Lejelovens § 62b giver udlejer lejer mulighed for at indgå aftale med lejer om en forbedringsforhøjelse for forbedringer i lejerens lejemål. Aftaler efter lejelovens § 62b er i modsætning til aftaler efter lejelovens § 66a individuelle aftaler, og...