Vi har for nylig fået spørgsmålet, om man som udlejer kan forlange et gebyr for at "straksudleje" et lejemål, i det tilfælde at nuværende lejer fraflytter før tid, fx. fraflytter et uopsigeligt lejemål inden udløb. Altså et gebyr med afsæt i de ek...

Kun for medlemmer

Udlejers tabsbegrænsningspligt I mange tilfælde fraflytter lejer tidligere end det lovbestemte eller aftalte varsel og afleverer lejemålet til udlejer. Lejer skal som udgangspunkt betale husleje i hele opsigelsesperioden, uanset om han måtte fraf...
Lejer opsiger  Udgangspunktet er, at det er aftalen, der regulerer lejers opsigelse. Fravigelige regler om lejers opsigelse findes i lejelovens §§ 81 og 86. Bestemmelsen i § 81 angiver, at lejer frit kan opsige lejemålet, medmindre dette er indgå...
Udlejers opsigelse  Udlejers opsigelse af lejemål er ofte stærkt misforstået, og vi ser desværre mange udlejere som kommer i problemer som følge af forkerte vilkår i lejekontrakten eller fejl i selve opsigelsen til lejer.  Her er en kort gennemg...