvfølgelig give problemer, men det er min opfattelse at lejer på den ene eller anden måde skal kunne godtgøre, at der er sket en sådan tilladelse, idet det er lidt usædvanligt at udlejer skulle udleje en bolig, for så efterfølgende at acceptere, uden at denne accept forefindes skriftligt, at det lejedes inventar fjernes. Det vil dog, som skrevet, først kunne blive en sag ved lejers fraflytning, idet lejer har indtil fraflytningsdagen til at genetablere det lejede som det var ved indflytning. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har fjernet hårde hvidevarer

hej leje har flyttet køl/frys fra lejemål uden tilladelse fra os betegnes dette som tyveri ?

Svar

Hej Helene, Vi beklager det sene svar - vi har desværre haft problemer med Spørg SAPU og er først nu ved at samle op på tidligere stillede spørgsmål. Ja, det ville betegnes som tyveri, men det kan selvfølgelig først endeligt bevises den dag lejer skal fraflytte lejemålet, hvor udgangspunktet er at lejemålet skal være i samme stand som ved indflytning, med undtagelse af slid og ælde. Herunder skal det lejedes installationer selvfølgelig også være tilstede, er dette ikke tilfældet skal lejer genetablere disse installationer eller evt. opkræves for at udlejer genetablerer dem selv. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har ødelagt inventar og jeg får regninger

hej Sapu. Jeg har nu igen problemer med min lejer. Han skylder mig i forvejen 3000kr for en skade han har forudsaget sidste år og nu har jeg lige fået en regning på 5000 kr. for en dørtelefon han har ødelagt i lejligheden. Jeg har hverken fået besked om skaden, eller har fået den vist før rep. Jeg har kun fået tilsendt en regning fra ejendoms admin. for ny dørtelefon og reperationen af denne. Lejer svarer ikke på mine opkald. Kan man straks udsætte lejer,når han ikke har oplyst om skaden, eller hvis han ikke frivilligt betaler denne ? tak for hjælpen. vh Liselotte

Svar

Hej Liselotte, Du bør meddele lejer via en påkravsskrivelse, at lejer skal betale disse regninger. I tilfælde at han ikke gør det 14 dage efter at have modtaget påkravet kan du forsøge at ophæve lejemålet - det afgørende er om man ville betragte disse regninger som pengepligtige ydelser i lejeforholdet, men det vil jeg umiddelbart mene at man godt kan, da det må falde under lejers vedligeholdelsespligt at udbedre skader som han selv bevidst forårsager. I tillæg dertil så ville jeg fremover afvise at betale regninger, som lejer bare får sendt til dig uden forudgående aftale herom. Det må blive en sag mellem lejeren og den serviceydelse som han bestiller. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Ødelagt vindue som følge af blæst, hvem skal betale

Vi udlejer et hus, hvor vi har en alm. husforsikring. Lejerne har en indboforsikring. Lejerne har i blæsevejret ikke sikret et vindue ordentligt.Det er blæst op og vindue og rammen er smadret. Det er et gammelt vindue ,der blev istandsat sidste år. Vi er usikre på om det er lejerne eller os der skal erstatte vinduet? Venlig hilsen Bente

Svar

Hej Bente, Jeg vil umiddelbart vurdere at din forsikring på ejendommen skal dække skaden. Det kan dårligt tilskrives misligehold fra lejers side da jeg vil mene det er et hændeligt uheld, men du bør informere dit forsikringsselskab og se om de ikke tager skaden. Hvis de mener at skaden skyldes misligehold eller uagtsomhed, så er det din lejer selv der skal dække skaden. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Må jeg lave køleskab før lejer flytter ind

Jeg har et køleskab i min udlejningsejendom som der er noget galt med. Lejerne flytter først ind 1/11-2011. Må jeg få det lavet inden de flytter ind eller skal jeg vente til de er flyttet ind. (jeg bor der ikke selv længere)

Svar

Hej John, Jeg ved ikke helt om jeg forstår spørgsmålet, men som udgangspunkt ser jeg ingen problemer i at du får lavet køleskabet inden lejer flytter ind. Er der en problemstilling du er bekymret for i denne forbindelse? Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil ikke flytte inventar fra skur der skal istandsættes

Hej Sapu Der er et cykelskur i vores gård som skal renoveres ,da taget er ved at brase sammen .Problemet er at en lejer ikke vil flytte nogle gamle knallerter + cykler .Kan vi fjerne dem,vi har sagt til personen de skal fjernes men han vil ikke og siger det er tyveri hvis de fjernes. MVH. Johannes

Svar

Hej Johannes, Hvis det er opsættende kan der gives et kort varsel. Ellers er der varslingsfrister i lejeloven. Jeg ville give en frist på 8 dage og herefter flytte cykler m.m. uden for skuret og ordne taget. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil have betaling for køkken

Min lejer flytter, og han vil have for sin køkken som er 8 år gammel 35.000.00kr., ellers tager han det med. Hvad gør jeg.Jeg vil ikke købe køkkenet. Mvh. Dorli Strubegger

Svar

Hej Dorli, Lejer kan ikke forlange at du skal købe et køkken han har installeret. Hvis han ønsker at tage det køkken med som han har sat i, så vil det som udgangspunkt være således at lejer skal genetablere lejemålet som det var da han modtog det. Med andre ord, han kan godt tage det nye køkken med - men så skal det gamle i princippet genetableres, i modsat fald kan du modregne et beløb svarende til en forholdsmæssig pris for genetablering af et ældre, tilsvarende køkken som var ved lejemålets indgåelse. Det kan dog afhænge lidt af om der har været aftalt noget særskilt i lejekontrakten eller i forbindelse med lejers installation af det nye køkken. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Dårligt murerarbejde

Det er givetvis et advokat spørgsmål men nu tager jeg den lige her... Vi har en udlejningsejendom, hvor murer har udført et ualmindeligt dårligt arbejde. Vi har rykket ham flere gange for at lave det om, men det er ikke sket endnu. Vi har haft et rådgivende ingeniør firma Tetcon A/S til at vurdere arbejdet. Det er der kommet en diger rapport ud af. De siger at vi klart vinder hvis vi kører en sag på ham. Arbejdet er udført i 2009, rapporten er lavet i begyndelsen af 2010 og murer har fået flere frister til at udbedre. Nu går mine spørgsmål på: Hvad kan vi "true" ham med? Kan vi f.x. lovligt få en anden murer til at udbedre arbejdet, og sende regningen til den murer der oprindelig udførte arbejdet? Er der en forældelsesfrist? Og et ca. slag på tasken, hvad det vil koste os, hvis vi kan bruge Henriette i denne sammenhæng? Med venlig hilsen Camilla og Preben Riis

Svar

Hej Preben, Ja, det er jo nok lidt over i forbrugerlovgivning, men der er ingen tvivl om at du har et krav mod din murer. Du er nok nødt til at stævne ham, hvis han ikke frivilligt gør noget ved sagen, så jeg synes du skal tage fat i en advokat og få fremsendt en stævning. Husk at gemme dokumentation. Henriette tager normalt ca. 10.000 i acconto beløb ved retssager, men da dette formentlig er et spørgsmål han alene skal trues med samme vil jeg slet ikke tro at det ender i den størrelsesorden. Jeg synes du skal skrive til hende og høre hvad hun kan hjælpe dig med. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvilken forsikring dækker skade på hårde hvidevarer?

Min lejer er ved et uheld kommet til at smadre glasset i ovnen - er det min indboforsikring, som skal dække skaden? Mvh Camilla

Svar

Hej Camilla, I den konkrete situation vil jeg nærmere vurdere at det er lejers ansvarsforsikring der dækker - hvis ikke lejer har en sådan, så må du gøre direkte krav mod hende/ham. Jeg tror ikke du skal forvente at din egen indbo dækker. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forsikring

Hej Vil spørge hvorledes man skal forsikre den bolig man har lejet ud som udlejer?

Svar

Hej Asmah, Hvis der er tale om hus, så vil jeg anbefale dig at forsikre huset med alm. husforsikring. For øvrige lejemål vil jeg anbefale en indboforsikring som dækker skader på lejemålet ved f.eks. indbrud. Du kan godt pålægge lejer at tegne disse forsikringer, men problemet er jo at du risikerer at lejer glemmer at få forsikringen betalt og så er det din ejendom som står uden forsikring og dermed er det at gamble med dine egne penge. Forsikring kan iøvrigt fratrækkes overfor SKAT ved beskatning af udlejning. Mvh Mark Jensen SAPU.dk