Fra 1. januar 2024 indfører lovgivningen nye krav for udlejere, som skal medtage udgifterne til månedlige leverancer af forbrugsoplysninger, kendt som EED-notifikationer, i deres forbrugsregnskaber. Dette er vigtigt for både udlejere og lejere at ...

Kun for medlemmer

Udgifter der kan medtagesLejelovens §72, stk. 6 fastslår, at udlejer kan opkræve samtlige udgifter til betaling for vand i vandregnskabet. Det omfatter betalingen for vandet og alle afgifter, som følger heraf. Derimod kan udgifter, der kun indirek...