Skader på det lejede Lejer skal ifølge lejelovens § 25 behandle det lejede forsvarligt, og lejer er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det leje...

Kun for medlemmer

Indvendig vedligeholdelse pålægges som oftest lejeren, når der er tale om enkeltudlejet ejerlejlighed, hus eller andelsbolig.  Indvendig vedligeholdelse består i maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve, jf. lejelovens § 21, stk. 1, 2....