I dommen GD 2021/11B blev etablering af låsesystem til nøglebrikker og dørtlf.godkendt som forbedringsforhøjelse. Resume af dommen:  U varslede lejeforhøjelse over for lejerne på baggrund af udskiftning af ejendommens almindelige dørtelefon til ...
Lejelovens § 62b giver udlejer lejer mulighed for at indgå aftale med lejer om en forbedringsforhøjelse for forbedringer i lejerens lejemål. Aftaler efter lejelovens § 62b er i modsætning til aftaler efter lejelovens § 66a individuelle aftaler, og...