Kun for medlemmer

GD 2006/54 V Ingen henvendelse til U inden indbringelse for huslejenævn. Afvisning Resume: L 1-2 havde anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejen for sit lejemål. L 1-2 havde ikke forinden rettet henvendelse til U. Huslejenævnet afviste...

Kun for medlemmer

Det er væsentligt for private udlejere, at det ikke tillades lejere at gå direkte til huslejenævnet uden, at lejeren forinden har rejst et eventuelt krav overfor udlejer. Huslejenævnenes kompetence er i LL § 106 baseret på, at det er et tvistenævn...
Regler om Boligstøtte Boligstøtte, også kaldet boligsikringer et økonomisk tilskud til lejers husleje.  Længere nede på siden finder du et link til en online beregner, der automatisk udregner, hvor meget du kan få. Der er forskel på reglerne fo...