Lejere bruger skimmelsvamp som våben mod udlejere

SAPU har igennem det seneste år oplevet en stigning på mere end 200% i sager omhandlende skimmelsvamp i private lejemål.'

Mange private udlejere bliver skræmte når lejerforeninger, LLO mv. kontakter udlejer og meddeler, at lejer har opdaget skimmelsvamp i ejendommen. Det er ikke ualmindeligt, at udlejer trues med erstatningsansvar for personskade, helbredsproblemer mv.

Selvfølgelig kan der være udlejede ejendomme, som har konstruktionsmæssige fejl der medfører fugt og skimmelsvamp. Det er midlertidig vores opfattelse, at skimmelsvamp i de fleste tilfælde skyldes, at lejeren ikke udøver omhu for udluftning, ventilering og opvarming. 

Alt for mange udlejere lader sig dog desværre true af LLO mv., til at betale lejeren kompensation, godtgørelse eller lader lejeren befri fra lejemålet uden at betale for istandsættelse, opsigelsesperiode mv. 

Det er en kedelig tendens, at lejerne tror at selvskabte fugtproblemer kan bruges som et generelt våben mod udlejer. 

Hos SAPU håndterer vi dagligt denne type sager, og vi står også klar til at hjælpe dig som udlejer, hvis du bliver truet af din lejer med fugt og skimmelsvamp.