Kære medlemmer Vi har opdateret vores "Online Kurser" side med 2 nye webinarer: - Lejers Fraflytning 2024 - Lejers misligholdelse 2024Begge webinarer er optaget med publikum (via Teams) men alle deltagere er selvdfølgelig anonymiseret. Du kan se b...

Kun for medlemmer

Kære medlemmer  Torsdag d. 16 maj kl. 18.00 afholder vi live webinar om "lejers misligholdelse"  I dette webinar gennemgår vi forskellige situationer med lejers misligholdelse og hvordan du som udlejer skal forholde dig. Vi kommer ind på bl.a.: ...
Kære udlejere Vi holder påske lukket på vores hotline i uge 14 og frem til onsdag d. 10 april. Hvis du er medlem, kan du rette henvendelse til os via SAPU Chat som er tilgængelig via din konto. Her vil spørgsmål mv. blive besvaret, og ved akut beh...
I en dom fra 2023 gjorde udlejer opsigelse gældende, efter reglen om at udlejer skulle anvende det lejede selv. Dommen falder desværre ikke ud til udlejers fordel.  Læs vores resume af dommen her. Vi har dommen liggende i dens fulde tekst, og den...
Kære Medlemmer  Vi har opdateret medlemssektionen med nyt påkrav for 2024, med opdateret påkravssats gældende for 2024. Du finder påkrav og ophævelse her for 2024 her Når der skal sendes påkrav og ophævelse er det meget vigtigt, at sker på de re...
Vi har nu fået indekstallet fra Danmarks Statistik for oktober måned og mange udlejere, skal snart meddele lejere at deres husleje indekseres i medfør af Nettoprisindekset pr. d. 1.1.2024.  Nettoprisindeks, hovedtal (kilde: Danmarks Statistik pr....
PostNord har ændret deres procedure for fremsendelse af rekommanderede breve og breve med afleveringsattest. Tidligere blev modtageren informeret om, at der var en forsendelse til afhentning via en besked i postkassen. Men nu adviseres modtageren ...
Kære medlemmer Vores hotline holder lukket fra d. 9 juli til og med d. 30. juli. I perioden vil vi dog besvare skriftlige henvendelser, ligesom igangværende sager, formidlinger og administration selvsagt også varetages. Ved akut behov for telefoni...
I en interessant sag, der involverede ophævelse af et lejemål, fandt landsretten, at lejeren havde flyttet fra lejemålet for tidligt, hvilket gav udlejeren ret til at ophæve lejemålet. Lejeren forklarede, at lejligheden var tom, fordi han var ved...
Vi har netop udgivet en større guide til vand og vandregnskaber, som alle medlemmer hos SAPU kan læse. Guiden gennemgår følgende emner:  - Udgifter der kan medtages i regnskabet til vand - Aconto afregning - Regnskabsperioder  - Regnskabsaflæg...
Kære medlemmer  Vi har netop opdateret "Medlemsservice" menuen med satser og datoer for lejeloven i 2023. Her finder du alle datoer for afsendelse af påkrav samt ophævelse, men også påkravssatser, rentesatser mv. gældende for 2023.  Vi har samle...
Vi har nu fået indekstallet fra Danmarks Statistik for oktober måned og mange udlejere, skal snart meddele lejere at deres husleje indekseres i medfør af Nettoprisindekset pr. d. 1.1.2023.  I år er der dog det særlige ved situationen, at regering...
Kære medlemmer Vores hotline holder efterårsferie fra tirsdag d. 18 okt. til og med fredag d. 21 okt.  Vi kan træffes via SAPU chatten (log ind på din konto og tilgå chatten her: (HTTPS://SAPU.DK/CONVERSATIONS) og via email. Der må forventes lid...
D. 22/9-2022 vedtog folketinget, med et snævert flertal uden om de blå partier, at vedtage loven om huslejeloft. 2-årigt loft for huslejestigninger på 4 procent Hurtige fakta! Loven træder i kraft d. 1.10.2022Loftet gælder ifølge aftalen for ...
Vi går vinteren i møde og denne gang sker det samtidig med en global energikrise. Det er således betydelige risici for både lejere og lejemål, hvis lejer ikke opvarmer og udlufter boligen tilstrækkeligt.  Derfor har vi lavet en guide, som du kan ...
Ministeriet har meddelt, at der var nogle tekniske fejl i den først udgivne Typeformular A 10. Ny udgave er offentliggjort idag. Hent den her!  Typeformular-A-18-11-22.pdf (Ny udgave pr. 24. november 2022) Bliv medlem hos SAPU og få adgang til...
UPDATE 9. september 2022 - FEJL I TYPEFORMULAR. HENT RETTET UDGAVE NEDENFOR.Siden 1. juli har vi ventet på, at der kom en ny typeformular, der var opdateret til den nye Lov om Leje og Lov om Boligforhold. Den nye formular blev offentliggjort den 3...
Nye blanketter til Lejeloven 2022! Vi har idag frigivet følgende blanketter, som er opdateret til den nye lejelov: - Udligning af skatter og afgifter- Varsling af lejeforhøjelse (uregulerede kommuner)- Varsling af lejeforhøjelse (regulerede kommun...
Indenrigs- og Boligministeriet har i slutningen af juni 2022 sendt et udkast til en bekendtgørelse om autorisation af en ny typeformular – Typeformular A, 10. udgave i høring.  Udkastet er vedlagt her og vil blive gennemgået af høringsparter, hvo...
Kære medlemmer Vores telefoniske hotline holder sommerferie i uge 27, uge 28, uge 29 og uge 30. Skriftlig rådgivning via email og vores chat (SAPU Chat via medlems konto) bliver besvaret, om end der må forventes lidt længere behandlingstid. Øvrig...
Tag med til gratis Webninar om den nye Lejelov med Proper og SAPU.dk og hør hvordan du bliver klar til lovændringen. Registrering nødvendig - følg linket her: https://zoom.us/webinar/register/WN_eHVMrCYPQD6a7_jRTIpNrw
SAPU.dk har i maj 2022 indgået et samarbejde med SpørgEnRevisorSpørgEnRevisor er en platform som har udgangspunkt i Facebookgruppen – www.facebook.com/groups/SporgEnRevisor – hvor medlemmer hver dag får svar på alle tænkelige spørgsmål omkring reg...
Vi har opdateret vores standarddokument vedr. påkrav til lejer, som skal anvendes ved lejers manglende betaling af husleje eller andre pligtige pengeydelser i lejeforholdet, således vores nye påkrav lever op til den nye lejelov, der træder i kraft...
Kære medlemmer Vi har netop frigivet påkravsskrivelse, som skal bruges ved lejers betalingsmislighold, gældende for 2022. Husk at checke hvornår påkrav kan sendes. Dette kan ses under "Medlemsservice" under "Satser og datoer" - eller klik her for...
Kære medlemmer  Vi har opdateret hjemmesiden med nye satser og datoer, der er gældende for udlejere i 2022. Fx. datoer for hvornår der kan sendes påkrav, rentesatser samt reguleringsbeløb for 2022.  Alle er tilgængelige under menuen "Medlemsserv...