Udlejer kan forlange lejers istandsættelse gjort om hvis den er utilstrækkelig

Kun for medlemmer

Ny dom slår fast, at såfremt lejer har forsøgt istandsættelse selv og at dette istandsættelsesarbejde er af ringe kvalitet, kan udlejer forlange arbejdet gjort om eller udbedret. Dommen understreger betydningen af, at udlejer gør lejer opmærksom...