Boligstøtte

Regler om Boligstøtte


Boligstøtte, også kaldet boligsikringer et økonomisk tilskud til lejers husleje. 

Længere nede på siden finder du et link til en online beregner, der automatisk udregner, hvor meget du kan få.

Der er forskel på reglerne for boligstøtte, alt efter om du er folkepensionist, førtidspensionist eller ikke er pensionist.

Boligstøtte 2018 (ikke pensionist eller førtidspensionist)

Lejer kan få boligstøtte, hvis du:

 •  Lejer bor i en lejebolig med eget køkken (gælder også fremleje)

Der kan ikke modtages boligstøtte, hvis du bor i egen andelsbolig eller ejerbolig, medmindre du er pensionist eller førtidspensionist.

Hvor meget kan lejer få i Boligstøtte

Som ikke pensionist, afhænger størrelsen på lejers boligstøtte af følgende:

 •  hele husstandens indkomst og formue
 •  antal børn
 •  huslejens størrelse
 •  boligens areal
Hele husstandens indkomst og formue

Husstandens indkomst beregnes ved at lægge alle indtægter sammen som f.eks. løn, dagpenge, efterløn, førtidspension, folkepension, kontanthjælp, ægtefællebidrag, børnebidrag, selvstændig erhvervs indkomst, privat pension, renteindtægt og aktieindkomst.

Hvis lejers formue er over kr. 756.100,- (2018) justeres lejers månedlige indtægt med 10% af det beløb, der overstiger 756.100,-. Hvis lejers formue er over 1.512.300,- beregnes 20%.

Så hvis lejer f.eks. har en formue på 900.000,-, overstiger lejers formue de kr. 756.100,- med 143.900,-. Af disse kr. 143.900,- skal beregnes 10%, der tillægges lejers årlige indkomst.

10% af 143.900,- er 14.390,-

Lejers indkomst bliver dermed forhøjet med 14.390,- pr. år. i beregningen af boligstøtte.
Så hvis lejer f.eks. tjener kr. 120.000,- forhøjes lejers indtægt til 134.390,- (120.000,- + 14.390,-)

Lejers formue kan være indestående i banker, pantebreve, obligationer, værdi af aktier, andele i andelsboligforeningergæld til realkreditinstitut, banker m.m.

Hvis lejers barn (under 18 år) tjener over et vist beløb, bliver deres indkomst også talt med i husstandens indkomst.

Huslejens størrelse og antal børn

Boligstøtten udregnes også på grundlag af, hvor meget huslejen er på. Med husleje forstås den ”rene” husleje. Nogle udgifter, der ofte er en del af en husleje som f.eks. varme, tv pakker, bliver ikke ”regnet” med i størrelsen på lejers husleje.

Hvis lejer derimod har udgifter udover huslejen som f.eks. vand, vedligeholdelse, varme med el eller gas, kollektiv fjernvarme eller naturgas, kan lejer få ekstra tilskud.

Hvis lejer har børn øges max. huslejen med:

 •  1 barn: 5 pct.
 •  2 børn: 10 pct.
 •  3 børn: 15 pct.
 •  Flere børn: 20 pct.

Boligens areal
Lejer kan kun få tilskud til et bestemt antal kvadratmeter pr. person. Hvis lejer bor alene, kan lejer max. få tilskud for 65 m². Hvis der bor flere i samme husstand tæller de øvrige beboere for 20 m² hver.

Så bor 2 lejere sammen i en 120 m² stor lejlighed, kan de kun få tilskud for de 85 m² (65+20). De resterende 35 m² er der ikke tilskud til.

Der er kun én person i husstanden, der kan søge og få boligstøtte.
Enlige lejere kan få op til 15% af huslejen i boligstøtte. Børnefamilier og pensionister endnu mere.
Boligstøtte er skattefri.

Boligstøtte (førtidspensionist og folkepensionist)

For førtidspensionister og folkepensionist gælder særlige regler.
Lejer kan også få boligstøtte, hvis: (særlige regler)

 •  Lejer er folkepensionist i ældrebolig eller i andelsbolig
  (Bemærk! Her er grænsen for maksimumstøtte højere)
 •  Lejer er stærkt bevægelseshæmmet
 •  Lejer er beboer i et kollektivt bofællesskab

Både lønmodtagere, pensionister, modtagere af dagpenge, kontanthjælp og andre kan få boligstøtte.

Kan lejer få boligstøtte med tilbagevirkende kraft?

Nej, det kan man ikke.

Glem ikke!

Det er vigtigt at lejer oplyser Udbetaling Danmark, når lejers situation ændrer sig vedr. betingelserne for boligstøtte. Det er ærgerligt, at få et kæmpe girokort med krav om tilbagebetaling, fordi der fx er registeret flere beboere, end lejer har oplyst

Bemærk!
Hvis i bor flere sammen og du får boligstøtte, hæfter alle de voksne for tilbagebetaling af boligstøtte, hvis du har fået for meget udbetalt.

Derfor er det vigtigt at kontakte Udbetaling Danmark, hvis:

 •  der er kommet flere beboere i boligen
 •  huslejen er ændret
 •  boligens størrelse er ændret
 •  Lejers barn er fyldt 18 år
 •  Lejers indkomst eller formue er ændret
 •  Lejer er flyttet

Regn ud, hvor meget du kan få i boligstøtte på borger.dk

Online regnemaskine for udregning af boligstøtte

Klik her og bliv sendt videre til borger.dk, hvor boligstøtten kan beregnes.