Hvordan aftaler jeg prisindeksering i lejekontrakten?

Efter lovændringen, der trådte i kraft d. 1.7.2015, blev det ulovligt at aftale den såkaldte "trappeleje", hvor lejen stiger med et fast aftalt beløb på fast aftalte tidspunkter. 

Til gengæld blev det lovligt, at aftale indeksering af lejen efter nettoprisindekset. 

Aftalen om indeksering efter Nettoprisindekset skal skrives ind i §11 i lejekontrakten

Det er kun lovligt, at foretage indeksering af lejen hvis det er eksplicit aftalt med lejer. Det skal fremgå af lejekontraktens §11, og der skal henvises til rette lovbestemmelser. Se SAPU's forslag til tekst, der kan indsættes i §11 i lejekontrakten her: 

Den til enhver tid gældende leje reguleres, i medfør af Lejelovens §53 stk. 2, hvert år med virkning fra den 1/1, første gang 1. januar 20XX med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra oktober måned i det foregående år til oktober måned året forud. Pristalsreguleringen sker af den umiddelbart før reguleringstidspunktet gældende leje. Reguleringen sker efter følgende beregning: Gældende leje / gammelt indekstal x nyt indekstal = Ny gældende leje. 
Den årlige regulering gennemføres alene ved udlejers skriftlige meddelelse til lejer.
Udover pristalsreguleringen, reguleres lejen med eventuelle stigninger i skatter og afgifter jf. LL § 50-51.


Husk at du kan få gratis gennemgang af din lejekontrakt som medlem af SAPU, eller du kan få SAPU til at skrive din lejekontrakt, således der tages højde for alle relevante forhold, der relaterer sig til lejemålet.