Er den nye Boligaftale vedr. gennemgribende forbedret lejemål trådt i kraft?

Vi har fået mange henvendelser om de lovændringer, som, måske, er på vej vedr. særligt BRL §5.2, der omhandler gennemgribende forbedret lejemål. Særligt om der er trådt ny lovgivning i kraft. 

Det kan vi bekræfte ikke er tilfældet. Der udsendt høring om lovforslaget, og deadline for parterne, heriblandt SAPU, til at svare denne høring er d. 20 marts 2020.

Der er således ingen nye regler endnu, og vi forventer ikke at de kan eller vil træde i kraft på denne side af sommerferien. 

Kort sagt, alt er som det plejer indtil videre. 

Vi skal nok sørge for at holde jer opdateret, hvis / når nye regler træder i kraft, herunder hvilke konsekvenser ny lovgivning evt. måtte have. 


De bedste hilsner
SAPU