Huslejeloftet er vedtaget, hvad er den praktiske betydning?

D. 22/9-2022 vedtog folketinget, med et snævert flertal uden om de blå partier, at vedtage loven om huslejeloft.

2-årigt loft for huslejestigninger på 4 procent

Hurtige fakta!
 • Loven træder i kraft d. 1.10.2022
 • Loftet gælder ifølge aftalen for alle private lejemål, hvor det er aftalt i lejekontrakten, at lejen reguleres 1 gang årligt med udviklingen i nettoprisindekset. 
 • Loftet gælder kun i boliglejemål (dvs. ikke erhvervslejemål eller almennyttige boliger)
 • Loftet gælder kun for lejemål, hvor lejen reguleres efter nettoprisindekset. OMK ejendomme, som ikke reguleres efter NPI, er således ikke omfattet. 
 • NPI reguleringen skal IKKE varsles med 3 mdr. - det skulle det heller ikke før, det skal blot meddeles skriftligt i rimelig tid inden reguleringen finder sted. Fx. skal reguleringer der gælder fra d. 1.1.2023 meddeles i slutningen af november eller start december. 
 • Du kan godt varsle NPI reguleringen med 4% allerede nu, gældende for d. 1.1.2023. 


  Læs eksempel på meddelelse til lejerne

  Brug SAPU's eksempel på Nettoprisindeksering for 2023.
  • Eksemplet baserer sig på at lejerne skal reguleres med 4% d. 1.1.2023. 
  • Der er 0% chance for at NPI reguleringen bliver mindre end 4% i 2023, hvormed du rolig kan tage afsæt i vores eksempel.

  Praktiske betydninger

  • Loftet betyder i, at Nettoprisindeksering af huslejen maksimalt kan udgøre 4% uanset at Nettoprisindekset har udviklet sig med mere end 4%. 
  • Eksempel:
   • NPI stigning på 8,9 procent =  udlejer må meddele en stigning på 4%
   • NPI stigning på 3,2 procent =  udlejer må meddele en stigning på 3,2%
  • Loftet gælder kun i relation til NPI regulering. Dvs. ordinære lejeforhøjelse, fx. efter det lejedes værdi, ikke er omfattet af 4% begrænsningen. Ej heller udligning af skatter og afgifter skal medregnes.  Omkostningsbestemte huslejestigninger er heller ikke omfattet af loftet og GI-satsernes regulering bliver ikke begrænset.   
  • Loftet gælder NPI reguleringer i 2022 og 2023. Regulering efter Nettoprisindeks i 2024 og frem berøres ikke.

  Hvis du allerede har reguleret efter NPI i 2022

  • Hvis du har meddelt NPI regulering allerede, fx. i tilfælde hvor der er aftalt regulering af NPI d. 1.10 hvert år, så skal du meddele lejer, med et varsel svarende til alm opsigelsesvarsel for lejemålet (typisk 3 mdr), at reguleringen, som følge af lovindgrebet, rulles tilbage til 4% gældende fra d. 1.1.2023
  • Udlejer er forpligtet til at reducere lejen, så reguleringen maks udgør 4%!


  Undtagelsesbestemmelse

  • Der indføres en undtagelsesbestemmelse, som giver udlejer mulighed for at hæve huslejen over 4 procent, hvis udlejeren kan dokumentere, at lejen inklusiv lejestigningen på 4 procent ikke kan dække en stigning i ejendommens driftsudgifter sammenlignet med driftsudgifterne året før. Huslejestigningen kan dog aldrig overstige nettoprisindekset.

  • Proces:
   • Udlejer kan meddele en stigning svarende til NPI, men kun op til 4 procent på sædvanlig vis og som aftalt i lejekontrakten.
   • Stigninger over 4 procent kan meddeles efter ny §53a (ikke krav om varsling, skal blot meddeles)
   • Sammen med meddelelsen skal der sendes en opgørelse over ejendommens samlede udgifter til lejerne.
   • Lejerne har indsigelsesret (kun overfor den del af stigning, der varsles, altså den del, der ligger over de 4 procent).
   • Udlejer skal indbringe sagen for huslejenævn, såfremt lejerne eller beboerrepræsentationen gør indsigelse indenfor 6 uger.
   • Huslejenævnet skal afgøre sagen indenfor 3 måneder.
   • Stigningen der overstiger 4 procent kan opkræves fra tidspunktet hvor denne er meddelt ikrafttrådt. Hvis lejer fremsætter indsigelse og sagen skal afgøres i nævnet, forrentes stigningen fra tidspunktet hvor den er meddelt ikrafttrådt. 

  Hvilke udgifter der skal/kan medregnes, er udsendt i høring, men forventeligt: 

  • Ejendomsskatter
  • Rottebekæmpelse
  • Renovation
  • Forsikring
  • Vedligeholdelse
  • Administration
  • Fælles-el
  • El-regnskab
  • Vand/vandafledning
  • Vandregnskab
  • Fællesvarme
  • Varmeregnskab
  • Vicevært og renholdelse
  • Øvrige relevante udgifter
  • Finansieringsudgifter, der har relation til ejendommen, og som ikke skyldes udlejers forhøjelse / omlægning af lån. 


  Bliv Medlem hos SAPU og få hjælp til at håndtere din udlejning

   

  eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig. 


  Brug for huslejestatistik?

  Besøg husleje.dk og få en gratis profil allerede idag! Du kan søge efter udbudspriser på husleje i hele landet, og få detaljeret indsigt, fx. hvad huslejen er for lejligheder i post nr. 2300 på mellem 50-80m2. 

  Husleje.dk indsamler data fra annoncerede lejemål fra private, boligselskaber og pensionskasser, vi indsamler dagligt, og du kan således hente statistik helt frem til dags dato!