Husorden til brug ved privat beboelse. Vedlægges lejekontrakt og underskrives af lejer.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Ophævelse, jf. ny lejelov pr. 1.7.2022, som skal anvendes ved lejers betalingsmisligholdelse. Husk at der skal være sendt påkrav inden der kan ophæves, og udlejer skal iagttage datoer mv herom. Kontakt os hvis der er spørgsmål.

Kategori Blanketter 2024 Sidst ændret d. 18-07-2022

En guide der kan sendes til dine lejere, med gode råd om både opvarmning og udluftning, men også hvilke pligter lejer har i denne sammenhæng.

Kategori Guides og vejledninger Sidst ændret d. 14-09-2022

Varmeregnskab skabelon opdateret til ny Lov om Leje

Kategori Dokumenter, Ny Lejelov 2022 Sidst ændret d. 29-09-2022

Vandregnskabs skabelon opdateret til ny Lov om Leje

Kategori Dokumenter, Ny Lejelov 2022 Sidst ændret d. 07-02-2023

Brevskabelon til nettoprisindeksering af lejers husleje. Indeholder nødvendige meddelelser til lejer samt NPI regulering baseret på oktober - oktober udvikling.

Kategori Blanketter 2023 Sidst ændret d. 10-11-2023

Påkrav til anvendelse i 2024 ved manglende lejebetaling og restancer

Kategori Blanketter 2024 Sidst ændret d. 03-01-2024

Lov om Leje og Lov om Boligforhold indeholder en række satser, som bliver pristalsreguleret en gang om året. Du kan også finde datoer for afsendelse af påkrav og ophævelser i denne oversigt over satser og datoer for 2024.

Kategori Satser mv 2024 Sidst ændret d. 03-01-2024

Fraflytningsrapport opdateret 2024. OBS Vi anbefaler anvendelse af denne, da den er opdateret i forhold til seneste retspraksis.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 11-03-2024