Kan jeg hæve huslejen?

Det helt afgørende for en tilfredsstillende forrentning af din udlejning er at huslejen er sat højst muligt.  Hos SAPU hjælper vi dagligt udlejere med at optimere deres udlejning, herunder løbende vurdering af huslejeniveau og hvilke muligheder, der ligger for at regulere lejen. 

De fleste lejemål er underlagt lejeregulering, hvilket i sig selv kan sætte en begrænsning for den husleje der kan opkræves, men mange udlejere er ikke godt nok bekendt med reglerne, og endnu flere glemmer at leje kan reguleres på andre måder end ved at varsle lejeforhøjelse.

Lejen kan forhøjes ved fx.: 

 • Udligning af skatter og afgifter
  • Lejen kan forlanges forhøjet tilsvarende hvad skatter og afgifter er blevet forhøjet med siden lejemålet blev indgået. Mange udlejere glemmer dette, og selv om det fra år til år ikke udgør mange penge, så kan det udgøre en rimelig sum hvis det ikke er blevet gjort igennem en længere periode
 • Indeksregulering
  • Lejen kan, hvis det er aftalt, forlanges indeksreguleret årligt. Det skal være aftalt i lejekontraktens §11 for at kunne gøres gældende
 • Forbedringsforhøjelser 
  • Forbedringsforhøjelser kan gennemføres enten frivilligt eller ufrivilligt. Der kan aftales, i medfør af LL §62B, at udlejer laver X forbedring mod at få Y huslejestigning. Beløbet kan aftales frit, hvis aftalen indgås frivilligt. 
  • Du kan midlertidig også gennemføre forbedringer og forlange forhøjelse af lejen, selvom lejer ikke frivilligt ønsker dette. Det vil dog oftest medføre, at forbedringerne indsendes til huslejenævnet sammen med budget mv. for således at blive forhåndsgodkendt. 
Regulering efter det lejedes værdi

I tillæg til ovenstående kan lejen selvsagt varsles op, under henvisning til det lejedes værdi, hvis vurderingen er at den nugældende leje, er væsentligt under det lejedes værdi. Det forudsætter, at lejen ikke har været varslet op efter disse regler (LL §§47-49 og BRL §29C) inden for de sidste 2 år, eller at lejeforholdet er indgået for mindst 2 år siden. I kommuner der ikke er reguleret er det alene det lejedes værdi der er gældende, og således ikke Boligreguleringslovens bestemmelser. 

For en reguleret kommune udgør det lejedes værdi typisk: 

 • Ikke forbedret lejemål : ca. 600-900 kr. pr. m2 / år
 • Med nogle forbedringer: ca. 800-1.100 kr. pr. m2 / år
 • Med gennemgribende forbedringer: 1.100 - 1.800 kr. pr. m2 / år

Ovenstående er ekskl. forbrug. Det kræver en nærmere vurdering, at klassificere hvor dit lejemål ligger i forhold til ovenstående, og trods at det ikke er intentionen, er der regionale forskelle på hvilket lejeniveau der accepteres. Generelt er "blå" kommuners huslejenævn lidt mere tilgivende end "røde" kommuner.

Læs iøvrigt vores artikel om husleje her: https://sapu.dk/p/husleje

Læs om forbedringsforhøjelser her (frivillig): https://sapu.dk/blog/forbedrin...

Hvad kan SAPU hjælpe med?

Vi har mere end 10 års erfaring, og er nok den institution i Danmark, der har været involveret i flest sager om lejeforhøjelser og husleje på vegne af udlejere. Vi har et indgående kendskab til lejeniveauet for ejendomme over hele Danmark, og har afgørelser fra stort set alle huslejenævn i Danmark, som vi aktivt benytter både ved vurdering af din husleje, men også i det omfang at vi skal repræsentere og forsvare din lejeforhøjelse overfor det lokale huslejenævn. 

Vi har mange hundrede medlemmer og det er vores ønske at være udlejers partner og yde konkret og brugbar rådgivning om hvordan du optimerer dine lejemål bedst muligt. Vores medlemmer er både privat personer med en eller få udlejninger og selskaber med mange lejemål. 

Vi kan gennemføre lejeforhøjelser fra start til slut, herunder løbende vurdere muligheden for at forbedre dine udlejningsportefølje. Skulle der opstå problemer med lejer, kan vi selvsagt håndtere alt fra misligholdelse til fraflytninger/indflytninger og ophævelser. 

Opret dig idag og få adgang til bl.a.: 

 • Telefonisk juridisk hotline mandag - fredag (Premium medlemskab)
 • Personlig skriftlig rådgivning via vores SAPU Chat
 • Blanketter og dokumenter
 • Domme og afgørelser fra både Huslejenævn, Boligret, Landsret og Højesteret
 • Huslejevurdering
 • Pris billig sagsbehandling, kun 1.100,00 pr. time for lejeretlig sagsbehandling, fx. repræsentation ved huslejenævn
 • Formidling af dine lejemål til ordentlige og udvalgte lejere
 • SAPU Listen 

Medlemskabet kan fradrages i dit regnskab overfor SKAT og er således en minimal nettoudgift i din udlejning. 


 

eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig.