Kun for medlemmer

GD 2019/49 Ø U's opsigelse af L med 3 måneders varsel i stedet for 1 års varsel godkendt, da L ikke havde gjort rettidig indsigelse Resume: U opsagde lejemålet under henvisning til, at U ønskede selv at benytte det til beboelse. L blev opsagt me...

Kun for medlemmer

Ny dom fra Boligretten på Frederiksberg, understreger det stadig gældende krav til både lejer og udlejer om skriftlighed når meddelelserne handler om ophør. I den konkrete sag fik vi, heldigvis, også tydeliggjort at reglerne altså også gælder for ...

Kun for medlemmer

Udlejers tilknytning til lejemålet En ny dom fra Østre Landsret, der dog er meget specifik i form af omstændigheder, men som dog heldigvis understreger udlejers adgang til at gøre opsigelse gældende, når udlejer har berettiget brug for at kunne f...
Udlejers opsigelse  Udlejers opsigelse af lejemål er ofte stærkt misforstået, og vi ser desværre mange udlejere som kommer i problemer som følge af forkerte vilkår i lejekontrakten eller fejl i selve opsigelsen til lejer.  Her er en kort gennemg...