Vi modtager jævnligt spørgsmål fra vores medlemmer vedr. lejers adgangsnægtelse. Særligt er det relevant, hvis udlejer forsøger at sælge et lejemål med et igangværende lejemål. Her vil der være behov for adgang til det lejede i flere forskellige s...

Kun for medlemmer

Når lejer holder husdyr i mod kontraktens bestemmelser, skal udlejer foretage en grundig afvejning af hvordan siuationen skal håndteres. Det er nærliggende at tro, at lejers husdyrhold i strid med lejekontrakten kan sanktioneres direkte med ophæve...

Kun for medlemmer

Lejers anvendelse af det lejede til fx. erhverv, gentagen fremleje via AirBNB mv. Når du indgår lejekontrakt med lejer, sker dette med det helt klare udgangspunkt at lejemålet alene kan anvendes til beboelse for lejer og dennes husstand.  Anvend...