Blanket til forhøjelse af aconto forbrug

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 08-11-2021

Varsling til lejere om forhøjelse af Antennebidrag

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Det hænder at vandværker ikke vil have lejer som kunde, idet de ikke ønsker at risikere at lejer ikke betaler for vandet. Med denne blanket påtager udlejer sig forpligtelse til at hæfte for vandet, hvilket bliver resultatet alligevel, og det kan således medvirke til at vandværket godt vil afregne med lejer hvormed udlejer slipper for at skulle opkræve aconto.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 03-01-2019

Blanket til ophævelse af beboelseslejemål ved huslejerestance

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Blanket til forhøjelse af husleje for småhuse beliggende i regulerede kommuner

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Få et hurtigt og nemt overblik over hvad du skal være opmærksom ved lejers fraflytning. Guiden er udarbejdet til udlejere med kun 1 enkelt udlejning. Har du flere lejemål kan denne guide _ikke_ anvendes, da der så gælder andre regler.

Kategori Guides og vejledninger Sidst ændret d. 20-09-2018

Blanket til forhøjelse af husleje for småhuse beliggende i uregulerede kommuner. Kan også anvendes til lejeforhøjelse i lejemål hvor alene det lejedes værdi er gældende.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Gennemgribende forbedret lejemål.

Kategori Husleje Afgørelser (Huslejenævn og Boligret) Sidst ændret d. 06-01-2019

Datoer for forfald af husleje og dato for afsendelse af påkravsskrivelse for alle mdr. i 2019.

Kategori Guides og vejledninger Sidst ændret d. 03-01-2019

Datoer for afsendelse af påkrav og ophævelse, beboelseslejemål. 2018 udgave

Kategori Guides og vejledninger Sidst ændret d. 20-09-2018

Indflytningsrapport til brug ved udlejning af lejlighed, hus, værelse mv

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 18-12-2018

Fraflytningsrapport til brug ved udlejning af lejlighed, hus, værelse mv

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 18-12-2018

Husorden til brug ved privat beboelse. Vedlægges lejekontrakt og underskrives af lejer.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Ydelsesprocent og rentesatser pr. 15. nov 2021 som anvendes ved beregning af forbedringsforhøjelser

Kategori Lejelovens satser og datoer 2021 Sidst ændret d. 08-01-2021

Påkravsskrivelse som anvendes ved manglende betaling af leje eller andre pligtige pengeydelser i Erhvervslejemål

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Påkravsskrivelse som anvendes ved manglende betaling af leje eller andre pligtige pengeydelser i Boliglejemål

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-09-2018

Rentesatser for 10- 20- og 30 årige Realkreditlån. Til brug ved beregning af fx. forbedringsforhøjelser

Kategori Satser 2020 Sidst ændret d. 20-12-2019

En kort gennemgang af tidsbegrænsede lejemål, herunder hvad du skal være opmærksom på ved indgåelse af lejekontrakt med tidsbegrænsning. Guiden kan ikke nødvendigvis stå alene, og hvis du er i tvivl bør du altid kontakte os.

Kategori Guides og vejledninger Sidst ændret d. 20-09-2018

En beskrivelse af hvordan Ejerlejligheds loven anvendes, herunder i hvilket omfang ejerforeninger kan begrænse eller forbyde udlejning

Kategori Guides og vejledninger Sidst ændret d. 08-02-2019

Påkrav ved lejers betalingsmislighold 2020. Husk at hente Betalingsdatoer 2020, for at sikre rettidig afsendelse af påkrav.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 20-12-2019

Påkrav ved lejers betalingsmislighold 2022. Husk at hente Betalingsdatoer 2021, for at sikre rettidig afsendelse af påkrav.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 08-01-2021

En kort guide der gennemgår processen vedr. afsendelse af påkrav og evt. ophævelse hvis lejer ikke betaler husleje til tiden.

Kategori Guides og vejledninger Sidst ændret d. 20-09-2018

Typeformular A 9. udgave til udlejning af beboelse, hus, husrum mv. Bør suppleres med rådgivning, evt. lad SAPU udfylde kontrakten hvis du ikke er godt bekendt med lejeloven.

Kategori Lejekontrakter Sidst ændret d. 20-09-2018

SAPU's vejledning vedr. afholdelse af syn med lejer, gældende for nye regler indført ved lov d. 1.7.2015. Er således relevant for alle lejemål der indgås eller afsluttes efter 1.7.2015

Kategori Guides og vejledninger Sidst ændret d. 20-09-2018

OMK beregning til anvendelse ved beregning af Omkostningsbestemt husleje for storejendomme (7 el flere lejemål i samme ejendom, under samme udlejer). OMK leje og beregning heraf er lovpligtigt i regulerede kommuner.

Kategori Dokumenter og blanketter Sidst ændret d. 14-06-2019

En guide der gennemgår relevante overvejelser om forældrekøb, herunder jura, barnets evt. fremleje, SKAT mv. Kontakt os gerne inden du investere i en lejlighed til dit barn, da der bør indgå konkrete overvejelser om type af lejlighed, årstal for ejendommens opførsel, stand og forbedringer.

Kategori Guides og vejledninger Sidst ændret d. 20-09-2018