Kun for medlemmer

Udgifter der kan medtagesLejelovens §72, stk. 6 fastslår, at udlejer kan opkræve samtlige udgifter til betaling for vand i vandregnskabet. Det omfatter betalingen for vandet og alle afgifter, som følger heraf. Derimod kan udgifter, der kun indirek...