Ny Landsrets dom vedr. lejers pligt til udbedring af skimmelsvamp

En ny landsretsdom har afgjort at lejer havde pligt til at betale for en delvis udbedring af skimmelsvamp, da det blev fundet at lejers adfærd i lejemålet var medvirkende til at problemet opstod. Blandt andet havde lejer tørret tøj indvendigt i boligen og forfejlet at tilsikre tilstrækkelig udluftning og ventilering.

Vi mener afgørelsen er vigtig - vi ser rigtig mange sager hvor lejere bruger skimmelsvamp som et "våben" mod udlejer, og på den baggrund afpresser udlejer til at nedsætte lejen, at lejer ikke hæfter for istandsættelse ved fraflytning mv.

Som udlejer er det vigtigt at forholde sig kritisk til lejers påstand om skimmelsvamp, særligt hvis man ikke er bekendt med at ejendommen sædvanligvis skulle have problemer med skimmelsvamp eller fugt. Lejer kan, under henvisning til den nye landsretsdom, pålægges økonomiske konsekvenser såfremt lejer fx. ikke har udluftet nok, blokeret vinduer / ventilationskanaler eller ikke holdt det lejede tilstrækkelig opvarmet.

Hvis din lejer påstår, at der skimmelsvamp i lejemålet bør du kontakte SAPU.dk omgående, for at sikre at sagen bliver behandlet korrekt.