Ophævelse af lejemål på grund af for tidlig fraflytning - en opsummering af en vigtig dom

I en interessant sag, der involverede ophævelse af et lejemål, fandt landsretten, at lejeren havde flyttet fra lejemålet for tidligt, hvilket gav udlejeren ret til at ophæve lejemålet.

Lejeren forklarede, at lejligheden var tom, fordi han var ved at male den, og derfor var de fleste møbler flyttet ned i kælderen. Han tilføjede også, at han ofte var hos sin alvorligt syge far, der boede i nærheden.

Landsretten vurderede imidlertid, at lejeren var flyttet fra lejemålet for tidligt i 2014 eller 2015, baseret på forbrugsregnskaber og vidneforklaringer. Lejemålet blev ophævet i henhold til den tidligere lejelovs paragraf 93, stk. 1, litra d, og lejeren blev pålagt at fraflytte lejemålet senest den 1. maj 2021.

Læs vores resume af dommen her og hent teksten fra dommen. (kræver medlemskab)

Dette eksempel viser vigtigheden af at være opmærksom på rettigheder og forpligtelser i forbindelse med lejeforhold. For udlejere kan det være en god idé at blive medlem af en organisation som SAPU for at få adgang til vigtige juridiske ressourcer og vejledning i sådanne sager.

  • Med SAPU's ekspertise kan udlejere navigere i udlejningsudfordringer og sikre overholdelse af lovgivningen.
  • SAPU tilbyder sine medlemmer juridisk vejledning, standarddokumenter og sagsbehandling, der hjælper med korrekt kommunikation med lejere og dokumentation af henvendelser.
  • SAPU bidrager til korrekt kommunikation med lejere og dokumenterer, at meddelelser er modtaget korrekt.
  • SAPU har en dyb forståelse for retspraksis og kan hjælpe med at finde relevante domme og juridisk information, der kan styrke udlejeres sager.

Ved at blive medlem af SAPU får du adgang til vigtig juridisk ekspertise og retspraksis, så du er godt rustet til at håndtere dit lejeforholds udfordringer.

Hvis du er medlem, kan du anmode om den fulde tekst af dommen fra SAPU. Kontakt os via chatten på din konto.