Etablering af låsesystem til nøglebrikker og dørtlf. godkendt forbedringsforhøjelse

I dommen GD 2021/11B blev etablering af låsesystem til nøglebrikker og dørtlf.godkendt som forbedringsforhøjelse.

Resume af dommen: 

U varslede lejeforhøjelse over for lejerne på baggrund af udskiftning af ejendommens almindelige dørtelefon til dørtelefon med video. Ligeledes udskiftede U det almindelige låsesystem til nøglebrikker. Beboerrepræsentationen gjorde indsigelse, hvorfor U indbragte sagen for huslejenævnet. Huslejenævnet bemærkede, at udskiftningen normalt ville være at anse for en forbedring, men under henvisning til de udfordringer, der havde været med det nye anlæg, afviste nævnet at godkendte den varslede forbedringsforhøjelse. Boligretten fandt, at udskiftningen var en klar værdiforbedring af ejendommen, hvorfor forbedringsforhøjelsen godkendtes. Boligretten lagde vægt på, at det nye system var mere tidssvarende og levede op til de krav, der kan stilles til låsesystemer. Boligretten bemærkede, at kamerafunktionen var tryghedsskabende. Udskiftning til nøglebrikker indebar ifølge Boligretten en betydelig og væsentlig økonomisk og sikkerhedsforhøjende værdi.

SAPU er bekendt med hele dommen. Vi kan sende dig dommen hvis du er medlem. Udlejer varslede forbedringsforhøjelsen efter LL §58 under henvisning til forhøjelse af det lejedes værdi. Trods huslejenævnets afvisning af forhøjelsen, blev denne altså godkendt i Boligretten. Forbedringsforhøjelser er en væsentlig måde, at løfte huslejen på og det er således væsentligt for alle udlejere, at iagttage hvilke arbejder der reelt kan anses som forbedringsforhøjelser. 

Brug os gerne i forbindelse med dine kommende forbedringsforhøjelse hvad enten dette sker som varslet forhøjelse eller frivillig forbedringsforhøjelse, som er nærmere gennemgået her

Hvad kan SAPU hjælpe med?

Vi har mere end 10 års erfaring, og har været involveret i sager om lejeforhøjelser og husleje på vegne af mere end 5000 udlejere. Vi har et indgående kendskab til lejeniveauet for ejendomme over hele Danmark, og har afgørelser fra stort set alle huslejenævn i Danmark, som vi aktivt benytter både ved vurdering af din husleje, men også i det omfang at vi skal repræsentere og forsvare din lejeforhøjelse overfor det lokale huslejenævn. 


Vi er udlejers samarbejdspartner

Hjælp til udlejning og relevant rådgivning om udlejning er vores eksistensgrundlag. Vores medlemmer bruger os dagligt, enten via vores telefoniske hotline, eller via vores unikke SAPU Chat hvor du kan skrive til os via din konto og få skriftligt svar på få timer.

Vi kan gennemføre lejeforhøjelser fra start til slut, herunder løbende vurdere muligheden for at forbedre dine udlejningsportefølje. Skulle der opstå problemer med lejer, kan vi selvsagt håndtere alt fra misligholdelse til fraflytninger/indflytninger og ophævelser. 

Opret dig idag og få adgang til bl.a.: 

  • Telefonisk juridisk hotline mandag - fredag (Premium medlemskab)
  • Personlig skriftlig rådgivning via vores SAPU Chat
  • Blanketter og dokumenter
  • Domme og afgørelser fra både Huslejenævn, Boligret, Landsret og Højesteret
  • Huslejevurdering
  • Pris billig sagsbehandling, kun 1.100,00 pr. time for lejeretlig sagsbehandling, fx. repræsentation ved huslejenævn, opsigelse af lejer, varslinger mv. 
  • SAPU Listen (Danmarks eneste advarselsregister over lejere)

Medlemskabet kan fradrages i dit regnskab overfor SKAT og er således en minimal nettoudgift i din udlejning. 

Opret medlemskab hos SAPU og få adgang med det samme.

 

eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig. 

Brug rabatkoden SAPUDOMU2021

Du kan bruge ovenstående rabatkode og få 10% hvis du vælger 1 års Premium medlemskab.
Tilbuddet er gældende til og med 30. november 2021.