Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

Spørgsmål omkring 3 års udlejning

Hej,

Jeg står overfor at skulle flytte til Paris som Expat, hvilket er grunden til at jeg vil udleje min lejlighed. Der er dog nogle komplikationer ift. SKAT. Jeg skal lave lejekontrakten uopsigelig i 3 år (fra min side) for at blive begrænset skattepligtig, men jeg ved at det kan blive et problem at komme af med sine lejere igen, såfremt de bor i lejligheden længere end 2 år. Kan i hjælpe med at præcisere reglerne? Vil jeg godt kunne opsige lejerne (med varsel, naturligvis) hvis jeg flytter hjem til Danmark efter min tre-årige kontrakt udløber?

På forhånd tak
Mvh
Mark

Svar

Hej Mark 

Der er intet til hinder for at udleje i mere end 2 år. Disse regler er bredt misforstået. Der skal blot laves en ordentlig lejekontrakt, hvor bl.a. tidsbegrænsningen bliver behørigt begrundet, under henvisning til LL §80. 

Vi kan lave kontrakten således at den i udgangspunktet ophører efter 3 år, hvorefter du får lejligheden tilbage. Alternativt kan vi, til den tid, være behjælpelige med at lave en forlængelse af lejeforholdet via en Allonge til lejekontrakten. Dette vil ikke have nogen konsekvenser for dig, det vil blot forlænge lejeforholdet og vi kan supplere den nye tidsbegrænsning med adgang til at gøre opsigelse gældende for dit vedkommende, hvilket dog altid skal ske med 1 års varsel. 

Om du ønsker kan vi evt. formidle dit lejemål til en passende lejer, måske en Expat, afhængig af lejemålets karakter og beliggenhed. Du kan læse om vores formidling af lejemål her: https://sapu.dk/p/formidling-a...


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Opsigelse

Jeg ønsker at opsige mit medlemskab med det gældende varsel

Mvh

Jesper

Svar

Hej Jesper 

Medlemskabet kan opsiges når den 4. måned er trukket. Bare log ind og vælg "Opsig medlemskab". 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Kan tidsbegrænset lejemål opsiges

Hej SAPU Vedr. tidsbegrænset udlejning. Kan vi som udlejere opsige lejer inden for denne periode, hvis vi selv skal bruge huset til at bo i? Kan man forlænge en tidsbegrænset udlejning til samme lejer når de 2 er gået? Vh Karen og Martin

Svar

Hej Karen og Martin, Vi er nok nødt til at se jeres lejekontrakt før vi kan svare på om lejemålet kan opsiges indenfor den tidsbegrænsede periode - dette er normalt ikke muligt, da tidsbegrænsede lejemål er uopsigelige i henhold til lejelovens paragraf 80. Der kan godt ske forlængelse af tidsbegrænsningen men det bør ske via en Allonge til lejekontrakten. Kontakt os på info@sapu.dk for hjælp til udarbejdelse af en sådan. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forlængelse af 2 årig tidsbegrænsning

Hej SAPU. Vi har en lejlighed i Århus, som nu er lejet ud på en 2-årig lejekontrakt, der udløber 31.07.2012. Vi tidsbegrænsede udlejningen, da vi regnede med selv at flytte ind i den, når vi havde fået solgt vores hus, da vi er blevet pensionister. Det er ikke lykkedes at sælge huset endnu. Nu vil lejeren gerne blive boende, og vi vil gerne lave en ny tidsbegrænset lejekontrakt på 2 år. Der står ingen begrundelse for tidsbegrænsningen i den nuværende lejekontrakt; men det har været nævnt flere gange for lejeren. Den nuværende lejekontrakt var til et par og blev lavet af advokat; men da de gik fra hinanden sidste år, er det nu kun pigen, der bor der. Henriette Reinholdt svarede os, at der ikke behøvedes en ny kontrakt for resten af perioden. Kan I udarbejde den nye lejekontrakt med udgangspunkt i den nuværende? Der er nogle ændringer til den nuværende. Vi kan måske vedhæfte den nuværende som scannet kopi med ændringer noteret, hvis det er OK? Med venlig hilsen Ole

Svar

Hej Ole, Du kan godt forsøge at forlænge tidsbegrænsningen - det vil i den sammenhæng være fordelagtigt, at du får lejer til skriftligt at tilkendegive ønske herom, således der kan udarbejdes en allonge hvor der beskrives en ny slutdato for tidsbegrænsningen og lejers skriftlige ønske herom vedlægges. Vi kan være behjælpelige med udarbejdelse af allongen. Kontakt os på info@sapu.dk for yderligere information. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer ønsker at blive boende

Lejer ønsker at få fornyet sin kontrakt for 2. gang. Den nuvær. er kun på 6 md. I &11 står at lejer har 3 md. opsig. og jeg har 1 år. Så jeg tænker på han kan blive boendene. Gælder & 11 og alle kontraktens andre vilkår stadig som før ? Hvis jeg opsiger lejer straks og lejer om et år ønsker at blive boende er det et problem når det er en anden type lejekontrakt ? mvh. dorisand

Svar

Hej Doris, Jeg er lidt i tvivl om hvad du egentlig mener her, men hvis der er tale om at lejer ønsker at blive boende ud over tidsbegrænsningen så kan dette selvfølgelig godt lade sig gøre - det betyder blot at tidsbegrænsningen ikke længere er gældende for lejemålet, hvorimod alle øvrige forhold der er angivet i §11 i lejekontrakten stadig vil være gældende, herunder din opsigelsesret. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forlængelse af tidsbegrænset lejemål pga udstationering

Hvis min lejer gerne vil forlænge ½ år, hvordan griber vi det så an? Vi har en lejekontrakt tidsbegrænset til et år, men vi er begge interesseret i at forlænge 6 måneder. på forhånd tak Helle

Svar

Hej Helle, Forlængelse af tidsbegrænsede lejemål er et lidt kontroversielt emne. Som udgangspunkt vil en boligret, i det tilfælde at de bliver bedt tage stilling til tidsbegrænsningen, se en forlængelse af tidsbegrænsningen som en skærpende omstændighed og dermed står en forlænget tidsbegrænsning altså svagere end lejemål hvor tidsbegrænsningen ikke har været forlænget. Dette skyldes, at hvis din lejer klager over tidsbegrænsingen efter at den er blevet forlænget, og beder en boligret tilsidesætte denne, så vil en boligret have tendens til at se forlængelsen som om at udlejer forsøger at opretholde en løbende opsigelse. Altså en omgåelse af reglerne om opsigelse af lejer. Det er selvfølgelig kun et problem hvis lejer klager over tidsbegrænsningen og det er heldigvis relativ sjældent at det sker - de fleste lejere ved slet ikke at de kan klage over den. Hvis du vil forsøge dig med en forlængelse kan dette ske via en allonge som vedlægges den oprindelige lejekontrakt, hvor det beskrives at lejemålet er forlænget med xx måneder. For din egen skyld vil det være en fordel, hvis du kan få lejer til skriftligt at tilkendegive at lejer ønsker en ny tidsbegrænsning - denne tilkendegivelse vil være god at få på en mail eller pr. brev fra lejer. Herefter kan allonge udarbejdes, og i allonge bør det anføres at forlængelsen er sket på lejers foranledning og ønske i henhold til lejers skrivelse af d. xx.xx. Således har du gjort hvad du kan for at sikre at boligretten ikke pålægger dig ansvaret for tidsbegrænsningens forlængelse, og du vil kunne argumentere for at det er lejer der har ønsket det og ikke dig som udlejer. Det giver dog ikke nogen garanti for at en boligret ikke vil tilsidesætte den, men du står betragteligt bedre hvis lejer selv har givet udtryk for at ville have tidsbegrænsningen forlænget. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvordan kan jeg forlænge tidsbegrænset lejekontrakt

Hvordan forlænger jeg en lejekontrakt? Den er tidsbegrænset på 1 år, da jeg troede at jeg kunne sælge. Dette er ikke tilfældet og de vil gerne blive boende et halvt-helt år mere... Mvh. Helle

Svar

Hej Helle, Forlængelse af tidsbegrænset lejekontrakt er altid lidt vanskeligt og i dit tilfælde vil jeg måske overveje at lade lejer blive boende ud over tidsbegrænsningen. Hvis man lader lejer blive boende så bortfalder den oprindelige tidsbegrænsning og lejemålet fortsætter indtil det opsiges af en af parterne. Hvis din lejekontrakt er korrekt udformet har du selv 12 mdr opsigelse og lejer har 3 mdr. opsigelse. Alternativt skal der udarbejdes en ny lejekontrakt med en ny tidsbegrænsning men dette vil betyde at den nye tidsbegrænsing står lidt svagere hvis lejer klager over den - en boligret vil nok være hurtig til at tilsidesætte tidsbegrænsningen med den begrundelse at den forekommer at være en omgåelse af reglerne om opsigelse af lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer skal blive boende ud over tidsbegrænsning

Hej Skal høre om i kan hjælpe med hvordan jeg laver en ny lejekontrakt til eksistrende lejer, der har har en tidsbegrænset lejekontrakt. Jeg ønsker at forlænge den til en ikke tidsbegrænset. Skal jeg lave en ny hvor det punkt så ikke længere står der og hvor beløbet for depositom er dateret til nu eller til den oprindelige dato? På forhånd tak Susanne Schlotfeldt

Svar

Hej Susanne, Lidt afhængig af hvor godt din oprindelige kontrakt er skrevet, så kan du faktisk bare lade lejer blive boende på den samme kontrakt. Dvs således at han bebor lejemålet ud over tidsbegrænsningen. Således bliver lejemålet tidsubegrænset og fortsætter indtil det opsiges. Det er faktisk det nemmeste, men send evt. din lejekontrakt til os på inf@sapu.dk så skal vi kigge på den - hvis du f.eks. ikke har nogen opsigelsesret i den nuværende kontrakt er det nok bedre, at der bliver udarbejdet en ny. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opsigelse af en tidsbegrænset kontrakt

I en tidsbegrænset lejekontrakt på 2 år, kan lejemålet da opsiges af lejer inden de 2 år er gået? Med venlig hilsen Ulla Steffensen

Svar

Hej Ulla, Det skal være aftalt i lejekontrakten, under §11 at lejemålet kan opsiges indenfor den tidsbegrænsede periode, hvis du vil kunne opsige lejemålet inden tidsbegrænsningen udløber. Dette forhold gælder også for lejer, som heller ikke kan opsige lejemålet før tidsbegrænsningens udløb med mindre det er aftalt. Dette fremgår af lejelovens §80 stk 1.: § 80. Er lejeaftalen tidsbestemt, ophører lejeforholdet uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb. Den tidsbestemte lejeaftale kan ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden, medmindre dette er aftalt eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan blive boende ud over tidsbegrænsning

Hej mark Vores lejer har har nu boet i lejl i 2x1år. Vi har sat lejl til salg men det er ik de bedste tider for salg. Derfor er spm nu om lejer må bo der indtil vi får solgt lejl fx med 3 måneders varsel? Er der ik noget med at en lejer ik må bo i samme lejl mere end 2år for så kan man aldrig opsige dem? Bedste hilsner Dorte Knudsen

Svar

Hej Dorte, Du kan godt lade lejer blive boende i lejemålet, men som udgangspunkt skal du forvente at du så må bruge 12 mdr. på at opsige lejer som er det almindelige opsigelsesvarsel fra udlejer til lejer når der ikke er tale om værelsesudlejning. I tillæg hertil skal du være opmærksom på at opsigelse af en lejer der bebor en udlejet ejerlejlighed, er underlagt en rimelighedsbestemmelse som betyder at, hvis lejer gør indsigelse mod en fremsendt opsigelse på 12 mdr. så skal denne tvist afgøres i boligretten. Her kan du risikere at en dommer vil finde at lejers argumenter for at blive boende sammenholdt med dine argumenter for at ville afslutte lejeforholdet falder ud til lejers opsigelse og at opsigelsen dermed tilsidesættes. Det er således behæftet med en hvis risiko, at lader lejer blive boende på grund af de bestemmelser, der foreligger omkring udlejers opsigelse af en lejer som bebor en udlejet ejerlejlighed. Det er endvidere et krav, at det er formuleret i lejekontrakten at der kan ske opsigelse med 12 mdr. varsel efter lejelovens paragraf 83 litra a og at det lejede er en ejerlejlighed. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg udleje hus tidsbegrænset

Kan jeg leje mit hus ud tidsbegrænset og i så fald hvilken formular skal jeg bruge? Mvh Steffen

Svar

Hej Steffen, Ja, det kan du - du skal blot anvende den almindelige lejekontrakt, og i §11, under særlige vilkår, skal tidsbegrænsningen beskrives, herunder hvornår lejemålet udløber, at det udløber uden varsel fra udlejer og at lejemålet evt. kan opsiges indenfor den tidsbegrænsede periode - det kan det som udgangspunkt nemlig ikke. Endvidere bør du anføre en argumentation for tidsbegrænsningen - f.eks. at lejemålet udlejes tidsbegrænset pga. udlejers udlandsophold i en periode eller lign. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan man forlænge 2 års tidsbegrænset lejemål

Hej :-) Jeg står og skal leje min bolig ud pr. 1/1-2012 og er meget i tvivl ang. lovgivningen om tidsbestemt udlejning. Jeg er i den situation at jeg står med et hus som jeg forgæves har forsøgt at sælge og bliver nu nød til at leje det ud. Jeg er "bange" for at jeg kommer til at stå i den situation at jeg ikke kan opsige lejeren. Hvis man siger 2 år udlejning, kan man så genforhandle med den samme lejer hvis man syntes det går godt uden at de så har krav på mere end de 2 år man har genforhandlet. Man har hørt meget om at man lige pludselig kan stå med lejer som man ikke kan opsige. Og jeg kan jo ikke sige at jeg vil beholde huset for evigt. Vil evt. sælge når det er bedre tider. Hvordan beregner man huslejen så det er lovmæssigt rigtigt? Håber meget I kan hjælpe :-) MVH Jeanette

Svar

Hej Jeanette, Udlejning i en tidsbegrænset periode vil altid være et forhold lejer kan klage over, uanset hvor længe man har valgt at tidsbegrænse lejemålet. Det er boligretten der tager stilling til om en tidsbegrænsning er gyldig og her vil udlejers argumenter for at foretage en tidsbegrænsning være afgørende. Argumentation om at man ønsker at tidsbegrænse fordi man senere hen vil sælge ejendommen er ikke den bedste argumentation og der er risiko for at en boligret vil tilsidesætte tidsbegrænsningen. Hvis du tilmed efter en periode har valgt at forlænge tidsbegrænsningen så står du endda lidt dårligere, fordi tidsbegrænsninger der er blevet forlænget anses som mindre gyldige. Derfor vil det være væsentligt om du kan få lejer til skriftlige at tilkendegive at lejer ønsker et tidsbegrænset lejemål i 2 år - og når den tid er gået skal du bede lejer om at tilkendegive at lejer ønsker den tidsbegrænsede periode forlænget med f.eks. 2 år mere. Således kan du argumentere for at det er lejer selv der har ønsket tidsbegrænsningen og det vil stille dig lidt bedre hvis lejer skulle finde på at klage over tidsbegrænsningen. Formuleringer omkring opsigelse i forbindelse med tidsbegrænsning og formulering omkring selve tidsbegrænsingen i lejekontrakten er væsentligt og derfor bør du få enten SAPU.dk eller en advokat til at udarbejde lejekontrakten når du kommer så langt. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forlængelse af tidsbegrænset lejemål

Hej, vi har udlejet vores hus på Frederiksberg for en treårig periode som udløber d. 31.01.2012. Vi er pt udstationeret i Bruxelles og vore lejere er ligeledes på en udstationering i Danmark. Lejerne vil gerne forlænge kontrakten, da de gerne vil blive lidt længere i Danmark. Forlængelsen skal ske´på samme vilkår som nuværende kontrakt dvs. huset skal afleveres nymalet etc. husleje er den samme som hidtil alle betingelser er ens. Mit spørgsmål er: hvordan gør vi det rent praktisk med en forlængelseskontrakt, a) findes der en standard allonge eller noget lignende til forlængelse? b) eller skal der skrives en helt ny kontrakt indeholdende de nye datoer? På forhånd tak Susanne B. Kock

Svar

Hej Susanne, Det væsentlige er at du får en skriftlige tilkendegivelse fra lejer, at lejer ønsker lejemålet forlænget. Hvis du kan få lejer til at skrive en sådan er det min vurdering at en allonge til lejekontrakten er tilstrækkeligt fremfor at skulle skrive en ny lejekontrakt. Allongen skal indeholde en formulering om at lejer har ønsket at forlænge det tidsbegrænsede lejemål, og at allongen således er udarbejdet på lejers opfordring. Den skal underskrives af begge parter. Allongen bør endvidere angive den oprindelige tidsbegrænsning - altså at den oprindelige udløb 31.01.2012 og at denne forlænges således lejemålet ophører uden yderligere varsel eller besked herom fra udlejer d. xx.xx.20xx Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Skal tidsbegrænsningens udløb varsles til lejer

Vi har et tidsbegrænset lejemål på 2 år i vores hus. Lejer skal være ude 1/12 2012. Vi skal selv flytte tilbage i huset. Skal vi på nogen måde gøre vores lejer opmærksom på, at hun skal være ude på den dato, eller er det nok at det står i lejekontrakten ? vh Kurt Nørgaard/Mette Fuhr

Svar

Hej Kurt og Mette, Som udgangspunkt ophører lejemålet automatisk ved tidsbegrænsningens udløb, men det er en god idé alligevel at gøre lejer opmærksom på det. Jeg ville, ca. halvanden måned inden tidsbegrænsningens udløb, skrive til lejer, at lejemålet som bekendt udløber d. xx og at i mødeser lejers indkaldelse til flyttesyn senest 14 dage før lejemålet udløber (hvis dette er aftalt, ellers senest indkaldelse til flyttesyn på ophørsdagen). Hvis lejer ikke fraflytter til tiden er det vigtigt at i hurtigt tager affære og meddeler lejer at lejemålet skal være ryddet omgående og at sagen i modsat fald overbringes til fogedretten med henblik på udsættelse, hvilket vil ske for lejers egen regning. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forlængelse af 1 årig tidsbegrænsning

Hejsa Jeg har en tidsbegrænset lejekojntrakt med en lejer i min lejl. den udløber her pr. 1. jan. både lejer og jeg er interesseret i en ny lejeperiode på 1 år igen. kan det lade sig gøre, uden at komme i klemme med rettigheder osv? Mvh. Ria

Svar

Hej Ria, Det vil stille din tidsbegrænsning noget dårligere, at du forlænger 1 år mere. Man accepterer generelt forlængelser hvis der er tale om længere perioder ad gangen men en forlængelse af en 1 årig tidsbegrænsning til en ny 1 årig tidsbegrænsning vil formentlig blive set som en omgåelse af reglerne vedr. opsigelse og det er min vurdering at den tidsbegrænsning ville blive tilsidesat hvis lejer klager over det. Lidt hjælp kan du dog hente, hvis du beder lejer om skriftlige at tilkendegive at vedkommene ønsker at forlænge lejekontrakten med yderligere 1 år til ophør d. 31.12.2012. Det vil stille dig lidt bedre at have dette dokument fra lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Formulering af tidsbegrænsning

Hvordan formuleres en tidsbegrænsning på 2 år, ikke fordi lejemålet nødvendigvis skal ophæves, blot som en sikkerhed, hvis der opstår problemer. Med venlig hilsen Christian

Svar

Hej Christian, En lidt løs formulering kunne være som nedenstående, men den står selvfølgelig lidt svagere end hvis udlejer har en konkret årsag til tidsbegrænsningen. Lejemålet er tidsbegrænset. Lejeudmålet udløber således d. xx.xx.201X uden yderligere varsel eller besked herom fra udlejer. Tidsbegrænsningen begrundes i udlejers ønske om at anvende det lejede efter lejeperiodens udløb. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opsigelse efter tidsbegrænsning

Er ny til udlejning og SAPU: Skal en længere rejse til New Zealand, mindst 1 år men muligvis 3 år eller permenent. Er i gang med udlejning af eget hus, og skal snart til at skrive en kontrakt. -Er det bedst at skrive en kontrakt med en begrænset løbetid - f.eks 1 år? - Hvis kontrakten skal forlænges efter det år, er der så 1 års opsigelse fra min side som udlejere fremover? -Kan lejemålet opsiges med kortere tidsfrist, hvis vi så skal renovere ejendommen for så at selv genoptage vores beboelse der? Tak for svar, mvh. Robert Oscroft

Svar

Hej Robert, I din situation villa jeg nok skrive en lejekontrakt med en tidsbegrænsning på 1 år. Når denne er udløbet og lejer evt. skal blive boende er det de almindelige opsigelsesregler der gælder, herunder at du som udlejer har 12 måneders opsigelse af lejer. Det kan ikke opsiges med kortere frist desværre. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opsigelse ved tidsbegrænsing

Hej sapu Har en lejer i ejendomslejlighed på en tidsubegrænset kontrak lejemålet har løbet ca. 1½ år 1. Som jeg kan læse har lejer et års opsigelse er det korrekt? 2. Hvis jeg nu skulle lejlighed til egen beboelse pga ægteskabelig problemer ville opsigelse herved blive 3mdr? Mvh M

Svar

Hej Martin, Lejer har som udgangspunkt ikke mulighed for at opsige et tidsbegrænset lejemål med mindre dette er aftalt i lejekontrakten. Ligeledes med udlejer. Din opsigelse, hvis vi ser bort fra tidsbegrænsning, til lejer vil altid være minimum 12 mdr. og det kræver at din opsigelsesret er korrekt beskrevet i lejekontrakten. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Grænse for tidsbegrænsning

Kære SAPU, Vi er tæt på at indgå en aftale vedr. udlejning af vores hus. Lejer ønsker en så lang lejeperiode som mulig evt. 4, 6 eller 8 år. Vi er opmærksomme på, at lejeaftalen skal være tidsbegrænset da vi ellers ikke kan opsige lejer. Er der en grænse for hvor lang en periode vi kan lave en aftalen for, førend vi mister muligheden for at opsige leje selvom aftalen er tidsbegrænset? På forhånd tak for svar, Thomas ID: susaavej

Svar

Hej Thomas, Nej der er ingen grænse for hvor længe i kan tidsbegrænse lejemålet, så det ændrer intet om i udlejer tidsbegrænset i 4, 6 eller 8 år. Dog skal i være opmærksom på at alle tidsbegrænsede lejemålet, uanset længde, kan være genstand for en klage fra lejer og at en boligret således kan finde på at tilsidesætte tidsbegrænsningen hvis boligretten ikke finder denne tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold. Det er dog yderst sjældent at det sker, så samlet set ville jeg være bekymret ved at lave en tidsbegrænset udlejning af et hus på f.eks. 8 år. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Tidsbegrænsning i 3 år

Hejsa Jeg/vi skal til USA og arbejde for en 3 årig periode og skal derfor have lejet huset ud. Men må jeg leje huset for en 3 årig periode er det ikke noget med at det kun er 2 år? Jeg skal selvfølgelig have jer til at lave kontrakten. Prisen for udlejning havde jeg tænkt skulle være 6500,- plus forbrug måske lidt mere hvis de vil give lidt for inventaret. Ejendomsskat skal jeg jo stadigvæk betale samt ejendomsforsikring er der andre ting jeg skal betale? Prisen er den helt hen i vejret? Hus adressen er Funder Vestervang 8, 8600 Silkeborg er 135 m2 et plans hus bolig 125 m2. Pænt og velholdt. Ser frem til jeres svar og tak for en god forening. Mvh Jakob

Svar

Hej Jakob, Der er ingen problemer i at tidsbegrænse i 3 år for private lejemålet. Det er alene fremleje af lejemål, hvor lejer kan miste retten til lejemålet efter 2 år. Prisen vil jeg gerne vurdere nærmere på i forbindelse med udarbejdelse af kontrakten. Ejendomsskat skal du ikke betale mens du udlejer, du skal dog stadig betale ejendomsværdiskat. Skatter og afgifter iøvrigt, med undtagelse af de der er direkte relateret til lejers forbrug af vand, varme og el, skal du også fortsat betale således at dette inkluderes i huslejen. Det kunne f.eks. være en afgift vedr. rottebekæmpelse, renovation mv. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opsigelse i en tidsbegrænset periode

Kan tidsbegrænsning kombineres med opsigelse? Jeg har fået oplyst af en boligadvokat hvis jeg laver en tidsbegrænset kontakt kan/må der INTET stå om opsigelse (andet end at den udløber automatisk). Jeg ønsker en tidsbegrænset kontrakt og jeg ønsker ideelt at kunne opsige Lejer inden udløb. Om nødvendigt har jeg heller ikke noget imod at tilbyde Lejer en opsigelsesmulighed inden udløb. Er det korrekt som min advokat siger at jeg ikke kan kombinere tidsbegrænsning og specifikke opsigelsesvarsler? Og hvis jeg kan lave opsigelsesvarsler på en tidsbegrænset kontrakt, hvad er så begrænsningerne - kan jeg anføre ingen opsigelse for en eller begge parter de første x måneder, skal Lejer have minimum 12 mdr. varsel (har jeg set jer skrive under et andet spørgsmål), etc.

Svar

Hej Rasmus, Det er noget sludder din advokat har oplyst dig. Du kan sagtens lave en tidsbegrænset lejekontrakt, hvor der er aftalt opsigelsesret indenfor den tidsbegrænsede periode. Det angives i lejelovens §80 at tidsbestemte lejeaftaler som udgangspunkt er uopsigelige med mindre andet er aftalt. Du bør nok acceptere, at både lejer og udlejer har opsigelsesret, hvis i aftaler at denne er gældende indenfor den tidsbegrænsede periode. Du kan også godt aftale at opsigelsesretten først træder i kraft efter f.eks. 6 måneder. Med hensyn til varsler, så vil du som udlejer altid stå med en 12 måneders opsigelsesperiode, hvis der er tale om et lejemål som du ikke selv bebor eller som ikke blot er et værelse. Lejers opsigelse er sædvanligvis 3 mdr til udgangen af en måned, om end du godt kan aftale en opsigelse som er længere, f.eks. 6 mdr. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Gentagne tidsbegrænsninger

Jeg har udlejet en ejerlejlighed (tidl. forældrekøb) tidsbegrænset i 1 år. Jeg vil gerne selv flytte ind i den, men skal have solgt mit hus først, - og det kan åbenbart tage meget lang tid. De nuværende lejere vil gerne blive boende. Hvor mange gange kan man forlænge lejekontrakten, jeg skriver at jeg selv skal bebo lejligheden herefter når huset er solgt. Ved forlængelse, kan jeg nøjes med 1/2 år ad gangen? Er det rigtigt, at hvis man har udlejet på alm. lejekontrakt i over 2 år og vil sælge, har lejer forkøbsret samt at han må fratrække tidligere betalt husleje ? Er der nogen fordel (for udlejer) at bruge en erhvervslejekontrakt ?

Svar

Hej Susanne, Det er risikabelt at forlænge en lejekontrakt igen og igen - særligt med så lidt som 6 måneder ad gangen. Problemet med det, er at du normalt vil have 12 måneders opsigelse overfor lejer og at en tidsbegrænsning som forlænges løbende med 6 måneder kan dermed hurtigt blive betragtet som en omgåelse af reglerne omkring udlejers opsigelse. Hvis du vil forlænge lejers kontrakt så synes jeg du skal gøre det ud fra en betragtning om hvad din mægler forventer hussalget vil tage - dvs. et konservativt bud på hvornår boligen er solgt og du skal bruge din lejlighed. Jeg synes du skal overveje en ny tidsbegrænsning på 1-1½ år. Bliver boligen solgt før tid, så kan du forsøge at handle lidt omkring overtagelsesdato, så du ikke skal vente for længe inden du får din lejlighed igen. I sidste ende, så er det jo en risikovurdering - hvis du forlænger dine lejere med et halvt år ad gangen og de klager over tidsbegrænsningen så er du i overhængende fare for at en boligret vil tilsidesætte tidsbegrænsningen. Men hvis dine lejere aldrig klager, så vil det selvfølgelig være lidt tosset at forlænge dem med f.eks. 1½ år og så risikerer at skulle vente 1 år på at få lejligheden igen. Alternativt kan du jo opsige lejer med 1 års varsel - det afhænger dog lidt af hvordan din lejekontrakt er skrevet, om du overhovedet har denne mulighed. Men ved alm. opsigelse fra udlejer til lejer vil der være rimelighedsvurdering hvis lejer klager over opsigelsen - så en opsigelse af lejer er altså heller ikke 100% sikker. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opsigelse samtidig med en tidsbegrænset kontrakt

Jeg indgår en tidsbegrænset kontrakt om udlejning af mit hus, som ikke kan forlænges. Lejer ønsker at bevare retten til 3 måneders opsigelse. Er det muligt så samtidigt at opretholde tidsbegrænsningen med sikkerhed for udflytning ved tidsperiodens ophør? Med venlig hilsen Arne Mathiassen arnemathiassen7@gmail.com

Svar

Hej Arne, Ja, i kan godt aftale at den ene part eller begge parter kan benytte en opsigelsesret selvom lejemålet er tidsbegrænset. Som udgangspunkt er lejemål, som er tidsbegrænset uopsigelige i denne periode, men aftales der anderledes i lejekontrakts paragraf 11, så vil det være gældende. Det skal blot angives tydeligt i de særlige vilkår. Det ændrer ikke ved tidsbegrænsningen som vil være gældende således lejer skal flytte ved lejeperiodens slutning, såfremt lejemålet ikke bliver opsagt forinden. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Forlængelse af tidsbegrænsning pga arbejde i udlandet

Gentagne forlængelser af lejekontrakt. Hej jeg er andelshaver og har udlejet min lejlighed med en tidsbegrænsning som jeg under §11 i kontrakten skyldes mit midlertidige arbejdsophold i udlandet. Efter 1 år tegner jeg nu en ny kontrakt med samme udlejer for det næste halve år. Der er dog mulighed for at jeg til oktober finder ud af at jeg bliver i yderligere 2 mdr. Kan jeg efter lejekontrakt nr 2 tegne endnu en ny kontrakt for de evt 2mdr grundet arbejdsophold i udlandet? eller er det sikrere bare at afslutte det efter kontrakt nummer 2 og så bare leve med 2 mdrs dobbelthusleje? mang tak på forhånd hussam

Svar

Hej Hussam, Tidsbegrænsede lejemålet kan lejer altid indbringe for boligretten med henblik på at få hævet tidsbegrænsningen, uanset om denne har været forlænget eller ej. I sidste ende er det altså op til en dommer, hvis lejer klager, om dine forlængelser betyder at tidsbegrænsningen skal ophæves. Men du har en ret argumentation for at forlænge lejemålet. Jeg ville være rimelig tryg ved at anbefale dig at gennemføre forlængelse nr. 2 med den argumentation du angiver. Forsøg evt. at få lejer til at bekræfte at han/hun er OK med denne forlængelse og at den passer lejer helt fint. Det er iøvrigt ganske få procent af lejekontrakter der tages i boligretten med henblik på at få hævet tidsbegrænsning, så jeg mener samlet set ikke du løber nogen nævneværdig risiko ved at gøre det, om end den dog er tilstede. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har boet længere end tidsbegrænsningen - kan jeg få hende ud?

Hej SAPU Jeg har fremlejet min andelslejlighed tidbegrænset i 2 år og kontrakten udløb 1.januar 2011. Jeg har ikke smidt lejeren ud så lige nu bor hun der stadig uden lejekontrakt og betaler husleje. Kan jeg opsige lejemålet nu og hvis jeg kan med hvor lang opsigelsesvarsel?

Svar

Hej Ceyda, I princippet er din tidsbegrænsning ugyldig på nuværende tidspunkt, da det forventes at udlejer aktivt tager handling hvis ikke lejer fraflytter lejemået af egen vilje ved tidsbegrænsningens udløb. Dermed kommer du over i de almindelige bestemmelser omkring opsigelse af lejemålet, og jeg vil vurdere at du er nødt til at give lejer en 12 måneders opsigelsesperiode på nuværende tidspunkt, idet dette er normen for udlejers opsigelse af lejligheder i lejeloven efter §83 Litra A, som vil være paragraffen du skal opsige hende efter. Alternativt skal du forsøge at aftale en opsigelse med lejer, som hun selv skriver - altså hvis ikke lejer er synderligt bekendt med lejeloven vil hun formentlig antage du kan nøjes med 3 mdr. opsigelse. Derfor kan du prøve at lave et slags forlig med hende, hvor hun får 4 måneder på den betingelse at lejeren selv skriver opsigelsen. Så er du nemlig kommet uden om reglerne for udlejers opsigelse. Mvh Mark Jensen SAPU.dk