Nettoprisindeksering husleje 2023 eksempel

Vi har nu fået indekstallet fra Danmarks Statistik for oktober måned og mange udlejere, skal snart meddele lejere at deres husleje indekseres i medfør af Nettoprisindekset pr. d. 1.1.2023. 

I år er der dog det særlige ved situationen, at regeringen ved lov har vedtaget at der maksimalt kan ske regulering af lejen med 4%. I virkeligheden er nettoprisindekset steget med 10,3% fra oktober 2021 til oktober 2022. 

Loven, som kan læses her https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l210/20211_l210_som_vedtaget.pdf, betyder at reguleringer af huslejen som følge af NPI udviklingen i 2022 og 2023 maks kan udgøre 4%.  

NB! Husk at du kun kan foretage nettoprisindeksering af huslejen, hvis dette er aftalt i lejekontrakten (i §11 i Typeformular A 9. udgave eller under det fortrykte afsnit i §11 i Typeformular A 10. udgave). Har du ikke fået fat i 10. udgave endnu kan du hente den her: Typeformular_A_-_080922.pdf

Nettoprisindeksering skal ikke som sådan varsles, men lejer skal behørigt oplyses om beregningen, og hvilke konsekvenser det har for huslejen. 

Vi har lavet et eksempel på hvordan du meddeler regulering af lejen efter nettoprisindeksering pr. d. 1.1.2023, således at dette tager højde for lovændringen. Se eksemplet herunder. Er du medlem hos os,har vi også færdiggjort meddelelse til lejer, hvor der foretages mindre regulering end det tilladte, men hvor du beholder muligheden for at gøre fuld regulering gældende senere hen.

Tekst og beregning til nettoprisindeksering (eksempel)

------------Tekst start------------

Vedr. Regulering af leje som følge af stigning i Nettoprisindeks

Kære Lejer

Huslejen for lejligheden XXX Adresse, bliver ifølge lejekontrakten reguleret efter den procentvise stigning i nettoprisindekset.

Husleje og nettoprisindeksering
I henhold til din lejekontrakt, skal vi regulere den årlige leje pr. 01.01.2023 med den procentvise stigning i nettoprisindekset. Dog foretages reguleringen ikke fuldt ud, som følge af Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold vedtaget d. 22.09.222 af Folketinget. 

Nettoprisindekset for 01.10.2021:  106,70
Nettoprisindekset for 01.10.2022:  117,70

Ændring i point: 11,00  
Ændring i % ((117,70 - 106,70) * 100) / 106,70 = afrundet 10,3092 %.
Beregningen er foretaget på baggrund af et uendeligt antal decimaler.

Beregning af ny årlig husleje Beregningen sker således:
Nugældende leje / gammelt indeks x nyt indeks = ny årlig husleje

Nugældende leje:                  130.000,00 kr.
Regulering NPI:                        13,401,96 kr. 
Nedsat regulering maks. 4%        5.200,00 kr. 

Ny husleje pr. 1.1.2023 = (130.000 + 5.200) = 135.200 kr.  
Ny månedlig husleje pr. 1.1.2023: 11.266,66 kr. 

Depositum og evt. forudbetalt leje (*her antager vi at depositum udgør 3x og forudbetalt leje udgør 3x)
Samtidig reguleres depositum og forudbetalt leje efter samme beregning. Dette betyder, at dit depositum og evt. forudbetalt leje reguleres med følgende beløb:

Regulering depositum  1.300,00 kr. (skal indbetales sammen med husleje d. 1.1.2023)
Regulering forudbetalt leje  1.300,00 kr (skal indbetales sammen med husleje d. 1.1.2023)

Øvrig meddelelse fra udlejer 
Husk at rette indbetaling hvis der overføres pr. bank. 
Reguleringen vedrører alene huslejen. Evt. aconto beløb og øvrige betalinger i tillæg til lejen, er ikke omfattet og skal betales med samme beløb som hidtil, eller indtil andet varsles. 

Når der foretages nettoprisindeksering af lejen pr. 1. januar 2024, vil nettoprisindekseringen ske med udgangspunkt med samme maks. på 4% eller det, til den tid værende, fulde indekstal. 

Når der foretages nettoprisindeksering af lejen pr. 1. januar 2025, vil nettoprisindekseringen ske med udgangspunkt i indeksering til det, til den tid værende, fulde indekstal, idet lovændringen alene vedrører NPI regulering på baggrund af udviklingen i NPI i 2022 og 2023. 

Der tages forbehold for udlejers ret til at foretage anden indeksering, hvis lovændringer, der måtte vedtages efter denne meddelelse er sendt, muliggør det. 

Vi skal dog gøre opmærksom på, at der frem til den 1. januar 2024 kan forekomme andre lejereguleringer, som vil ændre på lejen for lejemålet. 


Med venlig hilsen

Udlejer

------------Tekst slut------------

Hvad kan SAPU hjælpe med?

Vi har mere end 12 års erfaring, og har været involveret i sager om lejeforhøjelser og husleje på vegne af mere end 5000 udlejere. Vi har et indgående kendskab til lejeniveauet for ejendomme over hele Danmark, og hjælper vores medlemmer med håndtere deres lejemål. 

Vores kunder er både privat personer, der udlejer bolig, men også boligselskaber, administratorer og advokater. 

Vi er udlejers samarbejdspartner

Hjælp til udlejning og relevant rådgivning om udlejning er vores eksistensgrundlag. Vores medlemmer bruger os dagligt, enten via vores telefoniske hotline, eller via vores unikke SAPU Chat hvor du kan skrive til os via din konto og få skriftligt svar på få timer.

Vi kan gennemføre fx. lejeforhøjelser fra start til slut, herunder løbende vurdere muligheden for at forbedre dine udlejningsportefølje. Skulle der opstå problemer med lejer, kan vi håndtere alt fra misligholdelse til fraflytninger/indflytninger og ophævelser. 

Opret dig idag og få adgang til bl.a.: 

  • Telefonisk juridisk hotline mandag - fredag (Premium medlemskab)
  • Personlig skriftlig rådgivning via vores SAPU Chat
  • Blanketter og dokumenter
  • Domme og afgørelser fra både Huslejenævn, Boligret, Landsret og Højesteret
  • Huslejevurdering
  • Pris billig sagsbehandling, kun 1.300,00 pr. time for lejeretlig sagsbehandling, fx. repræsentation ved huslejenævn, opsigelse af lejer, varslinger mv. 
  • SAPU Listen (Danmarks eneste advarselsregister over lejere)
Opret medlemskab hos SAPU og få adgang med det samme.

 

eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig. 


Brug for huslejestatistik?

Besøg husleje.dk og få statistik på husleje fra alle dele af Danmark!

Husleje.dk indsamler data fra annoncerede lejemål fra private, boligselskaber og pensionskasser, vi indsamler dagligt, og du kan således hente statistik helt frem til dags dato! 

(SAPU Premium medlemmer har gratis adgang til statistik fra Husleje.dk)