Kun for medlemmer

GD 2019/36 Ø L1 og L2 havde fortabt retten til at gøre indsigelse mod en tidsbegrænsning af lejemålet, da indsigelsen først blev fremsat efter tidsbegrænsningens udløb Resume: L1 og L2 og U havde indgået aftale om udlejning af et boliglejemål. I...