GD 2019/13 Ø Angivelse af betalingssted er ikke formkrav for et betalingspåkravs gyldighed Resume: U sendte betalingspåkrav til boet efter L, da der ikke var indbetalt leje for januar måned. I betalingspåkravet var der ikke angivet betalingssted...