Nettoprisindeksering husleje 2022 eksempel

Mange udlejere skal foretage nettoprisindeksering for 2022 og der er god grund til det i år, da nettoprisindekset er steget med næsten 2.6% hvilket er meget, set i forhold til de sidste par år. 

Nettoprisindeksering skal ikke som sådan varsles, men lejer skal behørigt oplyses om beregningen, og hvilke konsekvenser det har for huslejen. 

Se nedenfor et eksempel på tekst og beregning, som kan sendes til lejer når du skal meddele nettoprisindeksering. Eksemplet er lavet med udgangspunkt i nettoprisindeksering fra okt-okt. Hvis du har gjort en anden periode gældende kan du ikke bruge nedenstående indekstal og % stigning.  

Tekst og beregning til nettoprisindeksering (eksempel)


------------Tekst start------------
Vedr. Regulering af leje som følge af stigning i Nettoprisindeks

Kære Lejer

Huslejen for lejligheden XXX Adresse, bliver ifølge lejekontrakten reguleret efter den procentvise stigning i nettoprisindekset.

Husleje og nettoprisindeksering I henhold til din lejekontrakt, skal vi regulere den årlige leje pr. 01.01.2022 med den procentvise stigning i nettoprisindekset.

Nettoprisindekset for 01.10.2020  104,00

Nettoprisindekset for 01.10.2021  106,70

Ændring i point 2,70

Ændring i % ((106,70 - 104,00) * 100) / 104,00 = afrundet 2,5962 %. Beregningen er foretaget på baggrund af et uendeligt antal decimaler.

Beregning af ny årlig husleje Beregningen sker således:

Nugældende leje / gammelt indeks x nyt indeks = ny årlig husleje

Nugældende leje:                  130.570,20 kr.
Regulering:                               3.389,86 kr.
Ny årlig leje pr. 01.01.2022:   133.960,06 kr.

Svarende til pr. md. 11.163,34 kr. gældende pr. 1.1.2022

Depositum og evt. forudbetalt leje Samtidig reguleres depositum og forudbetalt leje efter samme beregning. Dette betyder, at dit depositum og evt. forudbetalt leje reguleres med følgende beløb:

Regulering depositum  847,47 kr. (skal indbetales sammen med husleje d. 1.1.2022) 847,47 kr. (skal indbetales sammen med husleje d. 1.1.2022)

Regulering forudbetalt leje  847,47 kr. (skal indbetales sammen med husleje d. 1.1.2022) 847,47 kr. (skal indbetales sammen med husleje d. 1.1.2022)

Øvrig meddelelse fra udlejer
Husk at rette indbetaling hvis der overføres pr. bank. 

------------Tekst slut------------


Hvad kan SAPU hjælpe med?

Vi har mere end 10 års erfaring, og har været involveret i sager om lejeforhøjelser og husleje på vegne af mere end 5000 udlejere. Vi har et indgående kendskab til lejeniveauet for ejendomme over hele Danmark, og har afgørelser fra stort set alle huslejenævn i Danmark, som vi aktivt benytter både ved vurdering af din husleje, men også i det omfang at vi skal repræsentere og forsvare din lejeforhøjelse overfor det lokale huslejenævn. 

Vi er udlejers samarbejdspartner

Hjælp til udlejning og relevant rådgivning om udlejning er vores eksistensgrundlag. Vores medlemmer bruger os dagligt, enten via vores telefoniske hotline, eller via vores unikke SAPU Chat hvor du kan skrive til os via din konto og få skriftligt svar på få timer.

Vi kan gennemføre lejeforhøjelser fra start til slut, herunder løbende vurdere muligheden for at forbedre dine udlejningsportefølje. Skulle der opstå problemer med lejer, kan vi selvsagt håndtere alt fra misligholdelse til fraflytninger/indflytninger og ophævelser. 

Opret dig idag og få adgang til bl.a.: 

  • Telefonisk juridisk hotline mandag - fredag (Premium medlemskab)
  • Personlig skriftlig rådgivning via vores SAPU Chat
  • Blanketter og dokumenter
  • Domme og afgørelser fra både Huslejenævn, Boligret, Landsret og Højesteret
  • Huslejevurdering
  • Pris billig sagsbehandling, kun 1.100,00 pr. time for lejeretlig sagsbehandling, fx. repræsentation ved huslejenævn, opsigelse af lejer, varslinger mv. 
  • SAPU Listen (Danmarks eneste advarselsregister over lejere)

Medlemskabet kan fradrages i dit regnskab overfor SKAT og er således en minimal nettoudgift i din udlejning. 

Opret medlemskab hos SAPU og få adgang med det samme.

 

eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig.