Kun for medlemmer

GD 2020/12 B Leje for et gennemgribende forbedret lejemål i København K på 1.800 kr. pr. kvm. oversteg ikke det lejedes værdi væsentligt Resume: Huslejenævnet og ankenævnet nedsatte lejen fra 1.800 kr. pr. kvm. til 1.400 kr. pr. kvm. for et leje...
Der er en del artikler om lejers manglende betaling af husleje i forbindelse med Corona virus og de omstændigheder denne medfører. I den forbindelse, vil vi gerne gøre et par ting klart. Der er ingen bestemmelser i hverken lejeloven eller boligreg...
Efter lovændringen, der trådte i kraft d. 1.7.2015, blev det ulovligt at aftale den såkaldte "trappeleje", hvor lejen stiger med et fast aftalt beløb på fast aftalte tidspunkter.  Til gengæld blev det lovligt, at aftale indeksering af lejen efter...

Kun for medlemmer

GD 2006/54 V Ingen henvendelse til U inden indbringelse for huslejenævn. Afvisning Resume: L 1-2 havde anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejen for sit lejemål. L 1-2 havde ikke forinden rettet henvendelse til U. Huslejenævnet afviste...

Kun for medlemmer

Det er væsentligt for private udlejere, at det ikke tillades lejere at gå direkte til huslejenævnet uden, at lejeren forinden har rejst et eventuelt krav overfor udlejer. Huslejenævnenes kompetence er i LL § 106 baseret på, at det er et tvistenævn...
Regler om Boligstøtte Boligstøtte, også kaldet boligsikringer et økonomisk tilskud til lejers husleje.  Længere nede på siden finder du et link til en online beregner, der automatisk udregner, hvor meget du kan få. Der er forskel på reglerne fo...