SAPU's brev til Boligministeren vedr. husdyr

Kære medlemmer.

Som sagt som gjort, hermed vores brev til Boligminister Ole Birk Olesen. 
Vi håber på en respons, som vi selvsagt offentliggør her på siden så snart den måtte komme. 

Boligminister Ole Birk Olesen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Frederiksholmens Kanal 27
1220 København K
Sendt til: trm@trm.dk   
Mandag d. 17 september 2018 
 
Vedr. Lejers husdyrhold i private lejemål
Til Boligminister Ole Birk Olesen

I forbindelse med vores virke, som de private udlejers juridiske rådgiver, støder vi ofte på situationer hvor det forekommer, at lejer kan bryde loven og/eller lovligt indgåede vilkår i lejekontrakt, uden at dette har nogen egentlig konsekvens for lejer.Senest har JP skrevet om emnet, i forbindelse med en Boligretsdom fra marts måned 2018 (https://finans.dk/privatokonomi/ECE10855718/boliglejere-kan-have-forbudte-kaeledyr-uden-at-blive-smidt-ud/?ctxref=forside/), hvor en lejer netop valgte at have husdyr trods forbud i lejekontrakten. Udlejer forsøgte således, efter gentagne varslinger, at få lejeforholdet stoppet, men det afviste Boligretten, idet husdyret ikke sås at være ”til væsentlig gene”. Dermed er udlejer reelt afskåret fra at kunne håndhæve lejekontrakten, og lejere kan altså holde husdyr trods forbud, som lejer hele tiden har været bekendt med og selv underskrevet, uden at det nogensinde kan få en konsekvens. 

Vi ønsker derfor, at spørge Ministeren: 

Hvorfor er der en afkrydsningsmulighed i Ministeriets Typeformular A 9.udgave, hvor lejer og udlejer kan aftale om der må holdes husdyr eller ej, når afkrydsningen og lovens bestemmelser reelt er uden betydning? 

Og

Agter Ministeren at få rettet Typeformularen og Lejelovens §79a 11.pkt stk. 2 således, at det tydeliggøres overfor udlejere, at husdyr reelt ikke kan forbydes? 

Med venlig hilsen
Mark Jensen
SAPU.dk