Regulering af lejen med mindre end det tilladte

Ønsker du at foretage regulering af huslejen overfor dine lejere, med mindre end det tilladte? 
Det spørgsmål er blevet meget relevant, til trods for at Folketinget har vedtaget et maks på 4% regulering af som følge af Nettorprisindeksering efter indekstallene for 2022 og 2023. 

I mange områder i Danmark giver det god mening, ikke at foretage den maksimalt tilladte regulering på 4%. Det er bedre, og ofte en bedre forretning for din udlejning, at beholde gode, stabile lejere, end at miste dem for at få et par procent mere i husleje. 

Men hvordan gør man så, hvis man gerne vil regulere mindre end det tilladte, men samtidig gerne bevare muligheden for at gøre fuld nettoprisindeksering gældende på et senere tidspunkt? Det har vi lavet et oplæg på som du kan hente her. 

https://sapu.dk/public_documents?category=11