Kun for medlemmer

Udlejer kan ophæve lejeforholdet, når lejer ikke betaler husleje, acontovarme, acontovand, antennebidrag m.v., eller anden pligtig pengeydelse, rettidigt, jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra a). Den pågældende bestemmelse skal sammenholdes med lej...
GD 2019/13 Ø Angivelse af betalingssted er ikke formkrav for et betalingspåkravs gyldighed Resume: U sendte betalingspåkrav til boet efter L, da der ikke var indbetalt leje for januar måned. I betalingspåkravet var der ikke angivet betalingssted...