Vores søster website har set på huslejen og dens udvikling igennem de sidste 4 mdr, i perioden fra november 2022 til og med februar 2023. Lidt overraskende er det faktisk de større lejligheder, der har klart den bedste udvikling. Måske dette er ud...
Ønsker du at foretage regulering af huslejen overfor dine lejere, med mindre end det tilladte? Det spørgsmål er blevet meget relevant, til trods for at Folketinget har vedtaget et maks på 4% regulering af som følge af Nettorprisindeksering efter i...
Mange udlejere skal foretage nettoprisindeksering for 2022 og der er god grund til det i år, da nettoprisindekset er steget med næsten 2.6% hvilket er meget, set i forhold til de sidste par år. Nettoprisindeksering skal ikke som sådan varsles, men...
Vi er på vej ind i en vinter med kraftigt stigende energipriser, særligt naturgas og olie. Det kan medføre, at lejer reelt ikke betaler tilstrækkeligt aconto i varme og vand til at dække det forbrug, der med rimelighed kan forventes.  Det følger ...
Det helt afgørende for en tilfredsstillende forrentning af din udlejning er at huslejen er sat højst muligt.  Hos SAPU hjælper vi dagligt udlejere med at optimere deres udlejning, herunder løbende vurdering af huslejeniveau og hvilke muligheder, d...

Kun for medlemmer

GD 2020/12 B Leje for et gennemgribende forbedret lejemål i København K på 1.800 kr. pr. kvm. oversteg ikke det lejedes værdi væsentligt Resume: Huslejenævnet og ankenævnet nedsatte lejen fra 1.800 kr. pr. kvm. til 1.400 kr. pr. kvm. for et leje...
Der er en del artikler om lejers manglende betaling af husleje i forbindelse med Corona virus og de omstændigheder denne medfører. I den forbindelse, vil vi gerne gøre et par ting klart. Der er ingen bestemmelser i hverken lejeloven eller boligreg...
Efter lovændringen, der trådte i kraft d. 1.7.2015, blev det ulovligt at aftale den såkaldte "trappeleje", hvor lejen stiger med et fast aftalt beløb på fast aftalte tidspunkter.  Til gengæld blev det lovligt, at aftale indeksering af lejen efter...

Kun for medlemmer

GD 2006/54 V Ingen henvendelse til U inden indbringelse for huslejenævn. Afvisning Resume: L 1-2 havde anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejen for sit lejemål. L 1-2 havde ikke forinden rettet henvendelse til U. Huslejenævnet afviste...

Kun for medlemmer

Det er væsentligt for private udlejere, at det ikke tillades lejere at gå direkte til huslejenævnet uden, at lejeren forinden har rejst et eventuelt krav overfor udlejer. Huslejenævnenes kompetence er i LL § 106 baseret på, at det er et tvistenævn...
Regler om Boligstøtte Boligstøtte, også kaldet boligsikringer et økonomisk tilskud til lejers husleje.  Længere nede på siden finder du et link til en online beregner, der automatisk udregner, hvor meget du kan få. Der er forskel på reglerne fo...