Hvis du har indgået et tidsbegrænset lejemål og både udlejer og lejer ønsker dette forlænget, er der, også i retspraksis, mulighed herfor. Vi får mange spørgsmål fra medlemmer om dette emne, og det forekommer at være bredt misforstået.  2 års reg...

Kun for medlemmer

GD 2019/36 Ø L1 og L2 havde fortabt retten til at gøre indsigelse mod en tidsbegrænsning af lejemålet, da indsigelsen først blev fremsat efter tidsbegrænsningens udløb Resume: L1 og L2 og U havde indgået aftale om udlejning af et boliglejemål. I...