Skader på lejemål

Skader på det lejede

Lejer skal ifølge lejelovens § 25 behandle det lejede forsvarligt, og lejer er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejede. Lejer hæfter derimod ikke for skader forårsaget af personer, der selv har skaffet sig adgang til det lejede.

Dvs hvis der skade på lejemålet, som skyldes, at lejer har brugt tingene forkert, undladt at gøre rent eller lignende, skal lejer selv betale for reparation eller udskiftning. Det gælder uanset hvilken vedligeholdelsesordning, der er aftalt med udlejer. 

Eksempler på sådanne skader kunne være vandhaner, badekar eller toiletter, der bliver ødelagt af kalk- og rustaflejringer eller en rude, lejer selv har slået i stykker og lignende.

I nogen tilfælde kan det være vanskeligt at afgøre hvem der har ansvaret, men hvis du er i tvivl bør du oprette en sag hos os og bede os se nærmere på det.