Kryptering af emails pr. 1.1.2019

Kryptering af e-mails

Kryptering forhindrer, at uvedkommende kan læse e-post, der sendes over Internet, og at der er sikkerhed for, at e-posten ikke er ændret undervejs. Signeringen giver sikkerhed for modtagerens og afsenderens identitet. Bemærk, at der kun kan sendes sikker, krypteret post mellem modtagere, der begge har digital signatur.

Datatilsynet skærper den 1. januar 2019 deres praksis ift. krypteret e-mail

Datatilsynet har den 23. juli 2018 meddelt, at Datatilsynet vil skærpe sin praksis i forhold til transmission af personoplysninger med e-mail via internettetSiden 2008 har det været Datatilsynets praksis, at det alene er en anbefaling – og dermed ikke et krav – at den private sektor anvender kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet. Modsat har offentlige myndigheder siden år 2000 skullet anvende kryptering ved transmissionen.Datatilsynet har nu besluttet at skærpe sin praksis for så vidt angår transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet i den private sektor.Fremadrettet vil det således være Datatilsynets opfattelse, at det normalt vil være en passende sikkerhedsforanstaltning – for både offentlige og private aktører – at anvende kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet.Da ovennævnte praksisændring vil kræve noget tilpasning i den private sektor, har tilsynet besluttet ikke at håndhæve det nye udgangspunkt om kryptering før 1. januar 2019. Den private sektor har således 6 måneder til at indrette sig på den nye praksis.

Send sikker (krypteret og/eller signeret) e-post

Hvis du skal sende e-post med følsomme og fortrolige oplysninger som fx CPR numre, skal du kryptere din e-post.Der er flere måder at sende sikker post på:Til offentlige virksomheder kan du benytte Digital Postkasse på www.borger.dk og www.virk.dk.Derudover kan du sende en e-post fra en valgfri e-postkasse. Hvis du som borger ikke allerede har en digital signatur, kan du bestille en gratis digital signatur på NemIDs hjemmeside.På hjemmesiden www.danid.dk kan du finde vejledninger til, hvordan du kan bruge en offentlige nøgle til at kryptere e-post.